DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 01 iulie 2015
Nr. 1194/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați,

Sub control judiciar:
1. CIUPERCĂ VASILE SILVIAN, președinte al Consiliului Județean Ialomița, pentru infracțiunile de:
- luare de mită
- două infracțiuni de folosirea influenței și autorității conferite de funcția de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul a un folos necuvenit,
- abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție
- două infracțiuni de instigare la abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție
- instigare la fals intelectual
- complicitate la folosirea și prezentarea, cu rea-credință de documente, declarații false, inexacte sau incomplete, obținându-se pe nedrept fonduri europene

2. VÂLCAN CEZAR GHEORGHE, director executiv al Direcției de Achiziții și Patrimoniu din cadrul C.J. Ialomița pentru infracțiunea de:
-abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,

3. MUȘAT LIVIU GABRIEL, președinte al A.D.R. Sud Muntenia, pentru infracțiunea de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,
4. VIȘAN MARIANA, director adjunct în cadrul A.D.R. Sud Muntenia, pentru infracțiunea de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,
5. CONSTANTINESCU MARIUS-DRAGOȘ, pentru infracțiunea de:
- instigare la abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,

6. TRANDAFIR ELENA CORINA, angajată a SC CONSULT INVEST SRL și administrator în fapt al acestei societăți, pentru infracțiunile de:
- două infracțiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată
- folosirea și prezentarea, cu rea-credință documente, declarații false, inexacte sau incomplete, obținându-se pe nedrept fonduri europene
- instigare la abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,

În stare de libertate,

7. IONESCU MIHAI IONUȚ, consilier al Copului de Control din cadrul Ministerul Sănătății pentru infracțiunile de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție
- neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de a înștiința organul de urmărire penală sau organul de constatare a săvârșirii infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală potrivit Legii nr.78/2000 (legea anticorupție)
- fals intelectual

8. NEACȘU MARINELA, consilier juridic-Direcția Achiziții și Patrimoniu-Consiliul Județean Ialomița pentru infracțiunea de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,

9. DINU MARIA, funcționar în cadrul Consiliul Județean Ialomița, pentru infracțiunea de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,
10. RÂUREANU NICOLAE CRISTIAN, șef serviciu juridic, pentru infracțiunea de:
- complicitate la abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,

11. ANGHEL CORNEL, pentru infracțiunile de:
-fals în înscrisuri sub semnătură privată ( 2 infracțiuni)
-complicitate la folosirea și prezentarea, cu rea-credință documente, declarații false, inexacte sau incomplete, obținându-se pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta sau în numele ei,
12. GOLOVEI EUGENIU, pentru infracțiunile de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată
- complicitate la folosirea și prezentarea, cu rea-credință documente, declarații false, inexacte sau incomplete, din care rezulta achiziționarea unor bunuri și executarea unor lucrări, obținându-se pe nedrept fonduri europene

13. SCRIPCĂ DRAGOMIR, expert în cadrul Biroului Județean Ialomița al A.D.R. Sud Muntenia, pentru infracțiunea de:
- abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție,

14. CIOCĂNEL VASILE, pentru infracțiunea de:
- dare de mită

15. SC CONSULT INVEST SRL, obiectul pricipal de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management”, pentru infracțiunile de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată
- folosirea și prezentarea, cu rea-credință documente, declarații false, inexacte sau incomplete, obținând pe nedrept fonduri europene

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Inculpatul Ciupercă Vasile Silvian, în luna ianuarie 2014, și-a folosit influența și autoritatea conferită de funcția de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul a unui folos necuvenit, respectiv asigurarea postului de manager interimar în cadrul Spitalului județean Ialomița.
Întrucât dorea înlăturarea din funcție a managerului căruia urma să îi expire mandatul și pentru a nu-i mai da acestuia posibilitatea să se înscrie la concursul pe postul de conducere, în luna ianuarie 2014, dar înainte de expirarea contractului de management, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian a inițiat demersuri la Ministerul Sănătății, în vederea demarării unui control la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. În urma respectivului control se dorea și înlăturarea, consilierul juridic al Spitalului Județean Slobozia.
În aceste condiții, începând cu data de 20.01.2014, la S.J.U Slobozia s-a desfășurat un control efectuat de către o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Corpului de Control al Ministerului Sănătății și ai Consiliului Județean Ialomița.
În paralel, pentru a consolida imaginea de manager interimar a persoanei pe care o susținea, pentru a contracara nemulțumirile din rândul angajaților legate de numirea acestuia, de a prezenta o imagine de echipă între Consiliul Județean și Spitalul Județean Slobozia, cât și implicarea acestei noi echipe de management în dotarea spitalului cu un aparat medical de radiologie digitală, Ciupercă Vasile Silvian a dispus alocarea de fonduri suplimentare Spitalului Județean, în vederea achiziționării acestui aparat medical. În acest caz, acesta s-a folosit de autoritatea conferită de funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița și de ordonator principal de credite, pentru a aloca fonduri spitalului în momentul în care persoane pe care o susținea fusese numită manager interimar și doar pentru a-și susține decizia de numire a acestuia la conducerea spitalului și pentru a-i crea acestuia o poziție favorabilă

Având în vedere că, în urma controlului s-au constatat nereguli în procesul de achziții publice care ar fi dus la sesizarea organelor de urmărire penală, în perioada martie-aprilie 2014, după efectuarea acestui control, de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian l-a determinat pe Ionescu Mihai Ionuț, consilier din cadrul ministerului, să-și exercite atribuțiile de serviciu în mod defectuos, prin întocmirea raportului de control neconform realității. Astfel, au fost eliminate din cuprinsul acestui raport dispoziții și pasaje ce ar fi dus la sesizarea organelor de urmărire penală, aducând-se atingere activității de control al Ministerului Sănătății și încrederii publice.
În perioada martie-aprilie 2014, l-a determinat pe același consilier, să întocmească, în fals, raportul de control, prin omisiunea, cu știință, de a însera anumite împrejurări care ar fi putut duce la tragerea la răspundere penală, disciplinară sau administrativă a celor supuși controlului, inclusiv a persoanei pe care o susținea în poziția de manager interimar.
Inculpatul Ciupercă Vasile Silvian, în perioada decembrie 2013-iulie 2014, i-a determinat pe inculpații Mușat Liviu Gabriel, președinte al A.D.R. Sud Muntenia, Vișan Mariana, director adjunct în cadrul aceleiași instituții și pe Scripcă Dragomir, expert în cadrul Biroului Județean Ialomița al aceleiași agenții, să-și îndeplinească defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul amânării nejustificate, a vizitelor de monitorizare și a constatării neconcordanțelor în vederea remedierii lor, cu scopul sprijinirii intereselor inculpatei Trandafir Elena Corina, beneficiar și/sau consultant în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană derulate de S.C. CONSULT INVEST S.R.L., proiecte depuse la A.D.R. SUD MUNTENIA, astfel încât beneficiarii acestor proiecte să nu suporte corecții financiare.
În perioada decembrie 2013-iulie 2014, Ciupercă Vasile Silvian a acordat sprijin inculpatei TRANDAFIR ELENA CORINA, prin obținerea amânărilor nejustificate a vizitelor de monitorizare, urmare a intervențiilor sale realizate la nivelul ADR SUD MUNTENIA, pentru ca beneficiarul proiectului ” Pensiunea Amara” să întocmească în timp util documente false justificative (proces-verbal de custodie materiale) astfel încât acesta să nu suporte corecții financiare în sumă de 33.739,41 lei, din fonduri cu finanțare europeană, obținute pe nedrept.

În perioada 2010-2014, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian și-a folosit influența și autoritatea conferite de funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița și de funcția de președinte al unui partid, filiala Ialomița, în scopul obținerii pentru SC CONSULT INVEST SRL, reprezentată de Trandafir Corina Elena, de contracte de consultanță și servicii de proiectare oneroase cu primăriile comunale de pe raza județului Ialomița, contracte încheiate cu încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr.34/2006.
În perioada aprilie-mai 2014, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian, abuzând de funcția deținută de președinte al C.J. Ialomița, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins suma de 5.000 de lei și a primit suma de 3.000 de lei de la Ciocănel Vasile, în schimbul și în legătură cu prelungirea termenului contractului de concesiune pentru un teren în suprafață de 191,75 ha, pe care acesta din urmă îl avea încheiat cu Consiliul Județean Ialomița. Banii respectivi au fost primiți cu titlu de sponsorizare a Muzeului Județean Ialomița, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița.
Interesul lui Ciupercă Vasile Silvian de sponsorizare a Muzeului Județean Ialomița, era acela de a mări bugetul acestei instituții aflate în subordinea sa pentru a aloca de la bugetul consiliului județean sume mai mici, de a folosi acești bani în interesul propriu și al persoanelor private care aveau încheiate cu Muzeul Județean contracte de prestări servicii și de executare a unor lucrări publice.

În perioada aprilie-mai 2014, președintele Consiliului Județean Ialomița, Ciupercă Vasile-Silvian, împreună cu membrii comisiei de licitație, printre care Vâlcan Cezar Gheorghe, Dinu Maria și Neacșu Marinela, abuzând de prerogativele funcției deținute a favorizat interesele economice ale SC GREEN HARVEST SRL Timișoara, în detrimentul bugetului C.J. Ialomița, prin atribuirea, în mod fraudulos, a contractului de concesiune a unei suprafețe de 495,6583 ha, teren agricol, aparținând domeniului privat al județului Ialomița, pe o durată de 30 de ani, în urma licitației din data de 14.04.2014.
Astfel, Ciupercă Vasile Silvian, împreună cu Vâlcan Cezar-Gheorghe, director executiv al Direcției de Achiziții și Patrimoniu din cadrul C.J. Ialomița, Neacșu Marinela și alți funcționari din cadrul Consiliului Județean, a acționat pentru identificarea unor soluții pentru ca SC GREEN HARVEST SRL Timișoara să fie declarată câștigătoare a licitației, deși oferta acesteia nu era cea mai mare, criteriu de bază în acordarea contractului de concesiune.
Prin atribuirea în mod premeditat și nelegal, a contractului de concesiune, firmei care a avut a doua ofertă ca preț - SC GREEN HARVEST SRL, factorii de decizie din cadrul C.J. Ialomița, Ciupercă Vasile Silvian, Vâlcan Cezar Gheorghe și Neacșu Marinela au prejudiciat bugetul C.J. Ialomița cu suma de 5.947.899,6 lei ( diferența de prețul redevenței oferit de primul ofertant și cel oferit de al doilea ofertant, între ofertanți existând înțelegeri frauduloase cu privire la prețul oferit și hotărârea de retragere, diferență calculată, pe toată durata contractului de 30 de ani) și asigurându-se un folos necuvenit pentru societatea cu care a încheiat contractul de concesiune.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

În ceea ce-l privește pe inculpatul CIUPERCĂ VASILE SILVIAN, procurorii au propus menținerea obligației de a nu desfășura activitatea de președinte al Consiliului Județean Ialomița, în exercitarea căreia a săvârșit fapta.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 13 august 2021