increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Nr. 389 / 10 august 2004

 

 

 

C O M U N I C A T

 

 

 

Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a 80 de inculpaţi, acuzaţi de prejudicierea statului român cu peste 11.000 de miliarde lei, ca urmare a înstrăinării unui număr de 16 nave aparţinând flotei maritime româneşti.

Dosarul a avut ca obiect stabilirea modului în care flota românească a pierdut o serie de nave maritime - mineralier de mare capacitate, ca rezultat al infracţiunilor săvârşite de cei care au iniţiat şi derulat în mod fraudulos asocierea CNM Petromin SA Constanţa cu grupul de firme private Torvald Klaveness Oslo din Norvegia, în perioada aprilie 1991 – august 2000.

Urmărirea penală în dosarul cauzei s-a efectuat de o echipă complexă alcătuită din procurori, ofiţeri de poliţie judiciară şi specialişti şi a vizat 136 de inculpaţi, învinuiţi şi făptuitori, identificaţi până în prezent.  

Din probele administrate în cauză rezultă:

Cei 80 de inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual, uz de fals, bancrută frauduloasă, spălare de bani, diminuarea nejustificată a valorii de vânzare a unor active din capitalul de stat (fapte prevăzute expres in Legea 78/2000), înşelăciune, şi delapidare. Pentru un număr de 51 de persoane s-a dispus disjungerea cercetărilor.

Din materialul probator, inclusiv rapoartele Curţii de Conturi, constatările financiare ale organelor Ministerului Finanţelor, rapoartele specialiştilor şi expertizele tehnice judiciare, s-a stabilit un prejudiciu total de 324.514.683,80 USD, echivalent a 11.027.008.955.524 lei, ca rezultat al infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată. Anchetatorii au solicitat instanţei  ca  recuperarea pagubelor, de la inculpaţi să se facă  în solidar, individualizându-se totodată cuantumul acestora pe fiecare în parte.

Între inculpaţii trimişi în judecată, sub aspectul săvârşirii unor fapte penale în legătură directă cu modul defectuos în care şi-au exercitat, cu ştiinţă, atribuţiile de serviciu sunt foştii miniştri ai Transporturilor Băsescu Traian, Teodoru Paul şi Novac Aurel, fostul preşedinte al Fondului Proprietăţii de Stat, Radu Ovidiu Sârbu (cu rang de ministru), foştii secretari de stat Marinescu Călin Dragomir, Marinescu Gheorghe Adrian şi Oancea Viorel, directori generali, înalţi funcţionari de stat, membri ai Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului director, conducători ai altor instituţii şi structuri care au activat în Adunarea Generală a Acţionarilor de la CNM Petromin SA Constanţa. Aceştia, împreună cu persoanele cu funcţii de conducere şi decizie din structurile Companiei  - majoritatea şi în calitate de reprezentanţi ai acestui acţionar şi, implicit, ai statului român, în societăţi constituite ca offshore în Bahamas şi Liberia, pe seama societăţilor proprietare de unică navă cu denumirea fiecăreia dintre cele 16 nave mineralier – au cauzat prejudiciul de peste unsprezece mii  miliarde lei, prin vânzarea ilegală a navelor în străinătate, precum şi prin înregistrarea unor mari pierderi financiare în derularea activităţii societăţilor pe care le reprezentau.

Pierderile au fost cauzate, la rândul lor, prin cedarea în totalitate a managementului navelor şi exploatării comerciale a acestora, dar şi a gestionării unor mari credite externe – practic a întregii afaceri – firmei private Torvald Klaveness Group, Oslo, asociatul extern al CNM Petromin SA.

Anchetatorii au  reţinut că întreaga afacere a fost de la bun început, în prima parte a anului 1991, negociată de inculpatul Băsescu Traian împreună cu inculpatul Marinescu Călin Dragomir, fiind apoi condusă de către Băsescu Traian prin asumarea ilegală a funcţiei de director/preşedinte al Board of Directors, al societăţii mixte Petroklav Inc. Bahamas, concomitent cu îndeplinirea funcţiei de ministru al Transporturilor.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că Băsescu Traian, secretar de stat şi, la scurt timp, ministru al  Transporturilor, nu avea abilitarea legală şi nici un mandat expres, aprobat de Guvernul României, pentru angajarea autorităţii statului român la realizarea asocierii cu partener privat în străinătate şi cu atât mai puţin, pentru semnarea de documente, pe baza cărora a negociat şi în continuare s-a autoaprobat conducător al societăţii mixte.

În plus, s-a constatat că Băsescu Traian şi-a preconstituit condiţiile de a acţiona, în sensul arătat, prin aceea că fiind investit de ministrul în funcţie ca în calitate de subsecretar să numească componenţa CIS - CNM Petromin SA, a recurs şi la realizarea actului privind atribuţiile acestuia, prin adăugarea nelegală a atribuţiei de a aproba asocierile externe, care revenea în realitate doar Guvernului României.

Conform Decretului 52/1975, în vigoare, asocierea unui agent economic intern cu o firmă privată din străinătate, era aprobată doar prin Hotărâre de Guvern, ce includea, implicit, şi avizul Ministerului Finanţelor în condiţiile statuate de Banca Naţională cu privire la regimul investiţiilor de capital ale României în străinătate, şi nicidecum angajarea  unuia din proprii săi miniştri în relaţii comerciale cu un agent privat extern şi cu atât mai puţin erijarea sa în director/preşedinte al societăţii mixte, calitate pe care inculpatul Băsescu Traian a îndeplinit-o simultan cu funcţia de ministru al Transporturilor.

Inculpatul Marinescu Călin Dragomir, ajuns imediat după  perfectarea afacerii cu Torvald Klaveness Oslo, (în luna iunie 1991) secretar de stat, şef al Departamentului Transporturi Navale în Ministerul Transporturilor şi concomitent,  membru CIS şi preşedinte al CA – CNM Petromin SA şi-a încălcat competenţele conferite prin lege şi atribuţiile de serviciu.

Acesta a conlucrat cu  Băsescu Traian la emiterea ilegală a Ordinelor Ministrului Transporturilor prin care a schimbat regimul de arborare a pavilionului român şi radierea din Registrul matricol român a celor 16 nave maritime facilitând, punerea acestora sub controlul Christiania Bank Oslo, drept garanţii corporale, prin ipotecare directă şi colaterală, în scopul pierderii acestora prin vânzare directă din Liberia şi fără încasarea vreunui venit de către CNM Petromin SA Constanţa.

Ambii inculpaţi, uzând de autoritatea funcţiilor îndeplinite în acea perioadă şi profitând de modul în care erau percepute în perioada imediat următoare evenimentelor din decembrie 1989, au atras cu uşurinţă participarea celorlalţi inculpaţi (atât funcţionari ai CNM Petromin SA cât şi personal al autorităţilor constituite în Inspectoratul de Stat al Navigaţiei Civile şi Căpitănia Portului Constanţa) la participarea în conducerile societăţilor constituite în Liberia, în interesul exclusiv al partenerului extern, şi la comiterea a numeroase încălcări ale dispoziţiilor legale şi atribuţiilor de serviciu, în legătură cu arborarea pavilionului şi regimul înmatriculării navelor, excluzând astfel orice control al statului român asupra acestora.

Tot pe seama disfuncţiilor şi aparenţelor create, în realitate, prin încălcări ale normelor legale interne şi internaţionale privind navigaţia civilă şi proprietatea specifică a navelor maritime, sub aspectul dispoziţiei, au acţionat, cu ştiinţă, succesiv, şi ceilalţi inculpaţi cu funcţii ministeriale şi înalţi funcţionari ai Fondului Proprietăţii de Stat, acţionar majoritar, în numele statului român, la CNM Petromin SA.

 Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul Băsescu Traian, în calitate de director/preşedinte al Board of Directors al Petroklav Inc. Bahamas, având drept de dispoziţie şi operare în contul bancar al societăţii mixte, a permis alimentarea nejustificată a acestuia, cu suma de 500.000 USD, la două luni după încetarea oricăror activităţi, din creditul Petromin Overseas Inc. Liberia, cu care nu s-a aflat în nici o relaţie comercială.

Suma  a fost evidenţiată  în banca firmei Petroklav Inc. Bahamas, City Bank Londra, ca un transfer intern, cu titlu de plată a unei prime de asigurare, către P&I, pentru nava Băceşti, primă de asigurare care în realitate era datorată de o cu totul altă firmă BOROM Shipping Ltd. Londra.

Anchetatorii au stabilit, prin rechizitoriu, şi mecanismul insidios al constituirii supraetajate a sistemului societăţilor din Liberia, de aşa manieră încât managementul navelor,  exploatarea comercială a acestora şi  evidenţierea rezultatelor financiare, inclusiv a derulării creditelor externe, să rămână doar la discreţia  partenerului norvegian. Acesta a avut, astfel posibilitatea, în condiţiile absolvirii de orice răspundere, prin clauzele contractuale, să evidenţieze fără control orice cheltuieli cu regim de reparare şi retehnologizare a navelor, în acord formal cu destinaţia creditelor uriaşe contractate şi plătibile exclusiv de holding-ul Petromin Overseas Inc. Liberia, în sarcina acţionarului 100% CNM Petromin SA.

Concomitent, în evidenţele patrimoniale ale CNM Petromin SA s-a întreţinut cu intenţie o adevărată stare de haos, încât navele „dispărute” prin vânzare între persoane juridice străine, fără încasarea vreunui preţ, figurau nereal în capitalul social ca active existente, de la înfiinţarea companiei de navigaţie maritimă prin HG nr.19/1991, iar obiectul de activitate, respectiv exploatarea maritimă a navelor petrolier şi mineralier nu mai putea fi îndeplinit de o perioadă lungă de timp.

Dosarul cauzei conţine 192 de volume, având 48.769 file. Rechizitoriul are, la rândul său, 461 de pagini.  Alături de anchetatori, au participat numeroşi specialişti şi experţi contabili. Expertiza solicitată de reprezentanţii CNM Petromin SA Constanţa a costat 320 milioane lei.

De precizat că acest dosar s-a constituit prin sesizarea din oficiu a membrilor Comisiei mixte de Control constituite prin Ordinul nr. 1/27.01.1997 al şefului Departamentului de Control al Guvernului de la acea dată. La data de 17 septembrie 2002, cauza a fost declinată spre competentă soluţionare Parchetului Naţional Anticorupţie, care a efectuat acte de urmărire penală timp de doi ani.

Până la data întocmirii rechizitoriului care stă la baza prezentului comunicat, nu s-a dat nici o altă soluţie în cauză.

Dosarul a fost trimis spre justă soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

BIROUL PENTRU RELAŢII CU PRESA

 

 

         Inculpaţi în dosarul „Flota”:

 

1.      RUSEN MITICĂ

- director tehnic al CNM Petromin şi director-secretar în mai multe companii proprietare de unică navă din Liberia, în perioada 1997-2000

2.      KAUNTZ WERNER

- director economic al CNM Petromin şi director-trezorier în mai multe companii proprietare de unică navă din Liberia, în perioada 1998-2001

3.      BĂRDAŞ MARCEL DUMITRU

- director general şi administrator unic al CNM Petromin şi director/preşedinte al holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia, în perioada 29.07.1998-21.04.2001

4.      TIMOTIM MARIANA

- expert la Direcţia de Restructurare şi Pregătire a Privatizării la FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 1998 – până în prezent, când ocupă funcţia de şef Serviciu Direcţia clauze contractuale speciale din cadrul AVAS

5.      ŞERBOTEI SERGIU CONSTANTIN

- director al Direcţiei de Restructurare şi Pregătire a Privatizării din cadrul FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 1999 – august 2000

6.      STOICA AMALIA OANA

- jurist şi apoi Şef Serviciu juridic la FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada 1997- până în prezent

7.      PELINEL ŞTEFAN MIHAI

- director al Direcţiei Acţionariat din cadrul FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada octombrie 1999 – februarie 2001

8.      BĂNICĂ OCTAVIAN

- director la Direcţia Acţionariat din cadrul Departamentului de Finanţe, FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada decembrie 1998 – octombrie 1999

9.      RĂDULESCU NELU

- şef serviciu Gestiune, Acţionariat, Cesiuni la Direcţia de Gestiune, Acţionariat, Cesiuni din cadrul FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada 1996-2001

10.  UZUM GHEORGHE

- şef Serviciu Direcţia Teritorială Constanţa în perioada iulie 2000 – ianuarie 2001

11.  ZDRU MIHAI

- reprezentant al FPS în AGA - CNM Petromin SA, în perioada aprilie 1999 – ianuarie 2001

12.  ROŞIORU ION

- consilier juridic al CNM Petromin SA, în anul 2000

 

13.  GACHE MIHAI

- economist la Serviciul Privatizare din cadrul CNM Petromin SA, în perioada 2000 – la zi

14.  CATRINESCU GHEORGHE

- director la Navexim SA Galaţi, societate cu capital majoritar de stat, în perioada 1991-2002

15.  VERIOTI GHEORGHE

- administrator la SC Corona Shipping International SRL în perioada 1999 – la zi

16.  GIURGIU EMIL ALIN

- director general executiv şi membru al Comitetului de Direcţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada 15.01.1999 – 29.04.2001

17.  PAŞCA GHEORGHE

- director al Departamentului Restructurare din cadrul FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 2000 – în prezent, consilier ministru

18.  SÂRBU OVIDIU RADU

- preşedinte al Consiliului de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada 19.10.1998 – 31.12.2000

19.  ERÖS VICTOR

- vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada octombrie 1998 – decembrie 2000

20.  POPA IOAN

- membru în Consiliul de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 1997 – decembrie 2000

21.  MARINESCU GHEORGHE ADRIAN

- membru în Consiliul de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada ianuarie 1997 – decembrie 2000

22.  ANASTASIU NICOLAE

- membru al Consiliului de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada februarie 1997 – decembrie 2000

23.  FODOREANU SORIN

- membru al Consiliului de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada septembrie 1999 – mai 2000

24.  TACHICIU LAURENŢIU

- membru al Consiliului de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada decembrie 1998 – septembrie 2000

25.  HOMOŞ ION

- membru al Consiliului de Administraţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada decembrie 1998 – septembrie 2000

26.  GOZIA DAN CORNELIU

- şef Departament buget – finanţe şi ulterior director, membru în Comitetul de Direcţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada 1998-1999

27.  UNGUREANU GHEORGHE

- şef Serviciu construcţii de maşini, electrotehnică şi electronică din cadrul Direcţiei restructurare şi pregătire privatizare la FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada 2000 – până în prezent

28.  MÂNDRESCU CORNELIU

- director al Departamentului Buget-finanţe în cadrul FPS Bucureşti (în prezent AVAS) în perioada mai 1997- iulie 2001şi membru în Comitetul de Direcţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS), în perioada octombrie 1998 – decembrie 2000

29.  DIMONIE MIHAIL NICOLAE

- şef Serviciu al Departamentului management-restructurare, membru al Comitetului de Direcţie al FPS Bucureşti (în prezent AVAS) şi şef Departament Finanţe, în perioada octombrie 1993 – iulie 1999

30.  OPREA GHEORGHE

- referent de specialitate FPS, Direcţia judeţeană Constanţa, în perioada aprilie 1995 – iunie 2000

31.  BARONCEA ION FLORIN

- director la Direcţia transporturi, industrie uşoară, industrie locală şi privatizare din cadrul FPS Bucureşti – Direcţia privatizare zona (în prezent AVAS), în perioada mai 1998 – iunie 1999

32.  MORARIU GICĂ

- director al Bursei Maritime şi de Mărfuri Constanţa,  în perioada 1998-1999

33.  BĂSESCU TRAIAN

- director general al Inspectoratului de Stat al Navigaţiei Civile în perioada 1989-1990; - subsecretar de stat şeful Departamentului transporturi navele din Ministerul Transporturilor în perioada 1990 – aprilie 1991

- ministrul Transporturilor în perioadele mai 1991- noiembrie 1992 şi 1997 – iulie 2000

- director/preşedinte al Comitetului Director Petroklav Inc. Bahamas în perioada iulie 1991 – octombrie 1992

34.  MARINESCU CĂLIN DRAGOMIR

- şef serviciu exploatare IEFM Navrom; apoi director general al CNM Petromin SA, secretar de stat în ministrul Transporturilor şi director/preşedinte în mai multe societăţi liberiene, unde CNM Petromin era acţionar, în perioada 1990-1993

35.  TEODORU PAUL

- ministru al Transporturilor, în perioada noiembrie 1992 – martie 1994

36.  NOVAC AUREL

- ministru al Transporturilor, în perioada martie 1994 – decembrie 1996

37.  RĂŞICĂ MIHAI

- secretar unu al Ambasadei României din Atena – Grecia, îndeplinind în fapt funcţiile de consul de la Secţia consulară a Ambasadei României din Atena în perioada 21.07.1994 – 3.08.1998

38.  RUSEN RADU CĂTĂLIN

 

- director general la Histria Ship Management, în anul 1998

39.  CHIFOREANU FLORENTIN

- director general al Tanker Ship Management, în perioada 1998-1999

40.  BÂCLEA ADOLF

- acţionar la firma Corona Shipping International, din 1999 – la zi

41.  ACHIMESCU GEORGETA

- inspector şef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, în anul 2000

42.  ŞTEFĂNESCU MARIANA

- şef serviciu contabilitate la CNM Petromin SA, în perioada octombrie 1999 – la zi

43.  PETRESCU DOINA

- economist la Biroul facturări de la CNM Petromin SA Constanţa, în perioada anului 2000

44.  LEONTE LUDOVICA

- şef serviciu contabilitate la CNM Petromin Constanţa, în perioada 1991- la zi

45.  MIREA CONSTANTIN

- director  Serviciul personal al CNM PETROMIN S.A. şi director la compania liberiană Bobîlna Inc., în perioada septembrie 1991 – la zi

46.  DAN ION

- reprezentant FPS (în prezent AVAS) în AGA CNM Petromin SA,  în perioada martie-septembrie 1998

47.  ZEICU ILIE VALENTIN

- director Resurse Umane - Personal  şi membru în CA al CNM Petromin SA, în perioada 1.06.1990-1.02.1994

48.  MUŞAT MARIANA

- director financiar la CNM Petromin SA şi director trezorier la POI Liberia, în perioada 1.06.1990 – 31.05.1993

49.  IOSIF LUMINIŢA 

- economist la CNM Petromin SA, şef Serviciu decontări valutare şi în acelaşi timp director trezorier la mai multe societăţi cu sediul în Liberia, unde CNM Petromin era acţionar, în perioada 1990- la zi

50.  TOMA PETRU

- jurist şi membru al CA al CNM Petromin SA, în perioada 1991- decembrie 1995

51.  CULEŢU DĂNUŢ

- membru în CA al CNM Petromin, în perioada 1998-1999

52.  CONGEGULIAN ERVANT ILIE

- membru în CA al CNM Petromin, în perioada 1998-2000

53.  CLISERU SPERANŢA

- director comercial al CNM Petromin SA, în perioada 1998-1999

54.  ROMANESCU CRISTINA NICOLETA

- navlositor la CNM Petromin SA şi director-secretar la mai multe companii cu sediul în Liberia, unde CNM Petromin SA era acţionar, în perioada 1992- la zi

55.  BOBEŞ CONSTANTIN

- director grup nave la CNM Petromin SA şi în acelaşi timp, director în mai multe companii cu sediul în Liberia, în perioada 1992-1993

56.  POSEDARU ROMANUEL NICOLAE

- director general al CNM Petromin SA şi director în Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acţionar,  în perioada iulie 1992 – iulie 1993

57.  IONESCU ANDREI DAN

- director grup nave la CNM Petromin SA, în perioada iunie 1990 – decembrie 1992

58.  CONSTANTINESCU MIHAIL

- director comercial la CNM Petromin SA şi director în Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acţionar, în perioada 1.06.1991-16.09.1991

59.  STĂNĂGUI CLAUDIU

- şef serviciu marketing la CNM Petromin SA, în perioada 1997-2000

60.  CARAIANI ANDREI

- director general al CNM Petromin SA şi director/preşedinte la Petromin Overseas Inc. şi Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acţionar, în perioada 22.07.1993-30.09.1997

61.  LUCACIU CONSTANTIN

- director comercial al CNM Petromin SA şi director la Petromin Overseas Inc. şi Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acţionar, în perioada 1993-1997

62.  STĂNILĂ VIOREL

- director economic al CNM Petromin SA, în perioada iulie 1993- septembrie 1997; director în Petromin Overseas Inc., Liberia şi Petroklav Management Inc. în perioada 2.02.1995 – septembrie 1997

63.  CODARCEA GHEORGHE

 

- şef serviciu nave la CNM Petromin, în perioada 1990-2000

64.  IONESCU AUREL

- director general IEFM Navrom Constanţa, în perioada mai 1990 – iunie 1990

65.  OANCEA VIOREL

- secretar general al Ministerului de Interne, care în calitate de reprezentant al FPS în CA al CNM Petromin SA, în perioada mai-noiembrie 1999

66.  NEAMŢU LUMINIŢA MARIA

- funcţionară la Serviciul licenţe, înmatriculări şi brevetări, din cadrul Inspectoratul Navigaţiei Civile, în perioada mai 1993 – iunie 1996

67.  IONESCU DRAGOŞ

- şef Serviciu înmatriculări şi brevetări personal, din cadrul Inspectoratul Navigaţiei Civile, în perioada martie 1993 – februarie 1997

68.  CUCU ALEXANDRU

- inspector şef al Inspectoratului Navigaţiei Civile, în perioada 1.11.1992-15.09.1994

69.  TEODORESCU CONSTANTIN

- căpitan şef al Căpităniei Portului Constanţa, în perioada august 1991-septembrie 1995

70.  NISTOR ION

- inspector principal la Inspectoratul Navigaţiei Civile, cu ştiinţă, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 1986-1994

71.  ŞUTEU CONSTANTIN

- inspector şef al Inspectoratului Navigaţiei Civile, în perioada iunie-august 1991

72.  BEZIRIS ANTON

 

- căpitan şef al Căpităniei Portului Constanţa, în anul 1990

73.  TAUS IOAN

- şef Serviciu siguranţa navigaţiei, în cadrul Căpităniei Portului Constanţa, pe perioada anului 1992

74.  CĂRBUNARU ION

- preşedinte al Consiliului Împuterniciţilor Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-13.04.1993

75.  DRĂGAN GHEORGHE

- membru al Consiliului Împuterniciţilor Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-4.09.1992

76.  PISTOLEA VASILE

- membru al Consiliului Împuterniciţilor Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-10.08.1992

77.  SUFRAGIU MARIANA

- membru al Consiliului Împuterniciţilor Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-13.04.1993

78.  BUNEA ALEXANDRU

- membru al Consiliului Împuterniciţilor Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-10.08.1992

79.  CUCU ZOE

- membru al Consiliului Împuterniciţilor Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 15.05.1992-10.08.1992

80.  DOBRE SERGIU

- membru al Consiliului Împuterniciţilor Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-10.08.1992

 

Trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de :

-          art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

-          art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

-          art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

-          art.289 C.p.

-          art.291 C.p.

-          art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

-          art.23 lit.a şi b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a şi b

-          art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p., cu aplic. art.41 alin.2.

-          art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

-          art.26 rap. la art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

-          art.26 rap. la art.23 lit.a şi b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a şi b

-          art.2151 alin.2 C.p. modificat cu aplic. art.13 în referire la art.223 alin.3 C.p.

-          art.26 rap. la art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

-          art.26 rap. la art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

-          art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p.,

-          art.248 combinat cu art.2481 C.p.

-          cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

 

 

Faptele reţinute în sarcina inculpaţilor din dosarul „Flota”:

 

A. Trimiterea în judecată a inculpaţilor:

1. RUSEN MITICĂ  - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvâşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- prevăzute de art.23 lit.a şi b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a şi b.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

                                                                

2. KAUNTZ WERNER  - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- prevăzute de art.23 lit.a şi b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a şi b.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

            B. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor:

1. BĂRDAŞ MARCEL DUMITRU – pensionar pe caz de boală, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

2. TIMOTIN MARIANA (fostă Sîrbu) - şef serviciu în AVAS, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

3. ŞERBOTEI SERGIU CONSTANTIN -  pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

4. STOICA AMALIA OANA - şef serviciu juridic la Autoritatea pentru Privatizare, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

5. PELINEL ŞTEFAN MIHAI - pensionar,  fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

6. BĂNICĂ OCTAVIAN - director la SC „Management Sistem”SA Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

7. RĂDULESCU NELU - economist la BCR Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

8. UZUM GHEORGHE - revizor contabil la SC „Agroexport” SA  Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvâşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

9. ZDRU MIHAI -  inginer la SC „Argenta” SRL Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

10. ROŞIORU ION - consilier juridic la CNM Petromin, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

11. GACHE MIHAI - economist la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

 

12. CATRINESCU GHEORGHE - director tehnic la SC Nave Sim SA Galaţi, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

13. VERIOTI GHEORGHE - administrator la SC Corona Shipping Internaţional Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.26 rap. la art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.26 rap. la art.291 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.26 rap. la art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată

- prevăzute de art.26 rap. la art.23 lit.a şi b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a şi b.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

 

14. GIURGIU EMIL ALIN - director la Fondul Româno American de Investiţii, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

15. PAŞCA GHEORGHE - consilier ministru la APAPS, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

16. SÂRBU  OVIDIU  RADU - consultant la SC „Tehnic Glass” SRL Cluj, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

17. EROS VICTOR - comisar la Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

18. POPA IOAN - profesor universitar la ASE Bucureşti, , fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

19. MARINESCU GHEORGHE ADRIAN - inginer la Compania de Transport Feroviar Bucureşti,  fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

20. ANASTASIU NICOLAE - profesor universitar la Facultatea de geologie Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

