DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
13 martie 2013
Nr. 205/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări penale față de inculpatul PIPERNEA DAN CĂLIN, executor judecătoresc la data faptelor, în prezent, avocat în cadrul Baroului Iași, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial,
- fals intelectual,
- instigare la infracțiunea de fals intelectual,
- spălare de bani.

Din Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Pipernea Dan Călin, în calitate de executor judecătoresc, a pus în aplicare, cu rea credință, procedura de executare silită a unei decizii judecătorești, în contradictoriu cu Primarul Municipiului Iași, cu încălcarea prevederilor legale în acest domeniu.
În concret, la solicitarea unei persoane care obținuse, în baza unei hotărâri judecătorești, dreptul la despăgubiri pentru confiscarea unui teren din Municipiul Iași de către regimul comunist, inculpatul a demarat procedura de executare silită a acestei hotărâri judecătorești deși această decizie nu impunea plata unei sume de bani în sarcina Primarului Municipiului Iași, ci stabilea doar dreptul la despăgubiri din partea Statului Român, drept care, potrivit legii, putea fi realizat numai printr-o procedura care era de competenta Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, procedura care era în derulare în momentul demarării executării silite și despre care inculpatul avea cunoștință.
În plus, inculpatul Pipernea Dan Călin a stabilit, cu titlu de „onorariu de succes”, încasarea unei sume de bani mult mai mari decât cea prevăzută legal, iar apoi și-a însușit suma totală de 468.984 lei, din care a restituit, ulterior, o parte.

Astfel, având la dispoziție un raport de evaluare a terenului, întocmit, la solicitarea sa, anterior începerii procedurii de executare, inculpatul Pipernea Dan Călin a formulat o cerere de executare silită, în care a inserat date nereale referitoare la dispozițiile deciziei a cărei executare o solicita. Judecătoria Iași a încuviințat, la data de 10 martie 2011, executarea silită și, în baza acestei încheieri, inculpatul a dispus poprirea conturilor de trezorerie ale Primăriei Iași până la încasarea sumelor de 789.580 lei (reprezentând pretinsa valoare a despăgubirilor), 9.250 - cheltuieli de executare și 2.500 lei – onorariul avocatului.
După încasarea acestor sume de bani, din banii reprezentând contravaloarea despăgubirilor, inculpatul Pipernea Dan Călin și-a însușit suma de 158.984 lei, cu titlul de „onorariu de succes", virând restul banilor persoanei care solicitase executarea.
La data de 3 mai 2011, la solicitarea Primarului Municipiului Iași, Judecătoria Iași a anulat această executare și a dispus restituirea acestor sume de bani, însă inculpatul a făcut alte demersuri pentru a evita restituirea și pentru a-și însuși sume suplimentare. În acest scop, motivând că trebuie să restituie banii către Municipiul Iași, inculpatul i-a solicitat persoanei care ceruse executarea restituirea parțiala a sumei obținute. Din sumele returnate de persoana care solicitase executarea, printr-o serie de operațiuni bancare, inculpatul Pipernea Dan Călin și-a mai însușit suma de 310.000 lei și a restituit Municipiului Iași suma totală de 240.000 lei.
În scopul ascunderii activității sale și pentru a-și asigura păstrarea sumelor de bani, inculpatul a efectuat mențiuni necorespunzătoare adevărului în cuprinsul procesului verbal de distribuire a sumelor de bani, și totodată, a determinat o altă persoană să efectueze mențiuni nereale în cuprinsul unui alt înscris oficial.

În acest dosar penal, procurorii efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 12 martie 2013, procurorii au dispus reținerea acestuia pe un termen de 24 de ore și, la aceeași dată, Curtea de Apel Iași a dispus arestarea inculpatului PIPERNEA DAN CĂLIN pe un termen de 29 de zile.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE