DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin minuta ședinței din 08 august 2014, Curtea de Apel București, a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul VOICULESCU DAN, la o pedeapsă de 10 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/ împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul POPA CORNELIU, la o pedeapsă de 8 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/ împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pentru săvârșirea infracțiunii de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul SANDU JEAN-CĂTĂLIN, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul MENCINICOPSCHI GHEORGHE, la o pedeapsă de 8 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul PANTIȘ SORIN, la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul SĂVULESCU VLAD-NICOLAE, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/ împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară.
Condamnă pe inculpatul POP FLAVIUS ADRIAN, la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, în formă continuată.
Condamnă pe inculpații SIN GHEORGHE și BACIU CONSTANTIN, la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 6 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, în formă continuată.
Condamnă pe inculpații PETRE ALEXANDRU, MARINESCU GRIGORE și ENE VICA la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară.
Dispune confiscarea următoarelor bunuri:

- imobilul teren intravilan în suprafață de 29.220,03 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei și a construcțiilor aferente înscrise în aceeași carte funciară care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.

- imobilul teren intravilan în suprafață de 4457 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei, care va trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.

- imobilul teren intravilan în suprafață de 3000 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei, și a construcțiilor aferente care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.

- imobilul situat în șoseaua București – Ploiești, sector 1, București, compus din teren în suprafață de 4184,41 mp și construcția în suprafață 3140 mp edificată pe acesta cu suprafața construită la sol de 1986,25 mp, care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.

- de la numita V. C. R. suma de 2.984.358,3 lei reprezentând contravaloarea a 9.947.861 acțiuni deținute la SC C. C. A.I. SA (fostă SC ICA SA), donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. R. conform contractului de donație .

- de la numita V. C. M. suma de 2.984.358,6 lei, reprezentând contravaloarea a 9.947.862 de acțiuni deținute la SC Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA (fostă SC ICA SA), acțiuni ce au fost donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. M. conform contractului de donație.

- de la inculpatul Voiculescu Dan, în calitate de beneficiar real al Companiei G. SA București la data încheierii contractului de între Compania G. SA București, în calitate de proprietar și SC R. SA, în calitate de chiriaș, a sumelor încasate cu titlu de chirie în baza contractului sus menționat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 76,5% în perioada 30.06.2003 – 06.06.2006, respectiv suma de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere.

- de la numita V. C. M. a sumelor încasate în calitate de acționar al Compania G. SA București începând cu data de 06.06.2006, conform contractului de donație autentificat pe parcursul derulării contractului de închiriere între Compania G. SA București, în calitate de proprietar și SC R. SA, în calitate de chiriaș, cu titlu de chirie în baza contractului sus menționat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 37,375% începând cu data de 06.06.2006, sumă care se va calcula de organele care vor pune în executare prezenta decizie penală în funcție de criteriile menționate în cuprinsul art. 1 din contractul de închiriere.

- de la numita V. C. R. a sumelor încasate în calitate de acționar al Compania G. S.A. București începând cu data de 06.06.2006, conform contractului de donație pe parcursul derulării contractului de închiriere între Compania G. SA București, în calitate de proprietar și SC R. SA, în calitate de chiriaș, cu titlu de chirie în baza contractului sus menționat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 39,125% începând cu data de 06.06.2006, sumă care se va calcula de organele care vor pune în executare prezenta decizie penală în funcție de criteriile menționate în cuprinsul art. 1 din contractul de închiriere.

Dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispoziției de indisponibilizare a sumei de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societăților comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în țară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziții de indisponibilizare.
Desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziției de indisponibilizare asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societăților comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în țară sau în străinătate în vederea confiscării speciale a sumei de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Direcției Naționale Anticorupție și Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 1 București.

Dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, să facă verificări pentru identificarea bunurilor mobile și imobile ale persoanelor fizice Voiculescu Dan, V. C. R. si V. C. M., inclusiv a conturilor societăților comerciale la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, situate în țară sau în străinătate, cu mențiunea că în cererea ce urmează a fi adresata prin Rețeaua Interagenții Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN) se va specifica că este necesara si identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care părțile menționate sunt împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor menționate in anexa in vederea stabilirii beneficiarilor reali.

Instituie măsura sechestrului asigurător asupra imobilul situat în șoseaua București – Ploiești, , sector 1, București, compus din teren în suprafață de 4184,41 mp și construcția în suprafață 3140 mp edificată pe acesta cu suprafața construită la sol de 1986,25 mp.
Desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziției de indisponibilizare a sechestrului asigurător instituit asupra imobilul situat în șoseaua București – Ploiești, sector 1, București, compus din teren în suprafață de 4184,41 mp și construcția în suprafață 3140 mp edificată pe acesta cu suprafața construită la sol de 1986,25 mp, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Direcției Naționale Anticorupție și Administrația Finanțelor Publice Ilfov.

