DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 306/A din 11.03.2021, Curtea de Apel București a hotărât condamnarea inculpatei MÎRA ANTONETA, la data faptei expert judiciar contabil, la o pedeapsă de cinci ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de cinci ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară.
Desființează procesul verbal de adjudecare din data de 01.10.2015, emis de Biroul Executorului Judecătoresc și repune părțile în situația anterioară prin restituirea către Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a pachetului de 278.888 de acțiuni deținute la Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini București.
Obligă inculpata la plata sumei de 25.800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Inculpata a fost trimis în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție la data de 20 mai 2019, vezi comunicatul nr. 426/VIII/3 din data de 21 mai 2019.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 21 mai 2019