DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 20 aprilie 2016
Nr. 544/VIII/3

COMUNICATProcurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus extinderea și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul

DOBRE CIPRIAN MINODOR, la data faptelor prefect al județului Mureș, în prezent președinte al Consiliului Județean Mureș, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- luare de mită,
- spălare de bani,
- folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada 30.11.2006 – 27.09.2007, Consiliului Local al municipiul Tîrgu Mureș a emis un număr de 5 hotărâri care vizau, în esență, concesiuni de terenuri, aprobarea prețului de achiziție al unui teren situat în municipiul Tîrgu Mureș, aprobarea unui studiu de fezabilitate, toate fiind aprobate pentru a sprijini interesele unui om de afaceri.

În același context, la data de 23 aprilie 2008, suspectul Dobre Ciprian Minodor, în calitate de prefect al județului Mureș, care avea obligația de a verifica și, după caz, de a ataca hotărârile Consiliului Local neconforme prevederilor legale, a primit de la omul de afaceri suma de 120.000 lei, într-un cont personal deschis în mod expres pentru astfel de “încasări”.

Din suma astfel încasată, suspectul a retras în numerar 23.389 lei, iar o tranșă de 40.000 lei a fost direcționată, către o asociație care avea sediul la aceeași adresă unde funcționau firmele controlate de omul de afaceri.

La data de 16 iunie 2009, suspectul Dobre Ciprian Minodor a inserat în declarația de avere faptul că a primit suma de 120.000 lei cu titlu de „donație”, în condițiile în care, acest aspect trebuia menționat într-un document similar întocmit anterior.

Începând cu anul 2008, suspectul Dobre Ciprian Minodor, în calitate de prefect și președinte al organizației județene a unei formațiuni politice, și-a folosit influența și autoritatea conferite de funcțiile publice și politice deținute, în vederea obținerii de sume de bani pentru a fi folosite atât în interes personal cat și în vederea finanțării campaniilor electorale.

Suspectului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Actualizare (11.09.2020):

Prin ordonanța procurorului din data de 18 august 2020 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de luare de mită reținută în sarcina suspectului Dobre Ciprian Minodor în infracțiunea de primire de foloase necuvenite.
Totodată, prin aceeași ordonanță, s-a dispus în temeiul art. 311 alin. l din Codul de procedură penală, art. 315 alin. l lit. b) din Codul de procedură penală și art. 314 alin. l lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. l lit. b) teza I și f) din Codul de procedură penală, clasarea cauzei față de suspectul Dobre Ciprian Minodor a infracțiunilor de:
- primire de foloase necuvenite, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale;
- spălare a banilor, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală;
- folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.
Având în vedere faptul că pretinsele infracțiuni s-au petrecut în perioada 2006 – 2008, în cauză s-a aplicat legea penală mai favorabilă, respectiv vechiul cod penal. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 256 Cod penal din 1968, primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de primire de foloase necuvenite.
Potrivit dispozițiilor art. 6 din Legea nr.78/2000 (în vigoare la data faptei) rap la art. 256 Cod penal din 1968, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de primire de foloase necuvenite era închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Potrivit dispozițiilor art. 122 alin. l lit. d) Cod penal din 1968, termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani.
Cum infracțiunea de primire de foloase necuvenite s-ar fi consumat la data de 23.04.2008 (data primirii în cont a sumei de 120.000 lei) s-a constatat împlinit termenul de prescripție al răspunderii penale - cauză ce înlătură răspunderea penală - încă din data de 22.04.2013, cu mult înainte de data sesizării ce a stat la baza formării prezentului dosar penal.
Infracțiunea de spălare a banilor presupune existența unei infracțiuni premisă, din care să provină bunurile supuse procesului de spălare. În condițiile în care nu se poate stabili certitudinea că bunurile supuse procesului de spălare provin din fapte prevăzute de legea penală nu se poate reține nici existența infracțiunii de spălare a banilor.
Deci, soluția de clasare în privința infracțiunii de spălare a banilor decurge în mod firesc din soluția de clasare în privința infracțiunilor de primire de foloase necuvenite și dare de mită, nefiind făcută dovada legăturii dintre virarea sumei de 120.000 lei în conturile bancare și verificarea legalității celor cinci hotărâri de consiliu local emise în perioada 30.11.2006 - 11.10.2007.
În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000, potrivit căruia fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se constată că pedeapsa este închisoare de la unu la 5 ani.
Referitor la această infracțiune, în sarcina suspectului Dobre Ciprian Minodor s-a reținut că, în perioada 30.11.2006 - 27.09.2007, au fost emise un număr de 5 hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, toate fiind aprobate pentru a sprijini interesele unui om de afaceri.
Potrivit dispozițiilor art. 154 alin. l lit. d) Noul Cod penal, termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani.
Raportat la data consumării infracțiunii, respectiv 27.09.2007, se constată împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale la data de 26.09.2012 - chiar anterior momentului întocmirii actului de sesizare, respectiv la data de 26.09.2015.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE