increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 17 decembrie 2013
Nr. 1179/VIII/3

COMUNICAT


În completarea comunicatelor nr. 1147 și 1149 din data de 11 decembrie 2013, referitoare la atribuirea, în condiții presupus nelegale, de către funcționari din cadrul Consiliului județean Dolj, a unor contracte finanțate din fonduri locale și europene, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală față de următoarele persoane:

PRIOTEASA ION, președintele Consiliului Județean Dolj, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;
IOVAN CRISTINEL-NICUȘOR-LEONARD, vicepreședintele Consiliului Județean Dolj, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;
PAPPA DAN-RADU-ILIE, șeful Serviciului Urbanism din cadrul C.J. Dolj și arhitect șef, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;
MĂJINĂ ILEANA, șeful Serviciului Programe Europene, TULITU LUIZA-CONSTANȚA, director al directorul unității Medico-Sociale Bechet, MĂRICUȚOIU ILEANA, director al Spitalului Dăbuleni, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.
Din Rezoluția de începere a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că există date și indicii potrivit cărora, în perioada 2012 - 2013, învinuitul Prioteasa Ion, ca președinte al Consiliului Județean Dolj, uzând de autoritatea cu care a fost învestit și beneficiind de sprijinul funcționarilor publici din instituția respectivă pe care acesta i-a numit în funcțiile respective, a intervenit în procedurile de atribuire a unor contracte, direcționându-le către firmele agreate, în schimbul unui „comision” din valoarea contractelor.
Concret, învinuiții Prioteasa Ion, Iovan Cristinel Nicușor Leonard și Pappa Dan Radu Ilie au acționat astfel încât, prin crearea condițiilor tehnice și organizatorice favorizante, contractele privind modernizarea Aeroportului Craiova și cel privind „Proiectarea și execuția punctului de operare aeromedicală SMURD” să fie atribuite unor firme agreate, aceleași în cazul celor două contracte. Folosindu-și autoritatea, Prioteasa Ion i-a interzis șefului Biroului audit al CJ Dolj să consemneze într-un document oficial aspectele deficitare rezultate în urma unui control derulat în octombrie 2012.
În schimbul susținerii la atribuirea lucrărilor din cadrul proiectului „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Artă Craiova” (proiect realizat, în parte, din fonduri europene), Prioteasa Ion a primit o sumă de bani de la unul din acționarii firmei beneficiare.
În desfășurarea acestor activități, Prioteasa Ion a colaborat cu învinuita Măjină Ileana, șeful Serviciului Programe Europene.
De asemenea, Măjină Ileana, a făcut demersuri pentru interpunerea unei anumite firme în cadrul contractului de achiziție a serviciilor de proiectare aferente obiectivului „Centrul de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”, percepând în schimb o cotă procentuală din valoarea contractului de referință. Contractul de lucrări a fost direcționat către firma agreată ca urmare a identificării unor criterii de descalificare a ofertelor depuse de alte societăți comerciale interesate, în contextul în care, inițial, oferta firmei favorizate a fost clasată pe locul al zecelea.
Din dispoziția președintelui CJ Dolj, Pappa Dan Radu Ilie și Iovan Cristinel Nicușor Leonard, au acționat în vederea interpunerii unei anumite firme în cadrul activităților de proiectare premergătoare aprobării finanțării proiectului „Centrul Cultural Brâncuși – centrul turistic interactiv”. Astfel, ultimii doi menționați au procedat la refacerea (prin antedatare) a unei note justificative.
În scopul obținerii unor avantaje, Prioteasa Ion, Pappa Dan Radu Ilie și Iovan Cristinel Nicușor Leonard au atribuit unei anumite firme serviciile de proiectare aferente unui contract având ca obiect construirea unui corp administrativ la Unitatea medico socială (UMS) Bechet. Acest fapt s-a realizat și în urma intervenției lui Pappa Dan Radu Ilie, susținută de Iovan Cristinel Nicușor Leonard la nivelul directorului UMS Bechet, învinuita Tulitu Luiza-Constanța. Pe segmentul derulării execuției, aceasta din urmă a aprobat și a avizat plăți nejustificate solicitate de către constructor.
Ion Prioteasa și Măjină Ileana, în înțelegere cu reprezentantul unei societăți comerciale, au acționat pentru promovarea intereselor respectivei societăți, în detrimentul obiectivelor circumscrise proiectului „Reabilitare, modernizare și echipare a ambulatoriului de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova”.
Există indicii temeinice potrivit cărora, în schimbul favorizării societății respective, învinuita Ileana Măjină a convenit cu reprezentanții firmei ca aceștia să achiziționeze, la prețuri supraevaluate, materiale de construcții necesare executării lucrărilor, de la anumiți furnizori la care învinuita avea un interes.
Din dispoziția lui Prioteasa Ion, în proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, derulat în cadrul programului operațional sectorial de mediu, Iovan Cristinel Nicușor Leonard și Măjină Ileana au făcut demersuri în sensul atribuirii unor contracte către firme aflate în sfera de influență a conducerii CJ Dolj. Există indicii în sensul că, în schimbul sprijinului acordat de funcționarii publici din cadrul C.J. Dolj, învinuiții Ion Prioteasa și Ileana Măjină au primit o sumă de bani de la o persoana interesată.
La Spitalul Orășenesc „Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni, Secția Bechet, la solicitarea expresă a lui Prioteasa Ion, directorul unității sanitare menționate, Maricuțoiu Ileana, a înlesnit atribuirea directă a 14 contracte de prestări servicii unei anumite firme, prin „fragmentarea” lucrărilor, în scopul justificării procedurii de achiziție directă.
Există indicii că o parte a veniturilor realizate de societatea respectivă i-a revenit președintelui C.J. Dolj.
În perioada 1 februarie 2013 – 7 august 2013, firmele controlate de o persoană apropiată de președintele CJ Dolj au adjudecat, prin achiziție directă, o serie de contracte de lucrări la Școala specială „Sfântul Vasile”, la Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, la Spitalul Orășenesc Filiași, la Școala specială „Sfântul Mina”.
În schimbul favorizării anumitor firme în cadrul procedurilor de atribuire și executare de lucrări publice, la data de 29.08.2013, Tulitu Luiza-Constanța a primit suma de 10.000 de euro, iar la data de 08.10.2013 Măricuțoiu Ileana a primit 20.000 de lei.

Învinuiților li s-au adus la cunoștință acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.

În prezenta cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că începerea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Actualizare la 13.10.2020
Prin ordonanța procurorului din data de 13 aprilie 2020, s-a dispus clasarea față de toți suspecții care au fost cercetați pentru infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obținere de foloase necuvenite și luare de mită, în temeiul art. 314 alin. l litera a) alin 2 din Codul de procedură penală și art. 315 alin. l lit. b) din Codul de procedură penală și art. 314 alin. l lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. l litera a, litera b și și f) din Codul de procedură penală, respectiv fapta nu există; fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege; a intervenit amnistia sau prescripția.
Concret, raportat la acuzațiile formulate, s-au reținut următoarele:
- în cauză nu există probe/indicii (date sau elemente) din care să rezulte că suspectul Prioteasa Ion ar fi determinat persoane din conducerea unor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj ca acestea să dispună atribuirea preferențială a unor contracte către firme controlate de o anumită persoană,
- nu au fost constatate încălcări ale legislației achizițiilor publice cu privire la procedura de atribuire a contractelor menționate în ordonanța de începerea urmăririi penale, care să se circumscrie sferei ilicitului penal,
- nu există probe/indicii care să confirme, dincolo de orice îndoială rezonabilă că o persoană interesată ar fi exercitat acte de instigare în vederea atribuirii contractelor care au făcut obiectul dosarului, respectiv că, în schimbul favorizării în cadrul procedurilor de atribuire și executare a contractelor de lucrări publice în discuție, a firmelor pe care le controla, persoana respectivă ar fi dat sume de bani suspectelor Tulitu Luiza Constanța (director al UMS Bechet), Măricuțoiu Ileana (director al Spitalului Dăbuleni) și directorului economic al Spitalului Filiași.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE