DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 8 ianuarie 2021
Nr. 18/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză (partea a doua, cauze cu fraude cu fonduri europene) a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2020, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă. În cele 16 cauze având ca obiect fraude cu fonduri europene au fost trimiși în judecată 27 inculpați persoane fizice și juridice, după cum urmează:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

RAICA VASILE, la data faptei primar și viceprimar al comunei Râmeț, județul Alba, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

GLIGOR DANIELA, funcționar în cadrul Primăriei Râmeț, județul Alba, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010-2016, inculpatul Raica Vasile, în calitățile menționate mai sus, ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), pe numele altei persoane, mai multe documente false și inexacte (adeverințe, angajamente, etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate.
O parte din acele documente ar fi fost întocmite de inculpata Gligor Daniela, în calitate de funcționar în cadrul Primăriei Râmeț, județul Alba.
Prin aceste demersuri, inculpatul Raica Vasile ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 315.851 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat că se constituie parte civilă în cauză.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin celor doi inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Actualizare (06.07.2023):

Prin decizia penală nr. 575 din 20.06.2023, Curtea de Apel Alba a dispus achitarea inculpaților RAICA VASILE și GLIGOR DANIELA, pentru infracțiunile de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (autorat și complicitate) – campaniile 2010, 2012-2016, întrucât faptele nu există sau nu sunt prevăzute de legea penală.
Prin aceeași decizie penală, Curtea de Apel Alba a dispus încetarea procesului penal față de aceiași inculpați, RAICA VASILE și GLIGOR DANIELA, pentru infracțiunile de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (autorat și complicitate) – campania 2011, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și obligă în solidar inculpații Raica Vasile și Gligor Daniela la plata sumei de 18.618 lei (plăți necuvenite pentru Campania din 2011), la care se adaugă accesoriile fiscale calculate conform Codului de procedură fiscală de la data efectuării fiecărei plăți până la achitarea efectivă a debitului.
Respinge acțiunea civilă exercitată de partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în contradictoriu cu inculpații Raica Vasile (Campania 2010) și Gligor Daniela (Campaniile 2012-2015).
Lasă nesoluționată acțiunea civilă exercitată de partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în contradictoriu cu inculpatul Raica Vasile (Campaniile 2012-2016).
Menține măsurile asiguratorii luate față de inculpați.
Desființează adeverințele din 2011 eliberate de Primăria comunei Râmeț și desființează parțial adeverința din 2011 eliberată de Primăria comunei Ponor.
Obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 2.699,60 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Obligă partea civilă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la plata către stat a sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în apel.

DEFINITIVĂ2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- persoană fizică, reprezentant al SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botoșani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participație improprie, sub forma instigării, la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- SC VICTOR CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participație improprie, sub forma instigării, la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 15 iunie 2015, între municipiul Iași, în calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, ar fi fost încheiat un contract de finanțare privind „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iași”. Ulterior, contractul în valoare de 18.225.379 lei ar fi fost atribuit asocierii din care a făcut parte și inculpata SC Victor Construct SRL.
În cursul anului 2015, inculpatul persoană fizică, reprezentant al societății menționate, ar fi depus la UAT Municipiul Iași documente inexacte referitoare la prețul real de achiziție a unor materiale folosite în cadrul contractului menționat, astfel încât beneficiarul, în necunoștință de cauză, ar fi solicitat și obținut, pe nedrept, de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, suma totală de 2.187.411 lei, sumă care ulterior a fost virată în contul inculpatei SC Victor Construct SRL.
Concret, inculpații ar fi declarat prețuri mai mari de achiziție decât cele reale în cazul stâlpilor de iluminat, a corpurilor de iluminat și a coșurilor de gunoi, aceștia urmărind obținerea unui profit mult superior celui declarat pentru a câștiga licitația (de doar 2%).
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.187.411 lei reprezentând daune materiale rezultate din executarea contractului de finanțare încheiat pentru proiectul respectiv.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, la data faptelor președinte al unei asociații din domeniul construcțiilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2018, în contextul realizării unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, ce avea ca obiect „Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB”, inculpatul în calitatea menționată mai sus, ar fi folosit și prezentat la Autoritatea Contractantă (Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației) mai multe documente false (oferte financiare), demers ce ar fi avut ca finalitate obținerea pe nedrept de fonduri europene în valoare de 62.029 lei.
În contextul menționat mai sus, inculpatul ar fi lansat o „Invitație de participare” tuturor operatorilor economici interesați, pentru achiziția directă de servicii IT, necesare derulării proiectului menționat mai sus.
După efectuarea achiziției (21.849 lei), în datele de 13 și 14 martie 2019, inculpatul ar fi pretins de la administratorul firmei de IT selectate în proiect suma de 9.000 lei din suma pe care firma o încasase în proiectul respectiv, motivând că această firmă ar fi primit mai mulți bani decât ar fi trebuit și “trebuia să se aștepte la situația în care va trebui să restituie o parte din diferența încasată peste prețul pretins inițial”. De asemenea, inculpatul ar mai fi precizat că va găsi o modalitate de a invalida plata făcută și de a-l obliga pe reprezentantul firmei IT la restituirea întregii sume încasate.

Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației s-a constituit parte civilă cu suma de 83.099 lei.
În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii: sechestrul asupra unui imobil și poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare ale inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați
- Asociația Crescătorilor de Animale „ECO-PROD” Balș (jud. Iași), pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- persoană fizică, agricultor și președintele Asociației menționate, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010-2014, Asociația Crescătorilor de Animale „ECO-PROD” Balș ar fi solicitat și obținut pe nedrept de la APIA – Iași, prin reprezentanți legali care ar fi acționat în numele și interesul asociației, între care și inculpatul președinte al Asociației, încasarea sprijinului pe suprafață aferent campaniilor 2010-2014, în sumă totală de 1.062.359 lei, prin prezentarea unor documente despre care avea cunoștință că sunt false.
Întreaga activitate ar fi avut ca rezultat obținerea, pe nedrept, de către solicitant – inculpata ACA „ECO-PROD” Balș, a sumei de 1.062.359 lei reprezentând sprijin pe suprafață în campaniile 2010-2014.
Din suma totală, 907.810 lei este imputabilă în mod solidar inculpaților ACA „ECO-PROD” Balș și președintelui asociației, coinculpat în cauză, aferentă campaniilor 2011-2014 și suma de 154.549 lei imputabilă în mod individual inculpatei ACA „ECO-PROD” Balș aferentă campaniei 2010.
În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului președinte al Asociației până la concurența sumei de 907.810 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, persoană fizică, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Pentru campaniile agricole din anii 2011 și 2012, inculpatul ar fi formulat două cereri de plată solicitând sprijin financiar din fonduri europene pentru suprafața de 249,89 ha (2011) respectiv pentru suprafața de 125,69 ha (2012), situate în comuna Dobromir (jud. Constanța) la care a anexat declarații false că ar utiliza acele suprafețe, a anexat date nereale în ceea ce privește persoanele cu care ar fi încheiat contracte de arendare și a atașat și contracte de arendare false.
În realitate, suprafețele deținute de o parte dintre persoanele respective fuseseră deja înstrăinate, iar o altă parte dintre persoanele menționate de inculpat în susținerea cererilor de plată erau decedate.
În urma folosirii acestor înscrisuri și declarații false, nereale, inculpatul ar fi obținut de la APIA –Constanța suma de 108.420 lei (2011) și 76.343 lei (2012).
De asemenea, pentru campaniile aferente anilor 2010, 2011 și 2012, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, același inculpat ar formulat trei cereri de sprijin financiar din fonduri europene pentru suprafețele de 303,57 ha (2010), 309,98 ha (2011) și 311,48 ha (2012) la care a anexat date nereale sau documente false care atestau că societatea respectivă ar fi avut în folosință acele suprafețe.
În urma folosirii de către inculpat a acestor înscrisuri și declarații false, nereale, societatea comercială a obținut de la APIA –Constanța sumele de 114.022,12 lei (2010), 131.575,85 lei (2011) și 187.916,15 lei (2012).
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) s-a constituit parte civilă cu sumele de :
- 293.292 lei aferentă cererilor formulate de inculpat corespunzător campaniilor din anii 2011 – 2012,
- 781.579 lei aferentă cererilor formulate de inculpat în calitate de reprezentant al societății comerciale corespunzător campaniilor din anii 2010 – 2012.
În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului până la concurența sumei de 1.074.872 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse.6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Persoană fizică, pentru săvârșirea, atât personal cât și în calitate de reprezentant al SC Rocrisagro Prod SRL, a infracțiunilor de:
- două infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, dintre care una în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,

Persoană fizică, reprezentant al SC Rocrisagro Prod SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

SC ROCRISAGRO PROD SRL, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012-2014, cei doi inculpați persoane fizice ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false și inexacte (adeverințe, angajamente etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.
O parte dintre documentele depuse la A.P.I.A. ar fi fost falsificate de unul dintre inculpații persoană fizică.
Prin aceste demersuri, inculpații ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 377.458 lei.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 412.895 lei, la care se adaugă dobânzile și penalitățile prevăzute în legislație, calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului principal.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin unuia dintre inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dolj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2018, inculpata ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), pe numele altei persoane, mai multe documente false (adeverință, contract de arendare) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei de plată unică, pentru o suprafață de teren de 18 ha, pe care nu o deținea în realitate.
Prin aceste demersuri, inculpata ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 45.359 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor terenuri ce aparțin inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, la data faptei reprezentant al unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigații, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 20 iunie 2018, în contextul realizării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, ce avea ca obiect „Modernizarea infrastructurii de irigații aparținând F.O.U.A.I. Vădeni din amenajarea Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila”, inculpatul, în calitatea menționată mai sus, ar fi dispus transferarea, fără respectarea prevederilor legale, a sumei de 1.000.000 lei, reprezentând parte din avansul acordat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) organizației pe care o conducea.
Banii respectivi ar fi fost transferați succesiv în conturile unor societăți controlate de inculpat pentru ca în final suma respectivă să fie utilizată în interes personal.
Debitul menționat mai sus a fost achitat în totalitate de către inculpat în cursul urmăririi penale.
În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:
- 10 luni închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Brăila.9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a trei inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (comisă în forma autoratului și a complicității).

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2014 - 2015, în contextul solicitării unui sprijin financiar pentru Măsura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri, doi dintre inculpați ar fi depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) mai multe documente (certificat de formare profesională, declarații, etc.) false prin care atestau că îndeplinesc condițiile necesare prevăzute de lege pentru accesarea fondurilor nerambursabile.
Certificatul de formare profesională menționat mai sus ar fi fost pus la dispoziție de către cel de-al treilea inculpat.
Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile în cuantum de 282.700 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză.

În prezența avocaților, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:
- 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii,

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe inculpați împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Bacău.10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate, la data faptei președinte al unei asociații, pentru săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2014, între inculpată, în calitatea menționată mai sus, și Autoritatea de Management - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M. – P.O.S.D.R.U) s-ar fi încheiat un contract de finanțare ce avea ca obiect proiectul „Anotimpuri la borcan”, cu o valoare totală de 6.250.616 lei.
Obiectivul general al proiectului l-ar fi constituit dezvoltarea și promovarea economiei sociale prin înființarea și dezvoltarea a 12 structuri de economie socială în cadrul cărora vor fi create și menținute locuri de muncă sustenabile pentru persoane vulnerabile (60 de locuri de muncă).
În acest context, în perioada martie – decembrie 2016, deși a știut că are obligația să returneze către Autoritatea de Management banii necheltuiți de către entitățile create (în total 430.052 lei), inculpata ar fi schimbat destinația acestor sume de bani folosindu-le în alt scop, cea mai mare parte fiind transferată în conturile sale și ale fostului său concubin.
Prejudiciul, în valoare de 430.052 lei, produs în maniera descrisă mai sus, a fost integral recuperat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.Actualizare (22.06.2023):

Prin decizia penală nr. 1002/A din 15.05.2023, Curtea de Apel București a dispus achitarea inculpatei Ș.A.E., pentru infracțiunea reținută în sarcina sa, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

DEFINITIVĂ11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate, persoană fizică, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012-2017, inculpata ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false (contracte de arendare, contracte de comodat, etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate.
Prin aceste demersuri, persoana respectivă ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 11.903 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză.

În perioada 2014 - 2015, în contextul solicitării unui sprijin financiar pentru Măsura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri, aceeași inculpata ar fi depus la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Dâmbovița mai multe documente false (contracte de arendare, de vânzare cumpărare, etc.) prin care atesta că îndeplinește condițiile necesare prevăzute de lege pentru accesarea fondurilor nerambursabile.
Această conduită ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile în cuantum de 89.420 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dâmbovița.12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Persoană fizică, în calitate de manager al „Asociației Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud - Est”, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

ASOCIAȚIA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN REGIUNEA DE SUD - EST, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada martie – decembrie 2015, în contextul implementării proiectului ”Start-Up Smart” finanțat din fonduri europene, inculpatul persoană fizică, în calitatea menționată mai sus, ar fi întocmit mai multe documente false referitoare la cuantumul brut al retribuțiilor lunare pretins achitate managerului financiar.
Ulterior, același inculpat i-ar fi determinat pe beneficiarii proiectului să depună o parte din înscrisurile falsificate la „Autoritatea de Management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”(A.M.P.O.S.D.R.U.).
Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept suma de 44.800 lei, reprezentând cuantumul brut al retribuțiilor lunare pretins achitate managerului financiar.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 44.800 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galați cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.13. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției unei inculpate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 20 mai 2016, inculpata ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei de plată unică, din care rezulta că ar deține în proprietate o suprafață de teren de 2,04 ha și mai multe animalele, aspecte total neadevărate.
De asemenea, societatea de tip PFA, în numele căreia ar fi solicitat fondurile respective, era radiată la data depunerii cererii unice de plată.
Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile în cuantum de 1.447 lei, debit care a fost restituit integral de către inculpată.

În prezența avocatului, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:
- 1 an și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Dosarul de urmărire penală privind-o pe inculpată împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Iași.14. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

- SC MARCIP COM SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 08 martie 2012 – 04 martie 2013, inculpata persoană fizică, în calitate de manager de proiect, ar fi depus în numele SC Marcip Com SRL la A.M.P.O.S.D.R.U., mai multe documente false sau inexacte în cadrul Proiectului „Califică-te sau Recalifică-te! Fii competitiv pe piața muncii”, prin care ar fi atestat în mod nereal faptul că, fiecare dintre cursanții participanți la cursurile organizate în cadrul proiectului, ar fi primit sume cuprinse între 250 lei și 500 lei.
Conform proiectului aprobat, inculpata SC Marcip Com SRL ar fi trebuit să organizeze cursuri pentru 140 de cursanți prin care aceștia să fie specializați în domeniul construcțiilor respectiv:
- lucrător finisor în construcții,
- instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze,
- lucrător instalator pentru construcții,
- electrician instalații și echipamente electrice industriale.
Pe parcursul desfășurării cursurilor, participanții ar fi trebuit să primească subvenții (ajutoare) cuprinse între 250 lei și 500 lei, pentru motivarea acestora de a participa la cursurile respective.
În urma cercetărilor efectuate, procurorii ar fi stabilit faptul că 134 de persoane din cei 140 de participanți la cursuri nu ar fi primit respectivele sume de bani, cu toate că cele două inculpate, în urma depunerii documentelor justificative false, ar fi primit de la autoritatea contractantă contravaloarea subvențiilor.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat autorității contractante ar fi în sumă totală de 44.462 lei și ar reprezenta cheltuieli eligibile cu subvențiile obținute pe nedrept de către beneficiar.
Ulterior, după declanșarea cercetărilor, din această sumă, cele două inculpate au achitat voluntar autorității contractante suma de 35.750 lei, constatându-se că prejudiciul rămas neacoperit, fără dobânzi și penalități, este în sumă de 8.712 lei.
Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene – Capital Uman a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 10.212 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 8.900 lei aflată într-un cont bancar aparținând inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vrancea cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.Actualizare (22.06.2023):

Prin decizia penală nr. 561 din 08.05.2023 Curtea de Apel Galați a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților N.C. și SC MARCIP COM SRL, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Constată acoperit prin plata integrală prejudiciul cauzat părții civile Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

DEFINITIVĂ15. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:
- persoană fizică, la data faptei președinte al Asociației Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud-Est sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și participație improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud-Est, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participație improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 28 martie - 28 decembrie 2015, inculpatul persoană fizică, în calitatea menționată mai sus și cea de manager de proiect, ar fi depus în numele asociației pe care o conducea mai multe înscrisuri falsificate la Ministerul Fondurilor Europene, cu ocazia implementării proiectului „Start-Up Smart” finanțat din fonduri europene, obținând în acest mod, pe nedrept suma de 44.800 lei.
În concret, inculpatul ar fi falsificat mai multe înscrisuri prin care ar fi atestat în mod nereal existența și derularea unor raporturi juridice contractuale între asociația al cărei reprezentant legal era și o persoană ce ar fi fost angajată în calitate de „responsabil financiar-manager financiar” în cadrul echipei de implementare a proiectului mai sus menționat.
Ulterior, actele respective ar fi fost prezentate la Autoritatea de Management, prin intermediul reprezentanților asociației respective, în vederea justificării „cererilor de plată” ori „cererilor de rambursare” aferente perioadei februarie – decembrie 2015, a costurilor salariale brute lunare în cuantum de 4.480 lei, ce constituiau strict retribuția persoanei mai sus menționate.
Ministerul Fondurilor Europene a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 48.000 lei, reprezentând suma retribuțiilor lunare solicitate la plată și pretins achitate respectivei angajate, în calitate de membră a echipei de implementare a proiectului.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 44.800 lei aflată într-un cont bancar aparținând inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galați cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.16. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Persoană fizică, la data faptei administrator al SC Consultanță în afaceri SIS SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

SC Consultanță în afaceri SIS SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2013, în contextul realizării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, „Consultanță în afaceri și management”, inculpata persoană fizică, în calitatea menționată mai sus, ar fi depus la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit atât în numele său cât și în numele altor persoane, mai multe documente false (declarații, procese-verbale, etc.) pentru a atesta faptul că au fost îndeplinite condițiile impuse pentru accesarea fondurilor europene.
Prin aceste demersuri, inculpata ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare totală de 210.458 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Agenția s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii față de cei doi inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Actualizare (22.06.2023):

Prin decizia penală nr. 820 din 04.05.2023 Curtea de Apel Cluj a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților S.R.I. și SC Consultanță în afaceri SIS SRL, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă inculpatele S.R.I. și SC Consultanță în afaceri SIS SRL, în solidar, la plata către partea civilă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a sumei de 202.037,74 lei cu titlu de daune materiale (finanțarea aferentă achizițiilor de bunuri) cu dobânzi și penalități de la 11.12.2013 la zi.
Dispune desființarea înscrisurilor constatate ca fiind false, folosite la comiterea infracțiunilor.
Obligă inculpatele la plata a câte 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ17. Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unui inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011-2015, inculpatul ar fi depus, cu rea-credință, în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, mai multe documente false prin care s-ar fi atestat faptul că are calitatea de membru al unei familii de fermier și că ar fi lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei respective.
Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept fonduri europene nerambursabile în cuantum de 177.780 lei.
În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv un an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercitarea autorității de stat.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei comunei Nimigea, jud. Bistrița-Năsăud sau Școlii Gimnaziale Nimigea din comuna Nimigea, jud. Bistrița-Năsăud.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul militar Cluj.18. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unei inculpate, persoană fizică fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011 – 2015, în cadrul derulării unor proiecte finanțate din fonduri europene, inculpata ar fi acordat un ajutor material și moral unor societăți comerciale, care la rândul lor ar fi solicitat la două Agenții pentru Dezvoltare Regională fonduri europene pentru dezvoltarea unor sisteme inovative și ecoeficiente de producție prin achiziția de mașini de tricotat prin care ar fi vizat extinderea producției de tricotaje.
În prezența avocatului, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv pedeapsa de 2 ani și 3 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 9 luni și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani și 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Dosarul de urmărire penală privind-o pe inculpată împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul București.Actualizare (30.06.2022):

19. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, persoană fizică fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 16 mai 2018, în contextul realizării unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, ce avea ca obiect „Lucrări construire centru de agrement”, inculpatul în calitate de beneficiar al proiectului, ar fi folosit și prezentat la A.F.I.R. - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est Iași un document fals, obținând pe nedrept suma de 456.533 lei ce reprezenta avans acordat în cadrul proiectului.
În cauză, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui bun imobil ce aparține inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.Cu referire la toate cauzele menționate, facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului sau a acordului de recunoaștere a vinovăției la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 02 aprilie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 02 februarie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 19 mai 2022
comunicate-hotărâri de condamnare din 07 aprilie 2022
comunicate-hotărâri de condamnare din 06 iulie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 16 martie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 24 martie 2022
comunicate-hotărâri de condamnare din 22 decembrie 2023
comunicate-hotărâri de condamnare din 06 aprilie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 11 octombrie 2021