DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 781 din 16.10.2020, Curtea de Apel Iași a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul TARCEA PETRU, la data faptei controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Albița, la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a fi lucrător vamal, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul HAIDA FLORIN EUGEN, la data faptei controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Albița, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a fi lucrător vamal, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată.
Obligă inculpatul Tarcea Petru la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - Agenția Județeană a Finanțelor Publice Vaslui a sumei de 3.808.872 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adăugă dobânzile și penalitățile aferente acestora.
Obligă inculpatul Haida Florin Eugen la plata către partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Agenția Județeană a Finanțelor Publice Vaslui a sumei de 219.296 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adăuga dobânzile și penalitățile aferente acestora.
Desființează documentele vamale de tranzit falsificate de către inculpatul Haida Florin Eugen.
Desființează înscrisurile falsificate de către inculpatul Tarcea Petru.
Obligă pe inculpatul Tarcea Petru la plata sumei de 24.250 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpatul Haida Florin Eugen la plata sumei de 3.450 lei cu același titlu.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași la data de 16 noiembrie 2015, vezi comunicatul nr. 1924/VIII/3 din data de 08 decembrie 2015 (comunicatul nr. 1).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 08 decembrie 2015