21. FODOREANU SORIN -  director general la SC „Cosmo Plan  Proiect Consult” SRL, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

 - prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

22. TĂCHICIU LAURENŢIU -  lector universitar la ASE Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

23. HOMOŞ ION –  secretar general CNS „Cartel Alfa”, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

24. GOZIA DAN CORNELIU – inginer la SC „Sodeta” SA,  fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

 

25. UNGUREANU GHEORGHE  - economist la APAPS Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

26. MÂNDRESCU CORNELIU  - director marketing SC „Textila Unirea” Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

 

27. DIMONIE MIHAIL NICOLAE - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

 

28. OPREA GHEORGHE -  pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

29. BARONCEA ION FLORIN - consilier la „IPTANA” SA Bucureşti,  fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

30. MORARIU GICĂ - economist la  SC ”Ecoplast” SRL Constanţa,  fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- prevăzute de art.23 lit.a şi b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a şi b.

- cu aplic. art.33 lit.a C.p.

 

31. BĂSESCU TRAIAN - primar general la Primăria Municipiului Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p., cu aplic. art.41 alin.2.

- prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.2151 alin.2 C.p. modificat cu aplic. art.13 în referire la art.223 alin.3 C.p.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

32. MARINESCU CĂLIN DRAGOMIR - pensionar, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. modificat, cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

 

33. TEODORU PAUL -  pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. modificat, cu aplic. art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p.

 

34. NOVAC AUREL - consilier manager la Casa socială a Constructorului Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. modificat cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p.

 

35. RĂŞICĂ MIHAI - consilier diplomatic, Ambasada României din Cipru, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.13 rap. la art.248 alin.2 C.p.

 

36. RUSEN RADU CĂTĂLIN - inginer la Şantierul naval Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.26 combinat cu art.248 rap. la art.2481 C.p.

 

37. CHIFOREANU FLORENTIN - inginer la SC MARITIMA SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p.

 

38. BÂCLEA  ADOLF - fără ocupaţie, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 C.p.

 

39. ACHIMESCU GEORGETA - lector universitar la Universitatea Spiru Haret Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art.289

- prev. de art. 291 C.p.

- cu aplic. art.33 lit.a C.p.

 

40. ŞTEFĂNESCU MARIANA - director economic la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.26 rap. la art.289 cu aplic art.41 lit.2 C.p.

 

41. PETRESCU (BRATOSIN) DOINA -  economist la AJOFM Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

42. LEONTE LUDOVICA  - şef serviciu contabilitate la CNM Petromin, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

43. MIREA CONSTANTIN - şef birou operare la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

- prev. de art. 289 C.p.

- cu aplic. art.33 lit.a C.p.

 

44. DAN ION - director la Banca Românească – Sucursala Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

45. ZEICU ILIE VALENTIN –director SC Seven Mates SA Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 rap. la art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

 

46. MUŞAT MARIANA  - economist la Inspectoratul navigaţiei Civile Constanţa, cu  antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

47. IOSIF LUMINIŢA - (fostă ŞTEFAN),  economist la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

48. TOMA PETRU - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

49. CULEŢU DĂNUŢ - director de agenţie ING Bank Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

50. CONCEGULIAN ERVANT ILIE - referent la SIF Transilvania, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

51. CLISERU SPERANTA - casnică, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

52. ROMANESCU CRISTINA NICOLETA  - navlositor la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

53. BOBEŞ CONSTANTIN  -  fără loc de muncă, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

54. POSEDARU ROMANUEL NICOLAE - inginer la SC Tomrad Comunications, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

55. IONESCU ANDREI DAN - director SC Rolinav Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

56. CONSTANTINESCU MIHAIL -  fără loc de muncă, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

57. STĂNĂGUI CLAUDIU  -  şomer, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

58. CARAIANI ANDREI –  inginer la SNP Petrom, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

59. LUCACIU CONSTANTIN director  aprovizionare la SC  „Excelent” SA Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

60. STĂNILĂ VIOREL - fără loc de muncă, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

 

61. CODARCEA GHEORGHE – fără ocupaţie, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

 

62. IONESCU AUREL – director la Fairway Maritime Services Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

 

63. OANCEA VIOREL - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p.

 

64. NEAMŢU LUMINIŢA  MARIA (fostă PLAZZOTA) – căpitan de port la Oficiul de Căpitănie Snagov, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.26 rap. la art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

 

65. IONESCU DRAGOŞ - şef birou asigurări la SC. OMNIASIG SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art.26 rap. la art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

 

66. CUCU ALEXANDRU  - director general  la DGTMDCN Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

            67. TEODORESCU CONSTANTIN - administrator al SC A & D MULTIMOB SRL Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

            - prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat, cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

            68. NISTOR ION - căpitan specialist la Căpitănia Portului Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

            - prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

            69. ŞUTEU CONSTANTIN  - şef de agenţie la Agenţia ROMTRANS MOL I Agigea, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

            - prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

 

            70. BEZIRIS ANTON - profesor la Universitatea Maritimă Constanţa, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

71. TAUS IOAN - manager la SC. ROMPETROL LOGISTIC SA, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

72. CĂRBUNARU ION - consilier la Autoritatea Navală Română,  fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

            73. DRĂGAN GHEORGHE - director la CFR Marfă, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

74. PISTOLEA VASILE -  consilier la  TTS  SA Bucureşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

75. SUFRAGIU MARIANA (fostă STAN) – asociat la  SC. „GIOBAL DETA”, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

76. BUNEA ALEXANDRU  –  director la SC „AUDIT CONSULT”, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p..

 

77. CUCU ZOE – pensionară, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p..

 

78. DOBRE SERGIU -  economist la SC Transfer International Expedition SRL, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

 

C 1. Neînceperea urmăririi penale, faţă de inculpatul Băsescu Traian, sub aspectul comiterii infracţiunilor:

prev. de art.254 alin.1 C.p. nemodificat

- prev. de art.215 alin.1 Cod penal nemodificat

 

2. Scoaterea de sub urmărire penală a inculpaţilor:

- Bănică Octavian şi Cliseru Speranţa, pentru săv. infr. prev. de art.10 lit.a din Legea 78/2000.

 

3. Încetarea urmăririi penale faţă de inculpaţii:

a) Răşică Mihai sub aspectul comiterii inf. prev. de art.289 şi 291 C.p.;

b) Novac Aurel, Mirea Constantin, Posedaru Romanuel, Codarcea Gheorghe, Neamţu Luminiţa, Ionescu Dragoş, Beziris Anton şi Taus Ioan sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art.289 C.p.

 

4. Încetarea urmăririi penale faţă de numiţii:

- Ivaşcu Constantin, Creţu Mircea, Zamfir Nicolae, Matei Vasile şi Ursache M., sub aspectul comiterii inf. prev. de art.248 alin.2 cu aplic. art.13 rap. la art.248 comb. cu art.2481 C.p. şi art.289 C.p.

 

D. Disjungerea dosarului nr.20/P/2002, sub aspectul săvârşirii inf. prev. de art.26 rap. la art.248 comb cu art.2481 C.p., art.289, art.291 C.p., art.10 lit.a din Legea nr.78/2000, art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată; art.23 lit.a şi b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a şi b, faţă de învinuiţii:

- Băcilă Nicolae, Pandele Florentin, Răgălie Ion, Helmut Bogdan, Toanchină Virgil, Lupu Marin, Serescu Mihail şi numiţii:

- Mitu Constantin, Bosânceanu Gheorghe, Gheorghe Eugen, Târşoagă Ionuţ, Oancea Mirela, Cordoneanu Dan, Petrescu Traian, Burducea Marin, Ciolacu Mădălina, Morariu Emilia, Bădăluţă Nicolae, Berescu Şerban, Stângu Florin Constantin, Antohe Gheorghe Gabriel, Marinescu Gheorghe, Teodorescu Dan Victor, Dragu Silviu Octavian, Rusen Nicolae, Barde Tănase, Bălan Corneliu, Bolat Maria, Ghiţă Adrian, Popescu Cornel, Ştefan Ionel, Ţipa Felicia, Ivănescu Panait, Ranga Dragoş, Pădurariu Corneliu, Macarovski Marcel, Anastasiu Theodor, Mihai Andrei, Bodnăraş Gheorghe, Ionescu Gheorghe, Bălan Aurel, Defta Răzvan, Oprea Florin, Fiacescu Gheorghe, Stoian Mihaela, Oglindă Iuliana, Popa Ramona Zena, Furnică Ovidiu Valeriu, Anghel Panait, Mâcă Cornelia, Nicodimescu Isabela,  precum şi faţă de alte persoane ce vor fi identificate în cauza disjunsă.

În temeiul disp. art.264 C.p.p., în referire la art.29 pct.1 lit.b C.p.p., dosarul se înaintează, spre competentă judecare a cauzei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.