DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
15 ianuarie 2014
Nr. 11/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Serviciul teritorial Constanța au început urmărirea penală față de CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL, președinte al Consiliului Județean Constanța, în sarcina căruia s-au reținut șase infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, cu consecințe deosebit de grave.

Din Rezoluția de începere a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora, învinuitul Constantinescu Nicușor Daniel și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de președinte al Consiliului Județean Constanța în sensul că a dispus efectuarea unor plăți nelegale în valoare totală de 23.105.903,62 lei (peste 5 milioane euro) după cum urmează:
a) 1.239.987,60 lei către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri (RAJDP) Constanța, în cadrul proiectului de interes public județean „Caravana estivală a Județului Constanța” cheltuielile nu au avut legătură cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturală, dezvoltarea turismului ecvestru etc), proiect adoptat prin Hotărârea CJ nr. 148/2010 și nu au avut legătură cu Protocolul de colaborare cu autorități ale administrației publice și instituții, respectiv RA ROMSILVA, RAJDP Constanța și SC RAJA SA. În plus, cheltuielile au fost făcute fără să existe documentațiile tehnico-economice prevăzute de lege (devize de ofertă și procese verbale de recepție care să ateste realitatea lucrărilor executate în 31 de localități și conformitatea acestora cu cerințele proiectului pe de o parte și date și informații privind coordonatele cadastrale aferente lucrărilor realizate pe de altă parte);
b) 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive; finanțarea și plățile au fost efectuate numai în baza hotărârilor CJ Constanța (instituție condusă de învinuit), cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr. 350/2005 care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educației fizice și Sportului
c) 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații cu act in dom cultural; finanțarea și plățile au fost făcute în baza unei hotărâri a CJ Constanța (instituție condusă de învinuit), fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice;
d) 1.054.405,98 lei, rezultată din aceea că a acceptat și a decontat o cotă de 23% din valoarea lucrărilor de împădurire și pepiniere executate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, reprezentând cheltuieli indirecte, în loc de 18%, cât ar fi fost legal
e) 761.749,06 lei, reprezentând o plată pentru lucrările de împădurire efectuate asupra unei suprafețe de 50 de ha din comuna Independența, jud.Constanța, în condițiile în care contravaloarea acestor lucrări fusese deja achitată anterior, în anul 2011.
f) 1.650.925,04 lei, reprezentând plăți nelegale către SC Domeniul Public și Privat Județean Constanța, respectiv contravaloarea închirierii unui număr de 11 autoturisme, cu încălcarea prevederilor OG nr. 80/2001 care impuneau limitarea consumului de carburanți și a numărului de autoturisme pentru toate instituțiile publice, inclusiv pentru consiliile județene (la un număr de șase autoturisme cu un consum lunar pe autoturism de 150 litri benzină/motorină) și interdicția închirierii de autoturisme de către toate instituțiile publice.
Faptele sus menționate s-au petrecut în cursul anului 2012 (punctele a-e), respectiv perioada 2012/2012 (punctul f).

Într-un dosar separat, procurorii aceluiași serviciu teritorial au dispus începerea urmăririi penale și extinderea cercetărilor față de CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL, în calitate de președinte al CJ Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea continuată de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, cu consecințe deosebit de grave.

În această cauză separată, procurorii au constatat, prin rezoluție, că există date și indicii temeinice potrivit cărora, învinuitul Constantinescu Nicușor Daniel nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de președinte al Consiliului Județean Constanța în sensul că, în perioada 2009 – 27 noiembrie 2013, nu a asigurat, potrivit legii, finanțarea Centrului Militar Zonal Constanța, neefectuând reparațiile necesare la sediul acestuia, dispunând rezilierea contractelor pentru furnizarea de utilități și servicii de pază necesare funcționării în condiții normale a Centrului și încercând, în două rânduri, să evacueze instituția din sediul pe care îl ocupă în prezent. Aceste demersuri au afectat activitatea Centrului Militar Zonal Constanța pe de o parte, iar pe de altă parte Consiliul Județean Constanța a obținut un folos patrimonial nejustificat din sumele neplătite Centrului.

De asemenea, în perioada în mai 2012 – octombrie 2013, a refuzat să dispună, potrivit Legii nr.446/2006, plata serviciilor de telefonie de care beneficia Centrul Militar Zonal Constanța pentru îndeplinirea misiunilor specifice, în valoare de 3.958 lei. Aceste costuri au fost suportate de Ministerul Apărării Naționale – Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii București, fiind astfel provocat un prejudiciu patrimoniului acestei unități, în cuantum de 3.958 lei.

Învinuitului Constantinescu Nicușor Daniel i s-au prezentat acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.

Față de învinuitul Constantinescu Nicușor Daniel procurorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile.

Facem precizarea că începerea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE