DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 377 din 24.03.2022, Curtea de Apel Ploiești a hotărât condamnarea inculpatei R.I. la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În cazul acestei inculpate, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei comunei Lungulețu, județul Dâmbovița sau în cadrul Parohiei nr. 1 Lungulețu-cimitir.
Obligă pe inculpată la plata către partea civilă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a diferenței neachitată de 59.420 lei din prejudiciul cauzat de 89.420 lei, inclusiv la dobânzi și penalități de întârziere calculate la data decontării fiecărei tranșe de plată și până la data plății efective către partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Obligă pe inculpată la plata către partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și a accesoriilor fiscale în cuantum de 7.095,26 lei.
Ia act că inculpata a achitat către partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, suma de 30.000 lei din prejudiciul cauzat de 89.420 lei.
Ia act că inculpata a achitat suma de 11.906,15 lei reprezentând prejudiciu cauzat părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Obligă inculpata la plata sumei de 5.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

DEFINITIVĂ

Inculpata a fost trimisă în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești la data de 23 decembrie 2020, vezi comunicatul nr. 18/VIII/3 din data de 08 ianuarie 2021.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 08 ianuarie 2021