DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 7 octombrie 2014
Nr. 1382/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reţinerea pentru 24 de ore, începând de la data de 06.10.2014, a inculpaților:

CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, președinte al Consiliului Județean Brașov, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
-luare de mită,
-trafic de influență,
-cinci infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
-instigare la tentativă la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

ISPAS RADU PETRU, administrator public al județului Brașov, în sarcina căruia s-au reţinut în concurs:
- trei infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- instigare la tentativă la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

BÂGIU GABRIEL, administrator al SC RAMB SISTEM SRL Braşov, în sarcina căruia s-au reţinut în concurs două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Din ordonanţele de reţinere întocmite de procurori a reieşit că, în cauză, există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

Obiectul dosarului îl reprezintă fapte desfășurate în perioada noiembrie 2006 – noiembrie 2014, fiind legate de activitatea inculpaţilor Căncescu Adrian Aristotel, preşedintele al Consiliului judeţean Brașov şi Ispas Radu Petru, administrator public Consiliul Județean Brașov, care şi-au folosit funcția publică de autoritate locală pentru interesele proprii și ale firmelor SC Gotic SA și SC Ramb Sistem SRL, respectiv ale persoanelor care reprezentau aceste firme de casă, Pascu Ioan și Bîgiu Gabriel. Aceste două firme dețineau cvasi – totalitatea contractelor derulate cu CJ Brașov, întrucât le erau acordate preferențial, prin încredințare directă, ca urmare a dispoziției inculpatului Căncescu Andrei Aristotel.

Concret, în perioada 2006 -2007, în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică –licitaţie deschisă, Consiliul Județean Brașov, reprezentat de inculpatul Aristotel Căncescu, a încheiat două contracte cu societatea comercială Gotic SA Brașov, declarată câştigătoare a licitaţiilor, reprezentată de inculpatul Diniță Ion, în calitate de director general.
Aceste contracte aveau ca obiect întreținerea, reparația și salubrizarea drumurilor județene (contractul de achiziţii publice nr. 69/20.09.2007) și execuția, finalizarea și întreținerea drumului Rupea – Racoș (contractul de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006).
Contractul de concesiune nr. 69/20.09.2007 - privind lucrările de întreţinere, reparaţii şi salubrizare a drumurilor judeţene din Braşov (întreţinere şi salubrizare în sezonul rece – deszăpeziri precum şi întreţinerea şi reparaţii pe timp de vară) a fost încheiat pe o perioadă de 6 ani, având o valoare totală de 9.724.823.3 lei cu TVA (8.180.523,78 lei plus TVA).
Deși în cuprinsul documentului nu erau prevăzute modalități concrete de modificare a prețului contractului de achiziţie publică, acesta a fost modificat de cinci ori, în perioada 2008-2012.
Urmare a acestor majorări nelegale, valoarea totală a contractului s-a mărit de 10 ori, respectiv a ajuns la suma de 101.750.482,28 lei cu TVA, față de valoarea inițială de 9.724.823,30 lei cu TVA.
Actele adiționale au fost semnate de inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian, Cirică Emil și suspecții Aurelia Popescu, Băncilă Dănuţ, Mariana Tihărău, din partea Consiliului Județean Brașov, iar din partea firmei Gotic SA de către inculpatul Diniță Ion.
Același lucru s-a întâmplat și în cazul celui de-al doilea contract, în valoare de 14.064.497,52 lei cu TVA, prețul acestuia fiind modificat prin trei acte adiționale, în perioada 2008-2010, semnate de inculpații Căncescu Aristotel Adrian și Ispas Radu, precum și de suspecții, Aurelia Popescu, Mariana Tihărău, Claudia Crăciun, Emilia Iordan, Nicolaie Sacuiu, iar din partea firmei Gotic SA de către inculpatul Diniță Ion.
Deşi lucrările au început efectiv abia în martie 2007, cu altă tehnologie decât cea prevăzută în documentaţia achiziţiei publice, au fost întocmite situaţii de lucrări de către constructorul SC GOTIC SA, care au fost apoi facturate de constructor și achitate de Consiliul Judeţean Braşov la nivelul sumei de 1.012.612,16 lei cu organizare de șantier şi TVA.
Facturile au fost plătite prin ordine de plată semnate de inculpatul Căncescu Aristotel, iar din înscrisurile depuse la dosar de Consiliul Judeţean a rezultat că la decontarea acestor sume de bani au stat situaţii de lucrări semnate de suspectul Boţoman Ioan, în calitate de diriginte de șantier şi rapoarte de activitate lunară întocmite de aceeași persoană şi apoi vizate de directorul D.A.D.P., suspectul Costea Viorel. Aceste rapoarte atestau date neconforme realităţii în ceea ce priveşte felul şi cantitatea lucrărilor/materialelor presupus folosite.
În vara anului 2007, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean şi pentru a-l favoriza pe inculpatul Diniţă Ion, a iniţiat un proiect de hotărâre de consiliu pentru alocarea sumei de 2.900.000 lei, pentru lucrări în realitate neefectuate, prezentând date nereale consilierilor pe care i-a convins astfel să adopte hotărârea respectivă.
Ulterior, pentru a da o aparenţă de legalitate deciziei luate, inculpatul a convocat comisia de negociere, compusă din inculpatul Cirică Emil suspecții Pascu Mihai Lucian, Mone Mariana, Costea Viorel și Gherghe Mircia, care au decis conform voinţei sale. Inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a semnat procesul-verbal întocmit de comisie, iar apoi a dispus decontarea respectivelor sume, cu consecinţa prejudicierii UAT Judeţul Brașov.
Imediat după atribuirea către SC GOTIC SA a contractului de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006, au fost virate, cu titlu de servicii publicitate şi reclamă, în perioada 15 noiembrie 2006 – 29 iunie 2007, importante sume de bani ce au totalizat 384.750 lei, către SC CANARIS SRL, societate deţinută de Căncescu Aristotel Adrian.
Prejudiciul total cauzat bugetului Consiliului Județean Brașov prin achitarea în mod nelegal a unor sume aferente lucrărilor executate de SC GOTIC SA ca urmare a derulării contractelor nr. 8789/10.11.2006 și nr. 69/20.09.2007, este de 32.983.878,71 lei cu TVA, echivalentul a 7.672.228,32 euro.

În perioada 2007 - 20082007 între Consiliul Judeţean Braşov şi SC Ramb Sistem SRL, administrată de inculpatul Bâgiu Gabriel au fost încheiate contractele cu nr. 638/29.01.2007 pentru realizarea investiţiei „Reabilitare, amenajare refuncţionalizare Complex de agrement Tâmpa”, în valoare de 8.082.044,56 lei și 56/4266 în valoare de 1.739.762,10 lei privind realizarea investiţiei „Amenajare suprafeţe de joc - terenuri sportive la Liceul Andrei Şaguna”.
Contractul cu nr. 638/29.01.2007, a fost semnat, din partea județului Brașov, de inculpatul Căncescu Aristotel și de suspecta Popescu Aurelia,în calitate de director economic, inculpatul Emil Cirică, în calitate de director executiv DIUAT și suspecta Mariana Tiharău, suspectă. Deși la punctul 20 din contract referitoare la „ajustarea preţului contractului” s-a menţionat în mod expres că „nu se acceptă actualizarea valorii contractului”, acest document a fost suplimentat prin actul adiţional nr. 2/12.06.2008 cu încă 5.577.621,90 lei.

Consiliul Judeţean Braşov, prin inculpații Căncescu Aristotel Adrian și Ispas Radu, împreună cu inculpatul Cirică Emil și suspectul Popa Mircea în calitate de diriginte de șantier, au validat şi au efectuat, în executarea celor două contracte, plăţi nejustificate în valoare cumulată de 664.180,54 lei (263.857,93 lei pentru primul contract şi 400.322,61 lei pentru cel de-al doilea).
Plăţile sunt apreciate ca nejustificate, întrucât în ofertele depuse pentru ambele contracte grosimea stratului de cauciuc tip tartan folosit pentru terenurile de sport care trebuiau amenajate era de 10 mm, însă în realitate a fost folosit un strat de 4,5 mm, dar cu un strat mai gros de material adeziv.
Decontul a fost făcut şi apoi plătit pentru preţul echivalent unui material cu o grosime de 10 mm, modificându-se corespunzător soluţia tehnică, pe baza unor documente emise de inculpatul Bâgiu Gabriel, care atestau date necorespunzătoare adevărului, privitoare la proprietățile materialelor folosite pentru cele două șantiere,.
În continuare, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în încercarea de a evita angajarea răspunderii personale pentru prejudiciile cauzate prin aceste contracte de achiziţii publice, i-a pretins inculpatului Bâgiu Gabriel să restituie suma de bani obţinută nelegal prin cele două contracte derulate de Ramb Sistem SRL (664.180,54 lei), promiţându-i în schimb că îşi va folosi influenţa reală pe care o are asupra comisiei de licitaţie, pentru a-i determina pe membrii acesteia să atribuie contractul de achiziţii publice vizând renovarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov firmei Ramb Sistem SRL (lucrare în valoare de aproximativ 20 de milioane lei).
Deși în urma organizării licitației a fost desemnată o altă firmă câștigătoare, inculpatul Căncescu Aristotel a solicitat expres persoanelor din subordinea sa ca această licitaţie să fie adjudecată de SC RAMB SISTEM SRL.
Ca urmare a solicitării inculpatului Căncescu Aristotel, transmisă prin suspectul Pascu Mihai Lucian şi inculpatul Ispas Radu, comisia alcătuită din suspecții Gherghe Mircia, Crăciun Claudia, Stănescu Lucica, Ștefăniuc Ioan, Iordan Emilia și Rădulea Andreea, deşi finalizase procedura, nu a mai înaintat raportul pentru aprobare.
Mai mult, s-a întrunit din nou şi a renunţat la raport, căutând soluţii pentru invalidarea procedurii şi declararea câştigătoare a firmei Ramb Sistem SRL, deşi aceasta nu îndeplinea condiţiile de participare, iar oferta de preţ era, conform celor specificate chiar de comisie, prea mică în raport cu soluția tehnică, conformă, propusă de cealaltă firmă, pentru a putea fi considerată reală.

Inculpaților și suspecților li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 și respectiv art. 307 Cod de procedură penală.

Dosarul va fi înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de arestare preventivă faţă de inculpaţii CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN şi BÂGIU GABRIEL.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE