DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 179/A din 18.02.2021, Curtea de Apel București a hotărât următoarele:

Condamnă pe inculpatul NICULAE IOAN, la data faptelor administrator al SC INTERAGRO SA și SC INTERVITT SRL, la o pedeapsă de cinci ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de trei ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de fi acționar, asociat sau administrator ori de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.

Condamnă pe inculpatul BĂRAC VIOREL, la data faptelor director general SC INTERAGRO SA, la o pedeapsă de trei ani și șase luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de trei ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de fi acționar, asociat sau administrator ori de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Condamnă pe inculpata NICULAE (fostă TONCEA) NICOLETA MARIANA, la data faptelor președinte al SC INTERAGRO SRL, la o pedeapsă de trei ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de cinci ani și interzicerea, pe o perioadă de trei ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de fi acționar, asociat sau administrator ori de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani.

Condamnă pe inculpata S.C. INTERAGRO S.A. la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 150.000 lei și pedeapsa complementară a difuzării hotărârii de condamnare pe o perioadă de două luni într-un număr de 10 apariții în presa audiovizuală, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Condamnă pe inculpata S.C. INTERVITT S.A. la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 150.000 lei și pedeapsa complementară a difuzării hotărârii de condamnare pe o perioadă de două luni într-un număr de 10 apariții în presa audiovizuală, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

Condamnă pe inculpata S.C. LIBAROM AGRI S.A. la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 250.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

Condamnă pe inculpata S.C. MIKE TRADING & INVESTMENT S.A. la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 250.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

Dispune achitarea inculpatului GHEORGHE BUNEA STANCU, pentru infracțiunea reținută în sarcina sa, întrucât fapta nu există.

Confiscă de la inculpații Ioan Niculae, Bărac Viorel, Toncea (actuală Niculae) Nicoleta Mariana, SC Interagro SA, SC Intervitt SRL, SC Libarom Agri SRL și SC Mike Trading & Investment SRL, suma de câte 3.543.833 lei.
Ia act că prejudiciul creat părții civile Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sumă de 11.438.169 lei, a fost recuperat prin compensare.
Dispune comunicarea către Oficiul Național al Registrului Comerțului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătorești, la rămânerea definitivă a acesteia.
Obligă inculpații Ioan Niculae, Bărac Viorel, Toncea (actuală Niculae) Nicoleta Mariana, SC Interagro SA, SC Intervitt SRL, SC Libarom Agri SRL, SC Mike Trading & Investment SRL la plata a câte 25.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Obligă pe apelanții inculpați Niculae Ioan, Bărac Viorel, Niculae (fostă Toncea) Nicoleta Mariana, SC Interagro SA, SC Libarom Agri SRL și SC Intervitt SRL la plata către stat a sumei de câte 3.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție la data de 22 aprilie 2016, vezi comunicatul nr. 592/VIII/3 din data de 26 aprilie 2016.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 26 aprilie 2016