DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 07 noiembrie 2014
Nr. 1586/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de :

TANCZOS BARNA, la data faptelor președinte al Agenției Domeniilor Statului (ADS) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (2 acte materiale) și fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale)
În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 19.06.2006, Tanczos Barna (care deține în prezent calitatea de senator în Senatul României), în exercitarea atribuțiilor aferente funcției de președinte al Agenției Domeniilor Statului, cu complicitatea unor persoane, a semnat adresa nr.53690/2006, prin care informa Subcomisia de Fond Funciar a Sectorului 1, cu privire la faptul că, în urma măsurătorilor efectuate la S.C.D.P. Băneasa – locaţia Bucureşti, a rezultat o suprafaţă totală de 60,44 ha teren, din care 45,77 ha sunt disponibile în vederea retrocedării. Aceasta, fără ca suspectul Tanczos Barna să fi solicitat avizul sau opinia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice sau S.C.D.P. Băneasa, singurele instituţii în măsură să stabilească suprafeţele de teren ce sunt indispensabile cercetării, conform prevederilor HG 1832/2005.
Ulterior, la data de 19.12.2006, Tanczos Barna a încheiat, fără a verifica legalitatea documentaţiei depuse, conform prevederilor legale, un protocol de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din locaţia Bucureşti, prin care preda suprafața de 2,8 hectare către Subcomisia de Fond Funciar a Sectorului 1.
În cuprinsul protocolului, în mod neadevărat se arată că suprafaţa predată se găseşte în domeniul privat al statului, deşi în realitate se afla în domeniul public, precum şi că nu se impunea acordarea de despăgubiri, neexistând nici un prejudiciu produs Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, cu toate că pe suprafeţele respective se aflau plantaţii pomicole destinate strict cercetării.
În urma acestor demersuri făcute cu încălcarea prevederilor legale, de către Tanczos Barna, în calitate de președinte al Agenției Domeniilor Statului, a fost emis, de către Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a Municipiului București, un titlu de proprietate pe numele unei persoane ce nu a făcut dovada vechiului amplasament pe suprafețele de teren exploatate de Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa.
Atestarea unor fapte neconforme realității de către Tanczos Barna, în calitate de președinte al Agenției Domeniilor Statului în cuprinsul adresei nr. 53690 din 19.06.2006, a facilitat de asemenea încheierea frauduloasă de către DRĂGAN DANIEL a şapte protocoale.
La data de 21.03.2014, în prezentul dosar, a fost începută urmărirea penală față de DRĂGAN DANIEL, fost președinte al Agenției Domeniilor Statului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (7 acte materiale) și fals intelectual în formă continuată, (7 acte materiale)
Pentru formularea acestor acuzații s-a reţinut faptul că, în perioada 2007-2008, suspectul Drăgan Daniel, în calitate de președinte al Agenției Domeniilor Statului, fără a verifica legalitatea documentaţiei depuse,conform prevederilor legale, a încheiat un număr de 7 protocoale de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din Bucureşti, prin care a predat Subcomisiei de Fond Funciar a Sectorului 1 suprafața de 29,17 hectare aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa.
În cuprinsul acestor protocoale, în mod fals, se atestă că suprafaţa predată face parte din domeniul privat al statului, deşi în realitate se afla în domeniul public, precum şi că nu există prejudiciu sau despăgubiri ce ar trebui acordate Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, deşi pe suprafeţele respective se aflau plantaţii pomicole destinate strict cercetării.
Ca urmare a încălcării atribuțiilor de serviciu și a întocmirii frauduloase a acestor documente de către Drăgan Daniel, Tanczos Barna și de alte persoane, funcționari în cadrul Agenției Domeniilor Statului, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa a suferit un prejudiciu evaluat la suma de 15.977.585 lei.

Suspectului Tanczos Barna i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.


Actualizare: 11.01.2023

La data de 03 decembrie 2019, în temeiul art. art. 16 alin.1 lit. b (“fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”) și f (“a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică”) din Codul de Procedură Penală, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării față de cele două persoane menționate mai sus și față de alte infracțiuni.
Din materialul probator administrat în cauză s-a constatat faptul că, la momentul săvârșirii faptelor, deși în cuprinsul Legii nr. 213/1998, Legii nr. 1/2000, Legii nr.18/ 1991 și Legii nr. 169/2005, erau reglementate cadrul general, condițiile și modalitatea în care, în vederea reconstituirii drepturilor de proprietate, pot fi trecute din domeniul public în domeniul privat suprafețe de teren aflate în administrarea/concesiunea Stațiunii de cercetare și dezvoltare pomicolă Băneasa, atribuțiile de serviciu ale funcționarilor publici implicați în procesul de retrocedare a acestora erau reglementate expres de hotărâri de guvern (H.G. nr. 626/2001, HG nr.890/2005, HG nr. 1.832/2005)
Având în vedere aceste aspecte, raportate la reglementările cuprinse în conținutul Deciziei nr. 392 din 06.06. 2017 a Curții Constituționale a României și în condițiile în care din materialul probator administrat în cauză nu au fost constatate încălcări de către funcționarii publici implicați în procedura de retrocedare a unor suprafețe de teren, ale atribuțiilor de serviciu, reglementate expres prin legislația primară – Legi și ordonanțe ale Guvernului,


Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE