increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
18 iulie 2007
Nr. 185/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a inculpatului BUBĂU VIOREL – primar al comunei Sântana de Mureş, jud. Mureş şi preşedinte al Asociaţiei „Clubul de Echitaţie SCORILLO” Sântana de Mureş, pentru infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, dar şi pentru alte infracţiuni prevăzute de Legea nr.78/2000 si de alte legi speciale. Prejudiciul cauzat se ridică la valoarea totală de 174.201 RON (echivalent a 53.932,2 euro), din care 42.571 RON (echivalent a 13.180 euro) proveneau din fonduri SAPARD.
În sarcina inculpatului procurorii au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea şi prezentarea de documente, respectiv de declaraţii false, inexacte şi incomplete, cu scopul de a obţine pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
- omisiunea, cu ştiinţă, de a furniza datele cerute de lege pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene;
- abuz în serviciu contra intereselor publice;
- executare de activităţi miniere fără licenţă de exploatare;
- evaziune fiscală;
- fals intelectual la Legea contabilităţii.

Din probele administrate de procurori au rezultat următoarele:

La data de 02.10.2002, Primăria comuna Sântana de Mureş, jud. Mureş, a înregistrat sub semnătura primarului, inculpatul Bubău Viorel, la Agenţia SAPARD – Biroul Regional de Implementare a Programului SAPARD (B.R.I.P.S.) 7 Centru Alba Iulia, cererea de finanţare a investiţiei „canalizare în sistem centralizat în comuna Sântana de Mureş cu satele aparţinătoare Sântana, Curteni, Chinari, Bărdeşti”, valoarea totală a proiectului ridicându-se, potrivit datelor înscrise în cerere, la suma de 44.506.333.836,60 lei – ROL, echivalent a 1.375.860,45 euro.
Conform contractului de finanţare şi a criteriilor de exigibilitate, investiţia trebuia să fie realizată numai pe terenuri care aparţineau domeniului public. Potrivit datelor comunicate de inculpat, în calitate de responsabil de proiect, Agenţiei SAPARD, unele staţii de pompare şi conducte de refulare ale canalizării ar fi fost amplasate la marginea drumului Sântana, Curteni, Chinari şi Bărdeşti, din jud.Mureş, aşadar pe domeniul public şi nu pe terenuri private.
Direcţia de Control şi Antifraudă din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Program SAPARD şi Departamentul de Luptă Antifraudă – DLAF au constatat însă că staţiile de pompare se aflau în imediata vecinătate a drumului şi afectau parţial proprietatea privată a unor persoane. De reţinut este că, după începerea lucrărilor, în cursul anului 2005, Primăria Sântana de Mureş a încheiat procese verbale de compensare cu persoanele a căror terenuri erau afectate, acte prin care urma ca, în schimbul terenului afectat, proprietarul să beneficieze, în mod gratuit, de facilităţi de racordare la apă şi canalizare. Tot prin aceleaşi procese verbale era prevăzut că aceste lucrări să fie executate de SC Scorillo Prod SRL şi plătite de către Primăria Sântana de Mureş.
Pentru primirea tranşei a II-a de bani de la Agenţia SAPARD, inculpatul a prezentat agenţiei inventarul terenurilor aflate în domeniul public, inventar în care era trecut şi terenul de sport din satul Curteni. Ulterior, inculpatul Bubău Viorel a dispus scoaterea terenului de sport din domeniul public şi transmiterea dreptului de proprietate către o societate comercială, deşi pe acesta se afla una din conductele de refulare ale canalizării. În acest mod, inculpatul a încălcat atât normele SAPARD, cât şi Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, aceasta din urmă interzicând vânzarea bazelor sportive fără acordul Guvernului.
În urma acestor activităţi prin care a fost schimbată natura proprietăţii, suma destinată executării lucrărilor a devenit neeligibilă, iar bugetul Comunităţilor Europene a fost prejudiciat cu suma de 42.571 RON.
În cadrul aceleiaşi activităţi infracţionale, din probele administrate a rezultat că, în perioada mai – decembrie 2005, în calitate de primar al comunei Sântana de Mureş, judeţul Mureş, în mod repetat, inculpatul şi-a îndeplinit defectuos şi cu ştiinţă atribuţiunile de serviciu – eliberând autorizaţii de construcţie pentru locuinţe, fără avizele organelor cu competenţe în materie şi a dispus efectuarea unor plăţi nejustificate pentru modificarea traseului reţelei electrice, din bugetul local, în cuantum de 46.590,55 RON, favorizând astfel persoanele fizice care aveau proprietăţi în zonă, cumpărate chiar de la inculpat. Terenurile, în suprafaţă de 37.000 mp au fost achiziţionate de către inculpatul în anii 2003-2004 în regim extravilan, fiind revândute după ce au fost trecute în intravilan de către Consiliul Local la propunerea inculpatului.

Pentru executarea canalizării, responsabilul de proiect – inculpatul Bubău Viorel – a organizat o licitaţie câştigată de SC Socot SA Tîrgu Mureş, societate care, la rândul ei, a subcontractat parte din lucrări cu SC Scorillo Prod SRL Sântana de Mureş şi Asociaţia „Clubul de Echitaţie Scorrilo” Sântana de Mureş, jud.Mureş, aceasta din urmă furnizând şi produsele de balastieră necesare.
De menţionat este că SC Scorrilo Prod SRL Sântana de Mureş o avea ca asociat şi administrator pe soţia inculpatului, Bubău Viorel fiind preşedintele Clubului de Echitaţie. Această situaţie a declanşat un conflict de interese, Agenţia SAPARD nefiind înştiinţată asupra acestor incompatibilităţi.
Din probele administrate de procurorii anticorupţie a reieşit că, în perioada anilor 2003 – 2007, în calitate de preşedinte al Asociaţiei „Clubul de Echitaţie SCORILLO” Sântana de Mureş şi al Consiliului Director, inculpatul a dispus executarea de activităţi miniere – produse de balastieră, fără a avea permisul de exploatare obligatoriu prevăzut de această lege, a comercializat produsele şi s-a sustras de la plata impozitelor pe profit şi a celor de redevenţă minieră, în sumă totală de 85.040 RON, de reţinut fiind aici şi faptul că asociaţia nu a condus evidenţele contabile, conform dispoziţiilor legale în materie. În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26 din 30.01.2001, Asociaţia „Clubul de Echitaţie SCORILLO” Sântana de Mureş nu avea dreptul să desfăşoare activităţile sus menţionate.
Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii necesare, respectiv aplicarea sechestrului pe bunurile imobile aparţinând inculpatului Bubău Viorel.
În dosar s-a dispus, de asemenea, disjungerea cauzei faţă de două persoane din cadrul Agenţiei SAPARD – B.R.I.P.S. 7 Alba Iulia, precum şi faţă de mai mulţi administratori de societăţi comerciale care au participat la licitaţiile organizate pentru investiţia de canalizare.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Târgu Mureş.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 22 mai 2015