DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 26 iunie 2024
Nr. 602/VIII/3

COMUNICAT


În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 830/VIII/3 din 19 septembrie 2022, procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului

SĂVULESCU ALEXANDRU-FLORIN, la data faptelor medic militar chirurg și șef al Secției Chirurgie generală II din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” – București, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (29 acte materiale).

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii militari au reținut următoarea situație de fapt:
În cursul anului 2022, inculpatul Săvulescu Alexandru-Florin, medic militar la spitalul de urgență menționat mai sus, ar fi primit de la 29 persoane (foști inculpați și suspecți în cauză), cu titlul de mită, foloase necuvenite constând în sume de bani (în total 4.750 euro și 28.050 lei), bijuterii în valoare de 6.515 lei și alte produse, în legătură cu intervenții chirurgicale (printre care și gastrectomie longitudinală – Gastric Sleev, în termeni populari „micșorare de stomac”) și examene de specialitate, efectuate asupra acestora sau asupra unor persoane apropiate.

În prezența apărătorilor aleși, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 (trei) ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani și interzicerea unor drepturi printre care și cel de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii - medic în sistemul public de sănătate de pe teritoriul României, pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Militar București, între altele, cu propunerea de a se dispune, alăturat confiscării speciale a sumelor obiect al infracțiunii de corupție, și confiscarea extinsă a sumelor de 31.480,64 lei, 113.828,75 euro și 30.000 usd stabilite a avea caracter nejustificat, ce au fost depuse/transferate în contul unic prev. de art. 27 din Legea nr. 318/2015 deschis de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, respectiv în subconturile bancare deschise la o unitate bancară, pe numele inculpatului și la dispoziția organelor judiciare.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE