DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 28 noiembrie 2014
Nr. 1698/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

MATEI NICOLAE, primar al oraşului Năvodari, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:

- abuz în serviciu, în formă continuată (3 infracțiuni),
- tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu,
- dare de mită,
- constituire a unui grup infracţional organizat.

GURGU ISIDOR, sub control judiciar pe cauțiune, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- spălare a banilor (2 infracțiuni, din care una în formă continuată),
- complicitate la tentativă la abuz în serviciu,
- constituire a unui grup infracţional organizat.

SC Dormarbib Group SRL, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- spălare a banilor (2 infracțiuni, din care una în formă continuată),
- complicitate la tentativă la abuz în serviciu,
- constituire a unui grup infracţional organizat.

JIANU CORINA EUGENIA, la data faptelor judecător în cadrul Judecătoriei Constanța (în prezent la Tribunalul Constanța), în stare de libertate, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- abuz în serviciu (2 infracțiuni),
- luare de mită.

CĂPĂŢÂNĂ VICTORIA, în stare de libertate, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu,
- constituire a unui grup infracţional organizat.

IDVU CONSTANTIN FLORIN, în stare de libertate, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- spălare a banilor,
- constituire a unui grup infracţional organizat.

MANU VASILE ALEXANDRU, membru în Adunarea generală a Asociaţiei Fotbal Club Săgeata Năvodari, la data faptelor, în stare de libertate, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În anul 2011, inculpatul Matei Nicolae, împreună cu inculpaţii SC Dormarbib Group SRL şi Gurgu Isidor, a constituit un grup infracţional organizat al cărui scop a fost săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului oraşului Năvodari, dar şi de spălare a banilor, care să le asigure folosul acelor infracţiuni.
În cadrul acestui grup, care a acționat până în anul 2013, inculpatul Matei Nicolae a avut rolul de a iniția hotărâri de consiliu local prin care să se creeze premisele fraudării intereselor economice ale primăriei Năvodari, iar ulterior, de a dispune în mod ilicit de bunuri și sume de bani aparținând orașului, cu efectul păgubirii bugetului local și obținerii unor avantaje patrimoniale pentru alte persoane.
La rândul lor, în cadrul asocierii, inculpații Gurgu Isidor și SC Dormarbib Group - strâns legați prin legături de familie și respectiv comerciale de inculpatul Matei Nicolae - au avut rolul de a dobândi bunurile provenite din săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu de către acesta din urmă.
De asemenea, inculpații Gurgu Isidor și SC Dormarbib Group au transmis mai departe bunurile cu proveniență ilicită, cu scopul ascunderii originii lor ilicite.
Grupul infracțional constituit de către inculpații Matei Nicolae, Gurgu Isidor și SC Dormarbib Group SRL a fost, totodată, sprijinit și de către inculpații Căpățână Victoria și Idvu Constantin Florin.
Aceștia din urmă au fost integrați în structura asocierii pe care au sprijinit-o la comiterea infracțiunilor.
Spre exemplu, inculpata Căpățână Victoria l-a ajutat pe inculpatul Matei Nicolae să comită fapta de abuz în serviciu în legătură cu emiterea unui titlu de proprietate, procedând la alegerea completului de judecată prin introducerea mai multor acțiuni identice, urmată de renunțarea la judecată în toate dosarele formate, cu excepția celui repartizat inculpatei Jianu Corina Eugenia.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
În perioada 2010 – 2011, în calitate de primar al oraşului Năvodari şi de preşedinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Năvodari, inculpatul Matei Nicolae a procedat la reconstituirea dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri situate în intravilanul localităţii Năvodari, pe malul Mării Negre, cu încălcarea dispoziţiilor legale ce reglementează desfăşurarea acestei proceduri administrative, dar şi a dispoziţiilor definitive şi irevocabile ale instanţei de judecată.
Astfel, s-a produs un prejudiciu în dauna primăriei Năvodari de 104.988.896 lei ( aprox. 25 milioane euro), reprezentând contravaloarea terenurilor respective, cu obţinerea unor importante avantaje patrimoniale de către persoane apropiate.
La data de 23 iulie 2012, inculpatul Matei Nicolae și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția de primar al orașului Năvodari, legate de corecta gestionare și administrare a patrimoniului orașului, cu ocazia vânzării, la un preț derizoriu, a trei terenuri în suprafaţă de 20,6419 ha, 15,9850 ha şi 25,090 ha. Astfel a fost provocată o pagubă de 1.853.970,4 lei în dauna primăriei Năvodari, respectiv diferența dintre suma de 2.129.480 lei (reprezentând valoarea reală de circulație a terenurilor) și suma de 275.509,6 lei (reprezentând prețul plătit de cumpărător pentru cele trei terenuri), fiind obținute foloase necuvenite de cumpărătorul bunului. Contractul de vânzare-cumpărare pentru cele trei terenuri, aparținând domeniului privat al orașului Năvodari, a fost încheiat în numele SC Dormarbib Group de inculpatul Gurgu Isidor, cunoscând că cele trei terenuri provin din săvârşirea unei infracţiuni de către primarul Matei Nicolae.
Într-un demers separat, la data de 20 decembrie 2012, inculpatul Matei Nicolae, exercitându-şi în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din funcţia de primar al oraşului Năvodari, a încheiat un contract de schimb cu sultă (sumă de compensare) autentificat la 20.12.2012 la un biroul notarial. Prin acesta, el a transmis și respectiv urma să transmită dreptul de proprietate asupra a patru terenuri, în suprafaţă totală de 12.055 m.p. şi a achitat o sultă de 2.592 lei, iar în schimb, a primit de la SC Dormarbib Group SRL suprafaţa de 7.315 m.p. teren, situată în intravilanul oraşului Năvodari. Astfel, s-ar fi putut provoca o pagubă de 4.919.932 lei în dauna primăriei Năvodari, reprezentând diferența dintre valoarea de circulație a terenurilor schimbate și care urmau să fie schimbate (5.846.780 lei) de către orașul Năvodari plus sulta de 2.592 lei și valoarea de circulație a terenului schimbat de SC Dormarbib Group SRL (929.440 lei) precum şi un folos necuvenit SC Dormarbib Group SRL.
În perioada 1 septembrie 2010 – 21 mai 2014, în calitate de primar al orașului Năvodari, inculpatul Matei Nicolae a efectuat mai multe plăți către Asociația Fotbal Club Săgeata Năvodari, în cuantum total de 12.653.000 lei, cu încălcarea dispozițiilor legale aplicabile în domeniu.
O parte din această sumă de bani, respectiv 2.269.510,00 lei, a fost transferată din conturile Asociației Fotbal Club Săgeata Năvodari, în perioada 22 mai 2012 – 03 iulie 2013, de către inculpatul Manu Vasile Alexandru către societăți de tip fantomă, sub acoperirea unor operațiuni comerciale legale, în scopul ascunderii originii ilicite a sumelor respective.
La data de 19 octombrie 2010, în baza unei înțelegeri preexistente, Matei Nicolae a dat inculpatei Jianu Corina Eugenia care, la momentul săvârșirii faptei era judecător în cadrul Judecătoriei Constanța, prin intermediul fiicei acesteia, un teren în suprafață de 500 m.p., situat în orașul Năvodari, în legătură cu îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle de serviciu ale magistratului învestit cu soluționarea a două dosare, prin care s-au vătămat drepturile și interesele legale ale orașului Năvodari și au fost obținute foloase necuvenite pentru persoanele implicate.
Fapta ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare între SC Top Vision SRL (al cărei asociat unic este Matei Nicolae) şi fiica magistratului, prin care aceasta din urmă a dobândit terenul respectiv la prețul de 8.560 de lei, deși valoarea de circulație a acestuia era de 139.550 lei.
Transferul acestei suprafeței de teren s-a realizat la scurt timp după ce inculpatul Matei Nicolae, a beneficiat, prin intermediul unor persoane interpuse, de efectele hotărârilor judecătorești nelegale și netemeinice pronunțate cu rea-credință de către inculpata Jianu Corina Eugenia.

Primăria orașului Năvodari nu a comunicat în cursul urmăririi penale dacă se constituie parte civilă în cauză deși i s-a solicitat acest lucru.

Prejudiciul total care ar fi fost cauzat în dauna primăriei Năvodari este estimat, în acest moment, la suma de 119.495.866,4 lei (26.554.636 euro) la care se adaugă un potenţial prejudiciu de 4.919.932 lei, care s-ar fi putut produce ca urmare a schimbului de terenuri cu SC Dormarbib Group SRL.

În cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților: SC Dormarbib Group SRL, Idvu Constantin Florin, Matei Nicolae, Manu Vasile Alexandru și Căpăţână Victoria.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Constanţa, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Menţionăm că, la data de 10 decembrie 2012, inculpatul Matei Nicolae a fost trimis în judecată de către procurorii D.N.A., pentru săvârșirea unei infracțiuni de dare de mită (comunicatul nr. 909/VIII/3 din data de 10 decembrie 2012).

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.Actualizare (05.02.2024):

Prin decizia penală nr. 237 din 21.07.2023 Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților Matei Nicolae, Jianu Corina Eugenia, Căpățână Victoria, Idvu Constantin Florin, Gurgu Isidor și SC Dormarbib Group SRL, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Prin aceeași decizie, instanța a dispus achitarea inculpatului MANU VASILE ALEXANDRU pentru infracțiunea reținută în sarcina sa, întrucât fapta nu există.
Ia act că persoana vătămată UAT Orașul Năvodari nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Dispune restabilirea situației anterioare și reîntoarcerea în patrimonial Orașului Năvodari a suprafețelor de teren care au făcut obiectul infracțiunilor.
Desființează, parțial, titlurile de proprietate emise de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Constanța, doar în ceea ce privește suprafețele de teren în privința cărora s-a dispus restabilirea situației anterioare.
Dispune desființarea actelor notariale întocmite în fals.
Confisca de la inculpatul Matei Nicolae suma de 7.925.872 lei.
Confiscă de la inculpata Căpățână Victoria suma de 701.128 lei.
Confiscă de la inculpata SC Dormarbib Group SRL suma de 2.058.744 lei.
Confiscă de la numitul S.I. suma de 647.468 lei.
Confiscă de la dobânditorii terenurilor restituite sume de bani cuprinse între 534.875 lei și 14.263 lei.
Dispune confiscarea sumei de 122.000 euro (sau echivalentul în lei la cursul BNR la data executării măsurii de siguranță) de la persoana interesată S.I. și a sumei de 145.287 lei de la persoana interesată S.M.

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE