DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Principalele atribuții ale procurorului șef al DNA


  • Conduce si coordonează întreaga activitate a DNA, luând măsuri pentru buna funcționare a acesteia
  • Urmărește ca repartizarea cauzelor procurorilor să respecte criteriile: specializarea procurorului, volumul de activitate al procurorului, complexitatea și operativitatea soluționării cauzelor, evitarea conflictelor de interese sau a incompatibilităților în exercitarea funcțiilor
  • Înființează și desființează secțiile DNA, cu avizul CSM și dispune înființarea și desființarea serviciilor, birourilor și a altor compartimente de activitate ale DNA
  • Numește și revocă procurorii DNA, cu avizul CSM
  • Propune CSM numirea sau revocarea procurorilor în funcții de conducere în cadrul DNA
  • Numește și revocă ofițerii de poliție judiciară ai DNA detașați prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative
  • Numește, cu avizul ministerelor de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii
  • Încadrează personalul auxiliar de specialitate și personalul economic și administrativ din cadrul DNA
  • Repartizează procurorii și celelalte categorii de personal din cadrul DNA pe secții, servicii, birouri și alte compartimente de activitate
  • Prezintă CSM și ministului justiției raportul anual privind activitatea DNA

Procurorul șef al DNA reprezintă instituția în relațiile cu celelalte autorități publice și cu orice persoane juridice ori fizice, din țară sau străinătate. În exercitarea atribuțiilor care îi revin, procurorul șef al DNA poate emite ordine cu caracter intern.


Cei doi procurori șefi adjuncți ai DNA aduc la îndeplinire măsurile dispuse de procurorul șef, coordonează și controlează activitatea secțiilor, serviciilor, birourilor și a celorlalte compartimente de activitate conform repartizării dispuse de procurorul șef al DNA.