DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 România - Direcţia Naţională Anticorupţie - Comunicat de presă - hotărâri definitive de condamnare

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 644 din 19 martie 2012, Curtea de Apel Craiova a hotărât următoarele:

Condamnarea inculpatului CHIŞEAMERA VICTOR, director general şi preşedinte al Consiliului de administraţie al societăţii SC Comalex SA Alexandria (societate cu capital majoritar de stat), la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- stabilire cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere sau administrare, în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite
- încălcarea art. 149 din Legea 31/1990 legat de deciziile sau operaţiunile efectuate de un administrator care îşi favorizează rudele
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 3 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

Condamnarea inculpatei FLOREA ADRIANA, membru în Consiliul de administraţie al SC Comalex SA, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- stabilire cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere sau administrare, în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite
- încălcarea art. 149 din Legea 31/1990 legat de deciziile sau operaţiunile efectuate de un administrator care îşi favorizează rudele şi
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.
Instanţa a interzis inculpatei, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 2 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

Condamnarea inculpatei RUSU DANIELA, evaluator autorizat ANEVAR, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la stabilirea cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere sau administrare, în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Interzice inculpatei, pe perioada executării pedepsei, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat

Obligă în solidar, pe inculpaţii Chişeamera Victor, Florea Adriana şi Rusu Daniela la plata către partea civilă SC Comalex SA Alexandria a următoarelor sume, reactualizate la data plăţii, respectiv 891.247 euro şi 182.852 U.S.D., respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare al activelor şi valoarea comercială reală; în solidar, pe inculpaţii Chişeamera Victor şi Floarea Adriana, la plata către aceiaşi parte civilă SC Comalex SA Alexandria a următoarelor sume, reactualizate la data plăţii, respectiv 28.875 U.S.D şi 8.700 lei, reprezentând chiria/cotele de asociere lunare scutite de la plată.
Obligă pe inculpaţii Chişeamera Victor şi Florea Adriana la plata sumei de 5.600 lei şi pe Rusu Daniela la plata sumei de 5.200 lei cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Inculpaţii au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti – Biroul Teritorial Slobozia la data de 5 iunie 2006 (comunicatul nr. 81/VIII/3 din data de 7 iunie 2006).


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICEText neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 07 iunie 2006