increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 4 noiembrie 2014
Nr. 1570/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție, cu consecințe deosebit de grave,

STĂNCULESCU MIHAI CORNELIU, șef al Serviciului Achiziții din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție, cu consecințe deosebit de grave,

CRISTEA MICU RENATO, angajat în cadrul SC „AGRODEC” SRL Techirghiol și prestator de servicii de administrare în domeniul sanitar către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual,

ANDRONE VIOLETA, director financiar – contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual,

ANTOHI GHEORGHE, angajat în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual,

GHERGHINA CARMELA ENDORA, la data faptelor consilier juridic în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual,

FURNICĂ MARIOARA, economist în cadrul Serviciului Achiziții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, inculpatul Căpățînă Dănuț, atât în etapa prealabilă demarării procedurii de atribuire prin dialog competitiv a contractului de concesiune a serviciului de producție, distribuție și monitorizare oxigen medicinal, cât și pe parcursul derulării acestei proceduri, în perioada 20 octombrie – 30 noiembrie 2010, a încălcat în mod repetat și deliberat dispozițiile legale în materia achizițiilor publice și atribuțiile de serviciu specifice.
În calitate de membri ai comisiei de evaluare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în aceleași împrejurări, inculpații Cristea Micu Renato, Androne Violeta, Stănculescu Mihai Corneliu, Antohi Gheorghe și Gherghina Carmela Endora au încălcat în mod repetat și deliberat dispozițiile legale în materia achizițiilor publice și atribuțiile de serviciu specifice care le reveneau în procesul de evaluare a ofertelor.
La rândul său, inculpata Furnică Marioara, cu ocazia participării la data de 20.10.2010, în calitate de membru al comisiei de evaluare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la ședința de deschidere a ofertelor, în locul inculpatului Stănculescu Mihai Corneliu, a încălcat dispozițiile legale în materia achizițiilor publice și atribuțiile de serviciu specifice care îi reveneau în procesul de evaluare a ofertelor.
Astfel, la data de 20.10.2010, cu ocazia derulării primei etape a procedurii de atribuire prin dialog competitiv a contractului de concesiune a serviciului de producție, distribuție și monitorizare oxigen medical, inculpații Cristea Micu Renato, Androne Violeta, Antohi Gheorghe, Gherghina Carmela Endora și Furnică Marioara, în calitate de președinte și, respectiv, membri ai comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, au întocmit și au atestat, prin semnătură, conținutul procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor din aceeași dată, în cuprinsul căruia au fost inserate date nereale din care reieșea faptul că ofertantul SC „R.M.B. INTER MED SOLUTIONS” SRL București ar fi depus toate documentele necesare pentru calificarea în etapa următoare a procedurii (inclusiv certificatul constatator emis de O.R.C. privind posibilitatea de a efectua activități din codul CAEN 2011, lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani și autorizația de funcționare specifică pentru activitatea de producție, distribuție și monitorizare oxigen medicinal), deși aceste înscrisuri nu existau la dosarul prezentat de către ofertantul mai sus menționat.
Acest lucru a condus în final atât la respingerea ca neconformă a ofertei unei societăți comerciale (persoană vătămată în dosar), deși aceasta îndeplinea toate cerințele impuse de către autoritatea contractantă prin documentația de atribuire, cât și la crearea premiselor necesare obținerii, de către ofertantul SC „R.M.B. INTER MED SOLUTIONS” SRL București, care nu îndeplinea criteriile minime de calificare, a unui folos injust, constând în atribuirea frauduloasă a contractului de concesiune în valoare de 27.000.000 lei, (aproximativ 6.302.226,78 euro). Ca urmare a intervenției Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, independent de voința sau capacitatea de dispoziție a inculpatului, contractul de concesiune a serviciului de producție, distribuție și monitorizare oxigen medica nu a mai fost atribuit societății SC „R.M.B. INTER MED SOLUTIONS” SRL București.
Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost fost săvârșite cu intenția prestabilită de a-i asigura un folos necuvenit ofertantului declarat inițial câștigător, în considerarea relațiilor personale preexistente dintre managerul autorității contractante, respectiv inculpatul Căpățînă Dănuț și reprezentanții SC „R.M.B. INTER MED SOLUTIONS” SRL București.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (09.05.2018):

Prin decizia penală nr. 498 din 26.04.2018, Curtea de Apel Constanța a dispus achitarea inculpaților
CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța,
STĂNCULESCU MIHAI CORNELIU, șef al Serviciului Achiziții din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța,
CRISTEA MICU RENATO, angajat în cadrul SC „AGRODEC” SRL Techirghiol și prestator de servicii de administrare în domeniul sanitar către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța,
ANDRONE VIOLETA, director financiar – contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța,
ANTOHI GHEORGHE, angajat în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța,
GHERGHINA CARMELA ENDORA, la data faptelor consilier juridic în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța,
FURNICĂ MARIOARA, economist în cadrul Serviciului Achiziții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța
pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală ori nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE