increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 27 noiembrie 2014
Nr. 1690/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului STRĂUȚ FELICIAN COTYSO, şef Ocol silvic Răstolița, jud. Mureș, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de primire de foloase necuvenite în formă continuată (5 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2001 – 2009, inculpatul Străuț Felician Cotyso, după ce şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu care i-au revenit în calitate de șef al Ocolului silvic Răstolița, referitoare la retrocedarea pădurilor private ale unui proprietar, precum și la administrarea acestora, a acceptat calitatea de moștenitor testamentar-legatar cu titlu particular dispusă de respectiva persoană prin testament.
Ca urmare a acestui act, inculpatul Străuț Felician Cotyso a primit de la testator dreptul de a solicita, în 5 rânduri, suprafața totală de 415, 2 hectare pădure (50 ha+365,2 ha) din totalul suprafețelor de pădure reconstituite, în baza procedurilor reglementate de Legea nr. 247/2005, pe raza jud. Sălaj și Mureș, respectiv:- 50 hectare pădure din totalul de 463,61 ha pădure, situată în jud. Sălaj, pe raza Ocolului Silvic Măgura,
- un procentaj de 10% (respectiv suprafața de 0,986 ha pădure) din suprafața de 9,86 ha pădure situată în jud. Mureș, pe raza Ocolului Silvic Luduș,
- un procent de 10% (respectiv suprafața de 226,081 ha pădure) din suprafața de 2.260,81 ha pădure, situate pe raza Ocolului Silvic Răstolița,
- un procent de 10% (respectiv suprafața de 107,324 ha pădure) din suprafața de 1.073,24 ha pădure, situate pe raza Ocolului Silvic Lunca Bradului,
- un procent de 10% (respectiv suprafața de 30,808 ha pădure) din suprafața de 308,08 ha pădure, situate pe raza Ocolului Silvic Lunca Bradului,

Momentul primirii efective, de către inculpatul Străuț Felician Cotyso, a foloaselor necuvenite, îl reprezintă data rămânerii definitive a fiecăreia dintre hotărârile judecătoreşti prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţelor de pădure respective.

Precizăm că principale atribuţii ale inculpatului referitoare la retrocedare au fost:
- analizarea respectării condiţiilor legale pentru aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 privind retrocedarea terenurilor;
- întocmirea şi punerea la dispoziţia comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi a documentaţiei referitoare la suprafeţele de teren pentru care s-a reconstituit şi s-a validat dreptul de proprietate (stabilirea mărimii şi amplasamentul suprafeţei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie, întocmirea situaţiilor definitive, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit, înaintarea şi prezentarea spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii);
- participarea la luarea deciziilor în calitate de șef Ocol Silvic Răstoliţa și reprezentant ROMSILVA în cadrul Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată.

În cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 415,2 ha teren cu vegetație forestieră, situate pe raza județelor Mureș și Sălaj, ce i-au revenit inculpatului Străuț Felician Cotyso, conform unor prevederi testamentare.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.ACTUALIZARE la 24.04.2019:
Prin decizia penală nr. 159 din 28.03.2019, Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus achitarea inculpatului STRĂUȚ FELICIAN COTYSO, şef Ocol silvic Răstolița, jud. Mureș, la data faptelor, pentru infracțiunea de primire de foloase necuvenite în formă continuată, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.
DEFINITIVĂ


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE