DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 11 aprilie 2014
Nr. 434/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
ALEXE RĂZVANcercetat în stare de arest la domiciliu, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și dare de mită;
COSMA VLAD ALEXANDRU – deputat în Parlamentul României, cercetat în stare de libertate sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;
COSMA MIRCEAcercetat în stare de libertate sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu;
ALIXANDRESCU DANIEL ADRIANcercetat în stare de arest la domiciliu, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012 - 2013, inculpații Alexe Răzvan și Cosma Vlad Alexandru au pretins și primit de la trei reprezentanți ai unor societăți comerciale, denunțători în cauză, suma totală de 4.410.149,97 lei, disimulată în contravaloarea unor lucrări subcontractate fictiv de aceste societăți către două firme controlate în fapt de inculpatul Alexe Răzvan. Sumele de bani au fost pretinse și primite de cei doi în schimbul intervenției la persoane cu putere de decizie din cadrul Consiliului Județean Prahova și anume la inculpații Cosma Mircea, președintele autorității publice județene și Alixandrescu Daniel Adrian, director executiv al Direcției Patrimoniu (având în subordine Serviciul Achiziții Publice și Contracte, precum și Serviciul Urmărire Lucrări Publice), astfel încât cele trei societăți să obțină de la Consiliul Județean Prahova trei lucrări de modernizare/întreținere a drumurilor, dar și pentru a deconta cu prioritate lucrări deja efectuate.
Cele trei lucrări se referă la obiectivele următoare: "Modernizare DJ 101 I Buda Nedelea, județul Prahova", "Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice – plombe" și "Întreținerea curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă 2012 – 2013".
Pentru ca societățile denunțătorilor să câștige cele trei lucrări, în cadrul Consiliului Județean Prahova s-au desfășurat, sub directa implicare a inculpaților Cosma Mircea și Alixandrescu Daniel Adrian, proceduri de achiziție publică, cu încălcarea dispozițiilor legale și prin care bugetul județului a fost prejudiciat cu suma totală de 6.077.273,24 lei.
Pentru a-și încălca atribuțiile de serviciu rezultate din lege și din fișa postului și pentru a favoriza cele trei societăți comerciale, inculpații Cosma Mircea și Alixandrescu Daniel Adrian au pretins și primit de la inculpatul Alexe Răzvan o parte din sumele pretinse și primite de acesta de la denunțători, respectiv - 1.890.064,27 lei – inculpatul Cosma Mircea și 130.000 lei – inculpatul Alixandrescu Daniel Adrian.
Anterior, în perioada 2010 – 2011, în calitate de președinte al Consiliului Județean Prahova, inculpatul Cosma Mircea a mai pretins de la reprezentantul de atunci al uneia din cele trei societăți comerciale (în prezent decedat), în schimbul decontării cu prioritate a sumelor datorate de autoritatea publică județeană pentru lucrări executate de această firmă, suma totală de 900.000 lei din care a primit 550.000 lei. Suma a fost disimulată în contravaloarea unor suprafețe de teren arabil - obiect al unor contracte de vânzare cumpărare autentificate, în baza cărora societatea le-a,,achiziționat” de la persoane interpuse de inculpat, apropiate familiei sale, la prețuri supraevaluate. Obiectul mitei l-a reprezentat în acest caz diferența dintre prețul de vânzare către societatea respectivă și prețul cu care terenurile fuseseră efectiv cumpărate anterior, de la primii proprietari și este în cuantum de 487.000 lei.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
În decursul mai multor ani, între 2010 și 2013, președintele Consiliului Județean Prahova, inculpatul Cosma Mircea a derulat o activitate infracțională de natură a prejudicia bugetul public al județului, în favoarea unor interese private, antrenând într-un circuit ilicit, susținut și de reprezentanții societăților comerciale favorizate – denunțători în cauză, mai multe persoane printre care și pe fiul său, Cosma Vlad Alexandru, deputat în Parlamentul României.
În concret, contra unor sume de bani – reprezentând, inițial - prețul unor contracte de vânzare cumpărare terenuri supraevaluate și ulterior - un procent din câștigul asigurat celor 3 societăți comerciale, inculpatul Cosma Mircea – uzând de prerogativele conferite de funcția deținută la nivelul autorității publice județene și beneficiind de concursul cointeresat al inculpatului Alixandrescu Daniel Adrian – funcționar public având calitatea de director al unor departamente „cheie” în cadrul Consiliului Județean Prahova, a facilitat câștigarea de către cele trei societăți a procedurilor de achiziție publică organizate de consiliul județean ca entitate achizitoare de lucrări și servicii, dar și decontarea cu prioritate a altor lucrări deja efectuate.
Intervenția reprezentanților societăților la președintele Consiliului Județean Prahova s-a realizat fie direct (prin reprezentantul de atunci al uneia din cele trei societăți comerciale, în prezent decedat), fie prin intermediul inculpatului Cosma Vlad Alexandru, dar și a inculpatului Alexe Răzvan (apropiat al familiei Cosma), care și-au traficat influența avută asupra inculpatului Cosma Mircea în sensul celor de mai sus, contra unui „comision” împărțit între ei - în două părți egale.
Sumele de bani – obiect al infracțiunilor de corupție cercetate, respectiv trafic de influență, dare și luare de mită, au fost procurate și au ajuns în posesia inculpaților Cosma Mircea și Alixandrescu Daniel Adrian după derularea unor operațiuni juridice de transfer succesiv de proprietate în care au fost interpuse mai multe persoane fizice (în ceea ce-l privește exclusiv pe inculpatul Cosma Mircea), respectiv în urma unor procedee financiare fictive în care au fost implicate două firme controlate în fapt de inculpatul Alexe Răzvan, S.C. MARCONSTRUCT COMPANY S.R.L. PLOIEȘTI și SC S&S WIZARD ADVERTISING SRL Ploiești.

În realizarea rezoluției infracționale, în perioada 2012-2013, au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanții celor trei societăți (și altele) și inculpatul Alexe Răzvan – omul de legătură cu președintele Consiliului Județean Prahova, la care – sporadic – a participat și inculpatul Cosma Vlad Alexandru, prezența celui din urmă fiind de natură a întări convingerea pentru ceilalți participanți a respectării înțelegerilor. Ca loc al acestor întâlniri a fost ales un birou închiriat de inculpatul Alexe Răzvan în incinta unui spațiu deținut de o societate controlată de membri familiei Cosma, situat într-o comună din județul Prahova.
În această locație, persoanele implicate stabileau modalitatea în care urmau să participe la licitațiile organizate la nivelul Consiliului Județean Prahova, societatea care trebuia să câștige o anume lucrare, costurile estimative de execuție și câștigul obținut, dar și cuantumul „comisioanelor” care trebuiau plătite și anume: 10% pentru președintele autorității publice județene – inculpatul Cosma Mircea și pentru formațiunea politică pe care acesta o reprezenta, sume fixe – de regulă 10.000 lei de lucrare pentru sprijinul acordat de inculpatul Alixandrescu Daniel Adrian – potrivit prerogativelor funcției sale, precum și 1/3 din câștig care se împărțea în mod egal între inculpații Alexe Răzvan și Cosma Vlad Alexandru – traficanții de influență.
Aceste „înțelegeri” au fost materializate în formă scrisă (pentru a deveni explicite participanților la discuții) de către inculpatul Alexe Răzvan, dar și de o altă persoană.
Cu privire la modalitatea în care banii (reprezentând obiectul infracțiunilor de corupție cercetate în cauză) ajungeau în posesia inculpaților, s-a demonstrat în cursul urmăririi penale că pentru acest obiectiv au fost folosite mai multe societăți comerciale, controlate - în fapt - de inculpatul Alexe Răzvan, de pildă SC MARCONSTRUCT COMPANY SRL Ploiești și SC S&S WIZARD ADVERTISING SRL Ploiești, societăți către care denunțătorii – câștigători ai licitațiilor – subcontractau fictiv o parte din lucrare și în conturile cărora efectuau apoi plăți.
Banii erau scoși numerar din conturile societăților controlate și transportați la biroul menționat, de trei persoane, martori în cauză, de unde erau împărțiți potrivit înțelegerilor și apoi remiși de către inculpatul Alexe Răzvan – după reținerea propriilor,,comisioane” - către inculpații Cosma – tată și fiu, precum și către inculpatul Alixandrescu Daniel Adrian.
În această modalitate, în perioada 2012-2013, inculpații Alexe Răzvan și Cosma Vlad Alexandru au intrat în posesia unor sume de bani în cuantum de 4.410.149,97 lei, pe care i-au împărțit în mod egal, iar inculpații Cosma Mircea și Alixandrescu Daniel Adrian au primit de la inculpatul Alexe Răzvan, pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și favorizarea celor trei agenți economici menționați în legătură cu trei lucrări atribuite de autoritatea publică județeană (ce vor fi detaliate în cele ce urmează) - 1.890.064,27 lei (Cosma Mircea), respectiv 130.000 lei (Alixandrescu Daniel Adrian).
Cuantumul total al sumelor primite de inculpați a fost calculat prin raportare la cotele părți stabilite prin înțelegerile lor frauduloase, cu excepția sumelor primite de inculpatul Alixandrescu Daniel Adrian (130.000 lei) care au rezultat din anchetă, respectiv 40.000 lei (în două tranșe egale) pentru lucrarea,,Modernizare DJ 101 I Buda Nedelea, județul Prahova”, 40.000 lei pentru,,Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice – plombe” și 50.000 lei pentru lucrarea,,Întreținerea curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă 2012 – 2013”.
În concret, cercetările în cauză au vizat – așa cum s-a arătat în cele ce preced - trei lucrări scoase la licitație de Consiliul Județean Prahova în perioada 2012-2013 și anume,,Modernizare DJ 101 I Buda Nedelea, județul Prahova”,,,Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice – plombe” și,,Întreținerea curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă 2012 – 2013”.
Potrivit documentelor ridicate de la Consiliul Județean Prahova, procedurile de licitație pentru cele trei lucrări au fost viciate, cu concursul inculpaților Cosma Mircea și Alixandrescu Daniel Adrian.
Cele trei contracte de lucrări ar fi fost încheiate prin proceduri de achiziție publică în condițiile unei posibile înțelegeri între participanți și autoritatea contractantă, concretizată în depunerea de oferte și precizări formale, invocarea unor documente nerelevante inclusiv a unor dispoziții legale inexistente și a tergiversării procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de deszăpezire, a analizării de către o comisie de evaluare a unor documente de calificare nedepuse de ofertanți și în condițiile supraevaluării valorii achiziției.
Serviciile de deszăpezire au fost atribuite cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.Totodată, contractele de lucrări și servicii analizate au fost prelungite și valoarea lor a fost suplimentată prin încheierea de acte adiționale și de noi contracte contrar clauzelor contractuale, pe baza unor documente conținând afirmații nereale, prin negocieri fără publicarea unui anunț de participare.
Sumele datorate în baza contractelor analizate au fost achitate de Consiliul Județean Prahova anterior termenului prevăzut de dispozițiile art. 36 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2009, respectiv art. 5.3. din contracte și cu încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. 8 din Legea nr. 273/2006.
Ca urmare a suplimentării nejustificate, pe baza unor documente conținând afirmații nereale și a supraevaluării valorii estimate a achiziției a fost prejudiciat bugetul județului Prahova cu suma totală de 6.077.273, 24 lei, reprezentând: 1.513.971 lei, contract de lucrări având ca obiect executarea lucrării “Modernizare DJ 101 I, Buda - Nedelea, jud. Prahova”, 308.489,20 lei, contract de lucrări având ca obiect executarea de ”Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice - plombe”, 4.254.812,38 lei, contractele de servicii de deszăpezire campania 2012-2013.

În vederea asigurării recuperării prejudiciului cauzat, dar și pentru asigurarea măsurii confiscării speciale, în cauză, procurorii au dispus sechestru asigurător asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților ALEXE RĂZVAN, COSMA VLAD ALEXANDRU, COSMA MIRCEA și ALIXANDRESCU DANIEL ADRIAN, până la concurența sumei reprezentând valoarea prejudiciului. La propunerea procurorilor, instanța a dispus ca sumele nete încasate lunar de către inculpatul Cosma Vlad Alexandru, începând cu data de 28.02.2014, cu titlu de salariu (indemnizația și alte venituri periodice provenite de la Parlamentului României - Camera Deputaților) să fie poprite în cuantum de o treime.
Prin rechizitoriu s-a propus măsura popririi asiguratorii asupra cotei de o treime din veniturile primite cu titlu de pensie, de către inculpatul COSMA MIRCEA, de la Casa Județeană de Pensii Prahova.

Având în vedere că atât inculpatul Cosma Vlad Alexandru, cât și inculpatul Cosma Mircea au înstrăinat cotele părți din imobilele deținute în proprietate, exclusiv pentru sustragerea lor de la aplicarea sechestrului, procurorii au propus rezolvarea chestiunii prealabile, constând în anularea unei donații făcută de inculpatul Cosma Vlad Alexandru, și anularea actului de partaj voluntar efectuat de inculpatul Cosma Mircea, ambele autentificate la data de 20 februarie 2014, pentru cauză ilicită.

De asemenea, procurorii au propus instanței înlocuirea măsurii controlului judiciar luată față de inculpatul COSMA MIRCEA, președinte al Consiliului Județean Prahova, cu măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 zile, întrucât există temeiuri noi care justifică luarea acestei măsuri, între care:

- încercarea de a influența buna desfășurare a procesului penal prin înstrăinarea cotei părți din bunurile deținute împreună cu soția sa, între momentul inculpării sale și cel al instituirii sechestrului asigurator, în scopul sustragerii de la aplicarea acestei măsuri
- încălcarea condițiilor impuse de judecătorul de drepturi și libertăți cu ocazia dispunerii măsurii controlului judiciar - de a nu lua legătura, pe nicio cale cu inculpatul Cosma Vlad Alexandru.
- probe cu privire la săvârșirea altor acte materiale din conținutul constitutiv al infracțiunii de luare de mită.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitorului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (16.02.2024):

Prin decizia penală nr. 66 din 18.01.2024 Curtea de Apel Ploiești a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților ALEXE RĂZVAN, COSMA VLAD ALEXANDRU, COSMA MIRCEA și ALIXANDRESCU DANIEL ADRIAN, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Constată că Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova - prin Consiliul Județean Prahova, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.
Dispune confiscarea, de la inculpatul Alexe Răzvan și de la inculpatul Cosma Vlad Alexandru, a sumei de câte 1.260.042,85 lei fiecare, reprezentând obiect al infracțiunii de corupție reținute în sarcina acestora.
Dispune confiscarea, de la inculpatul Cosma Mircea a sumei de 1.890.064,27 lei și de la inculpatul Alixandrescu Daniel Adrian, a sumei de 130.000 lei, reprezentând obiect al infracțiunii de corupție reținută în sarcina acestora.
Dispune confiscarea de la inculpații Cosma Mircea și Alixandrescu Daniel Adrian a sumei de câte 3.038.636,62 lei, fiecare în măsura în care nu servesc la despăgubirea persoanei vătămate.
Obligă inculpatul Alexe Răzvan la plata sumei de 9.300 lei și inculpații Cosma Vlad Alexandru, Cosma Mircea și Alixandrescu Daniel Adrian la plata sumei de câte 11.300 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală și faza de judecată.

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE