increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 14 ianuarie 2021
Nr. 30/VIII/3

COMUNICATProcurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:
SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL, în sarcina căreia s-a reținut comiterea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave
Persoană fizică, reprezentant legal al societății menționate, în sarcina căruia s-a reținut comiterea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, precum și două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:
Inculpatul a creat un circuit financiar cu ramificații în Bulgaria, China, Turcia, Cipru și Slovenia prin care, folosind firma SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL – Panciu (județul Vrancea) ar fi obținut, pe baza unor documente falsificate, fonduri din bugetul general al UE în valoare de 8.112.340 lei.
Banii ar fi fost obținuți în mod nelegal prin două proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, după cum urmează:

- proiectul „Creșterea competitivității economice, diversificarea producției prin achiziționarea de utilaje noi la SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL”, prin care s-ar fi obținut în mod nelegal 4.124.894 lei
- proiectul „Creșterea competitivității economice prin construcția unei hale de producție și achiziția de utilaje performante”, prin care s-ar fi obținut în mod nelegal 3.987.446 lei
Concret, în ambele proiecte, inculpatul persoană fizică ar fi interpus pe circuitul achizițiilor o firmă din Bulgaria cu un comportament tip fantomă, pe care acesta o controla direct, pentru a majora artificial prețul echipamentelor și utilajelor pe care firma SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL le achiziționa în cele două proiecte.
Pentru obținerea finanțărilor pentru cele două proiecte s-ar fi folosit 122 de înscrisuri false, atât în procedura de elaborare, completare și depunere a cererii de finanțare (referitoare la echipa de implementare, fundamentarea prețului de achiziție, locația de implementare etc.), în procedura de evaluare a ofertelor, cât și în etapa de urmărire a executării proiectului (rapoarte de evaluare, procese verbale de predare/primire/punere în funcțiune/recepție, documente de plată falsificate). Asemenea acte erau necesare pentru obținerea fondurilor și apoi pentru a justifica modul de utilizare a acestora.

Astfel, în primul proiect, prin care SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL intenționa să cumpere echipamentul „linie de producție automată pentru formarea caserolelor alimentare”, inculpatul ar fi trucat în totalitate procedura de achiziție în scopul acordării contractelor de furnizare echipamente firmei din Bulgaria controlată de același inculpat.
Din documentele de plată ce ar fi fost falsificate reiese că inculpata S.C. MIRA CONSULTING IMPORT – EXPORT SRL ar fi plătit firmei fantomă în baza unei proceduri fictive de achiziție, suma de 1.355.000 euro menționată în contract, pentru un echipament adus din China (printr-un port din Slovenia) care ar fi costat numai 370.206 euro.
După același tipar, și în cel de-al doilea proiect, prin care SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL intenționa „să cumpere un teren, să construiască o hală de producție și să achiziționeze o linie de producție polistiren”, s-ar fi depus oferte de preț falsificate, cu valori intenționat mai mari decât prețul pieței, atât pentru teren, cât și pentru materialele și echipamentele ce urmau a fi cumpărate.
Și în acest caz, inculpatul ar fi trucat procedura de achiziție și ar direcționat contractarea lucrărilor de construcție către firma fantomă din Bulgaria pe care acesta o controla și care, deși a fost declarată câștigătoare în procedură, nu a fost implicată în construirea halei de producție, neavând personal angajat sau dotările tehnice necesare realizării construcției. Construcția halei s-ar fi efectuat cu o echipă de muncitori zilieri plătiți direct de inculpat.
Aceeași firmă fantomă ar fi câștigat și procedura prin care urma să fie achiziționate echipamentele pentru linia de polistiren. Astfel s-ar fi creat condițiile pentru ca SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL să plătească firmei fantomă o suma dublă față de prețul la care au fost cumpărate echipamentele aduse din China și Turcia.
Ca și în primul proiect, firma fantomă din Bulgaria ar fi fost folosită de inculpatul persoană fizică doar pentru a emite în fals documente justificative de plată pe baza cărora să ateste existența unor raporturi comerciale care nu aveau corespondent în realitate, urmate în final de decontarea fondurilor UE.
Respectiva hală nu a fost niciodată funcțională, iar linia de producție polistiren nu a fost pusă în funcțiune, nefiind create locurile de muncă prevăzute în proiect și în planul de afaceri. Pe circuitul financiar, inculpatul ar fi introdus și o firmă din Cipru, înființată de acesta, care i-ar fi permis accesul la sumele de bani fraudate în modalitatea prezentată.
Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal, solicitând obligarea inculpatului în solidar cu beneficiarul SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL la plata sumei de 8.112.340 lei, reprezentând prejudiciul ce ar fi fost cauzat în cele două proiecte.
În vederea reparării pagubei produse, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului, până la concurența sumei de 8.112.340 lei, constând în indisponibilizarea bunurilor imobile și mobile deținute în proprietate de inculpata SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vrancea cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE