increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 3 aprilie 2017
Nr. 328/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecta POP MONICA DANIELA, manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice – București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (4 acte materiale);
- conflict de interese.

Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:
Suspecta Monica Daniela Pop, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice – București, la datele de 13 iunie 2003, 25 octombrie 2007, 1 decembrie 2007 și 29 noiembrie 2012, a încheiat, cu încălcarea legislației primare, patru acte adiționale la un contract de închiriere ce fusese încheiat anterior, cu o societate comercială.
Concret, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, suspecta a încălcat prevederile art. 14 și 16 din Legea 213/1998 raportat la art. 1 și 2 din H.G. 1069/2002.
Prelungirea contractului de închiriere s-a făcut nelegal, deoarece, pentru respectarea prevederilor din Legea 213/1998 raportat la H.G. 1069/2002, exista obligația legală ca, începând cu anul 2003, închirierea spațiilor din cadrul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București să fie efectuată de către Administrația Fondului Imobiliar al Unităților Sanitare Publice – Sector 1 și ulterior de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice din cadrul Consiliului Local Sector 1 București, iar sumele de bani încasate cu titlu de chirie să revină fie primăriei Sectorului 1 (administrator), fie Primăriei municipiului București (proprietar).
În plus, Consiliul Local Sector 1 a stabilit un cuantum minim al chiriei pentru închirierea de spații pentru servicii medicale și alte activități decât cele medicale (alimentație publică) aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar al Unităților Sanitare Publice – Sector 1. În cazul de față însă, chiria stabilită prin cele patru acte adiționale a fost sub acel prag minim.
Prin aceasta, a fost cauzată o pagubă bugetului Primăriei Municipiului București și/sau bugetului Primăriei Sectorului 1 București în valoare de aproximativ 24.478 euro și, corelativ, a fost creat un folos de aceeași valoare societății comerciale care a închiriat spațiul în incinta spitalului.
La data 28 noiembrie 2012, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice – București, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, suspecta Monica Daniela Pop a participat, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Oftalmologie, la luarea unei decizii privind încheierea unuia dintre actele adiționale la contractul de închiriere, decizie prin care s-a obținut, în mod direct, un folos patrimonial pentru o societate comercială cu care suspecta s-a aflat în raporturi de muncă. Astfel, în perioada 01.03.2007-14.01.2011, aceasta a fost angajată cu contract de muncă cu normă parțială la respectiva societate comercială. Fiind vorba de o perioadă de cinci ani ce precede data încheierii documentului, sunt întrunite condițiile care definesc conflictul de interese.

Suspectei Pop Monica Daniela i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (23.07.2018):

La data de 05 iulie 2018, procurorii anticorupție au dispus față de Pop Monica Daniela, soluția clasării, conform art. 16 alin 1, lit. a („fapta nu există”) și b („fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”) din Codul de Procedură Penală.
Considerentele care au stat la baza acestei soluții sunt următoarele:

Referitor la infracțiunea de abuz în serviciu, întrucât probele în acuzare nu au fost apte să înlăture îndoiala în ce privește vinovăția managerului unității medicale, în cauză s-a impus a se da eficiență regulii „in dubio pro reo” (ce constituie un complement al prezumției de nevinovăție), fapt pentru care, în cauză, a fost dispusă soluția clasării conform art. 16 alin 1 lit. b („fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”) din Codul de Procedură Penală.
În legătură cu cea de-a doua infracțiune reținută în sarcina aceluiași manager, cea de conflict de interese, în timpul cercetărilor penale, prin Legea 193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, conținutul art. 301 din Codul Penal a fost modificat, renunțându-se la elementul material al „participării la luarea unei decizii”, dar și la împrejurarea obținerii „folosului pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură”. De asemenea, s-a schimbat denumirea marginală a infracțiunii din conflict de interese în folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.
Prin urmare, întrucât legea penală mai favorabilă este cea menționată mai sus, în cauză a fost dispusă, față de managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice – București, soluția clasării conform art. 16 alin 1, lit. a („fapta nu există”) din Codul de Procedură Penală.

În cauză, au fost menținute măsurile asiguratorii, care vor înceta de drept dacă persoanele vătămate Unitatea Administrativ Teritorială a Sectorului 1 București și Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului București nu vor introduce acțiune în fața instanței civile, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE