DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 19 decembrie 2014
Nr. 1830/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

URSĂRESCU DORINEL, deputat în Parlamentul României, președintele organizaţiei județene Neamț a unui partid politic, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000,

GROSU VALENTIN, la data faptelor director al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bacău (DJAOV), în sarcina cărura s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă.

ANDREI RĂZVAN, la data faptelor inspector în cadrul Serviciului coordonare echipe mobile şi supraveghere produse accizabile - Direcţia supraveghere accize şi operaţiuni vamale din Autoritatea Naţională a Vămilor, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă.

CRĂCIUN MARIUS (arestat în altă cauză), în sarcina căruia s-a reţinut săvârșirea infracțiunilor de:
- două infracţiuni de cumpărare de influenţă,
- instigare la folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada octombrie 2011 - aprilie 2013, inculpatul Crăciun Marius a iniţiat un grup infracţional organizat cu scopul de a săvârşi infracţiuni de evaziune fiscală prin derularea unor ample operaţiuni de achiziţii intracomunitare de combustibili şi comercializarea acestora pe piaţa internă, fără plata TVA şi a accizelor datorate bugetului de stat.
Aceste fapte au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 4.520.880,43 lei (echivalentul a 1.033.495 euro), făcând obiectul unul dosar penal care a fost deja trimis în judecată.

Mecanismul viza în esenţă achiziţia intracomunitară (din Bulgaria) de produse petroliere (motorină) scutite de plata TVA şi comercializarea acestora pe piaţa internă, colectând TVA aferentă livrărilor.

Planul iniţial al decidenţilor grupării, între care figura Crăciun Marius, a fost de a comercializa întreaga cantitate de motorină într-un timp foarte scurt (aproximativ o lună), însă acest termen a fost depăşit din cauza lipsei resurselor financiare şi a procedurilor necesar a fi parcurse pentru a efectua achiziţiile intracomunitare de produse accizabile.
Prin urmare, pentru atingerea scopului infracţional erau esenţiale obţinerea autorizaţiei într-un timp scurt, desfăşurarea cu operativitate a operaţiunilor comerciale, evitarea oricăror controale din partea organelor fiscale până la data scadenţei TVA şi abandonarea agentului economic (decidenţii grupării aveau deja înfiinţată o altă societate, prin interpunerea căreia intenţionau să continue activitatea evazionistă după abandonarea primei societăți). În aceste condiţii, bunăvoinţa unor funcţionari, protejarea afacerii de către persoane influente politic şi sprijinul acordat de funcţionarii din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV) erau esenţiale pentru inculpatul Crăciun Marius şi gruparea condusă de acesta.
Probatoriul administrat în prezenta cauză relevă că în activităţile desfăşurate Crăciun Marius a beneficiat de un astfel de sprijin, concretizat în:
-numirea, la conducerea Direcţiei Judeţeane pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) Neamţ, prin influenţa inculpatul Ursărescu Dorinel, preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL)-organizaţia judeţeană Neamţ, a unei persoane agreate de inculpatul Crăciun Marius;
--desigilarea cisternelor de către angajaţii DJAOV Neamţ imediat după sosirea acestora şi asigurarea fluxului de aprovizionare, prin influenţa exercitată de Grosu Valentin, director al DJAOV Bacău;
-obţinerea rapidă a autorizaţiei de destinatar înregistrat prin demersurile efectuate de inculpatul Grosu Valentin;
- consilierea şi oferirea de informaţii asupra acţiunilor autorităţilor vamale asigurată atât de inculpatul Grosu Valentin cât şi de inculpatul Andrei Răzvan;
-atitudinea pasivă a funcţionarilor vamali, inclusiv cei menţionaţi anterior, care deşi au realizat caracterul fraudulos, evazionist al operaţiunilor comerciale nu au întreprins niciun demers pentru stoparea acestora.
În schimbul acestei protecţii, asigurată pe diferite paliere, de către inculpaţii Ursărescu Dorinel, Grosu Valentin şi Andrei Răzvan, inculpatul Crăciun Marius a promis şi/sau a remis direct sau indirect sume de bani.


Astfel, în perioada iunie-august 2012, la solicitarea lui Crăciun Marius, inculpatul Ursărescu Dorinel şi-a folosit influenţa şi autoritatea decurgând din funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene Neamţ a unui partid politic, pentru numirea, în funcţia de director executiv al DJAOV Neamţ, a unei persoane agreate de Crăciun Marius, în scopul facilitării afacerii pe care acesta din urmă intenţiona să o deruleze, respectiv achiziţii intracomunitare de motorină prin intermediul unei societăţi comerciale.
Pentru acest “serviciu”, inculpatul Ursărescu Dorinel a acceptat promisiunea formulată de Crăciun Marius, constând în remiterea unei sume de 100 euro pentru fiecare tonă de motorină vândută.

În perioada noiembrie 2012 - martie 2013, în calitate de director al DJAOV Bacău, inculpatul Grosu Valentin a solicitat sume de bani neprecizate, iar la data de 7 martie 2013 a primit echivalentul în lei a sumei de 5.000 euro, de la inculpatul Crăciun Marius, pentru a-şi exercita influenţa asupra directorului DJAOV Neamţ.

Prin acest demers s-a urmărit obţinerea unei autorizaţii de destinatar înregistrat, solicitată de SC FOCUS PETROIL SRL, societate controlată de Crăciun Marius şi în scopul facilitării desfăşurării cu celeritate a operaţiunilor comerciale cu produse accizabile desfăşurate de societatea anterior menţionată.

De asemenea, în perioada februarie - martie 2013, inculpatul Andrei Răzvan, inspector, a pretins de la Crăciun Marius şi de la o altă persoană sume de bani iniţial necuantificate, iar, ulterior, precizate la suma de 1.000 euro, majorată ulterior la 2.000 euro. În luna martie 2013, același inculpat a primit de la Crăciun Marius, printr-un intermediar, suma de 1.000 euro.
În schimbul acestor bani, inspectorul Andrei Răzvan a lăsat să se creadă că are influenţă asupra colegilor săi din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia supraveghere accize şi operaţiuni vamale, promiţând că îi va determina pe aceştia să îşi încalce atribuţiile de serviciu, în sensul de a permite derularea operaţiunilor de comercializare produse accizabile prin intermediul SC FOCUS PETROIL SRL, controlate de inculpatul Crăciun Marius.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 5.000 euro, aparţinând inculpatului Grosu Valentin și asupra sumei de 4.500 lei, aparţinând inculpatului Andrei Răzvan.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Inculpatul Crăciun Marius a mai fost trimis în judecată pentru fapte similare în alte dosar (vezi comunicate nr. 972/VIII/3 din 7 iulie 2014 și nr 1/VIII/3 din 7 ianuarie 2014).

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICEAlte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 12 iunie 2017