DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
afișat la
Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de promovare a grefierilor în funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, organizat în perioada 26 martie – 17 aprilie 2024 17.04.2024 15:30
Rezultatele obținute de candidați la proba orală de susținere a proiectului managerial a concursului de promovare a grefierilor în funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, din perioada 15-17 aprilie 2024 17.04.2024 14:53
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 22-26 aprilie 2024, în vederea ocupării unui post de execuție vacant de muncitor calificat I, cu atribuții de telefonist (personal contractual) în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul DEFA 17.04.2024 12:00
Rezultatele contestațiilor la nota obținută la proba scrisă a concursului de promovare a grefierilor în funcții de conducere din cadrul DNA din data de 26.03.2024 12.04.2024 15:13
Planificarea candidaților în vederea susținerii proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției în cadrul concursului de promovare a grefierilor în funcții de conducere din cadrul DNA din data de 26.03.2024 12.04.2024 13:00
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului buget și contabilitate – Departamentul economico-financiar și administrativ al DNA 09.04.2024 10:00
Rezultatul probei scrise a concursului organizat în vederea ocupării unui post de execuție vacant de muncitor calificat I, cu atribuții de fochist (personal contractual) în cadrul DEFA DNA 08.04.2024 13:22
Rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului de promovare a grefierilor în funcții de conducere din cadrul DNA din data de 26.03.2024 04.04.2024 15:00
Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile stabilite de lege pentru participare la concursul pentru numirea procurorilor în funcții de execuție în cadrul DNA 04.04.2024 15:00
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului salarizare și decontări – Departamentul economico-financiar și administrativ al DNA 03.04.2024 10:00
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 5-11 aprilie 2024, în vederea ocupării unui post de execuție vacant de muncitor calificat I, cu atribuții de fochist (personal contractual) 01.04.2024 14:00
Concurs/examen în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de muncitor calificat I, în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ (personal contractual, cu atribuții de telefonist) 01.04.2024 10:00
Lista candidaților care îndeplinesc condițiile stabilite de lege pentru participare la concursul pentru numirea procurorilor în funcții de execuție în cadrul DNA 29.03.2024 15:32
Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concursul de promovare a grefierilor în funcții de conducere din cadrul DNA, organizat în perioada 26 martie – 17 aprilie 2024 18.03.2024 15:00
Rezultatul soluționării contestațiilor împotriva punctajelor acordate la proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării unui post de execuție vacant de muncitor calificat I, cu atribuții de telefonist (personal contractual) din data de 12 martie 2024 15.03.2024 09:00
Concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de execuție de muncitor calificat I, în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ (personal contractual, cu atribuții de fochist) 15.03.2024 09:00
Direcția Națională Anticorupție organizează interviu pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție 11.03.2024 14:33
Concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor, pentru ocuparea de posturi vacante din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – nivel central 22.02.2024 12:00
Ordinul nr. 60 din 16.06.2022 pentru constituirea Comisiei paritare a funcționarilor publici din DNA 17.06.2022 11:30