Menține măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –DNA, prin ordonanța din data de 03.10.2008 prin care s-a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor și a sumelor de bani aparținând inculpaților în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune , după cum urmează:

A - sumele de bani disponibile în conturile bancare deținute de inculpatul Voiculescu Dan la o bancă până la concurența sumei de 15.000.000 RON- sold la data aplicării măsurii de 309.604 EUR, 1.130.085 USD, 93.061 RON, 236,09 CHF și, respectiv 433,00 GBH- n.n. până la concurența sumei de 5.000.000 RON - sold la data aplicării măsurii de 12.886,39 USD, indisponibilizate prin procesul-verbal de aplicarea a sechestrului din data de 03.11. 2008;

B - imobilul situat în București, strada Șoseaua Dimitrievici Pavel Kiseleff, sector 1, aflat în proprietatea inculpatului Voiculescu Dan cu o valoare estimată de 250.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător;

C - imobilul situat în București, sector 2, strada Elev Ștefănescu Ștefan, aflat în proprietatea inculpatului Sin Gheorghe cu o valoare estimată de 110.000 EUR – pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător;

D - imobilul situat în București, sector 4 , strada Drumul Gazarului, aflat în proprietatea inculpatei Ene Vica cu o valoare estimata de 88.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului;

E - imobilul situat în Otopeni, strada 23 August, județul Ilfov aflat în proprietatea inculpatului Mencinicopschi Gheorghe și a intervenientei M. D. cu o valoare estimată de 456.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător;
F - terenul în suprafața de 504,6 mp (suprafață măsurată 487,21 mp) amplasat în București, strada Austrului, Sector 2; teren de 122,01 mp reprezentând cotă indiviză aferentă apartamentului, situat în București, sector 2, strada Tuzla; teren în suprafață de 2,88 mp reprezentând cotă indiviză aferentă boxei nr. 217, situată în București, sector 2, strada Tuzla; teren în suprafață de 3,93 mp reprezentând cotă indiviză aferentă parcării cu nr. 116 situată în București, sector 2, strada Tuzla; un nr. de 10 părți sociale aparținând lui Pantiș Sorin reprezentând o participație de 100% la capitalul social al SC F. C. SRL; un nr. de 49 părți sociale aparținând lui Pantiș Sorin reprezentând o participație de 49% din capitalul social al SC T. E. SRL.; apartament situat în București, strada Austrului.; apartament situat în București, strada Austrului.

G - imobilul situat în București, sector 3, strada Decebal, aflat în proprietatea inculpatului Sandu Jean –Catalin cu o valoare estimata de 210.000 EUR;

H - imobilul (teren + clădire) amplasat în București, strada Șoseaua București-Ploiești, sector 1 cu valoare estimata de 1.000.000 EUR și imobilul amplasat în București, sector 2 , strada Avrig, cu o valoare estimată de 95.000 EUR, bunuri aflate în proprietatea inculpatului Săvulescu Vlad-Nicolae pentru care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător.

Menține măsurile asigurătorii dispuse prin încheierea de ședință din data de 01.07.2014 a Curții de Apel București, Secția a II a penală în dosarul nr. 25497/3/2012**, după cum urmează:
- imobilul teren intravilan în suprafață de 29.220,03 mp (conform actului de proprietate și în suprafață de 29.220,05 mp conform măsurătorilor), situat în București, sector 1, strada Gârlei și a construcțiilor aferente, care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.
- imobilul teren intravilan în suprafață de 4457 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei, care va trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.
- imobilul teren intravilan în suprafață de 3000 mp situat în București, sector 1, strada Gârlei și a construcțiilor aferente înscrise care vor trece în patrimoniul statului liber de orice sarcini.
- un număr de 5634 acțiuni la G. I. V. și compania G. S.A., în valoare totală de 2.535.300 lei, respectiv 39,125% din capitalul social al acestei societăți, donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. R..
- un număr de 9.974.861 acțiuni la C. C. A. I. S.A. , în valoare totală de 2.984.358,3 lei, respectiv 46,204775% din capitalul social al acestei societăți, donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. R..
- un număr de 5382 acțiuni la G. I. V. și compania G. S.A., în valoare totală de 2.421.900 lei, respectiv 37,375% din capitalul social al acestei societăți, donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. M..
- un număr de 9.947.862 acțiuni la C. C.A. I. S.A. , în valoare totală de 2.984.358,6 lei, respectiv 46,204775% din capitalul social al acestei societăți, donate de către inculpatul Voiculescu Dan numitei V. C. M..

Obligă pe fiecare dintre apelanții D. M. și D. C., la plata a cate 500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat și pe fiecare dintre apelanții Sc Grupul I. V. și Compania G. SA București și Societatea C. C. A. I. SA la plata a cate 1000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către DNA la data de 03 decembrie 2008, comunicat nr. 327/VIII/3 din 04 decembrie 2008.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICEText neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 04 decembrie 2008