DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 123 din 20.01.2023, Curtea de Apel Craiova a hotărât următoarele:
1. Condamnă pe inculpatul FEDELE GIUSEPPE, cetățean italian, la data faptelor administrator al SC Dandui Violeta SRL la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
2. Condamnă pe inculpata SC DANDUI VIOLETA SRL la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 300.000 lei (300 zile-amendă a câte 1.000 lei valoarea unei zile amendă) și pedeapsa complementară constând în interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică pentru o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Fedele Giuseppe va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj sau în cadrul SC Termo Craiova SRL (Primăria Municipiului Craiova).
Obligă în solidar pe inculpații Fedele Giuseppe și SC Dandui Violeta SRL, la plata către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, a sumei de 4.560.148,30 lei, reprezentând prejudiciul principal, sumă la care se adaugă dobânzile și penalitățile prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plăți, până la data achitării integrale a debitului, precum și la plata dobânzilor și penalităților prevăzute de legislația în vigoare aferente prejudiciului in suma de 3.694.371,70 achitat în cursul cercetării judecătorești în apel.
Dispune desființarea înscrisurilor întocmite în fals.
Obligă pe fiecare dintre cei doi inculpați să plătească suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova la data de 24 iulie 2019, vezi comunicatul nr. 652/VIII/3 din data de 01 august 2019.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 01 august 2019