DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 455 din 27.04.2018, Curtea de Apel Pitești a hotărât următoarele:
1. Condamnă pe inculpatul BACIU MIHAI, la data faptelor reprezentant al unei societăți comerciale, la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
2. Condamnă pe inculpatul FOLOGEA MARINICĂ, la o pedeapsă de un an și 11 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, precum și plata amenzii penale în cuantum de 30.000 de lei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual (3 fapte), uz de fals (3 fapte) și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată (3 fapte).
În cazul inculpatului Baciu Mihai, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Baciu Mihai și Fologea Marinică vor presta fiecare, câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile, primul în cadrul Primăriei Sector 3 sau în cadrul Consiliului Local sector 3 București, iar ultimul în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung sau în cadrul Consiliului Local al mun. Câmpulung, jud. Argeș.
Dispune restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor prin desființarea înscrisurilor falsificate.
Obligă pe inculpatul Baciu Mihai, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.P.S. SRL, să plătească părții civile, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, diferența neachitată de 508.751,52 lei, din prejudiciul total de 604.151,52 lei.
Obligă pe inculpatul Baciu Mihai să plătească către partea civilă, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, suma de 635.951,52 lei, reprezentând despăgubiri civile.
Obligă pe fiecare inculpat la plata câte unei sume de 3.300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpatul Baciu Mihai, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.P.S. SRL.
Obligă inculpatul Fologea Marinică la plata sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești la data de 22 noiembrie 2016, vezi comunicat nr. 1474/VIII/3 din data de 09 decembrie 2016.BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 09 decembrie 2016