DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 02 iunie 2014
Nr. 698/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- BOȘCODEALĂ CONSTANTIN OCTAVIAN, primar al municipiului Buzău, județul Buzău, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave
- STANA VIORICA, la data faptelor, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave
- NICOLAE TRANDAFIR, la data faptelor, director al Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Inculpații Boșcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir, în calitățile menționate, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu și prin încălcarea dispozițiilor legale în materia fondului funciar, au făcut posibilă trecerea unei suprafețe de 33 ha teren arabil, din domeniul public al statului, în domeniul privat al municipiului Buzău. Terenul respectiv se afla în administrarea Stațiunii de Cercetare pentru Legumicultură Buzău, fiind destinat exclusiv activității de cercetare și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și, potrivit legii, nu putea face obiectul unei asemenea operațiuni.
În realizarea obiectivului infracțional, inculpatul Boșcodeală Constantin Octavian, invocând o prevedere din Legea Fondului funciar 18/1991, în calitate de președinte al Comisiei municipale de aplicare a legii fondului funciar, a solicitat Prefecturii Județului Buzău – Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – restituirea a 33 ha. teren care au aparținut fostului izlaz comunal. În documentele transmise Prefecturii se menționa că suprafața respectivă este în administrarea unei societăți comerciale, S.C. SERIBUZ SA Buzău.
În baza documentelor transmise (referat și tabel privind situația tarlalelor și parcelelor aferente suprafeței de 33,00 ha. aparținând fostului izlaz comunal), prefectul a emis Ordinul nr. 146/24.07.2001.
Deși Ordinul Prefectului se referea la suprafața de 33 ha, aparținând fostului izlaz, administrată de S.C. SERIBUZ SA, Primăria Municipiului Buzău - prin inculpatul Boșcodeală Constantin Octavian (ca primar) - a preluat, la data de 19.11.2001, cu avizul inculpatei Stana Viorica – director O.C.A.O.T.A. Buzău și al lui Ștefan Elena – reprezentant A.D.S (decedată) o suprafață de aceeași mărime, însă nu de la S.C. SERIBUZ SA, ci de la Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău – reprezentată de inculpatul Nicolae Trandafir, pe un cu totul alt amplasament. Suprafața preluată aparținea domeniului public al statului, fiind vorba de un teren destinat producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare, cu potențial economic mai mare, datorită poziționării.

Prin punerea în aplicare a Ordinului nr. 146/24.07.2001, s-a urmărit un alt scop decât reconstituirea efectivă a izlazului comunal al municipiului Buzău. Această punere în aplicare a reprezentat doar o modalitate menită să îmbrace într-un aspect de legalitate împrejurarea că Primăria Municipiului Buzău – reprezentată de inculpatul Boșcodeală Constantin Octavian a obținut o suprafață de teren mult mai valoroasă din punct de vedere al amplasamentului, situată în imediata apropiere a cartierelor orașului, pe care să poată fi construite obiective economice de către investitori (așa cum s-a și întâmplat în realitate) și nu într-o zonă de la intrarea în municipiu, lângă o cale ferată unde se aflau – de fapt - terenurile S.C. SERIBUZ SA ce ar fi trebuit predate și care prezentau un potențial economic scăzut.
Contribuția inculpatei Stana Viorica, la acel moment director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, a constat în conceperea și semnarea unui proces – verbal, înregistrat la Oficiul de Cadastru la 19.11.2001, prin care, contrar dispozițiilor ordinului menționat al Prefectului și propriului său referat din 17.07.2001, terenul de 33 ha. a fost predat către municipiu nu din suprafața administrată de S.C. SERIBUZ SA Buzău, ci din cea folosită de Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.
Procesul verbal a fost semnat de primarul Boșcodeală Constantin Octavian și de Nicolae Trandafir, la acel moment director al Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.
Faptele inculpaților au avut ca rezultat prejudicierea statului român cu suma de 12.720.000 lei, reprezentând contravaloarea terenului de 33 ha. preluat nelegal, aflat în domeniul public al statului, destinat exclusiv activității de cercetare și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare la nivelul Stațiunii de Cercetare pentru Legumicultură Buzău și exceptat de lege de la reîntregirea izlazului comunal, precum și prejudicierea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, prin lipsa de folosință a suprafeței respective, cuantificată de reprezentanții săi legali la valoarea de 11.528.760 lei.
Statul român, prin Agenția Domeniilor Statului București, s-a constituit parte civilă în cauză.
Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 11.528.760 lei.

Având în vedere cuantumul prejudiciului cauzat prin infracțiunile descrise, precum și împrejurarea că până în prezent acesta nu a fost recuperat, în scopul evitării ascunderii, înstrăinării, distrugerii sau sustragerii de la urmărire a bunurilor ce pot face obiectul reparării pagubei produsă prin infracțiune, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii, constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, până la concurența sumelor de 12.720.000 lei reprezentând prejudiciul cauzat statului (la nivelul anului 2001, al săvârșirii faptei) și de 11.528.760 lei, reprezentând prejudiciul cauzat Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, după cum urmează:
Inculpatul Boșcodeală Constantin Octavian:
- imobil - casă de locuit situat în municipiul Buzău, cu suprafață construită desfășurată de 218,39 mp., cota de 1/2;
- apartament situat în municipiul Buzău, cu suprafața utilă de 72,27 mp.
- apartament în municipiul Buzău, cu suprafața utilă de 43,84 mp.,cota de 1/2;
- suprafața de 48.702, 00 mp. teren arabil situat în extravilanul comunei Amaru, județul Buzău,
- suprafața de 68.995,00 mp. teren arabil situat în extravilanul comunei Amaru,
- suprafața de 50.004,00 mp. teren arabil în extravilanul comunei Amaru, județul Buzău – cota de 1/2,
- suprafața de 50.000,00 mp. teren arabil în extravilanul comunei Amaru, județul Buzău, – cota de 1/2,
- suprafața de 40.800,00 mp. teren arabil în extravilanul comunei Amaru, - cota de 1/2;
- imobil situat în orașul Năvodari, zona Mamaia, format din teren intravilan în suprafață de 194 mp. și casă de vacanță formată din 3 camere și dependințe cu suprafața construită de 81 mp. - cota de 1/2;
- teren în suprafață de 2930 mp. pădure, situat în extravilanul comunei Stâlpu, județul Buzău,- cota de 1/2;
- teren în suprafață de 670 mp. pășune situat în extravilanul comunei Merei, județul Buzău,- cota de 1/2;
- autoturism marca BMW 525 I,
- remorcă transport ambarcațiuni marca UMBRA RIMORCHI URIM 5B/M,
Inculpata Stana Viorica
- teren arabil în suprafață de 3300 mp. situată în intravilanul municipiului Buzău,
- teren arabil – pășune în suprafață de 24.200 mp. situată în intravilanul municipiului Buzău,
- teren arabil extravilan – pășune în suprafață de 50.000 mp. situată în intravilanul municipiului Buzău,
- autoturism marca Renault Megane M LMSF - cota de 1/2;

Inculpatul Nicolae Trandafir
- Apartament situat în municipiul Buzău - cota de 1/2;
- autoturism marca Renault Clio LBOBC5 - cota de 1/2.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmbovița, ca urmare a admiterii cererii formulată de procurori în sensul desemnării altei instanțe egală în grad cu Tribunalul Buzău – instanță competentă să judece cauza în fond.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au beneficiat de sprijinul specializat al Serviciului Român de Informații.

Menționăm că inculpatul Boșcodeală Constantin Octavian a mai fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la data de 11.07.2013 (comunicat nr. 677 din 16 iulie 2013).

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (06.03.2020):
Prin decizia penală nr. 1160 din 12.12.2019, Curtea de Apel Ploiești a dispus încetarea procesului penal față de inculpații Boșcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir, ca urmare a intervenirii prescripției speciale a răspunderii penale.
Obligă, în solidar, inculpații Boșcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir să plătească părții civile, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, suma de 5.352.864 lei, cu dobânda legală la data plății.
Obligă, în solidar, inculpații Boșcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir să plătească părții civile, Agenția Domeniilor Statului, suma de 531.062 lei, la care va fi adăugată dobânda legală pe timp de un an, calculată la nivelul anului 2001.
Obligă pe inculpatul Boșcodeală Constantin Octavian la plata sumei de 6.000 lei, pe inculpata Stana Viorica la plata sumei de 3.000 lei, iar pe inculpatul Nicolae Trandafir la plata sumei de 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE