increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
12 iulie 2006
Nr. 105/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a următoarelor persoane:

- CAZACU CONSTANTIN, director general al SC MFA SA Mizil (fabrică de armament), pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 12 lit. a din Legea 78/2000 care constă în efectuarea de acte de comerţ incompatibile cu funcţia ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; pentru săvârşirea infracţiunii la Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, privind folosirea cu rea credinţă a creditelor şi pentru neanunţarea comisiei de cenzori şi a consiliului de administraţie despre existenţa stării de incompatibilitate.

- SIREŢEANU MIHAIL, deputat în Parlamentul României, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 12 lit. a din Legea 78/2000 care constă în efectuarea de acte de comerţ incompatibile cu funcţia ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probele administrate de procurori a reieşit că în perioada 2003-2004, cei doi inculpaţi au conceput şi pus în aplicare un plan prin care au fost create două societăţi comerciale - EMCO CAS SA şi EURO BUSINESS SRL - menite să desfăşoare activităţi comerciale privilegiate cu fabrica de armament MFA Mizil. Aplicarea planului a fost posibilă datorită relaţiilor existente între cei doi, care deţineau poziţii importante în cadrul MFA Mizil şi anume, Cazacu Constantin director general, iar Sireţeanu Mihail, membru în Consiliul de Administraţie până la data 28.05.2003. Deşi se aflau în situaţie de incompatibilitate, cei doi inculpaţi au înlesnit încheierea unui număr de 17 convenţii comerciale cu cele două firme-căpuşă - EMCO CAS SA şi EURO BUSINESS SRL - în care erau fie acţionari, fie aveau interese şi care erau administrate de persoane paravan aflate în relaţii de rudenie ori de prietenie cu cei doi inculpaţi. Încălcând Legea 161/2003, inculpatul Sireţeanu Mihail a acumulat calităţile de deputat, membru al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţie şi pentru Petiţii cu cea de cenzor al uneia dintre firmele căpuşă, şi anume SC EMCO CAS. Totodată, Sireţeanu Mihail era acţionar şi la firma SC EURO BUSINESS SRL, administrată de ginerele acestuia. Inculpatul Cazacu Constantin avea pe lângă calitatea de director general la MFA Mizil şi pe cea de acţionar la EMCO CAS, contrar statutului fabricii de armament.

Din probele dosarului şi analiza economico-financiară întocmită de specialiştii DNA a reieşit că singura raţiune pentru care au fost create cele două firme a fost îmbogăţirea inculpaţilor pe seama sumelor percepute de la MFA Mizil, activităţile desfăşurate de cele două firme având caracterul de afacere de familie.

Din probele administrate a reieşit că, urmare a afacerilor cu firmele căpuşă - SC EMCO CAS şi SC EURO BUSINESS SRL- fabrica de armament MFA Mizil a plătit 4.690.767.958 ROL către EMCO CAS, respectiv 1.916.251.788 ROL către SC EURO BUSINESS SRL, fără ca aceste două firme să presteze vreo activitate aducătoare de venituri pentru MFA Mizil.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE