increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 22 mai 2007
Nr. 125/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni de deturnare de fonduri europene care au provocat un prejudiciu de 400.000 euro în dauna bugetului Comunităţilor Europene, a următorilor inculpaţi:

1. OŢELEANU CLAUDIU, preşedintele Federaţiei Judeţene a Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret (F.J.T.), al Asociaţiei Tinerilor Ziarişti (A.T.Z.), al Asociaţiei pentru Dezvoltare, Democraţie şi Integrare Europeană (A.D.D.I.E) şi PEPELEA ANCA preşedinte al Ligii pentru Apărarea Drepturilor celor Tineri (L.A.D.T) pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, faptă săvârşită în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 181 alin. 1 şi alin. 3 din Legea 78/2000,
- schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, faptă săvârşită în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave,cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 18 2 alin. 1 şi 2 din Legea 78/2000,

2. LUNGEANU IOAN - preşedinte al Societăţii BrAnt SF Promotion pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, în formă continuată, prev. de 181 alin. 1 din Legea 78/2000,
- schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată, prev. de art. 182 alin. 1 din Legea 78/2000,

3. STRETEANU MIHAELA VIOLETA, reprezentant al S.C. SANIPLUS S.R.L. şi S.C. SITEX SERV S.R.L, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
- complicitate la schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată

4. CIURILĂ GHEORGHE reprezentant al S.C. SITEX TOUR S.R.L. şi S.C. SPASICI COMSERV S.R.L, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- fals şi uz de fals, în formă continuată
- complicitate la schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.

Din probele administrate de procurori a rezultat că, în perioada 2003-2005, inculpatul Oţeleanu Claudiu împreună cu inculpaţii Pepelea Anca şi Lungeanu Ioan (reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale din judeţul Braşov), au schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumelor de 388.091 euro şi 86.387 RON acordate, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (A.N.S.I.T.), din bugetul general al Comunităţilor Europene, unui număr de şase organizaţii neguvernamentale şi au obţinut pe nedrept, prin folosirea de documente false, fonduri europene nerambursabile în cuantum de 116.810 euro şi 5.463,90 RON. În activitatea infracţională, cei trei au beneficiat de ajutorul inculpaţilor Streteanu Mihaela Violeta şi Ciurilă Gheorghe administratori ai unor societăţi comerciale braşovene, precum şi a inculpatului Vătafu Valerică, reprezentant al ANSIT în municipiul Braşov (decedat).
Fondurile nerambursabile au fost acordate prin Programul de acţiune comunitară YOUTH (Tineret) dedicat domeniului Educaţie, Training şi Tineret. Instituţia răspunzătoare în România pentru aplicarea programului şi gestionarea fondurilor a fost desemnată Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (A.N.S.I.T.).
Proiectele depuse de către şase organizaţii non-guvernamentale (Federaţia Judeţeană a Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret, Liga pentru Apărarea Drepturilor celor Tineri, Asociaţia Tinerilor Ziarişti, Asociaţia „Fluieraşul”, Asociaţia pentru Dezvoltare, Democraţie şi Integrare Europeană, Societatea Culturală BrAnt SF Promotion) pentru a obţine finanţare din fonduri europene aveau ca obiective principale realizarea unor schimburi de experienţă între tineri din Uniunea Europeană, România şi alte ţări candidate la U.E., pe teme diverse.
Prevalându-se de teme generoase cum ar fi promovarea tinerelor talente, dezvoltarea creativităţii prin dialog, egalitate de şanse pentru tinerii cu deficienţe, campanii anti-drog, educaţie ecologică sau iniţierea unor centre de sprijin pentru orfani, cele şase organizaţii neguvernamentale se angajau, între altele, să organizeze schimburi de experienţă între tineri din România şi din străinătate, propunând vizite în Martinica (Franţa), Spania şi Portugalia, respectiv vizite la Braşov, Eforie Sud sau Vama Buzăului pentru tineri din Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Turcia, Letonia, Lituania sau Armenia. Organizaţiile nonguvernamentale sus menţionate se angajau să asigure tinerilor participanţi la activităţile stabilite conform proiectelor, cazarea, masa şi transportul din fondurile europene.
Pentru realizarea proiectelor, beneficiarul finanţărilor, adică fiecare din cele şase ONG, primea un avans de până la 75% din valoarea finanţării, restul sumei fiind acordată la finalizarea proiectului, după depunerea raportului final, în baza documentelor justificative de utilizare a fondurilor. La încheierea proiectului fiecare din cele şase ONG, era obligată să prezinte A.N.S.I.T. un raport final în care descria modul de realizare a obiectivelor proiectului, detaliind cheltuielile efectuate, prin prezentarea unor documente justificative referitoare la cazarea, masa şi transportul participanţilor.
În baza cererilor de finanţare depuse de inculpaţii Oţeleanu Claudiu, Pepelea Anca şi Lungeanu Ioan la A.N.S.I.T., au fost încheiate următoarele contracte de grant: 14 contracte cu Federaţia Judeţeană a Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret, 6 contracte cu Asociaţia Tinerilor Ziarişti, 6 contracte cu Liga pentru Apărarea Drepturilor celor Tineri, 5 contracte cu Asociaţia pentru Dezvoltare, Democraţie şi Integrare Europeană, 3 contracte cu Societatea Culturală BrAnt S.F. Promotion şi 4 contracte cu Asociaţia „Fluieraşul”.
Cercetările au stabilit că sumele acordate din fondurile comunitare nerambursabile au fost utilizate de către cei trei inculpaţi reprezentând organizaţiile neguvernamentale în alte scopuri decât cele stabilite prin contractele de grant încheiate cu A.N.S.I.T. De asemenea s-a stabilit că inculpaţii Oţeleanu Claudiu, Pepelea Anca şi Lungeanu Ioan au prezentat A.N.S.I.T. documente false (facturi fiscale, chitanţe de plată), anexe la rapoartele finale, în baza cărora au obţinut pe nedrept plăţile finale din fondurile nerambursabile acordate. Documentele false au fost emise de către inculpaţii Ciurilă Gheorghe, reprezentant al S.C. SITEX TOUR S.R.L. şi S.C. SPASICI COMSERV S.R.L., inculpata Streteanu Mihaela Violeta, reprezentant al S.C. SANIPLUS S.R.L. şi S.C. SITEX SERV S.R.L.
Pentru justificarea utilizării fondurilor nerambursabile învinuiţii Oţeleanu Claudiu, Pepelea Anca şi Lungeanu Ioan au prezentat la A.N.S.I.T. şi liste de participanţi fictive, diagrame de cazare şi fişe de pontaj având menţionate date de identitate nereale ale participanţilor la activităţile proiectelor. Cercetările au stabilit că cetăţenii străini provenind din ţările din afara Uniunii Europene menţionaţi pe listele de participanţi nu figurează cu intrări în România. În ceea ce priveşte cetăţenii români menţionaţi pe liste, aceştia au declarat că nu au participat la activităţile proiectelor şi nu au beneficiat de cazare, masă şi transport din partea organizaţiilor nonguvernamentale.
Pentru a obţine documente justificative privind utilizarea fondurilor, învinuitul Oţeleanu Claudiu le-a solicitat formal inculpaţilor Ciurilă Gheorghe, Streteanu Mihaela Violeta, Şerban Dan prestarea unor servicii de cazare, masă, transport şi şedinţă tehnică. Cercetările au stabilit că societăţile menţionate mai sus nu au prestat serviciile la care se angajau conform contractelor încheiate cu organizaţiile nonguvernamentale, pentru că nu deţineau mijloacele sau activele necesare realizării acelor servicii. Pentru a crea aparenţa prestării serviciilor, inculpatul Oţeleanu Claudiu a recomandat învinuiţilor Ciurilă Gheorghe şi Streteanu Mihaela Violeta semnarea unor subcontracte de prestări servicii cu S.C. DOMUS STIL S.R.L. şi S.C. ROM GRUP S.R.L. Braşov. Cercetările au stabilit că nici cele două societăţi subcontractante nu au prestat servicii de cazare, masă şi transport pentru societăţile comerciale administrate de inculpaţi.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Procurorii au dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor cu privire la modul de acordare şi utilizare a fondurilor comunitare de către ONG menţionate, cu implicarea administratorilor comerciale, în legătură cu săvârşirea altor posibile infracţiuni. De asemenea, s-a dispus continuarea cercetărilor faţă de învinuitul ŞERBAN DAN, reprezentantul societăţii comerciale Show Masters SRL., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE