DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 8 decembrie 2015
Nr. 1924/VIII/3

BULETIN DE PRESĂBiroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna noiembrie 2015, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor

TARCEA PETRU, controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Albița, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (222 acte materiale) şi fals intelectual (444 acte materiale), ambele în formă continuată.

HAIDA FLORIN EUGEN, controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Albița, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (2 acte materiale) şi fals intelectual (4 acte materiale), ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Pentru importul si punerea în liberă circulaţie, pe teritoriul Uniunii Europene, a mărfurilor provenind din state din afara uniunii, sunt datorate, de către importator, taxele vamale prevăzute de Tariful vamal comun de import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun. Aceste taxe vamale reprezintă resurse ale bugetului Uniunii Europene, fiind colectate si virate la bugetul comunitar de către autoritățile din statele membre.
În prezenta cauză, activitatea infracțională reținută în sarcina inculpaților, lucrători vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albița, cu atribuții în ceea ce priveşte controlul documentelor vamale şi al mărfurilor prezentate în vederea tranzitării frontierei de stat, se înscrie într-o sferă largă de activităţi infracționale transfrontaliere, devenite un veritabil fenomen infracțional, constând în importul în Uniunea Europeană a unor mărfuri din afara acesteia (de regulă, din China) şi punerea în libera circulație a acestora pe teritoriul comunitar, cu sustragerea de la plata taxelor vamale datorate (care constituie venituri ale bugetului Uniunii Europene), prin simularea faptului că respectivele mărfuri ar fi destinate unor agenți economici din afara Uniunii Europene şi astfel acestea doar ar tranzita teritoriul comunitar (spațiul vamal comun). Pentru simularea tranzitului, se apelează la serviciile unor comisionari vamali, care emit declarațiile vamale de tranzit şi inițiază operațiunile fictive de tranzit, precum şi la serviciile unor lucrători vamali, care confirmă, în fals, închiderea operațiunilor de tranzit, atestând scoaterea acestora de pe teritoriul Uniunii Europene.
În perioada 24 aprilie - 05 noiembrie 2007 inculpaţii Tarcea Petru şi Haida Florin Eugen, în calitate de controlori vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Albița, jud. Vaslui, au confirmat, în mod nereal, atât electronic, în sistemul NCTS (New Computerised Tranzit System), cât şi scriptic prin aplicarea ştampilei de serviciu şi a semnăturii pe documentul MRN, realizarea unui număr total de 224 operațiuni de tranzit, având ca obiect mărfuri de proveniență extracomunitară (usturoi), prezentând astfel în sistemul informatic faptul nereal părăsirii spațiului vamal comun de către respectivele mărfuri (care, în realitate, au rămas pe teritoriul comunitar), cu consecința directă a exonerării de plata taxelor vamale datorate pentru importul în Uniune al acestor mărfuri.
Din totalul de 224 operațiuni, 222 au fost confirmate de către inculpatul Tarcea Petru, iar două de către inculpatul Haida Florin Eugen.
Totodată, în acest scop, cei doi lucrători vamali au efectuat mențiuni nereale în cuprinsul registrelor vamale de export ale Biroului Vamal Albița, atestând faptul că respectivele mărfuri au fost scoase de pe teritoriul României, către Republica Moldova.
În acest fel, inculpaţii Tarcea Petru şi Haida Florin Eugen, au prejudiciat bugetul Uniunii Europene cu suma totală de 4.028.168 lei, prin diminuarea ilegală a resurselor băneşti ce ar fi trebuit virate.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile deţinute de inculpatul Tarcea Petru.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui, cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză.2.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului STOIA CĂLIN MIHAI, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 28 august 2011, inculpatul Stoia Călin Mihai a lăsat să se înţeleagă faţă de o persoană (denunţător în cauză) că, prin intermediul unor cunoştinţe, are influenţă asupra unor funcţionari publici cu atribuţii de decizie în cadrul Guvernului României, pe care îi poate determina să aprobe alocarea, prin hotărâre de Guvern, a unei sume de bani pentru primăria unei comune din județul Vâlcea.
Ulterior, suma de bani respectivă, ce trebuia alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2011, urma să fie remisă de către primăria respectivă unei societăţi comerciale, administrată de prieteni ai denunţătorului, societate ce efectuase în perioada 2008-2009, pe raza comunei mai multe lucrări în valoare de 2.377.138 lei.
Costul „ajutorului” oferit de inculpatul Stoia Călin Mihai reprezenta 10% din suma totală ce urma a fi alocată, respectiv de cca. 1.000.000 de euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.3.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor :

BORŞAN IOAN, consilier principal în cadrul A.P.I.A. – Centrul Local Tîrgu Mureş, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
-folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
-fals intelectual în formă continuată,
-fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată,
-uz de fals şi
-participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu, în forma instigării urmate de săvârşirea, fără vinovăţie, a acesteia

SAVA MIHAIL, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2014, inculpatul Borşan Ioan, în calitate de consilier principal în cadrul A.P.I.A. – Centrul Local Tîrgu Mureş, profitând de informaţiile la care avea acces în virtutea atribuţiilor sale de serviciu, a identificat un număr de şapte suprafeţe de teren (situate pe raza localităţilor Grebenişu de Câmpie şi Band), care erau eligibile pentru a primi subvenţii şi i-a propus inculpatului Sava Mihail să solicite subvenţiile pentru cele şapte terenuri menţionate mai sus, subvenţii la care acesta nu avea nici un drept, urmând ca apoi să dispună împreună de sumele de bani astfel obţinute.
Astfel, la data de 15 mai 2014, inculpatul Borşan Ioan, cu acordul inculpatului Sava Mihail, a completat în fals, cererea pentru plată unică pe suprafaţă aferentă campaniei din anul 2014, în vederea obţinerii pe nedrept de subvenţii de la A.P.I.A. Mureş pentru terenurile respective, în valoare de 5.651,62 lei.
Totodată, în acest scop, inculpatul Borşan Ioan:
-a depus la dosarul respectiv cererea de subvenţie, întocmită şi semnată în locul inculpatului Sava Mihail şi a completat în fals declaraţia de eligibilitate;
-a atestat, în fals, autenticitatea controlului vizual al conformităţii documentaţiei depuse în numele fermierului Sava Mihail, precum şi procesul verbal întocmit în acest sens;
-în două rânduri, a întocmit în fals şi a contrafăcut semnătura unui coleg, care trebuia să efectueze un al doilea control al documentaţiei respective şi
-a prezentat documentaţia astfel falsificată lucrătorilor A.P.I.A. care urmau să dispună emiterea efectivă a Deciziei de plată unică pe suprafaţă.

Până la finalizarea urmăririi penale, inculpatul Sava Mihail a achitat în totalitate prejudiciul stabilit în cauză, motiv pentru care A.P.I.A. – Centrul Judeţean Mureş nu s-a constituit parte civilă în proces.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş.4.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MIHAI MARIA, administrator al unei societăţi comerciale, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,

MIHAI IONICĂ, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- uz de fals,

MIHAI DANIEL, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

VASILE LIVIU ALIN şi SIMA SIMONA, funcţionari publici în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie – august 2009, inculpata Mihai Maria, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a omis să înregistreze în actele contabile operaţiunile efectuate şi veniturile realizate în urma relaţiilor comerciale de furnizare deşeuri metalice feroase şi neferoase către mai multe firme, cauzând un prejudiciu în dauna bugetului consolidat al statului în cuantum de 1.258.079 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
În derularea activităţii infracţionale, inculpata Mihai Maria a beneficiat de ajutorul inculpaţilor Mihai Ionică, Mihai Daniel care au livrat în numele firmei respective diverse cantităţi de deşeuri metalice feroase şi neferoase, întocmind facturi care nu au fost însă înregistrate în contabilitatea societăţii furnizoare de către administratorul acesteia, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.
De asemenea inculpatul Mihai Ionică a retras în numerar, din contul bancar al societăţii sumele de bani virate de beneficiari cu titlu de preţ al mărfurilor livrate, bani care trebuia utilizaţi de către administratorul firmei pentru plata obligaţiilor fiscale aferente operaţiunilor comerciale respective.
Pentru a justifica aceste operaţiuni, inculpatul Mihai Ionică a folosit în relaţia cu banca mai multe borderouri falsificate de achiziţie fier vechi, în cuprinsul cărora, fără excepție, au fost consemnate persoane inexistente, persoane al căror cod numeric personal este eronat sau inexistent şi persoane ale căror cărţi de identitate nu aparţin celor consemnate în cuprinsul actelor respective, documente pe care au fost falsificate semnăturile presupuşilor vânzători ai fierului vechi.
La data de 27 mai 2008, inculpaţii Vasile Liviu Alin şi Sima Simona, în calitate funcţionari publici în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, cu ocazia unui control efectuat la firma administrată de inculpata Mihai Maria, au atestat în cuprinsul procesului-verbal întocmit cu acea ocazie împrejurări necorespunzătoare, legate de identificarea amplasamentului sediului social al acesteia şi îndeplinirea condiţiilor tehnice specifice pentru desfăşurarea activităţilor comerciale respective.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.990.307 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.5.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor MĂNĂILESCU EUGENIA-DOINA şi DUMITRAȘ MIHAELA, administratori ai unei societăţi comerciale, la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

-evaziune fiscală în formă continuată (3 infracțiuni),
-transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia,
-spălare a banilor în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iunie 2009 – iunie 2010, inculpatele Mănăilescu Eugenia-Doina şi Dumitraș Mihaela, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, nu au evidențiat, în totalitate, în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate.
De asemenea, în aceeași perioadă și în aceeași calitate, cele două inculpate au înregistrat în contabilitatea și în evidenţa fiscală a firmei pe care o administrau cheltuieli nereale și operațiuni fictive prin majorarea artificială a achizițiilor și a deducerii fără drept a taxei pe valoarea adăugată aferentă, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor încasate prin diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile încasate.
Mai mult, inculpatele Mănăilescu Eugenia - Doina şi Dumitraș Mihaela s-au sustras de la efectuarea verificărilor fiscale, prin declararea fictivă a sediului social, cu ocazia depunerii cererii de înmatriculare a firmei la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în condițiile în care societatea respectivă a derulat operațiuni comerciale cu cereale, însă:
- nu a funcționat la sediul declarat,
- nu a condus evidențele fiscale și contabile conform legii,
- nu a depus declarații fiscale, deconturi de TVA și situațiile financiare anuale și raportările contabile obligatorii la termenele prevăzute de lege pentru întreaga perioadă în care a desfășurat tranzacții economice cu acele produse.
Prejudiciul total produs bugetului consolidat al statului de către firma respectivă, prin acțiunile sau inacțiunile expuse anterior este în sumă totală de 5. 587.040,00 lei echivalent a 1.314.079 euro, constituit din următoarele surse: TVA de plată - 3.032.965 lei (echivalent a 713.357 euro) şi impozit pe profit - 2.554.075 lei (echivalent a 600.722 euro).
La data de 01 iunie 2010, inculpata Dumitraș Mihaela, în calitate de asociat unic al firmei respective, determinată de cealaltă inculpată, a dispus în mod fictiv, printr-o hotărâre, cesionarea părților sociale, în cote egale, către două persoane precum și numirea acestora în funcția de administratori. Scopul urmărit prin această acţiune a fost sustragerea de la urmărirea penală şi îngreunarea cercetărilor ce se desfăşurau faţă de acestea pentru infracțiunile de evaziune fiscală.
În perioada iunie 2009 – iunie 2010, cele două inculpate au retras în mai multe rânduri din contul firmei pe care o administrau, suma totală de 18.901.942,93 lei, justificând retragerile în baza unor borderouri de achiziții fictive, cunoscând că această sumă, reprezintă o parte din produsul infracțiunilor de evaziune fiscală descrise anterior, evaluat la suma de 5.587.040,00 lei.

În cauză, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma de 5.587.040 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei

IONIȚĂ ELENA CRINA, avocat în cadrul Baroului Dâmbovița, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată (3 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul lunilor mai și septembrie 2014, inculpata Ioniță Elena Crina, în calitate de avocat în cadrul Baroului Dâmbovița, a pretins și primit de la un martor denunțător, în doua rânduri, câte 2.500 euro iar la data de 11 noiembrie 2015, a mai pretins de la aceeași persoană, pentru sine, suma de 5.000 euro.

În schimbul acestor sume de bani, inculpata a lăsat să se creadă că are influență și a promis că va determina un magistrat – judecător din cadrul Tribunalului Dâmbovița, să pronunțe o soluție favorabilă într-un dosar care-l privea în mod direct pe martorul denunțător.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Ploiești, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.7.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

WIGLER SOLOMON, consilier personal al primarului Municipiului București, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În luna noiembrie 2013, inculpatul Wigler Solomon, în calitate de consilier personal al Primarului General al Municipiului București, a pretins și primit de la un om de afaceri (denunțător în cauză) suma de 25.000 euro, pentru a interveni pe lângă primarul general al municipiului București, pe lângă care a lăsat să creadă că are influență, în vederea eliberării unei autorizații de construire necesare unei soluții de trafic (sens giratoriu), pentru două supermarket-uri.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.8.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului

ROȘCA NICOLAE, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În intervalul lunii martie - aprilie 2015, inculpatul Roșca Nicolae, printr-un intermediar, a pretins de la două persoane (martori denunțători), pentru sine și pentru alții, suma de 51.000 de euro.

În schimbul acestor bani, inculpatul le-a promis celor două persoane, că va interveni pe lângă judecătorii din cadrul Curții de Apel București, în sensul pronunțării de către aceștia a unei soluții care să nu implice executarea, de către martorii denunțători, a unor pedepse în regim de detenție,

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul București.9.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

NIȚU DRAGOȘ – ALEXANDRU, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 27 iunie 2012, inculpatul Nițu Dragoș - Alexandru a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai multe documente și declarații false, inexacte sau incomplete, în scopul de a obține în mod injust sume de bani nerambursabile, în cadrul în cadrul Măsurii 112 - „Instalarea tinerilor fermieri".

Ca urmare a acestui demers, inculpatul Nițu Dragoș - Alexandru a încasat nelegal suma de suma de 106.668,00 lei, reprezentând finanțare din bugetul general al Uniunii Europene și contribuția publică națională.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman – Secția penală.10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților

OLARU VASILE, manager al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, la data faptei în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;

BERBECE ADRIAN, director financiar – contabil al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;

BELU DANIEL GEORGE, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată

și în stare de libertate a inculpatei BELU (fostă CĂLIN) GIORGIANA, reprezentant legal al PFA Călin Giorgiana, la data faptei, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii noiembrie 2012, inculpatul Olaru Vasile, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Slobozia și ordonator de credite, a încheiat în mod nelegal cu PFA Călin Giorgiana un contract de prestări servicii, având ca obiect furnizarea de servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri europene.

Ulterior, inculpatul Olaru Vasile a aprobat împreună cu Berbece Adrian, în calitate de director financiar – contabil al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, contrar ordinului ministrului finanțelor publice, plata din fondurile spitalului, a sumei de 38.700 lei, reprezentând contravaloare servicii de consultanță, deși, în realitate, cursurile nu s-au desfășurat.

În același context, inculpata Belu (fostă Călin) Giorgiana, în calitate de reprezentant legal al PFA Călin Giorgiana, a trimis, inițial, Spitalului Județean de Urgență Slobozia, urmare discuțiilor purtate cu inculpatul Belu Daniel George o ofertă privind organizarea unor cursuri de perfecționare, urmată de încheierea contractului de prestări servicii și ulterior a eliberat factura în urma căreia inculpatul Olaru Vasile a aprobat plata sumei de 38.700 lei.
Ulterior, inculpata Belu (fostă Călin) Giorgiana a ridicat suma respectivă de bani din contul bancar, după care a efectuat demersurile necesare pentru a radia PFA-ul Călin Giorgiana.
Totodată, în realizarea aceluiași demers infracțional, inculpatul Belu Daniel George a desfășurat următoarele:
- a întocmit contractul de prestări servicii, pentru PFA Călin Giorgiana, semnându-l și aplicând ștampila PFA, în numele inculpatei Belu (fostă Călin) Giorgiana, contract având ca obiect furnizarea de servicii de consultanță;
- a semnat, deși nu avea nicio calitate, referatul de necesitate privind organizarea unor cursuri de pregătire profesională, la solicitarea inculpatului Berbece Adrian, referat aprobat de managerul spitalului;
- a întocmit în fals factura, a aplicat ștampila PFA și a semnat în locul inculpatei Belu (fostă Călin) Giorgiana;
- a întocmit în fals, pe numele unor cadre medicale și salariați ai spitalului un număr de 9 certificate de absolvire în domeniul managementului proiectelor, din care rezulta că aceștia au participat în perioada 08 – 23 noiembrie 2012 la un curs de pregătire profesională, promovând examenul de absolvire cu diverse note.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ialomița cu propunerea de a se menține măsurile preventive luate în cauză.11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului MIHAI VASILE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- obţinere ilegală de fonduri.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 11 iunie 2012, inculpatul Mihai Vasile, a depus cu rea-credință la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente în care se atestau date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată pe suprafață, pentru o suprafaţă de 16,48 ha teren agricol, pe care nu-l deținea în realitate.

Anterior acestei date, inculpatul a depus la primăria comunei Borăneşti, județul Ialomița un număr de 29 contracte de comodat falsificate prin contrafacere cu privire la semnăturile şi acordurile de atribuire a unor terenuri, spre folosinţă gratuită, de către titularii drepturilor de proprietate.

Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul Mihai Vasile a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 6.488,59 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ialomița.


În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 17 martie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 21 aprilie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 11 octombrie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 09 septembrie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 02 noiembrie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 22 aprilie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 15 decembrie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 12 iunie 2018
comunicate-hotărâri de condamnare din 16 octombrie 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 17 februarie 2020