DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 17 iunie 2015
Nr. 1098/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpaților:

RADULY ROBERT – KALMAN, primar al municipiului Miercurea Ciuc, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (3 infracțiuni),
- conflict de interese,

SZOKE DOMOKOS, viceprimar al municipiului Miercurea Ciuc, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, (4 infracțiuni),
- instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada septembrie-octombrie 2014, în calitate de primar, inculpatul Raduly Robert-Kalman a aprobat ilegal o autorizație de construcție pe baza unor documentații incomplete, aferente reabilitării/modernizării unui imobil în care își desfășoară activitatea filiala din Miercurea Ciuc a Universității Sapientia.
Acest lucru s-a produs și ca urmare a relațiilor existente între inculpatul Raduly Robert-Kalman și conducerea instituției de învățământ, primarul fiind și cadru didactic la filiala din municipiu a universității respective.

În perioada 2007 – 2011, inculpații Raduly Robert-Kalman și Szoke Domokos, în calitate de primar, respectiv viceprimar, au aprobat efectuarea de plăți nejustificate, în mai multe tranșe, în favoarea S.C. Topo Service S.A. în lipsa recepției legale a lucrărilor de cadastru general efectuate de această firmă. Plățile nejustificate s-au efectuat în baza unui contract încheiat între primăria Miercurea Ciuc cu S.C. Topo Service S.A., în care s-a menționat inițial prețul de 640.904 lei, majorat la 961.304 lei prin act adițional.
Actele întocmite de S.C. Topo Service S.A., pentru care aceasta a primit sumele de bani menționate în contractul și actul adițional întocmit, nu au avut ca rezultat deschiderea cărților funciare ori realizarea unei evidențe actualizate de cadastru și publicitate imobiliară la nivelul mun. Miercurea Ciuc, fiind prejudiciat bugetul local cu sumele de bani achitate pentru lucrări lipsite de valoare juridică și finalitate.

În cursul anului 2014, inculpatul Szoke Domokos, viceprimar al municipiului Miercurea Ciuc, a determinat modificarea ilegală, în favoarea unui om de afaceri, a unui contract de închiriere ce avea ca obiect închirierea de către o societate comercială a unui spațiu comercial proprietate privată a administrației locale Miercurea Ciuc, utilizat de societate ca punct de lucru.
La data de 22 iunie 2014, inculpatul Szoke Domokos a fost solicitat de persoana respectivă să altereze conținutul contractului de închiriere, pentru a permite chiriașului să subînchirieze parte din imobil, încălcându-se astfel prevederile contractuale inițiale, adoptate printr-o hotărâre a Consiliu Local.
În acest sens, inculpatul a dat ordin unei subordonate din cadrul Compartimentului de evidență a patrimoniului, concesionări și închirieri, să modifice ilegal paragraful care făcea referire la interdicția subînchirierii, lucru pe care aceasta din urmă l-a și făcut.
Ulterior, la data de 02 iulie 2014, inculpatul Szoke Domokos, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu și în mod nelegal, a aprobat două contracte de subînchiriere încheiate de firma omului de afaceri cu două societăți comerciale.

În cursul anului 2011, inculpatul Szoke Domokos, în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la o licitație organizată de primăria Miercurea Ciuc pentru atribuirea unui contract de lucrări de amenajare zonă verde, în valoare estimată de 1.320.170 lei, a acceptat și declarat câștigătoare o ofertă neconformă depusă de către S.C. Garden Center Grup S.R.L. din București, iar ulterior a semnat acte administrative pe baza cărora au fost aprobate decontări ilegale în favoarea firmei, în temeiul unei documentații neconforme realității care atesta lucrări pentru suprafață de teren de 100 mai mare decât cea reală.

În perioada 2014 - 2015, inculpații Raduly Robert-Kalman și Szoke Domokos au folosit câte un autoturism de serviciu, din dotarea primăriei, pentru a se deplasa strict în interes personal, de la domiciliul lor din Miercurea Ciuc, în diferite locații din țară.
Cheltuielile cu combustibilul, imputate Primăriei Mun. Miercurea Ciuc, constituie prejudiciu material cauzat instituției publice.

În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Raduly Robert – Kalman și Szoke Domokos.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (13.11.2020):

Prin decizia penală nr. 422 din 21.10.2020, Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus achitarea inculpaților RADULY ROBERT – KALMAN și SZOKE DOMOKOS, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală ori nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE