DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
2 iunie 2010
Nr. 195/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

MILOIU EDUARD CLAUDIU, inspector la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Galaţi, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;
POHRIB ALEXANDRU, administrator la SC TUBMETO SRL Galaţi şi SC MICMETO SRL Galaţi, în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de evaziune fiscală, ambele în formă continuată;
MICLESCU OCTAVIAN, fost administrator la SC MICMETO SRL Galaţi, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada februarie 2005 – octombrie 2006, inculpatul Pohrib Alexandru, în calitate de administrator la SC TUBMETO SRL Galaţi şi SC MICMETO SRL Galaţi, a întocmit şi semnat mai multe documente contabile (facturi fiscale de cumpărări de mărfuri, contracte de prestări servicii, proces-verbal de dezmembrări) care au avut ca rezultat înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive creatoare a unei taxe pe valoare adăugată deductibilă în sumă de 2.566.040 lei. În demersul său, Pohrib Alexandru a fost ajutat de inculpatul Miclescu Octavian care, fiind la momentul respectiv administrator la SC MICMETO SRL Galaţi, a semnat mai multe documente de evidenţă contabilă în scopul menţionat mai sus.
De asemenea, în luna decembrie 2005, inculpatul Pohrib Alexandru a înregistrat în contabilitatea SC MICMETO SRL Galaţi, în mod fictiv, o factură fiscală reprezentând lucrări de terasamente efectuate de SC MICMETO SRL Galaţi către SC TUBMETO SRL Galaţi. Prin această modalitate, inculpatul s-a sustras de la plata sumei de 16.784 lei reprezentând impozit pe profit datorat bugetului consolidat al statului.
În acelaşi context, în perioada iulie 2005 - octombrie 2006, inculpatul Miloiu Eduard Claudiu, în calitate de inspector fiscal la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, a întocmit trei rapoarte de inspecţie fiscală la firmele administrate de Pohrib Alexandru în care a consemnat situaţii de fapt nereale. Acest lucru a avut ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 2.582.824 lei (aproximativ 723.480,11 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,57 lei/euro) reprezentând TVA deductibil şi impozit pe profit.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Miclescu Octavian şi Miloiu Eduard Claudiu.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galaţi.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 21 septembrie 2018