increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
11 iulie 2012
Nr. 551/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

SABAIDUC MIHAI, primar al comunei Dumeşti, jud. Iaşi în perioada 2004 – prezent, BUTNARIU CONSTANTIN, consilier superior I în cadrul Primăriei Dumeşti, jud. Iaşi, în perioada 2002 - prezent, GHEORGHIU CONSTANTIN, primar al comunei Dumeşti, jud. Iaşi în perioada 1990-1996 şi secretar al aceleiaşi localităţi în intervalul 2001-2004, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată şi
- complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale,

DORNEANU CONSTANTIN, consilier superior în cadrul Primăriei Dumeşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată şi
- complicitate la infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată,

OANEA OREST, fost director general al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Iaşi, în prezent administrator SC Toposig Expert Suceava, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale,

VIERU LIDIA, notar public, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
- instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
- uz de fals,

GUZU RADU, fost şef al Postului de Poliţie al com. Dumeşti în perioada 2005-2006, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial şi
- complicitate la infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată şi

MATEI ELENA, secretar la Biroul Notarial Vieru Lidia , în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- două infracţiuni de fals intelectual,
- două infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anilor 2005 şi 2006, inculpaţii Sabaiduc Mihai, primar al comunei Dumeşti şi preşedinte al comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar, Butnariu Constantin, consilier superior I în cadrul Primăriei Dumeşti şi membru al comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar, Gheorghiu Constantin, secretar al comunei Dumeşti şi secretar al comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar, Dorneanu Constantin, consilier superior în cadrul aceleiaşi primării şi Guzu Radu, şef al Postului de Poliţie Dumeşti, au pus în aplicare un mecanism prin care inculpaţii sau rudele lor au dobândit în mod ilegal mai multe terenuri situate pe raza administrativ teritorială a comunei Dumeşti, judeţul Iaşi, în apropierea drumului european 58 (Halmeu-Iaşi-Sculeni) în scopul vânzării investitorilor în schimbul unor importante sume de bani. În esenţă, procedeul viza achiziţionarea la preţuri modice a unor terenuri fără valoare imobiliară aparţinând unor persoane cu vârste înaintate şi fără posibilităţi materiale şi, pe baza unor documente falsificate, schimbarea scriptică a amplasamentelor acestor terenuri şi încheierea cu vânzătorii a unor contracte de vânzare – cumpărare în formă autentică în care erau consemnate aceleaşi suprafeţe însă cu amplasamente în zona cu potenţial imobiliar. Pe tot parcursul derulării acestui mecanism, vânzătorii au fost în permanenţă în eroare cu privire la actele pe care le încheiau.
În concret, după ce inculpaţii Butnariu Constantin, Gheorghiu Constantin, Dorneanu Constantin, Guzu Radu şi Sabaiduc Mihai intrau în posesia titlurilor de proprietate ale vânzătorilor sub pretextul realizării formalităţilor de încheiere a contractelor de vânzare – cumpărare şi după ce identificau terenuri cu suprafeţe similare în apropierea drumului european 58, inculpatul Oanea Orest, în calitatea sa de director general al O.C.P.I. Iaşi modifica titlurile originale şi adăuga datele de identificare ale terenurilor vizate. Acest lucru se realiza pe baza unei documentaţii întocmite în fals de inculpaţii Butnariu Constantin, Gheorghiu Constantin şi Sabaiduc Mihai. Pentru a crea aparenţa de legalitate a acestor modificării, inculpaţii redactau în fals, în numele vânzătorilor, cereri către comisia locală de fond funciar Dumeşti având ca obiect schimbarea amplasamentelor terenurilor.
În final, contractele de vânzare – cumpărare erau redactate şi autentificate de inculpata Vieru Lidia - notar public, împreună cu inculpata Matei Elena, pe baza unor documente falsificate (titluri de proprietate, reprezentări grafice, etc.) fără eliberarea certificatului de sarcini şi a documentelor cadastrale.
Pe parcursul derulării cercetărilor în acest dosar penal, inculpata Vieru Lidia i-a solicitat inculpatei Matei Elena să falsifice o parte din aceste documente şi a prezentat procurorilor aceste documente falsificate.
De asemenea, după declanşarea cercetărilor penale, pentru a împiedica descoperirea faptelor de corupţie şi, implicit, pierderea terenurilor dobândite fraudulos, inculpatul Sabaiduc Mihai, cu sprijinul inculpatului Butnariu Constantin, a uzat în mod abuziv de prerogativele funcţiei sale de primar şi, în numele Primăriei Dumeşti, a iniţiat mai multe acţiuni civile împotriva persoanelor prejudiciate şi a solicitat instanţei de judecată desfiinţarea titlurilor de proprietate legal emise părţilor civile.

Prin acţiunile lor, inculpaţii au creat în dauna a 16 părţi civile un prejudiciu în sumă de 1.458.551,68 lei (echivalentul a 408.180 euro) reprezentând valoarea terenurilor dobândite în mod fraudulos.
Persoanele fizice şi juridice ale căror drepturi au fost vătămate s-au constituit părţi civile în cauză cu sumele totale de 857.190 de euro şi 30.725 lei, reprezentând daune materiale şi morale şi au solicitat repararea în natură a pagubelor suferite prin restabilirea situaţiei anterioare.
Primăria Dumeşti a suferit un prejudiciu total de 79.294,82 lei (echivalentul a 22.175,9 euro) însă nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În vederea recuperării acestor pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpaţilor Sabaiduc Mihai, Gheorghiu Constantin şi Vieru Lidia.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 15 noiembrie 2017