DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 9 decembrie 2016
Nr. 1474/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna noiembrie 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

DOBREA GABRIELA, la data faptei director al Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” din orașul Podu Iloaiei (județul Iași) și ordonator de credite al acestei unități școlare, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

GABOR MARIA, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Printr-o hotărâre de guvern a fost aprobată repartizarea sumei de 151.206.000 lei de la bugetul de stat către bugetele locale. Suma fusese prevăzută în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2007 pentru finanțarea unor lucrări de edificare și construire de campusuri școlare la unitățile de învățământ preuniversitar.
În acest context, în perioada 2007-2008, Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” din orașul Podu Iloaiei, județ Iași, prin mai multe hotărâri de guvern i-a fost aprobată repartizarea sumei totale de 4.530.000 lei.
În acest context, la data de 10 decembrie 2007, prin procedura de atribuire a contractului de achiziție publică prin licitație deschisă având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea campusului Școlar de la Grupul Școlar Haralamb Vasiliu”, a fost desemnată câștigătoare societatea administrată de inculpata Gabor Maria.
Începând cu data de 21 decembrie 2007 (a doua zi de la încheierea contractului) și până la data de 19 decembrie 2008, ca administrator al societății, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, inculpata Dobrea Gabriela:
- a confirmat centralizatoarele valorilor realizate și situațiile de lucrări aferente facturilor emise de societate, în condițiile în care o parte din lucrări nu erau efectuate,
- a semnat, în calitate de ordonator de credite ordonanțările de plată prin care a dispus efectuarea plăților către societatea respectivă.
Documentele respective au fost aprobate și semnate în prealabil și de către inculpatele Botez Melania-Liliana, în calitate de în calitate de contabil șef al Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” și Cataramă Georgeta, în calitate de diriginte de șantier.
Prin acest demers, inculpatele au cauzat un prejudiciu bugetului unității școlare în cuantum total de 2.025.844.22 lei, din care 1.934.232.6 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor recepționate și achitate, dar neexecutate și de 91.611,62 lei, reprezentând sumele de bani plătite în contul societății administrate de inculpata Gabor Maria drept garanție de bună execuție pentru lucrările efectuate (cont deschis la dispoziția executantului și nu la dispoziția autorității contractante).
Pe de altă parte, a fost creat și un folos necuvenit, în același cuantum, pentru firma respectivă.

Liceul Tehnologic Haralamb Vasiliu Podu Iloaiei s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 1.955.063,6 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor achitate dar neexecutate și suma de 188.444 lei reprezentând garanția de bună execuție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

De asemenea, în cauză, procurorii anticorupție au dispus sesizarea Tribunalului Iași, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpatelor:

- BOTEZ MELANIA-LILIANA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu,
- CATARAMĂ GEORGETA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În prezența apărătorilor aleși, inculpatele Botez Melania-Liliana și Cataramă Georgeta au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 2 ani închisoare cu suspendarea condiționată pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor imobile ce aparțin inculpatelor Dobrea Gabriela, Botez Melania-Liliana și Cataramă Georgeta.
De asemenea, a mai fost dispusă măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terțe persoane fizice sau juridice (unități bancare/instituții publice/societăți comerciale etc.) acelorași inculpate.

Actualizare (19.03.2024):

Prin decizia penală nr. 149 din 08.02.2024 Curtea de Apel Iași a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatelor DOBREA GABRIELA, GABOR MARIA, BOTEZ MELANIA-LILIANA și CATARAMĂ GEORGETA, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă, în solidar, pe inculpatele Dobrea Gabriela, Cataramă Georgeta, Botez Melania-Liliana și Gabor Maria la plata către partea civilă, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, a sumei de 284.711,17 lei, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă pe inculpata Cataramă Georgeta la plata către partea civilă, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, a sumei de 262.810,32 lei, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă, în solidar, pe inculpatele Dobrea Gabriela și Botez Melania-Liliana la plata către partea civilă, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, a sumei de 91.611,62 lei, reprezentând garanția de bună execuție.
Dispune desființarea totală sau parțială a înscrisurilor întocmite în fals.
Obligă pe cele patru inculpate la plata sumei de câte 12.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MAREȘ ALIN, la data faptelor agent de poliție în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- luare de mită,
- trafic de influență,

