DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CABAC:2023:018.000256

Operator de date cu caracter personal nr. 3666.

Dosar nr. 768/32/2022ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BACĂU
SECȚIA PENALĂ, CAUZE MINORI SI FAMILIE
DECIZIA PENALĂ nr. 256
Ședința publică din data de 16 martie 2023
Completul compus din:

PREȘEDINTE – (...)
JUDECĂTOR – (...)

GREFIER – (...)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Bacău - legal reprezentat de procuror – (...)


Pe rol fiind soluționarea contestației în anulare formulată de contestatorul G.M., împotriva deciziei penale nr. 180 din data de 13.02.2020, pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018.
Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința de judecată din data de 07 martie 2023 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată.

CURTEA


Deliberând asupra cauzei penale de față, a constatat următoarele:
Prin încheierea penală pronunțată în data de 2.02.2023 în dosarul nr.768/32/2022 Curtea de Apel Bacău, în temeiul art.431 alin.2 Cod proc.pen., a admis în principiu contestația în anulare formulată de contestatorul-condamnat G.M. împotriva deciziei penale nr.180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018.
Pentru a pronunța această încheiere, Curtea de Apel Bacău a reținut următoarele:
Prin decizia penală nr. 180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018 s-a decis:
În temeiul art.421 pct. 2 lit. a C .p .p., au fost admise apelurile formulate de apelanții - inculpați B.L., G.M. și S.C. A L.B.C. SRL împotriva sentinței penale nr. 39/P din 01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018.
S-a constatat că prin încheierea din 21.11.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor, astfel cum au fost reținute în rechizitoriu, în infracțiunile de uz de fals , prevăzute de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal pentru inculpații B.L. și S.C. A L.B.C. SRL, respectiv în infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal pentru inculpatul G.M..
A fost desființtăă în parte sentința apelată, sub aspectul laturii penale, reține cauza spre rejudecare și, în fond:
I. A fost condamnat inculpatul B.L., fiul lui (...), pedeapsa de 4.500 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 150 zile -amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prevăzută de art. 323 teza II Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal ,art. 61 al. 2, 4 lit. b, 6 Cod penal.
S-a stabilit un cuantum de 30 lei pentru o zi -amendă.
S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 63 al. 1 Cod penal, respectiv că în situația în care persoana condamnată, cu rea - credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor - amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea.
II. A fost condamnat inculpatul G.M., fiul lui (...) pedeapsa de 6.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 200 zile -amendă, pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 61 al. 2, 4 lit. c, 6 Cod penal.
S-a stabilit un cuantum de 30 lei pentru o zi -amendă.
S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 63 al. 1 Cod penal, respectiv că în situația în care persoana condamnată, cu rea - credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor - amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea.
III. A fost condamnată inculpata S.C. ,,A, L.B.C. S.R.L.”, cu sediul social în (...), la pedeapsa de 12.000 lei, echivalentul a 120 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 100 lei/zi, pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prevăzută de art. 323 teza II Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 137 al. 2, 4 lit. b .
În temeiul art. 136 alin. 3 lit. f, art. 138 alin. 2 Cod penal, art. 138 alin. 4 Cod penal și art. 145 Cod penal, s-a aplicat inculpatei S.C. ,,A, L.B.C. S.R.L.”, pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare, în extras, la sediul inculpatei din (...), pe o perioadă de o lună.
Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.
Pentru a pronunța această decizie, Curtea de Apel Bacău a avut in vedere următoarele:
Prin sentința penală nr. 39/P/01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018 s-au dispus următoarele:
„Condamnă pe inculpatul B.L., fiul lui (...), la pedeapsa de :
- 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b, d și g Cod penal pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000.
În baza art. 65 al. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b d și g Cod penal, pedeapsă care se va executa doar în situația în care se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art. 91 alin. 1 și art. 92 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate inculpatului și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.
În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Neamț la datele fixate de această instituție;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Comunei H. sau a Primăriei Orașului B..
În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 96 alin. 1 și 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Condamnă pe inculpatul G.M., fiul lui (...), la pedeapsa de :
- 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b, d și g Cod penal pentru săvârșirea complicității la tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal cu referire la art. 32 Cod penal raportat la art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000.
În baza art. 65 al. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b d și g Cod penal, pedeapsă care se va executa doar în situația în care se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art. 91 alin. 1 și art. 92 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate inculpatului și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani și 4 luni, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.
În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bacău la datele fixate de această instituție;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Bacău sau a Primăriei Comunei Hemeiuș
În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 96 alin. 1 și 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Condamnă pe inculpata S.C. ,,A, L.B.C. S.R.L.”, cu sediul social în (...), la pedeapsa de:
- 40.000 (zece) mii lei - echivalentul a 200 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 200 lei/zi, pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000.
În temeiul art. 136 alin. 3 lit. f, art. 138 alin. 2 Cod penal, art. 138 alin. 4 Cod penal și art. 145 Cod penal aplică inculpatei S.C. ,,A, L.B.C. S.R.L.”, pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare, în extras, la sediul inculpatei din (...), pe o perioadă de o lună.
Constată că inculpații au fost asistați de avocați aleși.
În temeiul art. 274 Cod procedură penală, obligă pe inculpați să achite statului câte 1.500 lei cheltuieli judiciare.”
Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut în esență că sub nr. 1034/103 din 18 mai 2018 a fost înregistrat la instanță rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție – Biroul Teritorial Bacău, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților B.L. pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000, S.C. A' L.B.C. S.R.L. pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000 și G.M. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat art. 32 Cod penal și art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000
În actul de sesizare a instanței s-a reținut că, inculpatul B.L., în calitate de reprezentant legal al S.C. A’ L.B.C. S.R.L. R., comuna H., în implementarea proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități, în etapa selecției de oferte organizată pentru achiziția de organizată pentru achiziția de servicii de consultanță în domeniul managementului investiției, la data de 16.04.2014 a depus la O.J.P.D.R.P. P.N., anunțul de adjudecare și dosarul de achiziție cuprinzând ofertele S.C. G. S.R.L. și S.C. R.B.C. S.R.L., înscrisuri nereale întrucât nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a presta serviciile de consultanță, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de A.D.E.L.B. reprezentată de G.M.. De asemenea, a depus și raportul de selecție nr. (...) care atestă date nereale, respectiv analizarea obiectivă a ofertelor de membrii comisiei, în condițiile în care aceștia nu au analizat niciuna din oferte. De asemenea, în etapa avizării documentației privind achiziția de lucrări, la datele de 03.10.2014, 03.12.2014 și 30.01.2015 inculpatul a prezentat și folosit la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț documente nereale, respectiv 25 ofertele S.C. C.V. S.R.L. și S.C. D.A. S.R.L., înscrisuri care nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a realiza lucrările de construcții, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de consultatul beneficiarului.
Prin folosirea acestor documente, inculpatul a urmărit obținerea sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR pentru implementarea proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", în satul R., comuna H., județul Neamț, scop care nu a fost atins întrucât Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț a constatat indicii privind derularea unor achiziții formale.
Situația de fapt reținută este susținută de următoarele mijloace de probă: procesul verbal de sesizare din oficiu din 30.01.2015,declarația de suspect din 25.05.2016 dată de B.L., declarația de suspect din 25.05.2016 a SC A'L.B.C. SRL prin reprezentant legal B.L., declarația de suspect din 04.08.2017 dată de B.L., declarația de suspect din 04.08.2017 a SC A' L.B.C. SRL prin reprezentant legal B.L., declarațiile de suspect din 31.08.2017 și 29.09.2017 date de G.M., declarația de inculpat din 26.01.2018 dată de B.L., declarația de inculpat din 26.01.2018 dată de SC A' L.B.C. SRL prin reprezentant legal B.L., declarația de inculpat din 26.01.2018 dată de G.M., declarațiile martorilor B.T., P.P.C., A.F., V.G., D.G., L.G., V.I., B.A.- V., T.B., S.C.M. , D.G., L.G., procesul verbal nr.21/P/2015 din 21.12.2016 de efectuare a percheziției domiciliare și anexele la acesta , adresa AFIR nr.4/14.01.2015 către SC C.V. SRL și plicul aferent,documente înaintate de SC I. C. SRL privind proiectul derulat de SC A' L.B. SRL (contract execuție lucrări, raport, contract prestări servicii A. Bacău, procese verbale de predare primire, fișe solicitare, anexe, etc.), documente înaintate de AFIR Direcția Control și Antifraudă cu adresa nr E6409/11.03.2015 (Nota de verificare și fișele de verificare a dosarului de achiziții), documente înaintate de OJFIR Neamț cu adresa nr. 1841/17.06.2015 (propunerea vizitei, copii ordine de deplasare, fișe verificare, fișe solicitare, raport vizita în teren) , documente înaintate de OJFIR Neamț cu adresa nr.936/26.05.2016 (anexele la contractul de finanțare, anexele la actul adițional), documente înaintate pe fax de OJFIR Neamț la 08.12.2016 (adrese, anexe, note), documente înaintate de OJFIR Neamț cu adresa nr.2737/08.12.2016 (notificare, nota aprobare, adese, raport verificare, formular), proces verbal nr.21/P/2015 din 20.12.2016 privind efectuarea de către specialist antifraudă de verificări în baza de date REVISAL și anexele, documente înaintate de SC R.B.C. cu adresa nr.632/18.05.2017 primite pe email (cerere ofertă, comunicări, solicitări, răspunsuri, etc.), documente înaintate de SC G. A. SRL cu adresa nr. 1096/23.05.2017 (corespondența privind participarea la licitație), documente înaintate de către OJFIR Neamț cu adresa nr.452/13.02.2015 privind proiectul depus de SC A' L.B.C. SRL "Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități" (cerere de finanțare, dosar administrativ cerere finanțare, contracte, acte adiționale, dosare achiziție, dosar administrativ achiziții, proiect tehnic, sesizare DC A), raport de constatare tehnico-științifică și anexele înaintate cu adresa nr. 156/11/1/2017 din 27.01.2017 de către D.N.A. - Serviciul Teritorial Iași , raportul de constatare tehnico-științifică și anexele înaintate cu adresa nr.1142/11/1/2017 din 18.05.2017 de către D.N.A. - Serviciul Teritorial Iasi de înaintare împreună cu documente identificate în funcție de relevanța acestora urmare a rezultatului raportului de constatare tehnico-științifică DNA ST Iași din 18.05.2017 (contract prestări servicii, memoriu justificativ, adrese, decizii, note de ședință, mesaje email, procese verbale.
Prin încheierea nr. 105/CP din 18 iunie 2018 a judecătorului de cameră preliminară, în temeiul art. 346 al. 2 Cod procedură penală s-a constatat legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală și a sesizării instanței prin rechizitoriul nr. 21/P/2015 din 17 mai 2018 emis de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău și s-a dispus începerea judecării cauzei.
În cursul cercetării judecătorești, la cererea inculpaților, au fost audiați martorii P.P.C., A.F., V.G., D.G., L.G., V.I., B.A.V., T.B..
Din analiza actelor și lucrărilor dosarului, instanța a reținut următoarele:
Inculpatul B.L. este asociat și administrator al SC A' L.B.C. SRL, societate care are ca principal obiect de activitate „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată".
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) reprezintă contribuția financiară asigurată de Uniunea Europeană pentru sprijinirea dezvoltării rurale și este destinat finanțării programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislația comunitara.
Măsura 313 „încurajarea activităților turistice" se încadrează în Axa III -„ îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale" și are ca obiectiv general dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.
Obiectivele specifice se referă la:crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei, creșterea valorii adăugate în activități de turism, crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice, creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.
Obiectivele operaționale se referă la: creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistică la scară mică, dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică, crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.
Urmare a cererii de finanțare depusă în data de 16.05.2012, între SC A' L.B.C. SRL, reprezentată de inculpatul B.L. în calitate de administrator și responsabil de contract, și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a fost semnat, la data de 14.11.2013, contractul de finanțare nr. (...) având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru punerea în aplicare a cererii de finanțare nr. (...) pentru proiectul „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități".
Beneficiarul, SC A' L.B.C. SRL, urma să construiască o pensiune turistică în sat R., comuna H., nr. 109, județ Neamț. Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de Autoritatea Contractantă este de maxim 1.304.181 lei, echivalentul a maxim 291.060 Euro. Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 652.090 lei echivalentul a maxim 145.530 Euro, reprezentând maxim 50% din valoarea totală eligibilă.
La data de 31.03.2014 a fost întocmit Actul Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. (...) pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, prin care se solicită: "Prelungirea termenului de depunere a proiectului tehnic și a unui dosar de achiziție până pe data de 14.04.2014, cu actualizarea din oficiu a clauzelor contractuale."
Pe data de 29.05.2014 a fost întocmit Actul Adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. (...) pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, prin care se solicită: "modificări tehnice de la SF la PTH și prelungirea termenului de depunere spre avizarea dosarului de achiziție și a proiectului tehnic până pe data de 14.06.2014."
Potrivit anexei IV, parte integrantă a Contractului, conform art. 1 (2) al acestuia, beneficiarul, pentru a obține fondurile nerambursabile, trebuia să organizeze o procedură de achiziție din care să reiasă că a obținut cel puțin trei oferte conforme în cazul aplicării procedurii de selecție de oferte.
În vederea achiziționării de servicii, bunuri sau lucrări, beneficiarii privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală cu fonduri din FEADR aveau posibilitatea de a opta, în ceea ce privește procedurile de achiziții, fie prin aplicarea instrucțiunilor din anexa 4 a contractului de finanțare, fie prin aplicarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice.
S.C. A' L.B.C. S.R.L. nu a solicitat aprobarea unui act adițional pentru înlocuirea Anexei IV cu "Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR", angajându-se astfel să desfășoare procedurile de selecție de oferte conform Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii privați, versiunea 15.
Același act precizează că ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor esențiale din punct de vedere al performanțelor și parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic și cererea de oferte, al obiectului acestora și sunt transmise de operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.
Procedura de selecție de oferte se consideră respectată în situația în care se prezintă cel puțin 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic.
Tot potrivit contractului și anexelor, SC A' L.B.C. SRL era obligată ca, în patru luni de la semnarea contractului, să depună la Autoritatea contractantă un dosar de achiziții, iar din economia întregului document rezultă că nici o plată nu se poate face până când procedurile de achiziții nu sunt îndeplinite și declarate conforme.
Mai mult, beneficiarul putea primi o sumă în avans reprezentând jumătate din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile din bugetul indicativ. Avansul urma să fie acordat după avizarea favorabilă din partea APDRP a procedurii de achiziții prioritar majoritară - de exemplu, în cazul proiectelor care prevăd construcții, după avizarea achiziției de lucrări.
Reiese cu claritate că, în lumina dispozițiilor contractuale, procedurile de achiziții desfășurate de SC A' L.B.C. SRL erau esențiale pentru obținerea sumelor nerambursabile solicitate iar nerespectarea acestora ar fi avut ca și consecință respingerea solicitărilor beneficiarului și declararea proiectului ca neeligibil.
Procedurile vizau distinct achiziția de servicii de consultanță în domeniul managementului investiției și pentru atribuirea contractului de lucrări.
În ceea ce privește achiziția de servicii de consultanță în domeniul managementului investiției, potrivit anexei IV - Instrucțiuni privind achizițiile - parte integrantă a Contractului de finanțare, beneficiarul, pentru a obține fondurile nerambursabile, trebuia să organizeze o procedură de achiziție din care să reiasă că a obținut cel puțin trei oferte conforme în cazul aplicării procedurii de selecție de oferte și pentru atribuirea contractului de Servicii de consultanță in domeniul managementului investiției.
Conform dosarului cererii de ofertă aferent achiziției de servicii de consultantă în domeniul managementului organizate de SC A' L.B.C. SRL au fost depuse 3 cereri. Dosarul de achiziție pentru atribuirea contractului de „Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției" cuprinde ofertele SC G. SRL, SC R.B.C. SRL și A.D.E.L. Bacău.
Procedura aplicată a fost selecția de oferte având în vedere valoarea supusă licitației, 76.174 lei + TVA. La data de 16.04.2014 beneficiarul SC A' L.B.C. SRL a depus la O.J.P.D.R.P. P.N. anunțul de adjudecare și dosarul de achiziție pentru servicii de consultanță în domeniul managementului investiției.
Comisia de evaluare a desemnat ofertant câștigător A.D.E.L.B. cu o ofertă de 74.250,00 lei fără TVA, respectiv 92.070,00 lei cu TVA.
Contractul de consultanță între A.D.E.L.B. si SC A' L.B.C. SRL a fost semnat la data de 14.04.2014.
Obligațiile principale ale prestatorului de servicii erau asigurarea consultanței, care cuprinde: consultanță pentru elaborare documentație pentru procedura de achiziție (realizare dosare achiziție), consultanță pentru realizare documentație de rambursare, consultanță pentru realizare rapoarte de progres pe timpul derulării proiectului și consultanță pentru realizare eventuale documente necesare derulării proiectului.
Din probatoriul administrat a rezultat că documentele depuse la APDRP pentru a justifica procedura de achiziții, pe acest palier al consultanței, au fost realizate pe calculatoarele A.D.E.L. demonstrând că ofertele pentru atribuirea contractului de achiziție servicii de consultanta au fost formale, nu au exprimat voința reală a celorlalți ofertanți, nefiind respectate prevederile contractuale. Aceste documente sunt:
- decizia nr. (...) privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii pentru: "Servicii de consultanta în domeniul managementului investiției" formată din B.L., P.P.C. si B.T.,
- raportul de selecție nr. (...) - atribuirea contractului de achiziție servicii de consultantă, din conținutul căruia rezultă că din comisia de evaluare au făcut parte B.L., P.P.C. și B.T.,
- ofertele S.C. R.B.C. S.R.L. și S.C. G. S.R.L.
- procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertei nr. (...) având ca obiect atribuirea contractului de achiziție pentru servicii de consultanță în domeniul managementului investiției.
Astfel, din datele rezultate din percheziția informatică efectuată asupra sistemelor informatice identificate și ridicate cu ocazia perchiziției domiciliare efectuată pe data de 21.12.2016, conform autorizației emise de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bacău, la sediul ADEL Bacău (A.), rezultă că, ofertele pentru atribuirea contractului de achiziție servicii de consultanta au fost formale, documentele fiind realizate pe calculatoarele A.. Acest aspect este confirmat și de martorii audiați în cauză, angajați ai consultantului la acel moment, T.B. și S.C.M.. Chiar inculpatul B.L. a declarat în cursul urmăririi penale că de redactarea întregii documentații s-a ocupat inculpatul G.M..
Mai mult decât atât, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertei nr. (...) având ca obiect atribuirea contractului de achiziție pentru servicii de consultanta în domeniul managementului investiției a fost identificat în locația (...) evaluare oferte precum și (...) , variantă în care la poziția număr intrare ofertă sunt înscrise atât numerele de intrare la ofertanți cât și la beneficiar.
Comparând acest document cu cel existent la dosarul depus la APDRP se constată în cazul celui din urmă lipsesc mențiunile referitoare la numerele de înregistrare la ofertanți. Fiind solicitate copii conforme cu originalul ale documentelor depuse de ofertanți, s-a constatat că în cazul SC G. SRL acestea nu au numere de înregistrare. Cu toate acestea în "Anexa A la raportul de selecție nr. (...)" adresată de SC A' L.B. SRL către SC G. SRL se face referire la "oferta financiară nr. (...)".
Urmare a percheziției informatice efectuate au fost identificate pe calculatoarele aparținând A. următoarele documente care susțin și dovedesc formalismul procedurii de achiziție:
- adresa C. din 24.02.2014
- notă explicativă pentru modificarea contractului din 27.02.2014
- memoriu justificativ proiect finanțat prin FEADR din 27.02.2014
- dosar pentru modificarea contractului de finanțare - acțiunea cerută: Prelungirea perioadei de depunere a dosarului de achiziție pana la data de 14.04.2014.
- document scanat "B..pdf (17 pagini) ce poarta antetul S.C. A' L.B.C. S.R.L. reprezentând "Dosar cerere de oferta" ce prezintă aplicată ștampila cu numărul de intrare corespondență la OJPDRP Neamț (...), pe care sunt efectuate diferite mențiuni olografe care corectează conținutul documentului, varianta corectată corespunzând celeia existente la dosarul depus de S.C. A' L.B.C. S.R.L. la OJPDRP Neamț (numărul de înregistrare fiind același).
Cu privire la atribuirea contractului servicii de consultanță, pe calculatoarele APEL au fost identificate următoarele:
- adresa nr. (...) a S.C. A' L.B.C. S.R.L. către O.J.P.D.R.P. prin care depune Invitația de participare si Dosarul cererii de oferta pe suport de hârtie si in format electronic, pe CD, pentru: "Servicii de consultanta in domeniul managementului investiției".
- opis dosar de achiziții
- dosarul cererii de oferta - la selecția de oferte pentru atribuirea contractului de: "Servicii de consultanta in domeniul managementului investiției"
- decizia nr. (...) privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii pentru: "Servicii de consultanta in domeniul managementului investiției" (în dosarul depus la OFIR Neamț documentul poartă numărul (...) );
- oferta SC G. SRL ( au fost identificate anexele A-E parțial completate cu datele beneficiarului precum și prețul serviciilor de consultanță oferit respectiv 76160 RON și devizul ofertă, document cu privire la capacitatea tehnică-profesională);
- decizia nr. (...) privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție pentru : Servicii de consultanta in domeniul managementului investiției;
- declarațiile de imparțialitate ale membrilor comisiei: B.L., B.T. si P.P.C.
