increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
27 decembrie 2006
Nr. 232/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna decembrie, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:


1. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpatului DENUŢA CEZAR, lucrător vamal la Biroul Vamal Borş, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată.

Din probele administrate de procurori a rezultat că în cursul anului 2005, în calitate de funcţionar public, lucrător vamal la Biroul Vamal Borş, inculpatul Denuţa Cezar a pretins şi primit bunuri şi sume de bani în valoare totală de 3.803 RON în mai multe tranşe de la o persoană denunţătoare, pentru a nu efectua controlul vamal şi a nu percepe taxele vamale aferente mărfurilor introduse în ţară de persoana denunţătoare şi asociatul acesteia.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.

Conform articolului 254 alin. 3 şi art. 118 alin. 1 lit. e din Codul penal, procurorii au propus instanţei confiscarea sumei de 3.803 RON de la inculpatul Denuţa Cezar.2. Procurorii din cadrul structurii centrale a DNA au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor MATEI MARIN şi CONSTANTIN NICULAE, ambii recidivişti, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Din probele administrate de procurorii anticorupţie a reieşit că în cursul anului 2005, cei doi inculpaţi au pretins diferite sume de bani în valută, până la concurenţa sumei de 260.000 euro de la două persoane denunţătoare în schimbul realizării unei intervenţii pe lângă funcţionarii Primăriei şi ai consiliului local din localitatea Pantelimon, pentru reactivarea unui contract de leasing imobiliar, având ca obiect ferma de animale Pantelimon. De asemenea, intervenţia viza şi obţinerea unei hotărâri a consiliului local, care i-ar fi favorizat pe denunţători şi prin care ar fi urmat să se stingă mai multe litigii între părţile implicate (Primăria localităţii Pantelimon şi o societate aparţinând unui cetăţean sirian, S.C. TAC VICTORY Import Export S.R.L.).
Procurorii au dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor pentru săvârşirea unor fapte de corupţie de către alte persoane, aflate în legătură cu cei doi inculpaţi.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.3. Procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Anticorupţie Craiova au dispus trimiterea în judecată a lui JIANU SORIN ADRIAN, lichidator judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. 11, alin. 1 şi 2 din Legea 78/2000, respectiv fapta persoanei care, în virtutea funcţiei, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic, de a nu îndeplini pentru acesta vreo însărcinare în termen de 5 ani de la încetarea calităţii dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.
Din probele administrate de procurori a rezultat că, după încetarea calităţii de lichidator judiciar, inculpatul Jianu Sorin Adrian, a vândut un teren în suprafaţă de 2,67 ha aparţinând S.C. Alcor SA, situată în localitatea Corabia jud. Olt, societate care nu se mai afla în procedură de faliment, în scopul însuşirii sumei de 195.393.815 ROL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Slatina.4. Procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Anticorupţie Suceava au dispus trimiterea în judecată a lui RĂDUCANU SINCULEŢ ION pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tentativă la infracţiunea de înşelăciune.

Din probele administrate de procurori a rezultat că în perioada august 2003 – martie 2004, inculpatul Răducanu Sinculeţ Ion a întocmit, în numele societăţilor comerciale Grup Sicomiga Single Man Ltd şi GSM SM Ltd, mai multe acte care conţin date false ( contracte de asociere, documente de plată), prin inducerea în eroare a reprezentanţilor a patru agenţi economici din Iaşi şi Satu Mare şi a încredinţat spre folosire instrumente de plată false, în scopul obţinerii pentru sine şi pentru alţii a sumei de 29,5 milioane euro din conturile Ministerului Finanţelor Publice. Activitatea infracţională nu şi-a produs rezultatul din cauza contestaţiilor la executare formulate de Ministerul Finanţelor Publice, acţiuni care au fost soluţionate sau se află în curs de soluţionare pe rolul diferitelor instanţe din ţară.
Concret, asumându-şi în mod fictiv calitatea de reprezentant al unui grup financiar care urmărea efectuarea de plasamente, inculpatul Răducanu Sinculeţ Ion a semnat contracte de asociere întocmite cu date fictive, cu cele patru societăţi comerciale şi, ca urmare a folosirii înscrisurilor false, a emis sau a solicitat investirea cu formulă executorie a unor mijloace de plată mai puţin folosite în tranzacţiile financiare, cum ar fi cambiile, prin inducerea în eroare atât a administratorilor agenţilor economici, cât şi a unor notari, magistraţi sau a unor executori judecătoreşti.
În conformitate cu respectivele contracte, inculpatul ar fi dobândit pentru sine 51% din valoarea totală de 29,5 milioane euro care ar fi rezultat în urma executării silite a Ministerului Finanţelor Publice, în baza instrumentelor de plată (cambii şi bilete la ordin) întocmite în fals.
Precizăm că inculpatul Răducanu Sinculeţ Ion a mai fost condamnat pentru fapte similare, concurente cu cele pentru care este cercetat în prezenta cauză, la pedeapsa de patru ani închisoare, cu executare în regim de penitenciar (sentinţă definitivă) fiind încarcerat, din data de 28 august 2006, în baza mandatului de executare a pedepsei în Penitenciarul Botoşani.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava.5. Procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor VIŞAN NICOLAE şi KORODI JANOS, administratorii unor societăţi comerciale din municipiul Sfântul Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 182 din Legea nr. 78/2000, şi anume schimbarea destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene.
Din probele administrate a rezultat că în cursul anului 2003, în calitate de asociat şi administrator al S.C. TORPII 2000 S.R.L. respectiv S.C. ALIMENTAŢIE PUBLICĂ APOLLO S.R.L., cei doi inculpaţi au prezentat autorităţii contractante (fostul Minister al Dezvoltării şi Prognozei) documente şi declaraţii inexacte şi incomplete.
Din cuprinsul acestora rezulta că S.C. ALIMENTAŢIE PUBLICĂ APOLLO S.R.L. a câştigat licitaţia organizată de S.C. TORPII 2000 S.R.L. schimbând, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 1.397.000.000 (echivalentul sumei de 40.000 euro), sumă alocată prin programul PHARE 2000 – coeziune economică şi socială – ce a fost transferată în conturile unor alte societăţi administrate de inculpaţi.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Sfântul Gheorghe.


6. Procurorii din cadrul Secţiei pentru combaterea infracţiunilor săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:

- Maior doctor (r) PĂUN GHEORGHE, fost medic militar şef la Centrul Militar Judeţean Argeş, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, participaţie improprie la fals material în înscrisuri oficiale, participaţie improprie la fals intelectual şi de uz de fals;
- Maior (r) MĂRĂCINICĂ ILIE, pensionar militar, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită ;
- Plutonier major SLĂVOIU CORNEL din cadrul Centrului Militar Judeţean Argeş, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la luare de mită, participaţie improprie la fals material în înscrisuri oficiale, participaţie improprie la fals intelectual şi de uz de fals.
Din probele administrate a rezultat că, în cursul anului 2003, inculpatul Păun Gheorghe a pretins şi primit direct sumele de 48.000.000 ROL, 500 euro şi 1.500 dolari de la tineri recruţi chemaţi la încorporare, pentru a nu îşi îndeplini atribuţiile de serviciu ce îi reveneau în calitate de medic şef (medic specialist) la Centrul Militar Judeţean (CMJ) Argeş pe perioada încorporării, asigurând astfel clasarea ca inapţi pentru serviciu militar a 29 persoane, pe baza unor diagnostice nereale.
Din acelaşi probatoriu a mai rezultat că inculpaţii Mărăcinică Ilie şi Slăvoiu Cornel au pretins şi primit la rândul lor 181.000.000 ROL, 1.100 euro şi 1.200 dolari, din care o parte fiind transmişi inculpatului Păun Gheorghe, în vederea clasării ca inapţi pentru serviciu militar, pe motive medicale, a unor tineri recruţi. În plus, inculpatul Păun Gheorghe i-a determinat pe subalternii săi să întocmească biletele de ieşire din spital cu diagnostice fictive în baza cărora tinerii recruţi erau declaraţi inapţi.
Procurorii anticorupţie au solicitat instanţei confiscarea banilor şi contravaloarea bunurilor primite de cei trei inculpaţi de la denunţătorii care nu au solicitat restituirea ca părţi civile. De asemenea, conform art. 14 alin. 3 lit. a şi art. 357 alin. 2 lit. f Cod procedură penală , urmează ca instanţa să anuleze diagnosticele fictive şi hotărârile de clasare adoptate de comisia medicală de încorporare din cadrul C.M.J. Argeş.
Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti.


7. Procurorii din cadrul Secţiei pentru combaterea infracţiunilor săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată a lui COSTAŞ CATRINEL – EMILIAN, ofiţer (r) în cadrul Ministerului Apărării Naţionale pentru săvârşirea infracţiunilor de „efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” şi complicitate la săvârşirea de infracţiuni prevăzute de Legea 31/1990 (Legea societăţilor comerciale).
Din probele administrate a rezultat că în a doua jumătate a anului 2003 inculpatul Costaş Catrinel Emilian, în calitate de ofiţer în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, de membru în consiliul de administraţie al S.C. MFA S.A. Mizil, acţionar şi director la S.C. EMCO CAS S.A. şi acţionar şi administrator la SC TOTAL Q ARM SA,, a semnat contracte, a emis facturi fiscale şi a încasat bani proveniţi din dividende, în mod nelegal, de pe urma unor acţiuni comerciale desfăşurate cu ajutorul informaţiilor pe care le deţinea în virtutea funcţiilor ocupate. Dividendele au fost încasate de la SC EMCO CAS SA – 1.417.099.020 ROL şi de la SC TOTAL Q ARM SA – 69.705.187 ROL.
De asemenea, inculpatul Costaş Catrinel - Emilian l-a ajutat pe Cazacu Constantin, director general şi administrator la S.C. MFA S.A. Mizil să folosească, cu rea credinţă, creditul acestei societăţi comerciale şi patrimoniul acestei societăţi pentru a favoriza S.C. EMCO CAS S.A., firmă unde amândoi erau acţionari şi aveau interese de natură patrimonială.
Procurorii au propus instanţei confiscarea dividendelor încasate în anul 2003 de către inculpat de la SC EMCO CAS SA şi SC TOTAL Q ARM SA.
Procurorii au dispus disjungerea cauzei cu referire la modul în care au fost atribuite unele contracte S.C. MFA S.A. în vederea continuării cercetărilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Militar Bucureşti.

Cazacu Constantin a fost trimis în judecată împreună cu Sireţeanu Mihail, deputat în Parlamentul României, în data de 12 iulie 2006 pentru săvârşirea de infracţiuni în legătură cu aceeaşi cauză.


8. Procurorii din cadrul Secţiei pentru combaterea infracţiunilor săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
- general(r) MĂRINEANU TIBERIU, plutonier major (r) PLETEA CONSTANTIN, locotenent colonel(r), MITRU VERGIL şi DĂEANU VALENTIN EUGEN fost asistent al preşedintelui B.I.R pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune;
- locotenent colonel (r) INEL IOAN, maior (r) COCIUG LUCIAN, căpitan (r) PÂRVU FLORIAN, pentru infracţiunile de înşelăciune;
- căpitan(r) URSAN DOREL pentru infracţiunile de luare de mită şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune;
- NICOLAU MARIUS – fost administrator al S.C. TORENT PRIMEX’92 S.R.L. Bucureşti, pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de înşelăciune.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada 1995 – octombrie 1997, inculpaţii Inel Ioan, Cociug Lucian şi Pârvu Florian în complicitate cu inculpaţii Mărineanu Tiberiu, Pletea Constantin, Mitru Vergil, Ursan Dorel, Dăeanu Valentin Eugen şi Nicolau Marius au falsificat mai multe înscrisuri oficiale, respectiv contracte de împrumut cu Banca Internaţională a Religiilor – Sucursala Municipiul Bucureşti (BIR - SMB) – bancă în faliment şi adeverinţe de salariu ce păreau a fi emise de unităţi militare din cadrul M.Ap.N., atât prin atestarea în cuprinsul acestor documente a unor situaţii necorespunzătoare realităţii, cât şi prin contrafacerea semnăturilor de pe aceste documente. Prin aceste fapte inculpaţii au indus în eroare mai multe sute de persoane fizice, cât şi BIR – SMB, căreia i-au produs un prejudiciu total de 1.166.043.365 ROL.


Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.


9.Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:

BANU CORNELIA, administrator SC Alimentara 86 IALE SA Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii şi
SONEA FELICIA, consilier la Direcţia de Control Fiscal din cadrul DGFPJ Iaşi, în sarcina căreia s-a reţinut complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie – august 2001, inculpata Banu Cornelia, în calitate de administrator SC Alimentara 86 IALE SA Iaşi, a cumpărat un imobil cu suma de 1.234.058.100 lei, pe care ulterior, după 3 săptămâni, l-a vândut subevaluat la un preţ de 10,5 ori mai mic decât preţul iniţial de cumpărare iar după o lună l-a recumpărat cu suma de 3.000.000.000 lei, la un preţ de 25,6 ori mai mare, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit. Prin aceste manopere, inculpata s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în suma de 436.737.732 lei şi a folosit cu rea credinţă bunurile sau creditul societăţii, aceste fapte fiind realizabile şi cu ajutorul inculpatei Sonea Felicia.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Iaşi.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


10.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: CÎRCIU VASILE, în stare de arest preventiv, inspector vamal asistent în cadrul Biroului Vamal Sighet şi ŢIPLEA IOAN, controlor vamal superior în cadrul Biroului Vamal Sighet, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de luare de mită, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2003 – 2006, inculpatul Cîrciu Vasile, în calitate de inspector vamal asistent în cadrul Biroului Vamal Sighet, pentru a efectua operaţiunile vamale cu celeritate, în afara orelor de program sau la sediul declarantului vamal, a pretins, primit ori a acceptat cu titlu de mită bani (în lei sau valută) şi bunuri în valoare totală de 8.000 RON. Banii şi bunurile au fost pretinse şi primite de la reprezentanţii societăţilor comerciale cu activitate de import – export sau ai firmelor transportatoare a mărfurilor vămuite prin Biroul Vamal Sighet, direct sau prin intermediul angajaţilor acestor societăţi comerciale sau ai comisionarilor vamali.
În aceleaşi condiţii şi în acelaşi scop, inculpatul Ţiplea Ioan, controlor vamal superior în cadrul Biroului Vamal Sighet, în perioada 2004 – 2006, a pretins, primit ori a acceptat cu titlu de mită bani (în lei sau valută) şi bunuri în valoare totală de 5000 RON.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Maramureş.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


11. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpatului LEPĂDATU LIVIU în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2000, inculpatul Lepădatu Liviu, afirmând că are influenţă asupra unor persoane din conducerea a două societăţi comerciale, a pretins de la reprezentantul unei alte societăţi comerciale 25% din valoarea totală a tranzacţiilor comerciale ce urmau a fi încheiate în vederea recuperării unor creanţe prin metoda compensărilor reciproce. Inculpatul a pretins aceşti bani pentru a interveni pe lângă persoanele cu privire la care susţinea că are influenţă şi pentru a le determina să aprobe stingerea datoriilor prin metoda compensărilor reciproce. În acest scop, în total, inculpatul Lepădatu Liviu a primit suma totală de 899.132.072 ROL.

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpatului Lepădatu Liviu.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Dolj.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE