DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 10 aprilie 2019
Nr. 316/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
DOMNICA DANIELA, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

DOMNICA VASILE, COSĂU VASILE și TĂNASE GHEORGHE VALENTIN, pentru săvârșirea infracțiunii de: complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012 - 2015, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile - ”Înființare Pensiune Agroturistică ….”, inculpata Domnica Daniela a folosit în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) mai multe documente false și inexacte, ce au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei totale de 379.932 lei.
O parte din aceste documente (oferte de lucrări, situații de lucrări, facturi fiscale, procese-verbale de conformitate, etc.) i-au fost puse la dispoziție de către ceilalți trei inculpați.
De precizat este faptul că, deși lucrările efective de construire a pensiunii erau începute încă din luna august 2014, la data de 14 ianuarie 2015, pentru dovedirea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de finanțare, inculpata Domnica Daniela a depus la A.F.I.R. dosarul privind organizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de ”execuție lucrări de construcție”, care cuprindea ofertele formale (inexacte) emise de societățile administrate de inculpații Cosău Vasile și Tănase Gheorghe Valentin.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă cu suma de 379.932 lei.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatei Domnica Daniela.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.



2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei ISTRATE GABRIELA pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (4 fapte, din care trei în formă continuată),
- complicitate la infracțiunea săvârșită în formă continuată, de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene (3 fapte, din care una în formă continuată),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012-2014, în contextul derulării a cinci proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, în cadrul programului “Tineret în acțiune” (promovarea cooperării europene în domeniul tineretului, activități de învățare pentru tineri), inculpata Istrate Gabriela a folosit în relația cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) mai multe documente false și incomplete pentru justificarea avansului obținut pentru derularea proiectelor, dar și pentru a încasa soldul de plată rămas.
În cele mai multe cazuri, activitatea principală prevăzută în proiect nu a avut loc niciodată, persoanele menționate ca participanți erau fictive, iar partenerii externi menționați în raportul final și în formularul de candidatură nu au participat în realitate la acele proiecte.
În același context, inculpata a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei totale de 55.150 euro primită de la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru efectuarea de plăți în afara proiectelor.
Acționând în această manieră, inculpata a obținut pe nedrept fonduri europene în valoare totală de 88.506 euro, din care a returnat A.N.P.C.D.E.F.P. 54.648 euro.
În perioada 05 octombrie 2012 – 02 septembrie 2013, inculpata Istrate Gabriela a ajutat o persoană, vicepreședinte al unei Asociații, să obțină fonduri nerambursabile, prin punerea la dispoziția acesteia a unor documente false sau incomplete (facturi, contracte de prestări servicii) care, ulterior, au fost depuse la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Prin aceste demersuri persoana respectivă a obținut pe nedrept suma de 18.591,20 euro (reprezentând avans) și a încercat, fără succes, să obțină suma de 4.647,8 euro (reprezentând plata finală).
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale s-a constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 33.858,61 euro (ce reprezintă avansul nejustificat primit de inculpată în contextul a două proiecte).
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatei Istrate Gabriela.

În prezența apărătorului ales, inculpata Istrate Gabriela a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei stabilite, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv: 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de un 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat pentru săvârșirea infracțiunii.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Istrate Gabriela, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției a fost trimis Tribunalului București.



3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpaților:

LĂDARU PAUL, administrator al SC Ladconstruct SRL,
SC LADCONSTRUCT SRL,
SEVASTIAN ALEXANDRU, diriginte de șantier,
pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie – iunie 2015, în contextul executării unor lucrări în cadrul obiectivului “Amenajare locuri de campare, corturi și rulote, locuri de agrement și dotări pentru servicii agrement” în Delta Dunării, inculpații Lădaru Paul și Sevastian Alexandru, în calitățile menționate mai sus, cu intenție, au pus la dispoziția beneficiarului proiectului mai multe înscrisuri false (situații de lucrări, rapoarte de execuție, borderoul situațiilor, etc.) prin care au atestat în mod nereal realizarea lucrărilor respective conform proiectului.
Ulterior, fără a ști că sunt false, beneficiarul proiectului a depus documentele respective la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Acest demers infracțional a avut ca rezultat obținerea de către beneficiar a sumei de 46.079 lei, reprezentând o tranșă din finanțarea nerambursabilă în cadrul proiectului respectiv, aferentă lucrărilor facturate de societatea administrată de inculpatul Lădaru Paul.
Ulterior, această sumă a fost recuperată în totalitate de către autoritatea contractantă.

În prezența apărătorilor aleși, inculpații Lădaru Paul, Sevastian Alexandru și SC Ladconstruct SRL au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:
– 1 an și 11 luni, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 1 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de: a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat (în cazul inculpaților Lădaru Paul și Sevastian Alexandru),
- pedeapsa amenzii în valoare de 30.000 (treizeci mii) lei și pedeapsa complementară constând în publicarea hotărârii de condamnare, într-un ziar local, pe cheltuiala persoanei juridice, într-o singură apariție, cu executare de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare (în cazul SC Ladconstruct SRL).

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Lădaru Paul și Sevastian Alexandru vor presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 70 respectiv 90 de zile, la Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea sau la Primăria Tulcea – Direcția de Asistență și Protecție Socială, în condițiile stabilite de instanță.
Dosarele de urmărire penală privind pe inculpații Lădaru Paul, SC Ladconstruct SRL și Sevastian Alexandru, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Tulcea.



4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului

DAMIAN DUMITRU, la data faptelor inspector general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:
- folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals în declarații.


În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2016, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile intitulat „Consiliere și Oportunitate de Reintegrare și Acces Liber la Educație (CORAL)”, inculpatul Damian Dumitru, în calitatea menționată mai sus, a depus la Ministerul Educației Naționale - Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman, mai multe documente printre care și o declarație falsă prin care atesta în mod mincinos că o persoană fusese angajată în mod legal în cadrul proiectului respectiv, în calitate de expert în educație – profesor de limba engleză și profesor de tehnologia informației și comunicațiilor.
În realitate, acea persoană nu deținea diplomă de licență sau alte calificări din care să reiasă competențele necesare pentru a-i permite să predea acele discipline.
Prejudiciul produs ca urmare a acestor demersuri a fost de 5.039 lei care a și fost acoperit integral.

În prezența avocatului, inculpatul Damian Dumitru a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 2 (doi) ani și 8 (opt) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 70 de zile, la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea sau la Primăria Tulcea – Direcția de Asistență și Protecție Socială, în condițiile stabilite de instanță.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Damian Dumitru, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Tulcea.

Menționăm că inculpatul Damian Dumitru a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unei infracțiuni de instigare la abuz în serviciu (http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6434).
În această cauză, inculpatul a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 2 ani și 3 luni închisoare cu suspendare (http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=7470).



5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei APOSTU ONETA pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2012, în contextul solicitării unui sprijin financiar pentru Măsura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri, inculpata Apostu Oneta a ajutat o persoană să întocmească și să depună la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în completarea cererii sale de finanțare, mai multe documente false (un contract de vânzare-cumpărare o încheiere a Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bârlad, extrasul de Carte Funciară pentru Informare).
Prin aceste demersuri persoana respectivă a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare de 178.840 lei.

În prezența apărătorului ales, inculpata Apostu Oneta a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și a fost de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:
– 3 ani cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de: a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat,

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Apostu Oneta va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 90 de zile în cadrul Primăriei Municipiului Bârlad județului Vaslui sau Primăriei comunei Șuletea județul Vaslui.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Apostu Oneta, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Vaslui.



6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

PRONK CHRISTIAN, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

MURGIA ANDREA, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010-2011, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile intitulat „Platformă integrată de instrumente și servicii pentru e-commerce și pentru B2B, finalizată la îmbunătățirea gestionării clienților și optimizării funcțiilor comerciale”, inculpatul Pronk Christian a folosit în relația cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale mai multe înscrisuri nereale (facturi fiscale, contracte de prestări servicii) prin care s-a urmărit crearea unei aparențe de legalitate a acelor documente folosite în vederea obținerii de fonduri din bugetul Uniunii Europene.
O parte din aceste documente au fost puse la dispoziție de inculpatul Murgia Andrea.
Aceste demersuri au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene în cuantum de 625.289 lei, sumă cu care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, asupra unor imobile ce aparțin inculpatului Pronk Christian.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.


Cu referire la toate dosarele anterior menționate, facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului/acordului de recunoaștere a vinovăției la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.



BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE



Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 05 mai 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 17 mai 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 06 mai 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 05 mai 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 05 noiembrie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 02 iulie 2019