BAGOLI PETRICĂ-BOGDAN, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii noiembrie 2013, inculpatul Mareș Alin, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare, prin intermediul inculpatului Bagoli Petrică-Bogdan, a acceptat promisiunea remiterii unei sume de bani de către o persoană (martor în cauză) și a primit suma de 2.000 euro în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu.
Concret, agentul de poliție, sub pretextul desfășurării unor activități de cercetare penală, a scos de mai multe ori o persoană din arest pentru a i se facilita întâlnirea cu membrii familiei sale.
În același context, în perioada decembrie 2013 – februarie 2014, inculpatul Mareș Alin a mai primit suma totală de 400 lei (câte 50 lei pentru fiecare scoatere din arest).
De asemenea, în cursul lunii martie 2014, agentul de poliție a primit de la același martor, suma de 1.200 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra unei persoane din conducerea subunității de poliție și a promis că o va determina să dispună ca aceeași persoană din arest să nu fie transferată în vreun penitenciar.

În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de 8.000 lei și 1.500 euro consemnate la o unitate bancară, pe numele inculpatului Mareș Alin, la dispoziția organului judiciar.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, inculpatul a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru săvârșirea unor infracțiuni similare, comunicat nr. 1114/VIII/3 din 9 august 2016.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei SGÎRCITU LILIANA VALENTINA, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În datele de 06 respectiv 27 august 2015, inculpata Sgîrcitu Liliana Valentina a remis directorului Direcției privind Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Ministerul Sănătății, Udrea Mihaela Ela, suma totală de 3.000 lei, în legătură cu atribuțiile acesteia de serviciu, legate de eliberarea de noi autorizații pentru trei farmacii.
Banii respectivi au fost primiți de către Udrea Mihaela Ela în biroul său din cadrul Ministerului Sănătății.

În prezența apărătorului ales, inculpata Sgîrcitu Liliana Valentina a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 1 an și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în condițiile stabilite de instanța de judecată

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Sgîrcitu Liliana Valentina, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul București.

Precizăm că, în dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 1490/VIII/3 din 22 septembrie 2015, Curtea de Apel București a hotărât condamnarea inculpatei Udrea Mihaela Ela, la o pedeapsă de 5 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea a șase infracțiuni de luare de mită, din care două în formă continuată.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

LINTEȘ DANIEL, la data faptei director general al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj în formă continuată (176 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie 2012 – octombrie 2012, în contextul pronunțării unei hotărâri judecătorești prin care o societate comercială a fost obligată la plata către salariați a unor sporuri salariale, directorul general Linteș Daniel, în mod repetat a constrâns mai mulți angajați să renunțe la drepturile câștigate, în valoare totală estimată de cel puțin 1.411.200 lei, prin semnarea unor declarații autentice în acest sens.
În acest sens, dar și în scopul păstrării în patrimoniul societății a sumei respective, inculpatul Linteș Daniel s-a folosit de prerogativele funcției sale privitoare la disponibilizarea salariaților și i-a amenințat pe aceștia că le va fi desfăcut contractul de muncă, dacă nu semnează declarațiile respective.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

PELIVAN TĂNASE, la data faptelor primar al comunei Mihai Bravu din județul Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea, cu rea credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit (2 infracțiuni),

CHIRILĂ DANIEL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare, cu rea credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 2 martie 2010, inculpatul Pelivan Tănase, în calitate de primar al comunei Mihai Bravu din județul Tulcea, și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu și a încheiat un contract cu o firmă deținută de soția sa, prin care a transmis dreptul de folosință asupra unui teren în suprafață de 102,07 hectare izlaz, contrar unei hotărâri emise de Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu.
Prin acest demers, inculpatul a determinat pierderea temporară de către Primăria comunei Mihai Bravu a acestui drept dar și subvențiile în cuantum de 214.388,75 lei, pe care le-a obținut în schimb firma respectivă prin declararea suprafeței respective la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea.
În cursul anului 2011, inculpatul Pelivan Tănase, în aceeași calitate, a falsificat un contract de închiriere încheiat între Primăria comunei Mihai Bravu și inculpatul Chirilă Daniel, indicând în cuprinsul său o suprafață de 70 de hectare teren deși în realitate era vorba doar de 7 hectare. Contractul respectiv a fost pus la dispoziția inculpatului Chirilă Daniel care l-a folosit în relația cu A.P.I.A. și a obținut în mod fraudulos subvenții în cuantum de 80.052,63 lei, sumă cu care a fost prejudiciat bugetul comunei Mihai Bravu, prin nesolicitarea de către edil a subvențiilor pentru cele 70 ha.

Primăria comunei Mihai Bravu a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma totală de 244.440,63 lei reprezentând prejudiciul creat de inculpatul Pelivan Tănase prin nesolicitarea plății unice pe suprafața de 70 de hectare închiriată (în fals) inculpatului Chirilă Daniel și sumele de bani obținute de firma soției sale în condițiile de mai sus și care se cuveneau Consiliului Local Mihai Bravu.
De asemenea și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal împotriva celor doi inculpați.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

ZOLTAN ANDRAS, primar al comunei Plăieșii de Jos, județul Harghita, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

PIROȘCA MARIUS, la data faptelor reprezentant legal al Asociației de Promovare a Produselor Ecologice de Origine Animală Plăieșii de Jos, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

ASOCIAȚIA de PROMOVARE a PRODUSELOR ECOLOGICE de ORIGINE ANIMALĂ PLĂIEȘII de JOS, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2010 - 2011, inculpatul Piroșca Marius, în calitate de reprezentant legal al Asociației de Promovare a Produselor Ecologice de Origine Animală Plăieșii de Jos, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente în care se atestau date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață, pentru suprafețele de 1950,37 ha respectiv 1147,82 hectare teren pășune, în condițiile în care ferma respectivă nu a utilizat și nu a făcut dovada utilizării în nume propriu a suprafețelor menționate anterior.
În realitate, aceste suprafețe de teren au fost utilizate de către crescătorii de animale din comună.
Concret, printre documentele respective, inculpatul a trimis și un contract de arendare, întocmit în mod nelegal, din care rezulta că Asociația de Promovare a Produselor Ecologice de Origine Animală a arendat de la primăria comunei Plăieșii de Jos, o suprafața de 2.000 ha, situat în extravilanul localității.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul Piroșca Marius a obținut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul de stat în valoare totală de 863.757,31 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului principal.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Actualizare (09.02.2024):

Prin decizia penală nr. 652 din 29.11.2023 Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților ZOLTAN ANDRAS, PIROȘCA MARIUS și Asociația de promovare a produselor ecologice de origine animală Plăieșii de Jos, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă în solidar inculpații Asociația de promovare a produselor ecologice de origine animală Plăieșii de Jos, Zoltan Andras și Piroșca Marius la plata către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, a prejudiciului de 863.757,31 lei la care se adaugă accesorii fiscale de la data efectuării fiecărei plăți și până la data achitării integrale a debitului principal.
Obligă inculpații Asociația de promovare a produselor ecologice de origine animală Plăieșii de Jos, Zoltan Andras și Piroșca Marius la plata sumei de 400 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare parțiale ocazionate de soluționarea căii de atac promovate.

DEFINITIVĂ7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

RĂDUCANU VIRGILIU, ȘTEFAN MARIN și FLUTUR DAN, la data faptelor administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de :
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală,
- spălarea banilor,

POPESCU DRAGOȘ ALEXANDRU și VIȘAN ALEXANDRU, la data faptelor administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- evaziune fiscală,
- spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008-2011, inculpatul Răducanu Virgiliu împreună cu ceilalți inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale din domeniul IT, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului.
Concret, inculpații au creat o serie de circuite fictive interne de achiziție-livrare a unor bunuri/servicii, transferând si retrăgând sume de bani din conturile bancare ale societăților administrate, în baza unor justificări nereale, în scopul de a frauda bugetul general consolidat al statului, prin sustragerea de la plata TVA și prin diminuarea impozitului pe profit aferent.
Paralel cu acest circuit financiar-contabil fictiv, inculpații Răducanu Virgiliu, Popescu Dragoș Alexandru, Flutur Dan, Ștefan Marin și Vișan Alexandru au creat și un sistem de spălarea a banilor, prin plata operațiunilor comerciale fictive, care a avut ca unic scop, scoaterea, golirea fondurilor bănești ale societăților, fie prin transferul sumelor de bani în conturile unor societăți din străinătate, cu titlu de plată a unor servicii fictive, fie prin retragerea lor în numerar de la unitățile bancare.
Prin aceste demersuri inculpații au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 173.766.258,63 lei (aprox. 38.614.724,14 euro).
În cauză s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și mobile ce aparțin inculpaților Răducanu Virgiliu, Vișan Alexandru, Popescu Dragoș Alexandru, Ștefan Marin, Flutur Dan și unor societăți comerciale ce au calitatea de persoană responsabilă civilmente.
Aceeași măsură a fost dispusă și asupra sumelor de bani deținute în conturile bancare de inculpații Răducanu Virgiliu, Vișan Alexandru și Popescu Dragoș Alexandru.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză și de a se dispune luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul Răducanu Virgiliu.8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

ANCULIA ROMICĂ PAVEL, la data faptelor director al Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (A.P.I.A.) Caraș – Severin, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni,
- complicitate la luare de mită,

MICLEA AUREL, la data faptelor primar al comunei Bozovici, județul Caraș – Severin, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni,
- luare de mită,

SAUCA VASILE și VĂCARIU EFTIME DARIUS, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni,
- dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2012, inculpații Anculia Romică Pavel și Miclea Aurel au inițiat constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de infracțiuni, la care au aderat ulterior și inculpații Sauca Vasile și Văcariu Eftime Darius.
Concret, membrii asocierii au urmărit atribuirea, de către primarul Miclea Aurel, în mod discreționar, a unor contracte de concesiune a pajiștilor comunei Bozovici.
Astfel, prin mijlocirea inculpatului Anculia Romică Pavel, oamenii de afaceri Sauca Vasile și Văcariu Eftime Darius i-au remis edilului comunei Bozovici sumele de 135.000 lei respectiv 15.000 lei.
Ca urmare a acestor înțelegeri, în data de 11 mai 2012, inculpatul Miclea Aurel a redactat contractul de concesiune cu titlu gratuit avut în vedere cu inculpatul Sauca Vasile, ce privea o suprafață de 365,62 ha pășune aparținând comunei Bozovici.
Ca urmare a arestării preventive a inculpatului Anculia Romică Pavel nu s-a mai încheiat și contractul de concesiune a unor suprafețe de pășune aparținând comunei Bozovici cu inculpatul Văcariu Eftime Darius.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului Miclea Aurel.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, inculpatul Anculia Romică Pavel a mai fost trimis în judecată în alte cauze pentru infracțiuni similare, în multe dintre acestea fiind condamnat definitiv.9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BACIU MIHAI, la data faptelor reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată (5 fapte),

FOLOGEA MARINICĂ, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată (3 fapte),
- fals intelectual, (3 fapte),
- uz de fals (3 fapte),

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2010, în contextul derulării proiectelor „Agrafa Tipărește” și „Dezvoltarea activităților de tipărire”, finanțate din fonduri nerambursabile, inculpatul Baciu Mihai, în calitate de reprezentant al unor societăți comerciale, a depus la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia mai multe documente false, inexacte și incomplete, în baza cărora a obținut 844.928,421 lei.
Concret, în cazul proiectului „Agrafa Tipărește”, inculpatul Baciu Mihai a declarat aspecte necorespunzătoare adevărului și a depus documente false pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, iar ulterior, încheierii contractului de finanțare, nu a desfășurat activități economice la locul de implementare a proiectului, pe toată perioada contractului de finanțare și nu și-a îndeplinit obligația asumată de creare de 4 noi locuri de muncă permanente pentru forța de muncă locală.
În demersul său infracțional, inculpatul Baciu Mihai a beneficiat și de ajutorul inculpatului Fologea Marinică, în calitate de responsabil cu monitorizarea proiectului, care a întocmit mai multe rapoarte în cuprinsul cărora fie a făcut mențiuni care nu corespund realității, fie a omis să menționeze, cu intenție, date sau împrejurări și din care rezulta că activitățile realizate de una dintre societățile controlate de inculpatul Baciu Mihai nu sunt conforme contractului de finanțare.
Și în cazul celui de-al doilea proiect, inculpatul Baciu Mihai a declarat aspecte necorespunzătoare adevărului și a depus documente false pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate în scopul obținerii sprijinului financiar din bugetul general al Uniunii Europene.
Deși la data de 17 iunie 2014 s-a încheiat contractul de finanțare și ulterior s-a depus și cererea de rambursare, banii nu au fost virați, în contextul verificărilor cu privire la primul proiect fraudat.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 635.951,52 lei.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii constând în indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru asupra unor bunuri imobile deținute de inculpatul Baciu Mihai.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

BÖLÖNI DÁVID, la data faptei primar al comunei Cernat, județul Covasna, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008 - 2009, inculpatul Bölöni Dávid, în calitate de primar al comunei Cernat, județul Covasna, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente în care se atestau date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață, pentru o suprafață de 738,06 ha pășune, teren pe care nu l-a utilizat în realitate, acesta fiind încredințat spre utilizare mai multor fermieri, care l-au folosit efectiv și au plătit taxele de pășunat aferente.
Primăria Cernat nu a notificat A.P.I.A. cu privire la încheierea acestor contracte, așa cum avea obligația.
Cu ocazia procedurilor de control administrativ, pentru justificarea utilizării terenurilor în cauză, inculpatul Bölöni Dávid a depus mai multe documente în care se arată, în mod nereal că pentru suprafețele pentru care a solicitat fonduri nerambursabile, în anul 2008 nu s-au încheiat contracte de arendă, concesiune, închiriere etc. și nu s-au încasat taxe de pășunat.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauza penală cu suma de 312.289,82 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Covasna, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

BORDEA STELIAN, la data faptelor președinte al Asociației Fermierilor din satul Negrușa, comuna Cireșu, județul Mehedinți, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2010 - 2012, inculpatul Bordea Stelian a depus, în nume propriu, cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente în care se atestau date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață, pentru o suprafață de 45 ha teren agricol, pe care nu-l deținea în totalitate.
Printre documentele respective, inculpatul a trimis și un contract de arendare, întocmit în fals, din care rezulta că Asociația Fermierilor din satul Negrușa, județul Mehedinți, a arendat de la primăria comunei Cireșu, suprafața de 40 ha.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul Bordea Stelian a obținut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul de stat în valoare totală de 77.676,25 lei.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauza penală cu suma de 77.665,84 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinți, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

BÎRSANU CĂTĂLIN, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

AILENEI MIHAI, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

MORAR DORINA și ALVĂDANE TATIANA, la data faptelor experți în cadrul Agenției Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 13 noiembrie 2008, între inculpatul Bîrsanu Cătălin, și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a fost încheiat un contract de finanțare având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru proiectul modernizarea a unei unități forestiere de exploatare și prelucrare a lemnului, în valoare de 999.131 lei (271.164 euro), reprezentând procentul de 50% din valoarea totală eligibilă a contractului.
Anterior, pentru a maximiza bugetul acestui proiect, mai exact pentru a mări cheltuielile aferente achiziției de utilaje, inculpatul a atașat la cererea de finanțare extrase din baza de date a autorității contractante, selectând utilajele cu prețurile cele mai mari.
În continuare, în conformitate cu normele emise de autoritatea contractantă inculpatul a organizat procedurile de achiziție a bunurilor necesare implementării proiectului conform celor menționate în studiul de fezabilitate, prin procedura cererii de oferte.
În urma procedurii de achiziție a fost desemnată ca și câștigătoare societatea administrată de inculpatul Ailenei Mihai, firmă fără experiență în comercializarea utilajelor necesare unei exploatații forestiere.
O parte din utilajele livrate ulterior au fost în realitate achiziționate în mod direct de societatea administrată de inculpatul Bîrsanu Cătălin, furnizorii reali ai utilajelor expediindu-le direct către acesta.
În demersul său infracțional, inculpatul Bîrsanu Cătălin a beneficiat de sprijinul inculpatelor Morar Dorina și Alvădane Tatiana, în calitate de experți în cadrul Agenției Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care, la data de 16 octombrie 2009, au întocmit un raport în care era confirmată achiziția nereală a unui utilaj tip autotren forestier.
Această conduită infracțională a avut drept consecință obținerea pe nedrept de către inculpatul Bîrsanu Cătălin de fonduri europene nerambursabile în valoare de 500.000 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză și la care vor fi adăugate dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului Bîrsanu Cătălin.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, inculpații Ailenei Mihai și Bîrsanu Cătălin au mai fost trimiși în judecată de către procurorii anticorupție pentru săvârșirea unor infracțiuni similare (comunicat nr. 1106/VIII/3 din 4 august 2016).Actualizare (14.04.2020):
Prin decizia penală nr. 284 din 04.03.2020, Curtea de Apel Suceava a dispus achitarea inculpaților BÎRSANU CĂTĂLIN, AILENEI MIHAI, MORAR DORINA și ALVĂDANE TATIANA, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală sau nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.

DEFINITIVĂ13. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
FLOREA VASILE, la data faptelor administrator al SC Florconstruct SRL Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- evaziune fiscală,

PUȘCAȘU VASILICĂ, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la participație improprie la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la evaziune fiscală,

SC FLORCONSTRUCT SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 12 septembrie 2011, după o procedură de licitație deschisă, între primăria Municipiului Suceava și o asociere de firme, din care făcea parte și SC Florconstruct SRL Suceava, a fost încheiat un contract de lucrări, în valoare de 28.500.000 lei fără TVA, finanțat din fonduri nerambursabile având ca obiect „Reabilitare străzi, pod și pasaj, modernizarea parcuri și creare stații modulare de transport public în municipiul Suceava”.
Deși niciuna dintre firme nu a declarat anterior vreun subcontractant, lucru impus de Primăria Suceava, la data de 19 septembrie 2011, fără a informa liderul Asocierii, achizitorul sau autoritatea contractantă, reprezentanții SC Florconstruct SRL au încheiat și semnat un contract de prestări servicii cu societatea administrată de inculpatul Pușcașu Vasilică, în condițiile în care aceasta a fost înființată în luna martie 2011 și avea ca obiect principal de activitate „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi, tutun”.
În acest context, în derularea acestui contract, inculpatul Pușcașu Vasilică, acționând în conivență cu inculpatul Florea Vasile, a semnat mai multe situații de lucrări în baza cărora a emis facturi fiscale ce conțineau date nereale, cantități de lucrări incluse suplimentar, etc. Ulterior, inculpatul Florea Vasile, în baza acestor înscrisuri falsificate, a întocmit la rândul său documente ce conțineau date fictive care au fost acceptate și preluate ca atare de liderul asocierii cu ocazia întocmirii Centralizatoarelor situațiilor de plată.
În baza acestor documente, reprezentanții acestei Asocieri, fără vinovăție, au întocmit facturi fiscale care au fost depuse la Primăria Suceava în vederea decontării, lucru care s-a și întâmplat ulterior.
Prin aceste demersuri, inculpații au cauzat un prejudiciu în cuantum total de 644.084,68 lei, din care 431121,22 lei prejudiciul material cauzat bugetului Uniunii Europene, 135.050,03 lei prejudiciul material cauzat bugetului Primăriei municipiului Suceava și 77.913,47 lei prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului.
Totodată, prin folosirea în contabilitatea proprie a înscrisurilor falsificate care atestau efectuarea cheltuielilor fictive, puse la dispoziție de inculpatul Pușcașu Vasilică, inculpata SC Florconstruct SRL Suceava, prin administratorul inculpat Florea Vasile, și-a micșorat baza impozabilă cu privire la impozitul pe profit cu suma de 519.423,16 lei și a dedus nejustificat TVA în valoare de 124.661,52 lei.
Acționând în acest mod, a fost creat un prejudiciul material bugetului consolidat al statului în cuantum total de 207.769,22 lei, (impozit pe profit -83.107,70 lei, iar TVA - 124.661,52 lei).
Primăria municipiului Suceava s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 135.050,03 lei. De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă cu suma totală de 509.034,69 lei, la care se adaugă dobânda legală aferentă acestei sume până la data restituirii lor.
Prejudiciul material cauzat prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, a fost achitată integral de către inculpata SC Florconstruct SRL Suceava în cursul anului 2016.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.14. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BĂJAN ANA-MARIA, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

BĂJAN VASILE, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 15 mai 2013, inculpata Băjan Ana-Maria, la instigarea tatălui său, inculpatul Băjan Vasile, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente în care se atestau date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată pe suprafață, pentru o suprafață de 127,75 ha teren agricol, pe care nu-l deținea în realitate.
Cererea unică pe suprafață nu a fost autorizată la plată de către A.P.I.A. – Centrul Județean Constanța, întrucât existau suspiciuni de fraudă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.15. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului BARBU MARIAN, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 22 iunie 2016, inculpatul Barbu Marian, cu ocazia audierii de către judecător, în calitate de martor, în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, aflat în curs de cercetare judecătorească la Tribunalul Dolj (dosar mediatizat prin comunicatul nr. 1082/VIII/3 din 18 iulie 2014), a făcut declarații necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esențiale ale cauzei, în totală contradicție cu declarațiile date în cursul urmăririi penale și a cercetării judecătorești, de către celelalte persoane audiate în cauză.
Prin aceste demersuri, inculpatul Barbu Marian a urmărit să dea un ajutor concret inculpatului Guță Mircea Marinel în vederea îngreunării cercetării judecătorești și împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Dolj.În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 16 decembrie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 21 iunie 2017
comunicate-hotărâri de condamnare din 03 iulie 2018
comunicate-hotărâri de condamnare din 27 aprilie 2018
comunicate-hotărâri de condamnare din 23 aprilie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 13 iunie 2017
comunicate-hotărâri de condamnare din 06 februarie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 17 ianuarie 2017
comunicate-hotărâri de condamnare din 08 noiembrie 2017