DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
28 iunie 2012
Nr. 511/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

TURBATU IOAN, director general al Sucursalei de Întreţinere si Servicii Energetice Electrice (SISEE) Moldova în perioada 2002-2004, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată(24 acte materiale);
MĂRGHIDAN ION, director general al Sucursalei de Întreţinere si Servicii Energetice Electrice (SISEE) Moldova în perioada 2004-2005, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată (15 acte materiale) şi abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată (7 acte materiale)
ANDRONACHE PETRU, director comercial al Sucursalei de Întreţinere si Servicii Energetice Electrice (SISEE) Moldova în perioada 2002-2005, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de abuz în serviciu în formă calificată continuată (39 acte materiale) şi abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată (7 acte materiale)
FENECHIU RELU, acţionar şi/sau administrator la firmele SC FENE GRUP SA, SC LA ROCCA SRL Iaşi, SC TEHNOROM SRL Iaşi, la data comiterii faptelor, în prezent deputat în Parlamentul României, FENECHIU LUCIAN, acţionar şi/sau administrator la firmele SC FENE GRUP SA, SC LA ROCCA SRL Iaşi, SC TEHNOROM SRL Iaşi şi DAMIAN MIHAI BOGDAN, asociat unic şi administrator la SC EUROPLUS SRL Iaşi şi acţionar al SC FENE GRUP SA, la data comiterii faptelor,

în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată şi continuată (39 acte materiale) şi complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată (7 acte materiale)

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada de referinţă, respectiv 2002-2005, Sucursala de Întreţinere si Servicii Energetice Electrice Moldova era abilitată legal să facă achiziţii publice pentru echipamente ( produse integrale sau piese de schimb) pentru asigura întreţinerea reţelelor fostei Filiala de Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA MOLDOVA .
Pe lângă achiziţiile normale de echipamente şi piese de schimb, în perioada 2002-2005, SISEE Moldova a realizat şi achiziţii de la un grup de patru firme – SC LA ROCCA SRL, SC TEHNOROM SRL, SC FENE GRUP SA şi SC EURO PLUS SRL - fără să respecte prevederile legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, în condiţii de favorizare a acestor firme de la care s-au cumpărat, la preţuri de produse noi, transformatoare şi întreruptoare uzate şi vechi, fabricate în anii 1970 – 1980.
Mai mult, 99,98 % din produsele respective au rămas permanent în stocul SISEE Moldova, devenind în final, achiziţii de produse vechi, folosite, fără justificare economică, inutile şi cauzatoare de prejudicii bugetului societăţii, făcute cu scopul de a favoriza firmele ce le livrau.
Concret, în perioada 2002-2005, în calitatea lor de directori generali ai SISEE MOLDOVA SA – Bacău, respectiv de director comercial, inculpaţii Turbatu Ioan, Mărghidan Ion şi Andronache Petru şi-au îndeplinit, cu ştiinţă, în mod defectuos atribuţiile de serviciu cu privire la efectuarea unor tranzacţii cu componente ale sistemului energetic (transformatoare de putere, întrerupătoare, etc.), cu firmele SC LA ROCCA SRL, SC FENE GRUP SA, SC EURO PLUS SRL, SC TEHNOROM SRL, toate din Iaşi, avându-i ca asociaţi/ acţionari sau administratori pe inculpaţii Fenechiu Relu, Fenechiu Lucian şi Damian Mihai Bogdan. Astfel, în urma desfăşurării unor proceduri de achiziţie publică, cu caracter fictiv, cu complicitatea inculpaţilor Fenechiu Relu, Fenechiu Lucian şi Damian Mihai Bogdan, a fost acceptată livrarea de produse pentru sistemul energetic necorespunzătoare calitativ, fiind vechi, uzate, de provenienţă incertă, iar preţul de achiziţie era aproximativ similar cu cel al unui produs nou.
Prin exercitarea abuzivă a atribuţiilor de serviciu respectiv realizarea de tranzacţii fără proceduri de achiziţie publică sau prin „trucarea” unor proceduri de achiziţie publică, intervenţii pentru a plăti cu prioritate firmele din grupul „FENE”, acceptarea livrării de produse vechi, uzate, ce au rămas pe stoc, achiziţiile fiind făcute fără nicio justificare economică, inutile, cei trei foşti directori ai SISEE MOLDOVA au favorizat firmele menţionate. Prin livrarea de produse necorespunzătoare, cele patru firme au obţinut un avantaj patrimonial echivalent cu sumele de bani încasate în urma acestor operaţiuni comerciale,
Astfel, SISEE MOLDOVA a plătit pentru echipamentele cumpărate 6.406.976 lei fără TVA, din care au fost folosite efectiv doar câteva, în valoare de 79.586 lei (0.02%), restul de componente pentru sistemul energetic au rămas în stoc şi reprezintă achiziţii nejustificate în valoare de 6.327.390 lei fără TVA.
Potrivit rechizitoriului, prejudiciul total este de 7.529.594,1 lei (6.327.390 lei la care se adaugă TVA) şi reprezintă valoarea echipamentelor necorespunzătoare achiziţionate, aflate, în proporţie de 99 %, şi acum pe stoc. Prejudiciul este rezultatul a 46 acte materiale, derulate în perioada 2002 – 2005, fiecare act material însemnând o achiziţie publică efectuată de SISEE MOLDOVA de la firmele SC LA ROCCA SRL, SC FENE GRUP SA, SC EURO PLUS SRL, SC TEHNOROM SRL.
SC Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Serv” SA – SISE ELECTRICA MOLDOVA, s-a constituit parte civilă în prezenta cauză pentru suma reprezentând valoarea prejudiciului.
În vederea reparării pagubei cauzate, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor şase inculpaţi.

Având în vedere calitatea de deputat a unuia dintre inculpaţi, Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 30 ianuarie 2014