- adrese ale beneficiarului S.C. A' L.B.C. S.R.L. către SC G. SRL, S.C. R.B.C. S.R.L. și A. prin care se solicita confirmarea ofertelor;
- adrese ale SC G. SRL, S.C. R.B.C. S.R.L. și A. către S.C. A' L.B.C. S.R.L. de confirmare a ofertelor;
- proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertei în vederea atribuirii contractului de consultanta în domeniul managementului investiției;
- notă de ședință a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de „Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției"
- raportul de selecție privind atribuirea contractului de achiziție servicii de consultanță în domeniul managementului investiției;
- adresă de comunicare a ofertei câștigătoare către A.D.E.L.;
- adresă prin care SC G. SRL este informată despre câștigarea licitației de A.D.E.L.;
- adresă prin care S.C. R.B.C. S.R.L. este informată despre câștigarea licitației de A.D.E.L.
În mod normal, toate aceste documente nu ar fi trebuit să existe pe calculatoarele aparținând ADEL Bacău și demonstrează complicitatea inculpatului G.M. alături de SC A' L.B.C. SRL și B.L., a cărui activitate a depășit cu mult limitele contractului de consultanță și o relație prestator - beneficiar.
Din succesiunea documentelor, a declarațiilor date de inculpați și de martorii care au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor rezultă că întreaga procedură de selecție în cadrul acestei etape a fost pur formală.
Rezultă fără echivoc înțelegerea între B.L. și G.M., anterioare datei comunicării ofertei câștigătoare a serviciilor de consultanță de A.D.E.L.B. precum și formalismul procedurii de atribuire a contractului de achiziție pentru servicii de consultanță în domeniul managementului investiției.
De asemenea, demonstrează ajutorul dat de inculpatul G.M. inculpatului B.L. și persoanei juridice SC A' L.B.C. SRL în etapa atribuirii contractului de „Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției". Inculpatul G.M. a întocmit documente nereale pentru a crea aparența îndeplinirii procedurilor în această etapă și 1-a ajutat astfel pe inculpatul B.L. și SC A' L.B.C. SRL să treacă la etapa următoare, în scopul obținerii sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR.
Martora T.B. a declarat că ofertele SC G. SRL si SC R.B.C. SRL au fost redactate de ea, la sediul A., din dispoziția inculpatului G.M. și în baza documentelor furnizate de acesta. Sumele de ofertare au fost completate cu cifrele indicate de inculpatul G.M.. Martora a mai declarat că tot ea a întocmit si alte documente premergătoare încheierii contractului de consultanță între A. și SC A' L.B.C. SRL.
În ceea ce privește achiziția de lucrări, se constată că, urmare a selectării cererii de finanțare depuse la data de 10.05.2012, SC A' L.B.C. SRL a depus spre avizare, la data de 03.10.2014, la APDRP Neamț, dosarul cererii de ofertă la selecția de oferte pentru atribuirea contractului de lucrări, care cuprinde ofertele depuse de trei societăți comerciale, respectiv SC D.A. SRL, SC C.V. SRL si SC I.C. SRL.
S-a emis fișa de neavizare nr. (...) cu recomandarea de reorganizare a procedurii de selecție de oferte cu respectarea instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR.
La data de 03.12.2014, beneficiarul SC A' L.B.C. SRL a redepus spre verificare la OJFIR Neamț dosarul de achiziție inițial, împreună cu mai multe documente, dar a fost emisă o nouă fișă de neavizare, de asemenea, cu recomandarea de reorganizare a procedurii de selecție de oferte pentru lucrări.
În data de 30.01.2015 beneficiarul a sesizat CRFIR 1 Iași cu privire la neavizarea achiziției și astfel s-a procedat la reverificarea documentației de achiziție lucrări, dar a fost menținută decizia de neavizare a dosarului de achiziții.
În urma administrării probelor în faza de urmărire penală a rezultat că documentele prezentate de reprezentantul beneficiarului SC A' L.B.C. SRL cu sediul în sat R., comuna H., județ Neamț în vederea accesării ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală - Măsura 313 sunt nereale și conțin date inexacte.
Rezultă derularea unor achiziții formale, prin prezentarea de ofertanți a unor oferte neindependente și acceptarea acestor oferte de beneficiar și comisia de evaluare numită pentru atribuirea contractului de execuție lucrări.
Astfel, în derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru proiectul "Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în baza contractului (...), beneficiar SC A' L.B.C. SRL, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț a constatat că în data de 03.10.2014 beneficiarul a depus spre avizare dosarul de achiziție lucrări al contractului nr. (...).
În urma verificărilor, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț a emis fișa de nevizare nr. (...), cu recomandarea de reorganizare a procedurii selecție de oferte pentru lucrările rămase de executat cu respectarea strictă a instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală. Motivele neavizării vizau faptul că trebuiau depuse trei oferte conforme, întrucât:
- ofertele nu erau semnate pe fiecare pagină de reprezentanții societăților ofertante;
- doi dintre ofertanți (SC I.C. SRL și SC C.V. SRL) au depus documente de calificare (certificat ONRC) după expirarea timpului limită de depunere a ofertelor;
- doi dintre ofertanți (SC D.A. SRL și SC C.V. SRL) au depus câte două grafice de execuție: unul pe o perioadă de 17 luni, iar altul pe o perioadă de 9 luni;
- împuternicirea reprezentantului unuia dintre ofertanți (dl. L.G., reprezentant al SC D.A. SRL) era datată anterior (05.06.2014) publicării pe site-ul www.apdrp.ro a invitației de participare la achiziția respectivă (11.06.2014);
- ofertanții nu au răspuns solicitării Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț de confirmare a ofertelor depuse în termenul procedural de 5 zile lucrătoare.
Ulterior, în data de 03.12.2014, beneficiarul SC A' L.B.C. SRL a redepus spre reverificare la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț dosarul de achiziție lucrări inițial, însoțit de contestațiile a doi ofertanți (SC I.C. SRL - ofertant câștigător și SC C.V. SRL - ofertant necâștigător), raportul de soluționare a contestațiilor întocmit de beneficiar și confirmarea ofertelor, precum și alte documente justificative.
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț a procedat la reverificarea dosarului de achiziție, iar din verificările efectuate a rezultat că au fost identificate o serie de elemente comune, diferite față de dosarul cererii de ofertă, în listele cu cantitățile de lucrări ale ofertelor SC I.C. SRL - ofertant câștigător și SC C.V. SRL - ofertant necâștigător. De asemenea, conform ofertei depuse de SC D.A. SRL hidroforul ofertat de către aceștia este Tip (...). Conform ofertei depuse de către I.C. SRL hidroforul ofertat de către aceștia este Tip (...), însă în Lista cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări apare Hidrofor (...), model care coincide cu modelul ofertat de SC D.A. SRL.
Conform dosarului cererii de oferta cap III.3 - Modul de prezentare a specificațiilor tehnice, "Ofertantul va prezenta în oferta, modalitatea persoana/persoanele responsabile de realizare a acestora".
Ofertanții au prezentat declarații privind persoanele direct răspunzătoare pentru îndeplinirea contractului de lucrări, astfel:
- SC D.A. SRL adresa fără număr/fără data prin care enumera doar funcțiile persoanelor direct răspunzătoare pentru îndeplinirea contractului de lucrări;
- SC C.V. SRL adresa fără număr/fără dată prin care enumera doar funcțiile persoanelor direct răspunzătoare pentru îndeplinirea contractului de lucrări;
- SC I.C. SRL adresa fără număr/fără dată prin care se nominalizează persoanele care vor proceda la realizarea contractului de lucrări (personalul deținut). Astfel, realizarea contractului de lucrări se va face de V.I. - sef șantier, C.or structurist, T.I. (asfaltator), A.F., A.V., M.C. (muncitori necalificați). Conform Certificatului Constatator emis de către ONRC al SC C.V. SRL acționariatul acestui ofertant este format din V. G. G. si V. I. I..
În cadrul dosarului de achiziție redepus de beneficiarul privat există și confirmări ale ofertelor transmise de SC I.C. SRL si SC C.V. SRL atât către SC A' L.B.C. SRL, cât și în atenția experților OJFIR. În legătură cu aceste documente s-au observat următoarele aspecte:
- SC I.C. SRL a transmis adresa fără număr din data de 05.11.2014 care răspunde tuturor solicitărilor transmise de OJFIR Neamț în data de 10.10.2014 prin adresa nr. (...) în condițiile în care plicul adresat acestei societăți a fost returnat nedeschis de P.R. la OJFIR Neamț;
- adresele de confirmare a ofertelor transmise de SC I.C. SRL si SC C.V. SRL sunt similare ca format si conțin erori de tehnoredactare identice.
Contestațiile depuse de SC C.V. SRL (ofertant necâștigător) si SC I.C. SRL (ofertant câștigător), în urma emiterii fișei de neavizare nr. (...) sunt identice, conțin aceleași erori de tehnoredactare, având doar câteva elemente minore diferite.
Ulterior, pentru acest proiect a fost emisă o nouă fișă de neavizare pentru achiziția în cauză (nr. (...)), de asemenea cu recomandarea de reorganizare a procedurii de selecție de oferte pentru lucrările rămase de executat cu respectarea strictă a instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii privați al PNDR.
În data de 30.01.2015 beneficiarul SC A' L.B.C. SRL cu sediul în sat R., comuna H., județ Neamț a sesizat Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord Est Iași cu privire la neavizarea achiziției și s-a procedat la reverificarea întregii documentații de achiziție lucrări.
În urma reverificărilor a fost emisă o nouă fișă de verificare a dosarului de achiziții (nr. (...) prin care a fost menținută decizia de neavizare a dosarului de achiziții în cauză, întrucât au fost constatate indicii care confirmă derularea unor achiziții formale pentru contractul de finanțare în cauză.
Astfel, procedura de achiziții de lucrări nu s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR. Motivele neavizării au fost expuse pe larg în adresa nr. (...) și au avut în vedere existența elementelor care indică oferte neautentice sau formale, constatându-se abateri majore de la respectarea procedurii de selecție de oferte.
Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că la comiterea faptei a participat și inculpatul G.M. reprezentant al ADEL Bacău care l-a ajutat pe inculpatul B.L. să întocmească și să redacteze ofertele SC C.V. SRL și SC D.A. SRL.
Următoarele documente sunt nereale și se regăsesc pe hard-disk-ul marca (...) (ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la A.D.E.L.):
- oferta tehnică S.C. D.A. S.R.L.;
- declarație S.C. D.A. S.R.L. privind persoanele direct răspunzătoare pentru îndeplinirea contractului de lucrări;
- devizul oferta al S.C. D.A. S.R.L. privind executare lucrări de construcții ale obiectivului de investiții „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces si asigurare utilități"
- formularele FI, F2, F3, F4 (Centralizatoare de cheltuielilor pe obiectiv, categorii de lucrări, cantități de lucrări, cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări) - ofertant S.C. D.A. S.R.L.
- formularele anexă A, B, C - ofertă S.C. D.A. S.R.L. pentru proiectul "Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces si asigurare utilități", având ca achizitor S.C. A' L.B.C. S.R.L.
- devizul ofertă al SC C.V. SRL privind executare lucrări de construcții ale obiectivului de investiții "Construire pensiune turistica"
- declarație privind personalul SC C.V. SRL necesar derulării contractului;
- oferta tehnică SC C.V. SRL;
- oferta S.C. C.V. S.R.L. (Anexele A-C)
- declarație S.C. I. C. S.R.L. privind persoanele responsabile de realizarea contractului de lucrări;
- proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertei în vederea atribuirii contractului de executare lucrări de construcții al obiectivului de investiții „Construire pensiune turistica, amenajare parcare, amenajare acces si asigurare utilități";
- raportul de selecție având ca obiect atribuirea contractului de achiziție pentru: executare lucrării de construcții ale obiectivului de investiții „Construire pensiune turistica, amenajare parcare, amenajare acces si asigurare utilități";
- hotărârea nr. (...) a S.C. A' L.B.C. S.R.L. privind însușirea Raportului de selecție emis de Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție executare lucrări de construcții ale obiectivului de investiții „Construire pensiune turistica, amenajare parcare, amenajare acces si asigurare utilități";
- adresă de comunicare a ofertei câștigătoare către S.C. I. C. S.R.L.;
- adrese către SC C.V. SRL și S.C. D.A. S.R.L. cu privire la câștigarea licitației de S.C. I.C. S.R.L.
- ofertă S.C. I.C. S.R.L. (Anexele A-C);
- invitația de participare pentru selecția de oferte pentru achiziția de lucrări (la rubrica "adresa la care se trimit ofertele" este înscrisă adresa : "Sat C., com. P., nr. (...), jud. Bacău, cod poștal (...)")
- anexa 3 - declarație de confidențialitate și imparțialitate P.P.C.;
- raportul de selecție de atribuirea contractului de achiziție servicii de consultanta nr. (...) document ce poartă antet-ul S.C. A' L.B.C. S.R.L. și este adresat Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului referitor la proiect "Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități" Aviz nr. (...);
- declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de
cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis solicitant fiind S.C. A' L.B.C. S.R.L. prin împuternicit B.T.. Ca adresa de e-mail de contact figurează (...);
- registru intrări - ieșiri S.C. A' L.B.C. S.R.L.;
- corespondență între S.C. I.C. S.R.L. și S.C. A' C. S.R.L, din data de 12.11.2014, fără număr de înregistrare completat;
- documentul intitulat "confirmare oferta I..docx" reprezentând corespondență între S.C. I.C. S.R.L. și Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț, din data de 20.01.2015, fără număr de înregistrare completat;
- document intitulat "ADRESA B..docx" reprezentând corespondență între S.C. A' L.B.C. S.R.L. și Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Piatra - Neamț, cu numărul de înregistrare (...), referitor la " demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale" a S.C. G. S.R.L.;
- corespondență între S.C. A' L.B.C. S.R.L. și Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Piatra-Neamț, datat 26.06.2014, referitor la oferta depusa de S.C. G. S.R.L. in cadrul licitației organizate pentru „Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției";
- documentul intitulat " Nota de ședința a comisiei de evaluare.docx" reprezentând Notă de ședință a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de „Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției", datat 05.04.2014, referitor la ofertanții: S.C. G. S.R.L., A.D.E.L.B. și S.C. R.B.C. S.R.L.;
- documentul intitulat "C.V..doc" reprezentând corespondență între S.C. C.V. S.R.L si Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț, din data de 20.01.2015, fără număr de înregistrare completat;
- documentul intitulat "adresa DSVSA.doc" și "adresa DSP.doc" reprezentând corespondența dintre S.C. A' L.B.C. S.R.L. și D.S.V.S.A. Neamț, respectiv D.S.P. Neamț referitoare la proiectul "Construire pensiune turistica, amenajare parcare, amenajare acces si asigurare utilități", documente ce poartă data 04.05.2012.
Toate aceste aspecte denotă existența înțelegerii între inculpatul B.L. și inculpatul G.M., anterioare datei comunicării ofertei câștigătoare a serviciilor de lucrări, precum și formalismul procedurii de atribuire a contractului de achiziție.
Ofertanta declarată câștigătoare, S.C. I.C. S.R.L., administrată de martorul A.F. a fost înființată în anul 2014 la sugestia și solicitarea inculpatului B.L. care s-a ocupat de întocmirea documentației. Societatea nu avea angajați și nici capacitatea tehnică de a realiza serviciile pentru care a ofertat. Declarația martorului A.F. confirmă aceste aspecte. Martorul nu a întocmit oferta, nu deține calculator sau alte mijloace tehnice, nu a expediat și nu a purtat nicio corespondență cu autoritatea contractantă, de toate acestea ocupându-se inculpatul B.L., pe care îl cunoaște din copilărie și cu care a fost vecin.
Și ofertele SC C.V. SRL și SC D.A. SRL au fost pur formale, aceste societăți neavând intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a realiza lucrările de construcții. Declarațiile martorilor V.G., administrator al SC C.V. SRL si V.I. confirmă aceste aspect. Nici această societate nu avea capacitatea tehnică, angajați și nu s-a ocupat de întocmirea documentației pentru licitație, lucru realizat la sediul A..
În aceeași situație este si oferta SC D.A. SRL administrată de martorul D.G.. Acesta a declarat că nu a întocmit oferta, nu deține un duplicat al acesteia la sediul firmei, nu a fost realizată pe calculatoarele firmei. A mai declarat că îl cunoaște pe inculpatul G.M., acesta acordându-i și lui consultanță pentru societatea sa în accesarea de fonduri europene. Inculpatul G. s-a prezentat la sediul firmei sale din O. solicitându-i să depună ofertă pentru construirea unei pensiuni în Neamț. Martorul L.G., director economic în cadrul SC D.A. SRL, a declarat că a semnat documentația prezentată de inculpatul G.M., nu a întocmit-o și nu a expediat-o beneficiarului SC A' L.B.C. SRL.
Ca și în cazul selecției de oferte organizată pentru achiziția de servicii de consultantă în domeniul managementului investiției, si în cazul selecției de oferte pentru achiziția de lucrări, membrii comisiei de analizare a ofertelor, martorii B.T. și P.P.C. nu au analizat niciuna din oferte, semnând ulterior procesele-verbale la solicitarea inculpatului B.L.. Aceștia au declarat că nu s-au întrunit, nu au analizat ofertele și nu au fost prezenți la deschiderea lor.
Toate aceste aspecte demonstrează că inculpatul B.L., în calitate de reprezentant legal al SC A' L.B.C. SRL, a folosit documente nereale la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț și a urmărit obținerea sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR pentru implementarea proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", în satul R., comuna H., județul Neamț, scop care nu a fost atins întrucât Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț a constatat indicii privind derularea unor achiziții formale.
Ajutorul dat de inculpatul G.M. inculpatului B.L. și persoanei juridice SC A' L.B.C. SRL, atât în etapa atribuirii contractului de „Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției", cât și în etapa întocmirii documentației privind achiziția de lucrări în cadrul proiectului, a constat în întocmirea documentelor pentru a crea aparența îndeplinirii procedurilor în cele două etape.
Reiese cu claritate din probatoriul administrat că procedurile de achiziții desfășurate de inculpata persoană juridică SC A' L.B.C. SRL și inculpatul B.L. pentru cele două etape, servicii de consultanță și lucrări, deși erau esențiale pentru obținerea sumelor nerambursabile solicitate de la autoritatea contractantă au fost nereale și pur formale.
Documentele din dosarul depus la OJPDRP sunt nereale, au fost întocmite și redactate pe calculatoarele aparținând A., administrată de inculpatul G.M.. Ofertele SC G. A SRL și SC R.B.C. SRL sunt nereale întrucât nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a presta serviciile de consultanță, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de A.D.E.L.B., reprezentată de inculpatul G.M.. Ofertele SC C.V. SRL și SC D.A. SRL nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a realiza lucrările de construcții, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de consultatul beneficiarului.
Prin folosirea acestor documente, inculpatul B.L. a urmărit obținerea sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR pentru implementarea proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", în satul R., comuna H., județul Neamț, scop care nu a fost atins întrucât Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț a constatat indicii privind derularea unor achiziții formale
În cursul judecății inculpatul B.L. a negat comiterea infracțiunii, susținând că a dorit să acceseze fonduri europene în vederea construirii unei pensiuni, motiv pentru care a apelat la inculpatul G.M., cu care s-a consultat permanent în ceea ce privește documentele ce urmau a fi întocmite. Ulterior, întrucât procedura era greoaie și stufoasă, a renunțat la accesarea fondurilor europene, solicitându-i inculpatului G.M. să notifice acest fapt la A.P.D.R.P. și a construit pensiunea din fonduri proprii. A mai menționat inculpatul că, după ce au fost întocmite ofertele S.C. C.V. S.R.L. și S.C. D.A. S.R.L., inculpatul G.M. i le-a arătat și a văzut că era menționat prețul, însă nu își amintește dacă erau și semnate și ștampilate
Inculpatul G.M. a declarat că recunoaște fapta și solicită să fie judecat conform procedurii simplificate. Audiat fiind, acesta a declarat însă că nu recunoaște comiterea faptei, așa cum este descrisă în actul de sesizare al instanței. A susținut inculpatul că ofertele și documentația aferentă a SC G. SRL si SC R.B.C. SRL i-au fost trimise pe mail de cele două societăți pentru a o verifica, pe oferte fiind trecut și prețul oferit. Oferta A.D.E.L. a fost întocmită de el împreună cu colegii săi. În ceea ce privește procedura achiziției de lucrări, el a luat legătura cu reprezentanții S.C. D.A. S.R.L., întrebându-i dacă nu sunt interesați să participe la licitație. A precizat inculpatul că nu cunoaște cine a întocmit documentația pentru această societate, dar toate actele necesare au fost semnate de reprezentanții acesteia. Nu neagă faptul că e posibil ca angajații A.D.E.L. să fi ajutat la întocmirea documentației pentru această societate, însă prețurile nu au fost stabilite de colegii săi. Același lucru s-a întâmplat și cu ofertele făcute de S.C. C.V. S.R.L. și S.C. I. S.R.L
În condițiile în care inculpatul a negat comiterea faptei, instanța a respins cererea acestuia de judecare a cauzei conform procedurii simplificate
Inculpatul B.L. a invocat în apărarea sa faptul că ofertele și documentațiile pentru societățile care au participat la licitații au fost întocmite de A.D.E.L. întrucât reprezentanții acestora nu avea cunoștințele necesare pentru astfel de proceduri, iar după întocmirea lor, au fost trimise firmelor respective, care, dacă erau nemulțumite de prețurile trecute în oferte, puteau să le modifice și apoi să semneze și ștampileze actele și să le comunice la S.C. A' L.B.C. SRL. De asemenea, aceste societăți erau în cunoștință de cauză cu privire la lucrările ce erau de efectuat, iar inculpatul nu a falsificat nici un document și nu au urmărit să obțină în mod fraudulos fonduri europene.
Ambii inculpați au invocat faptul că s-a renunțat în mod voluntar la obținerea de fonduri europene situație în care sunt aplicabile dispozițiile legale privitoare la desistare, fapt ce atrage pronunțarea unei soluții de achitare
Inculpatul G.M. a invocat și faptul că, în condițiile în care nu s-a depus nicio cerere de plată, nu s-a produs nicio fraudă, astfel că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată
De asemenea, la fel ca și inculpatul B.L., a invocat faptul că, în condițiile în care toate documentele au fost semnate de reprezentanții societăților care au participat la licitații, aceste au nu pot fi considerate nereale
Apărările formulate în cauză sunt nefondate, având în vedere probele administrate în cauză, pe tot parcursul procesului penal. Astfel, așa cum rezultă din declarația martorei T.B., angajată la A.D.E.L., coroborat cu rezultatele perchiziției informatice, ofertele făcute în faza de achiziție servicii de SC G. SRL si SC R.B.C. SRL, au fost întocmite de ea, prețul oferit de cele două societăți fiindu-i indicat de inculpatul G.M.. De asemenea, oferta făcută de A.D.E.L., în aceeași fază a procedurii, a fost întocmită tot de martoră, din dispoziția inculpatului G.M.. În aceste condiții, inculpatul G.M., cunoștea care sunt prețurile menționate pe ofertele celorlalte două societăți care participau la licitație alături de asociația pe care o reprezenta, astfel că pe oferta A.D.E.L. a fost trecut prețul cel mai mic, fapt ce a dus la declararea acesteia ca și câștigătoare. Chiar dacă, așa cum au declarat inculpații, SC G. SRL si SC R.B.C. SRL puteau modifica prețul trecut pe documentația aferentă ofertei, aceste aspect nu înlătură caracterul formal al acestor oferte, în condițiile în care au fost întocmite de A.D.E.L. anterior momentului în care aceasta a fost declarată ca și câștigătoare a licitației pentru achiziția de servicii de consultanță în domeniul managementului investiției
Mai mult decât atât, martora T.B. a precizat că ea s-a ocupat de gestionarea tuturor documentelor ce au privit etapa atribuirii contractului de consultanță, inclusiv întocmirea procesului verbal de deschidere a ofertei, a raportului de selecție a ofertelor și a hotărârilor S.C. A' L.B.C. SRL. Declarația martorei este susținută și de declarațiile martorilor care au făcut parte din comisiile de selecție oferte, care au precizat că nu au participat la această procedură, ci doar au semnat documentele pe care li le-a dat inculpatul B.L..
În ceea ce privește procedura desfășurată în faza de achiziție de lucrări, din declarațiile martorilor audiați și din conținutul percheziției efectuate asupra sistemelor informatice ridicate de la sediul A.D.E.L. rezultă că și documentația aferentă acestei proceduri a fost întocmită tot de angajații A.D.E.L. Mai mult decât atât, martorul A.F., administrator la S.C. I. C. S.R.L., firmă care a fost declarată câștigătoare, a menționat că a înființat societatea la sugestia inculpatului B.L., în vederea participării la licitație și a construirii pensiunii. De asemenea, martorii V.G. și V.I. au declarat că de procedura de participare la licitație a S.C. C.V. S.R.L. s-a ocupat, la sugestia inculpatului B.L., tot A.D.E.L., aceasta întocmind documentația aferentă participării la licitație. Aceeași situația a fost și în cazul S.C. D.A. S.R.L., martorii L.G. și D.G. precizând că au fost contactați de inculpații G.M. și B.L., care le-au solicitat să facă o ofertă de participare la licitația în vederea atribuirii lucrărilor de construire a pensiunii, ei au acceptat, iar ulterior, toată documentația a fost întocmită de A.D.E.L., aceasta stabilind și suma ce a fost trecută în ofertă și cu privire la care ei nu au avut nimic de obiectat.
La fel ca și în situația societăților participante la licitația pentru atribuirea contractului de consultanță, se constată că, deși documentația a fost semnată și ștampilată de reprezentanții societăților ce aveau ca obiect de activitate efectuarea de lucrări de construcții, acest aspect nu acoperă formalismul desfășurării procedurii de participare la licitație.
Susținerile inculpaților, prin avocații aleși, referitoare la faptul că în cauză sunt aplicabile dispozițiile referitoare la desistare, întrucât s-a renunțat de bunăvoie la accesarea de fonduri europene, sunt nefondate. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 34 Cod penal, nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat sau a încunoștințat autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuși comiterea infracțiunii. În speță, s-a reținut existența tentativei la infracțiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 atât în faza procedurii de achiziție servicii de consultanță, cât și în faza procedurii de achiziție de lucrări, or, în ceea ce privește prima fază, procedura a fost finalizată, fiind declarată câștigătoare A.D.E.L., reprezentată de inculpatul G.M.. Și în ceea ce privește a doua etapă, respectiv cea a achiziției de lucrări, a fost declarată câștigătoare S.C. I. C. S.R.L, însă datorită neavizării dosarelor de achiziție lucrări, nu s-a obținut finanțarea. Raportat la acest aspect, nu se poate reține că ar fi avut loc o desistare a inculpaților. Dispozițiile legale menționate anterior nu pot fi reținute nici în ceea ce privește faza de achiziție de lucrări, în condițiile în care dosarul de achiziții a fost neavizat de trei ori pentru motive ce vizau neconformitatea ofertelor, existența unor elemente comune ale acestora, identitatea erorilor de tehnoredactare și indicii de derulare a unor achiziții formale și, cu toate acestea inculpatul B.L. a perseverat și a depus încă de trei ori înscrisuri nereale, despre care cunoștea că nu provin de la emitenți ci au fost întocmite de inculpatul G.M.. Inculpatul B.L. a declarat că s-a consultat permanent în ceea ce privește documentele ce urmau a fi întocmite, cu inculpatul G.M..
Nefondate sunt și susținerile referitoare la faptul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, întrucât nu s-a depus nicio cerere de plată și nu s-a produs nicio fraudă, având în vedere faptul că aceștia au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea unei tentative, respectiv complicității la tentativă la infracțiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000, situație în care nici nu putea fi vorba de un prejudiciu. Mai mult decât atât, în condițiile în care ca urmare a neavizării dosarelor de achiziție lucrări nu s-a obținut finanțarea, fiind suspiciuni de fraudă, nici nu putea fi vorba de depunerea vreunei cereri de plată.
Raportat la probatoriul administrat în cauză, instanța a constatat că fapta inculpatului B.L., care, în calitate de reprezentant legal al SC A' L.B.C. SRL în implementarea proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", în satul R., comuna H., județul Neamț, în etapa selecției de oferte organizată pentru achiziția de servicii de consultanță în domeniul managementului investiției, la data de 16.04.2014 a depus la O.J.P.D.R.P. P.N., anunțul de adjudecare și dosarul de achiziție cuprinzând ofertele SC G. SRL și SC R.B.C. SRL, înscrisuri nereale întrucât nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a presta serviciile de consultanță, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de A.D.E.L.B. reprezentată de G.M., a depus și raportul de selecție nr. (...) care atestă date nereale, respectiv analizarea obiectivă a ofertelor de către membrii comisiei, în condițiile în care aceștia nu au analizat niciuna din oferte, iar în etapa avizării documentației privind achiziția de lucrări, la data de 03.10.2014, 03.12.2014 și 30.01.2015 a prezentat și folosit la O.J.F.I.R. Neamț documente nereale, respectiv ofertele SC C.V. SRL si DC D.A. SRL, înscrisuri care nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a realiza lucrările de construcții, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de consultatul beneficiarului, urmărind obținerea sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR pentru implementarea proiectului menționat anterior, scop care nu a fost atins întrucât O.J.F.I.R. Neamț a constatat indicii privind derularea unor achiziții formale, întrunește elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.32 Cod penal raportat la art. 181 alin. l din Legea nr.78/2000.
Fapta inculpatului G.M. care, l-a ajutat pe inculpatul B.L., să prezinte și să depună la datele de 16.04.2014, 03.10.2014 și 03.12.2014 la O.J.F.I.R. Neamț documente nereale, în scopul obținerii sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR pentru implementarea proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", în satul R., comuna H., județul Neamț, scop care nu a fost atins întrucât O.J.F.I.R. Neamț a constatat indicii privind derularea unor achiziții formale, ajutorul efectiv acordat constând în întocmirea și redactarea unor documente nereale - ofertele SC C.V. SRL si DC D.A. SRL precum și ofertele SC G. SRL și S.C. R.B.C. S.R.L., și punerea acestora la dispoziția beneficiarului pentru a fi prezentate OJFIR Neamț în scopul creării aparenței de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate atât în procedura de achiziție pentru servicii de consultanță în domeniul managementului investiției cât și în procedura de achiziții de lucrări, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de A.D.E.L.B. reprezentată de inculpat, întrunește elementele constitutive ale complicității la tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art. 32 Cod penal și la art. 181 alin. l din Legea nr.78/2000.
Fapta SC A' L.B.C. SRL care, în calitate de beneficiar al proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", în satul R., comuna H., județul Neamț, în etapa selecției de oferte organizată pentru achiziția de servicii de consultanță în domeniul managementului investiției, la data de 16.04.2014 a depus la OJFIR Neamț, anunțul de adjudecare și dosarul de achiziție cuprinzând ofertele SC G. SRL și SC R.B.C. SRL, înscrisuri nereale întrucât nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a presta serviciile de consultanță, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de A.D.E.L. Bacău reprezentată de G.M., precum și raportul de selecție nr. (...) care atestă date nereale, respectiv analizarea obiectivă a ofertelor de către membrii comisiei, în condițiile în care aceștia nu au analizat niciuna din oferte, iar în etapa avizării documentației privind achiziția de lucrări, la data de 03.10.2014, 03.12.2014 și 30.01.2015 a prezentat și folosit la OJFIR Neamț documente nereale, respectiv ofertele SC C.V. SRL si SC D.A. SRL, înscrisuri care nu reflectă intenția reală de a participa la procedura de achiziție organizată de beneficiar și de a realiza lucrările de construcții, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de consultatul beneficiarului, prin folosirea acestor documente, inculpata urmărind obținerea sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR pentru implementarea proiectului, întrunește elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.32 Cod penal raportat la art. 181 alin. l din Legea nr.78/2000.
În baza textelor de lege menționate și a dispozițiilor art. 396 Cod procedură penală, instanța a aplicat inculpaților persoane fizice câte o pedeapsă, la individualizarea căreia se vor avea în vedere dispozițiile art. 74 Cod penal, respectiv modul de comitere a faptelor, starea de pericol social creată, lipsa antecedentelor penale a inculpaților. Pentru infracțiunea prevăzută de art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000 instanța a aplicat inculpaților și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b, d și g Cod penal.
În art. 65 al. 1 Cod penal a aplicat inculpaților și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b d și g Cod penal.
Având în vedere vârsta inculpaților, acordul exprimat de inculpați de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, conduita bună avută în comunitate anterior comiterii faptei, lipsa antecedentelor penale, instanța a apreciat că scopul pedepselor poate fi atins și fără executarea acestora, dispunându-se, în baza art. 91 al. 1 Cod penal, suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor, pe durata unui termen de încercare stabilit conform art. 92 Cod penal.
Inculpata persoană juridică a fost condamnată la plata unei amenzi, calculată în funcție de dispozițiile art. 137 alin. 2 și 4 lit. c Cod penal, și art. 61 alin. 2 Cod penal și la pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare la sediu, pe timp de o lună.
Ca o consecință a condamnării, în temeiul art. 274 Cod procedură penală, inculpații au fost obligați la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză.
Împotriva sentinței s-a declarat apel de către inculpații G.M., B.L. și inculpata - persoană juridică S.C. A' L.B.C. SRL. Motivele de apel expuse de către inculpați prin apărători au vizat netemeinicia soluției de condamnare pentru faptele deduse judecății, sens în care au fost reiterate apărările expuse în primă instanță, referitoare la desistare, respectiv neîntrunirea conținutului constitutiv al infracțiunilor ce formează obiectul acuzațiilor.
Curtea, procedând la analiza sentinței apelate în raport de motivele de apel invocate, prin luarea în considerare a probatoriului administrat, reține că apelurile sunt fondate.
Cu privire la datele concrete ale actelor materiale imputate inculpaților, se reține în actul de acuzare că, în etapa avizării documentației privind achiziția de lucrări, la datele de 03.10.2014, 03.12.2014 și 30.01.2015 inculpatul B.L. a prezentat și folosit la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț documente nereale, respectiv 25 ofertele S.C. C.V. S.R.L. și S.C. D.A. S.R.L.
După cum rezultă din procesul verbal aflat la dosarul de urmărire penală fila 1 volum 1, organele judiciare s-au sesizat din oficiu la data de 30.01.2015 pentru faptul că, pe timpul implementării proiectului având ca beneficiar S.C. A' L.B.C. SRL au fost folosite documente false sa incomplete referitoare la procedurile de achiziție publică derulate, dispunându-se prin ordonanța din 02.02.2015 începerea urmăririi penale cu privire la fapta sesizată.
Ulterior sesizării organelor judiciare, după data de 30.01.2015, inculpații nu au mai exercitat acte materiale specifice, în scopul obținerii de fonduri europene, chiar și în condițiile în care au fost notificați de către instituția de profil, această atitudine având semnificația unei renunțări voluntare la intenția de accesare a fondurilor.
În acest sens, se observă că prin fișa de informații suplimentare emisă de OJFIR Neamț s-a solicitat beneficiarului ( S.C. A' L.B.C. SRL), o serie de documente, printre care și contractul de lucrări, în vederea continuării proiectului, însă inculpații nu au răspuns . Prin notificarea nr. (...) emisă de OJFIR Neamț s-a comunicat S.C. A' L.B.C. SRL că termenul de depunere a cererii de plată a fost depășit, și că se mai poate depune cerere în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, însă și de această dată inculpații nu au reacționat. Prin notificarea nr. (...), s-a comunicat S.C. A' L.B.C. SRL că s-a dispus încetarea contractului de finanțare, inculpații necontestând manifestarea de voință a OJFIR Neamț.
În condițiile în care renunțarea a avut loc prealabil descoperirii faptei ( procesul verbal de sesizare din oficiu a fost întocmit la data de 30.01.2015, la aceeași dată cu exercitarea ultimului act specific, respectiv sesizarea Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord Est Iași de către beneficiarul S.C. A' L.B.C. SRL cu privire la neavizarea achiziției coincide cu data sesizării din oficiu, însă ulterior acestuia, iar începerea urmăririi penale in rem a avut loc la 02.02.2015), inculpații au avut cunoștință despre procedurile judiciare abia la 25.05.2016, atunci când a fost audiat inculpatul B.L. în calitate de suspect, atitudinea inculpaților de a nu mai continua demersurile legate de proiectul de finanțare are semnificația unei desistări în sensul legii penale, respectiv prevederile art. 34 al. 1 Cod penal.
Desistarea reprezintă renunțarea de bună voie din partea făptuitorului la continuarea exercitării acțiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a infracțiunii. Făptuitorul care se găsește în această situație nu va fi pedepsit pentru tentativă la infracțiunea în vederea căreia începuse executarea.
Așadar, în conformitate cu situația de fapt corect reținută de prima instanță, actele materiale întreprinse de către inculpați întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de tentativă la infracțiunea prevăzută de art. 18 ind. 1 al. 1 din Legea 78/2000 . Ne aflăm însă în situația în care întreruperea executării sau neproducerea rezultatului a avut loc din propria voință a făptuitorului, care a pus capăt executării aflate în curs de desfășurare, astfel că, deși există tentativă, potrivit art. 34 alin. (1) C. pen., inculpații sunt apărați de pedeapsă.
Sub acest aspect, se reține că atât în rechizitoriu , cât și în sentința apelată, s-a dat o corectă interpretare situației de fapt, prin reținerea întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii de tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.32 Cod penal raportat la art. 181 alin. l din Legea nr.78/2000. În schimb, nu s-a acordat cuvenita eficiență dispozițiilor art. 34 al. 1 Cod penal referitoare la desistare.
Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor art. 34 al. 2 Cod penal, dacă actele îndeplinite până în momentul desistării constituie o altă infracțiune, se aplică pedeapsa pentru această infracțiune.
Așadar, în cauză, astfel cum s-a stabilit prin încheierea din 16.01.2020, s-a impus schimbarea încadrării juridice în sensul reținerii , infracțiunilor de uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal cu aplicarea dispozițiilor art. 35 al. 1 Cod penal pentru inculpații B.L. și S.C. A L.B.C. S.R.L., respectiv în infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 cod penal cu aplicarea dispozițiilor art. 35 al. 1 Cod penal pentru inculpatul G.M..
Schimbarea încadrării juridice este susținută și de decizia obligatorie pentru instanțe, pronunțată de Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală potrivit dispozițiilor art. 477 Cod procedură penală.
Astfel cum s-a decis de către Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin decizia 3 din 20.01.2020, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de înscrisuri sub semnătură privată falsificate, care a avut ca rezultat obținerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârșită de către aceeași persoană care, în calitate de autor sau participant secundar, a contribuit la comiterea falsului, realizează conținutul infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal, în concurs real.
Luând în considerare și apărările dezvoltate de către inculpați cu privire la inexistența infracțiunilor de fals, Curtea observă ,în acord cu prima instanță, că în cauză sunt pe deplin întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv de uz de fals.
În acest sens, este de necontestat că , în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții desfășurate de către inculpatul B.L. și inculpata - persoană juridică S.C. A L.B.C. S.R.L, au fost folosite documente întocmite prin intermediul inculpatului G.M., cuprinzând date nereale referitoare la ofertele societăților comerciale SC G. SRL și SC SRL, respectiv a fost consemnată în mod formal oferta acestora de contractare a lucrărilor, fără existența unei intenții reale
La reținerea acestei situații se impun a fi avute în vedere în special înscrisurile relevante, concepute sub directa îndrumare a inculpatului G.M., astfel cum au fost menționate în cuprinsul sentinței , precum și declarația martorei T.B. cu conținut pe deplin relevant asupra consistenței incriminării sub aspectul infracțiunilor de fals .
În raport de situația expusă, este întrunit conținutul constitutiv al infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 al. 1 Cod penal ,cu referire la dispozițiile art. 321 Cod penal, respectiv falsificarea înscrisurilor a fost realizată în modalitatea atestării unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului.
Având în vedere că atestarea situației nereale a fost consemnată într-o serie de înscrisuri ce au stat la baza întocmirii documentației pentru procedura de achiziții, în realizarea aceleiași rezoluții, se impune reținerea prevederilor art. 35 al. 1 Cod penal referitoare la unitatea infracțiunii continuate.
Pe cale de consecință, față de împrejurarea că respectivele înscrisuri au fost folosite în vederea producerii de consecințe juridice, de către inculpatul B.L. și inculpata - persoană juridică S.C. A L.B.C. S.R.L, urmare a depunerii acestora la OJFIR Neamț, este întrunit și conținutul constitutiv al infracțiunii de uz de fals prevăzută de art. 323 teza II Cod penal, cu privire la inculpații menționați.
Față de toate aspectele mai sus arătate se impune admiterea apelurilor declarate de inculpați, urmând ca sentința penală să fie desființată în parte , sub aspectul laturii penale.
Reținând că în cauză s-a dispus în prealabil schimbarea încadrării juridice, din infracțiunea reținută în actul de sesizare în infracțiunile de fals menționate, că probele administrate confirmă existența faptelor și săvârșirea acestora de către inculpați, urmează a se dispune condamnarea acestora.
La individualizarea pedepsei urmează a fi avute în vedere, în mod corespunzător, criteriile de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal pentru inculpații G.M. și B.L. ( lipsa antecedentelor penale, cooperarea acestora cu organele judiciare, împrejurarea că infracțiunile săvârșite nu au produs un rezultat material ), respectiv prevederile art. 135 ș.u. pentru persoana juridică.
În consecință, vor fi aplicate pedepse cu amenda penală față de toți cei trei inculpați menționați. Se observă că prin aplicarea unor pedepse cu amenda penală, cu executare efectivă, nu sunt încălcate dispozițiile art. 418 Cod procedură penală referitoare la neagravarea situației în propriul apel, față de inculpații G.M. și B.L., condamnați în primă instanță la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în condițiile în care prin natura sa , pedeapsa închisorii, chiar și în condițiile regimului de suspendare a executării, este net defavorabilă pentru inculpat, față de pedeapsa amenzii.
Vor fi menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate, iar în conformitate cu dispozițiile art. 275 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din apel vor fi lăsate în sarcina statului.
Împotriva deciziei penale nr. 180 din 13.02.2020 pronunțate de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018 a formulat contestație în anulare condamnatul G.M..
Contestatorul-condamnat a invocat cazul de contestație în anulare prevăzut de art.426 alin.1 lit.b C.proc.pen., prin cererea de contestație în anulare contestatorul-condamnat G.M. solictând a se constata că în privința infracțiunii pentru care a fost condamnat era împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale.
Din dispoziția instanței a fost atașat dosarul penal nr. 1034/103/2018.
Contestatorul-condamnat G.M., legal citat, nu s-a prezentat la judecata admisibilității în principiu a contestației în anulare.
Examinând admisibilitatea în principiu a contestației în anulare formulate de contestatorul-condamnat G.M., Curtea a reținut următoarele:
Contestația în anulare, reglementată în art.426-432 Cod proc.pen., reprezintă o cale extraordinară de atac, de retractare, ce poate fi exercitată impotriva hotărârilor penale definitive, doar in cazurile expres și limitativ prevăzute de lege. Limitarea cazurilor in care se poate exercita o contestație in anulare este justificată tocmai prin aceea că are ca obiect o hotărâre penală definitivă, care se bucură de autoritatea de lucru judecat.
Pe calea contestației în anulare se urmărește înlăturarea încălcării unor reguli importante de procedură (sancționată, în principiu, cu nulitatea absolută), produse cu ocazia judecării cauzei penale in primă instanță sau în apel și care n-a putut fi remediată prin intermediul căii ordinare de atac a apelului.
In acest sens, art.426 Cod proc.pen. prevede că împotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in urmatoarele cazuri:
a) cand judecata in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti sau cand, desi legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate;
b) cand inculpatul a fost condamnat, desi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;
c) cand hotararea din apel a fost pronuntata de alt complet decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;
d) cand instanta de apel nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;
e) cand judecata in apel a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii;
f) cand judecata in apel a avut loc in lipsa avocatului, cand asistenta juridica a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;
g) cand sedinta de judecata in apel nu a fost publica, in afara de cazurile cand legea prevede altfel;
h) cand instanta de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, daca audierea era legal posibila;
i) cand impotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta.
Potrivit art.431 Cod proc.pen., într-o primă etapă procesuală, instanta examineaza admisibilitatea în principiu a contestației in anulare, in camera de consiliu, prilej cu care va verifica dacă:
- cererea de contestatie in anulare este facuta in termenul prevazut de lege;
- ca motivul pe care se sprijina contestatia este dintre cele prevazute la art. 426;
- in sprijinul contestatiei se depun ori se invoca dovezi care sunt la dosar.
Dacă constată indeplinite aceste condiții, instanța admite in principiu contestatia si dispune citarea partilor interesate.
Examinând cererea de contestație în anulare formulată de contestatorul-condamnat G.M., motivele pe care aceasta se întemeiază, actele aflate la dosarul cauzei, Curtea a constatat că această cerere este admisibilă, fiind îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege.
Astfel, conform art.428 al.2 C.proc.pen., cererea de contestație în anulare întemeiată pe cazul de contestație în anulare prevăzut de art.426 al.1 lit.b C.proc.pen. poate fi introdusă oricând, neexistând în lege un termen limitativ înăuntrul căruia aceasta să fie formulată.
Motivul invocat în sprijinul contestației în anulare se încadrează în cazul de contestație în anulare prevăzut de art. 426 lit.b Cod proc.pen. și anume omisiunea instanței de apel de a se pronunța asupra unei cauzei de încetare a procesului penal și anume prescripția răspunderii penale raportat la deciziile Curții Constituționale nr.358/2022 și 297/2018.
În sprijinul cererii de contestație în anulare se invocă dovezi care se află la dosarul cauzei.
La examinarea admisibilității în principiu Curtea are în vedere și deciziile Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr.10/2017 și nr.67/25.10.2022. Prin această din urmă decizie s-a statuat că:
„1. Normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activității legii penale prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituție și art. 5 din Codul penal.
2. Instanța care soluționează contestația în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curții Constituționale nr. 297/26.04.2018 și nr. 358/26.05.2022, nu poate reanaliza prescripția răspunderii penale, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.”
În cauza de față, Curtea observă că în dosarul nr. 1034/103/2018 în care s-a pronunțat decizia a cărei anulare se cere, instanța de apel nu a analizat aplicabilitatea prescripției răspunderii penale, nefiind dezbătută și analizată incidența acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.
Examinând pe fond cererea de contestație în anulare formulată de contestatorul-condamnat G.M. împotriva deciziei penale nr.180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018, instanța constată că aceasta este întemeiată, urmând a o admite, pentru considerentele ce vor fi prezentate în continuare.
Inculpatul G.M. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr.21/2015 din 17.05.2018 al Direcției Naționale Anticorupție – Biroul Teritorial Bacău pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat art. 32 Cod penal și art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000.
S-a reținut în sarcina inculpatului G.M., în esență, că l-a ajutat pe inculpatul B.L., să prezinte și să depună la datele de 16.04.2014, 03.10.2014 și 03.12.2014 la O.J.F.I.R. Neamț documente nereale, în scopul obținerii sumei de 1.304.181 lei echivalentul a maxim 291.060 euro din fonduri FEADR pentru implementarea proiectului „Construire pensiune turistică, amenajare parcare, amenajare acces și asigurare utilități", în satul R., comuna H., județul Neamț, scop care nu a fost atins întrucât O.J.F.I.R. Neamț a constatat indicii privind derularea unor achiziții formale, ajutorul efectiv acordat constând în întocmirea și redactarea unor documente nereale - ofertele SC C.V. SRL si SC D.A. SRL precum și ofertele SC G. SRL și S.C. R.B.C. S.R.L., și punerea acestora la dispoziția beneficiarului pentru a fi prezentate OJFIR Neamț în scopul creării aparenței de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate atât în procedura de achiziție pentru servicii de consultanță în domeniul managementului investiției cât și în procedura de achiziții de lucrări, ofertele fiind concepute și redactate exclusiv de A.D.E.L.B. reprezentată de inculpat.
Prin sentința penală nr. 39/P/01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018 a fost condamnat inculpatul G.M. la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea complicității la tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal cu referire la art. 32 Cod penal raportat la art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, conform art.91 ș.u. C.pen.
Impotriva acestei sentința a formulat apel, între alții, inculpatul G.M..
In faza judecății apelului, prin încheierea din 21.11.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului G.M. din infracțiunea prevăzută de art. 48 Cod penal cu referire la art. 32 Cod penal raportat la art. 181 al. 1 din Legea nr. 78/2000 în infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal.
Prin decizia penală nr. 180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018, ce face obiectul contestației în anulare formulate de contestatorului G.M., între altele, s-a decis:
În temeiul art.421 pct. 2 lit. a C .p .p., au fost admise apelurile formulate de apelanții - inculpați B.L., G.M. și S.C. A L.B.C. SRL împotriva sentinței penale nr. 39/P din 01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018.
A fost desființată în parte sentința apelată, sub aspectul laturii penale, s-a reținut cauza spre rejudecare și, în fond:
...A fost condamnat inculpatul G.M., fiul lui (...) pedeapsa de 6.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 200 zile -amendă, pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 61 al. 2, 4 lit. c, 6 Cod penal.
S-a stabilit un cuantum de 30 lei pentru o zi -amendă.
Instanța reține că ulterior pronunțării deciziei penale nr. 180 din 13.02.2020 a Curții de Apel Bacău, ce face obiectul cererii de contestație în anulare formulate de contestatorul G.M., a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I decizia Curții Constituționale nr.358/2022 (Monitorul Oficial nr.565 din 9.06.2022) s-a constatat că dispozițiile art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu următorul conținut: "Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză." sunt neconstituționale.
S-au reținut în considerentele acestei decizii, între altele, următoarele:
„73. În consecință, Curtea constată că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, obligatorie potrivit art. 147 din Constituție, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.
74. Curtea constată că o astfel de consecință este rezultatul nerespectării de către legiuitor a obligațiilor ce îi revin potrivit Legii fundamentale și a pasivității sale, chiar și în ciuda faptului că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție semnalau încă din anul 2019 practica neunitară rezultată din lipsa intervenției legislative. De asemenea, Curtea subliniază că rațiunea care a stat la baza pronunțării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 nu a fost înlăturarea termenelor de prescripție a răspunderii penale sau înlăturarea instituției întreruperii cursului acestor termene, ci alinierea dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal la exigențele constituționale. Astfel, Curtea observă că termenele de prescripție generală reglementate de dispozițiile art. 154 din Codul penal nu sunt afectate de deciziile Curții Constituționale.
75. În acest context, Curtea constată că situația creată prin pasivitatea legiuitorului, consecutivă publicării deciziei de admitere amintite, reprezintă o încălcare a prevederilor art. 1 alin. (3) și (5) din Legea fundamentală, care consacră caracterul de stat de drept al statului român, precum și supremația Constituției. Aceasta, deoarece prevalența Constituției asupra întregului sistem normativ reprezintă principiul crucial al statului de drept. Or, garant al supremației Legii fundamentale este însăși Curtea Constituțională, prin deciziile pe care le pronunță, astfel că neglijarea constatărilor și dispozițiilor cuprinse în deciziile acesteia determină fragilizarea structurii constituționale ce trebuie să caracterizeze statul de drept (în același sens, Decizia nr. 230 din 28 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 mai 2022).
76. Așadar, Curtea constată că, în cazul de față, legiuitorul a nesocotit prevederile art. 147 alin. (4) din Constituție, ignorând efectele obligatorii ale Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 cu consecința creării unui viciu de neconstituționalitate mai grav generat de aplicarea neunitară a textului de lege "cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea", care, în mod evident, nu prevede niciun caz de întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale. Pentru restabilirea stării de constituționalitate este necesar ca legiuitorul să clarifice și să detalieze prevederile referitoare la încetarea cursului prescripției răspunderii penale, în spiritul celor precizate în considerentele deciziei anterior menționate.”
Așadar, conform acestei decizii a instanței constituționale, ce are valențe similare unei legi penale mai favorabile, în perioada 26 aprilie 2018 - 26 mai 2022, legea penală română nu prevede cazuri de întrerupere a termenelor de prescripție a răspunderii penale prevăzute de art.154 Cod penal.
Potrivit art.147 din Constituția României, de la data publicării, deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.
Prin decizia nr.67/25.10.2022 a Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală s-a statuat că:
1. Normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activității legii penale prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituția României, republicată, și art. 5 din Codul penal.
2. Instanța care soluționează contestația în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curții Constituționale nr. 297 din 26 aprilie 2018 și nr. 358 din 26 mai 2022, nu poate reanaliza prescripția răspunderii penale, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.
În considerentele acestei decizii a instanței supreme se regăsesc mai multe paragrafe (referitoare la cea de a doua chestiune de drept asupra căreia s-a pronunțat aceasta prin decizia susmenționată) care constituie argumente care susțin temeinicia cererii de contestație în anulare ce face obiectul prezentei cauze, acestea fiind redate în continuare, după cum urmează:
Dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală, referindu-se la incidența unei cauze de încetare a procesului penal, fac trimitere în mod explicit la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. e) - j) din Codul de procedură penală raportat la art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală. Dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală includ între cauzele de încetare a procesului penal intervenirea prescripției răspunderii penale.
Având în vedere jurisprudența Curții Constituționale precitată, se reține că aprecierea eronată a instanțelor de judecată asupra incidenței unei cauze de încetare a procesului penal, inclusiv prescripția răspunderii penale, constituie o eroare de judecată, respectiv "o greșeală de drept, ce implică reevaluarea fondului hotărârii judecătorești astfel pronunțate". În schimb, "omisiunea instanței de a se pronunța cu privire la incidența unei cauze de încetare a procesului penal reprezintă o eroare de procedură, în acest caz instanța neanalizând aspectele ce ar putea determina o soluție de încetare a procesului penal" (Decizia Curții Constituționale nr. 453/2020, paragrafele 29 și 30).
Așadar, în ipoteza în care persoana condamnată a invocat în fața instanței incidența dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale, iar instanța de apel a examinat această chestiune, invocarea aceleiași cauze de încetare a procesului penal pe calea contestației în anulare întemeiate pe dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală echivalează cu o critică a raționamentului judiciar al instanței cu prilejul soluționării apelului și ar determina o reevaluare a fondului cauzei. În această situație, s-ar transforma calea de atac extraordinară a contestației în anulare din una de anulare și retractare în una de reformare, lărgind nepermis sfera controlului judiciar, contrar voinței legiuitorului astfel cum a statuat instanța de contencios constituțional.
În schimb, în ipoteza în care instanța de apel a omis să se pronunțe asupra incidenței dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale invocate de către persoana condamnată ori dacă acestea nu au fost invocate și nici examinate din oficiu, omisiunea instanței va constitui o eroare de procedură care va putea fi invocată prin intermediul contestației în anulare întemeiate pe dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală.
Decizia Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr.67/25.10.2022 este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I., conform art.477 al.3 C.proc.pen.
Această decizie a Î.C.C.J. este în deplină concordanță cu decizia Curții Constituționale nr.358/2022 sub aspectul domeniului de incidență a acestei din urmă decizii, deoarece în considerentele acestei decizii nu s-a menționat că ea s-ar limita doar la cauzele ce nu au fost definitiv judecate la data publicării sale în Monitorul Oficial al României. Altfel spus, Curtea Constituțională nu a exclus aplicarea deciziei nr.358/2022 referitoare la neconstituționalitatea dispozițiilor art.155 al.1 C.pen. în procedura căii extraordinare de atac a contestației în anulare, ce vizează în mod evident hotărâri penale definitive.
Se ridică evident problema unei diferențe de tratament juridic între inculpații din cauzele în care s-a invocat decizia Curții Constituționale nr.297/2018 și deci incidența prescripției răspunderii penale ca și cauză de încetare a procesului penal, însă prima instanță și/sau instanța de apel au/a respins motivat această apărare, întemeindu-se pe intrerpretarea dată în practica dominantă a instanțelor judecătorești din țară deciziei C.C.R. nr.297/2018 ca fiind o decizie de interpretare, care nu au deschisă calea contestației în anulare, față de decizia Î.C.C.J. nr.67/2022, și inculpații din cauzele în care nu s-a ridicat problema prescripției răspunderii penale și nici instanțele nu au analizat-o și care, spre deosebire de cei dintâi, vor putea să invoce incidența acestei cauze de încetare a procesului penal prin intermediul contestației în anulare întemeiate pe cazul prevăzut de art.426 lit.b C.proc.pen.
Această diferență de tratament juridic menționată anterior nu justifică însă respingerea contestației în anulare împotriva unei decizii penale pronunțate în cauzele în care nu a fost analizată nici de prima instanță și nici de instanța de apel incidența prescripției răspunderii penale, în raport de decizia Curții Constituționale nr.297/2018, întrucât, în primul rând, o astfel de abordare juridică ar contraveni deciziei Î.C.C.J. nr.67/25.10.2022, ce are caracter imperativ și nu facultativ, iar, în al doilea rând, această diferență își are izvorul tocmai în dispozițiile legale care reglementează calea extraordinară de atac a contestației în anulare care, așa cum s-a arătat deja, este o cale de atac extraordinară de retractare și nu de reformare, neffind admisibilă o cerere întemeiată exclusiv pe existența unei erori de judecată.
S-a invocat ca argument în sprijinul respingerii contestației în anulare faptul că la data judecării definitive a cauzei nu exista decizia Curții Constituționale nr.358/2022 care a dat o nouă interpretare deciziei sale anterioare nr.297/2018.
Sub acest aspect, Curtea constată că în mod greșit o decizie a Curții Constituționale este echivalată cu o probă. Noțiunea de probă sau dovadă este definită în mod expres în art.97 al.1 C.proc.pen., aceasta fiind un element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. Această noțiune nu poate avea o altă conotație juridică în procedura contestației în anulare, devreme ce art.431 al.2 C.proc.pen. nu-i dă o altă semnificație și, în orice caz, legea sau deciziile Curții Constituționale nu pot fi asimilate unei probe.
Nici împrejurarea că dacă s-ar fi invocat incidența deciziei CCR nr.297/2018 în ciclul procesual ordinar, instanțele ar fi respins această apărare, întemeindu-se pe interpretarea dată acestei decizii în practica judiciară, nu constituie un argument pentru repingerea contestației în anulare întemeiate pe art.426 lit.b C.proc.pen., în contextul în care Curtea Constituțională a statuat prin decizia nr.358/2022 că instanțele judecătorești au interpretat și aplicat în mod greșit decizia nr.297/2018.
Un alt argument în sensul că o astfel de împrejurare nu are relevanță în ceea ce privește modul de soluționare a cererii de contestație în anulare îl constituie faptul că, având în vedere că motivul de contestație în anulare prevăzut de art.426 al.1 lit.b C.proc.pen., așa cum a fost acesta interpretat prin decizia Î.C.C.J. nr.10/2017, este fundamentat pe o eroare de procedură - omisiunea instanței de a se pronunța asupra unei cauze de încetare a procesului penal - și nu pe o eroare de judecată, dacă în procedura contestației în anulare se constată o astfel de omisiune, în rejudecare, instanța învestită cu judecarea contestației în anulare va examina aplicabilitatea cauzei de înlăturare a răspunderii penale constând în împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale în raport de interpretarea jurisprudențială dată normelor legale ce reglementează instituția prescripției răspunderii penale de la data judecării contestației și nu de la data judecării apelului în procedura ordinară.
Altfel spus, chiar dacă, ținând seama de modul de interpretare a acestor norme legale la data judecării apelului, instanța de apel ar fi respins motivul de apel constând în incidența prescripției răspunderii penale, în ipoteza în care totuși a omis să examineze această chestiune, ca urmare a unei modificări jurisprudențiale în ceea ce privește aplicarea normelor referitoare la prescripție, în procedura contestației în anulare, instanța care judecă contestația în anulare nu poate să judece retroactiv, raportat la momentul judecării apelului, ci prin prisma cadrului legal și jurisprudențial de la data judecării contestației în anulare.
In aceeași manieră trebuie abordată această chestiune în cazul intervenirii unei decizii a Curții Constituționale care a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art.155 al.1 C.pen., cu atât mai mult cu cât această decizie este obligatorie conform art.147 din Constituția României.
Față de argumentele învederate anterior, Curtea constată ca fiind întemeiată contestația în anulare formulată de către contestatorul - condamnat G.M. împotriva deciziei penale nr.180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018, aceasta urmând a fi admisă, cu consecința desființării sale parțiale, cu privire la inculpatul G.M..
Procedând la rejudecarea apelului, Curtea de Apel reține că, potrivit dispozițiilor art. 153 Cod penal, prescripția înlătură răspunderea penală. Durata termenelor de prescripție a răspunderii penale și data de la care acestea încep să curgă sunt reglementate de art.154 C.pen. Iar la art.155 C.pen. este reglementată instituția întreruperii termenelor de prescripție a răspunderii penale, precum și prescripția specială.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 155 Cod penal, cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, iar după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Potrivit alin. 4 din aceeași dispoziție legală, termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depășite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.
Având însă în vedere decizia Curții Constituționale nr.358/2022, precum și decizia Î.C.C.J. nr.67/2022, la care s-a făcut referire anterior, conform căreia în perioada 26 aprilie 2018 - 26 mai 2022, legea penală română nu prevede cazuri de întrerupere a termenelor de prescripție a răspunderii penale prevăzute de art.154 Cod penal, astfel că în ceea ce privește infracțiunea reținută în sarcina inculpatului în rechizitoriul nr.77/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.N.A. - Serviciul Teritorial Bacău (cu încadrarea juridică stabilită prin decizia a cărei anulare o cere contestatorul G.M.), faptă comisă la data de 4.12.2014, judecată definitiv la data intrării în vigoare a deciziei Curții Constituționale nr.358/2022, este aplicabil doar termenul general de prescripție a răspunderii penale, fără luarea în considerare a cauzelor de întrerupere a prescripției.
Prin urmare, Curtea constată că în privința infracțiunii pentru care a fost condamnat G.M. prin decizia penală nr.180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018 sunt incidente deciziile Curții Constituționale nr.358/2022 și 297/2018, precum și decizia Î.C.C.J. nr.67/25.10.2022 cu consecința încetării procesului penal față de acesta, conform art.16 al.1 lit.f C.proc.pen. Astfel, în privința infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod penal este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Având în vedere data comiterii infracțiunii reținute în sarcina inculpatului - 3.12.2014 - termenul de prescripție a răspunderii penale calculat conform art.154 al.1 lit.d C.pen., de 5 ani, s-a împlinit la data de 2.12.2019, astfel că în cauză este incident cazul de împiedicare a exercitării acțiunii penale prevăzut de art.16 al.1 lit.f C.proc.pen., precum și cazul de contestație în anulare prevăzut de art.426 al.1 lit.b C.proc.pen.
Față de considerentele expuse, Curtea va decide:
În temeiul art. 432 alin.1, raportat la art. 426 lit. b Cod proc.pen., va admite contestația în anulare formulată de către contestatorul - condamnat G.M. împotriva deciziei penale nr.180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018.
Va desființa în parte decizia penală nr. 180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018, cu privire la inculpatul G.M., și, în rejudecare:
În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, va admite apelul formulat de inculpatul G.M. împotriva sentinței penale nr.39/P din 01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018.
Va desființa în parte sentința penală apelată, în latura penală, în ceea ce privește dispozițiile privind condamnarea inculpatului G.M. și în ceea ce privește dispoziția privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.
In baza art.396 al.1,6 C.proc.pen., rap. la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu referire la deciziile Curții Constituționale nr.358/2022 și 297/2018 și decizia Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr.67/2022, va înceta procesul penal față de inculpatul G.M., fiul lui (...), cu privire la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.
Va înlătura din sentința apelată dispoziția privind obligarea inculpatului G.M. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la fond, acestea urmând a rămâne în sarcina statului, în baza art.275 alin.3 Cod proc.pen.
Va anula formele de executare emise pe numele inculpatului G.M. în baza sentinței penale nr. 39/P din 01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018.
Va menține celelalte dispoziții ale deciziei penale contestate, care nu contravin prezentei decizii.
În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în prezenta procedură vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:


În temeiul art. 432 alin.1, raportat la art. 426 lit. b Cod proc.pen., admite contestația în anulare formulată de către contestatorul - condamnat G.M. împotriva deciziei penale nr.180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018.
Desființează în parte decizia penală nr. 180 din 13.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1034/103/2018, cu privire la inculpatul G.M., și, în rejudecare:
În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelul formulat de inculpatul G.M. împotriva sentinței penale nr.39/P din 01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018.
Desființează în parte sentința penală apelată, în latura penală, în ceea ce privește dispozițiile privind condamnarea inculpatului G.M. și în ceea ce privește dispoziția privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.
În baza art.396 al.1,6 C.proc.pen., rap. la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu referire la deciziile Curții Constituționale nr.358/2022 și 297/2018 și decizia Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr.67/2022, încetează procesul penal față de inculpatul G.M., fiul lui (...), cu privire la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.
Înlătură din sentința apelată dispoziția privind obligarea inculpatului G.M. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la fond, acestea urmând a rămâne în sarcina statului, în baza art.275 alin.3 Cod proc.pen.
Anulează formele de executare emise pe numele inculpatului G.M. în baza sentinței penale nr. 39/P din 01.03.2019 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1034/103/2018.
Menține celelalte dispoziții ale deciziei penale contestate, care nu contravin prezentei decizii.
În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în prezenta procedură rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunțată azi 16.03.2023, prin punerea soluției la dispoziția procurorului și a părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,
(...) (...)
 
  GREFIER,
  (...)

Red.d.a. - A.A.M.

Red.c.a. - V.M.

Tehnored. - E.D. - 4 ex.

16.03.2023