DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
19 decembrie 2012
Nr. 943/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

FLORESCU GAVRIL, președinte al Supercoop Societate Cooperativă, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, în formă agravată și
- instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri,

CODIȚĂ ELENA, registrator coordonator al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (B.C.P.I.) Târgu Neamț, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă agravată,
- fals în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
- participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, în formă continuată și
- uz de fals,

CROITORIU CARMEN-MARCELA, consilier juridic la în cadrul Supercoop SC Târgu Neamț, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă agravată și
- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri oficiale,

CRIȘAN IOAN, președinte al Centrocoop România, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de favorizare a infractorului,

SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ Târgu Neamț, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, în formă agravată și
- instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2008, inculpatul Florescu Gavril, în calitate de președinte al SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVA Târgu Neamț, a solicitat Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional pentru punerea în practică a proiectului „INTURIS - componentă importantă a modernizării infrastructurii regionale de turism istoric în Județul Neamț - Modernizare și extindere motel Casa Arcașului din Târgu Neamț”.
Autoritatea de Management a respins acordarea finanțării pe considerentul că, la data depunerii cererii, imobilul menționat pentru realizarea investiției era ipotecat.
În acest context, la data de 28 ianuarie 2010, inculpatul Florescu Gavril a depus mai multe înscrisuri inexacte (adresa O.C.P.I. Neamț, copie extras de carte funciară, copie cerere pentru eliberarea extrasului de carte funciară) care atestau, în mod eronat, că, la data formulării cererii de finanțare, imobilul nu mai era afectat de nicio ipotecă.
Ca urmare, finanțarea a fost acordată iar Supercoop SC Târgu Neamț a încasat pe nedrept suma de 1.424.729,67 lei (echivalentul a aproximativ 339.221 euro), provenită din Fondul European de Dezvoltare Regională.
În demersul său, inculpatul Florescu Gavril a fost ajutat de inculpata Codiță Elena, registrator coordonator al Biroului de Carte Funciară Târgu Neamț, care, în perioada ianuarie – februarie 2009, a eliberat un certificat de carte funciară antedatat și fals, în care a consemnat în mod eronat că ipoteca a fost radiată și a transmis aceleași date greșite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț. De asemenea, în cursul lunii martie 2012, inculpata Codiță Elena a transmis Serviciului Teritorial Bacău al DNA o chitanță falsă din dosarul referitor la radierea ipotecii.
De asemenea, în cursul lunii august 2012, inculpatul Crișan Ioan, în calitate de președinte al Centrocoop România, uniune din care face parte și Supercoop SC Târgu Neamț, l-a ajutat pe inculpatul Florescu Gavril să îngreuneze urmărirea penală prin acțiuni de influențare a funcționarilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în scopul ca aceștia să elibereze un document care să confirme legalitatea cererii de finanțare depusă de Supercoop SC și prin care să nu se mai constituie parte civilă în prezenta cauză penală.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.424.729,67 lei reprezentând suma achitată Supercoop SC din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra imobilului „Complex Comercial Zimbrul” aparținând Supercoop SC.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Piatra Neamț.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 04 martie 2016