DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 23 decembrie 2020
Nr. 926/VIII/3

COMUNICATProcurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului
Persoană fizică, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în Spania, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de participație improprie, sub forma complicității, la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, săvârșită în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2014 între Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de beneficiar, și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu, a fost încheiat un contract finanțat din fonduri europene nerambursabile ce avea ca obiect proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara ”.
În cadrul acestui proiect Consiliul Județean Hunedoara, a desfășurat simultan procedura de achiziție pentru ambele loturi ale proiectului: lotul 1 – Închiderea depozitului urban neconform Orăștie și lotul 2 – Închiderea depozitului urban neconform Deva (gropile de gunoi neconforme).
Întrucât cele două asocieri de firme înscrise la licitații nu îndeplineau condițiile minime de calificare referitoare la experiența similară și capacitatea profesională, acestea au apelat la ajutorul unui terț susținător, în persoana societății reprezentată de inculpat.
În acest context, inculpatul, în calitatea menționată mai sus, ar fi remis reprezentanților celor două asocieri mai multe documente false și inexacte (procuri, angajamente, diplome de studii, cv-uri, etc.) ajutând astfel la îndeplinirea condițiilor pentru câștigarea licitațiilor.
Ulterior, reprezentanții celor două asocieri, fără să cunoască caracterul acelor înscrisuri, le-au depus la autoritatea contractantă Consiliul Județean Hunedoara.
Rezultatul acestor demersuri a fost atribuirea, în urma evaluării ofertelor, a celor două contracte către asocierile respective și obținerea de către acestea a sumei de totale 20.624.257 lei reprezentând fonduri nerambursabile.
Pentru “susținerea” menționată mai sus inculpatul ar fi primit de la cele două asocieri, conform contractelor încheiate anterior, suma totală de 747.032 lei.

În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului.

Ministerul Fondurilor Europene și Consiliul Județean Hunedoara s-au constituit părți civile în procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 20 octombrie 2022