increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
7 februarie 2013
Nr. 93/VIII/3

COMUNICATProcurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

NICOLESCU CONSTANTIN, președinte al Consiliului Județean Argeș, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată; luare de mită; fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură directă cu infracțiunea de luare de mită; fals intelectual în formă continuată;

DOBRE GRIGORE, asociat și administrator la SC ZEUS S.A. Pitești, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, dare de mită; fals în înscrisuri sub semnătură privată; fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșit în legătură directă cu infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial;

DIDEA IONEL, notar public în cadrul Biroului Notarului Public „DIDEA IONEL” din municipiul Pitești (la data săvârșirii faptelor), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de fals intelectual;

MERCEA CODRUȚA-LAVINIA, consilier superior, în cadrul Consiliului Județean Argeș – Direcția Tehnică și de Dezvoltare (la data săvârșirii faptelor) în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial; fals intelectual și uz de fals;

NICOARĂ MIHAIL-GABRIEL, consilier superior în cadrul Consiliului Județean Argeș – Direcția Tehnică și de Dezvoltare, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;fals intelectual și uz de fals;

PINTILIE IULIANA MIOARA, subinginer în cadrul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;

BOCIOACĂ SABINA-ELENA, inspector superior în cadrul Consiliului Județean Argeș – Serviciul Financiar, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial;

FLORESCU AURELIA-MIRELA, consilier juridic în cadrul Consiliului Județean Argeș – Serviciul Achiziții Licitații, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial;

DOBRE CRISTINA, consilier superior în cadrul Consiliului Județean Argeș – Serviciul Achiziții Licitații, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial;

STANCU OLGA, economist în cadrul Consiliului Județean Argeș – Serviciul Unitate de Implementare Proiect Management Integrat al Deșeurilor Solide, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial;

PLETOIU ECATERINA, asociat, administrator și director la SC PROIECT INFRA 2005 SRL Pitești, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșit în legătură directă cu infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii martie 2009, Consiliul Județean Argeș, în calitate de autoritate contractantă, a organizat o procedură de achiziție publică prin licitație deschisă ce avea ca obiect reabilitarea a două poduri afectate de inundații. În concret, era vorba de reconstrucția a două poduri amplasate pe drumuri județene, în localitățile Căteasca, respectiv Ciomăgești.
Fondurile respective proveneau din accesarea unui proiect finanțat din fonduri PHARE destinat strict reabilitării obiectivelor de infrastructură rutieră și de mediu afectate de inundațiile din perioada aprilie – mai și iulie – august 2005.
Pentru a accesa banii europeni, funcționari din cadrul CJ Argeș au atestat în cererea de finanțare, în mod nereal, că respectivele poduri fuseseră afectate de inundații, deși unul dintre ele, cel din comuna Căteasca, fusese avariat anterior, așadar nu era eligibil pentru proiectul respectiv.
Cererea de finanțare a fost însoțită de o declarație de parteneriat semnată la data de 25 ianuarie 2007, de inculpatul Nicolescu Constantin, în calitate de președinte al Consiliului Județean Argeș și reprezentant al acestei autorități contractante, cunoscând faptul că în conținutul acestei cereri sunt atestate împrejurări necorespunzătoare adevărului. Caracterul fals al acestui înscris constă în aceea că în conținutul acestuia s-a menționat în mod nereal că podul din comuna Căteasca a suferit avarii importante în urma calamităților naturale din perioada aprilie – august 2005 și ca urmare, a fost închis circulației, deși infrastructura podului era avariată anterior anului 2004, iar la momentul producerii inundațiilor podul era închis circulației. Înscrisul astfel falsificat a fost folosit și prezentat la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale) și la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia. Ca urmare, a fost ăncheiat contractul de finanțare nerambursabilă în baza căruia au fost efectuate plăți din Programul PHARE în valoare de 984.164,38 euro, echivalentul sumei de 4.408.269,11 lei, fonduri obținute pe nedrept, ce reprezintă pagubă creată Ministerului Dezvoltării Regionale.
În cursul anului 2009, în urma licitației organizate de Consiliul Județean Argeș, contractul de reabilitare a podului Căteasca a fost atribuit, în mod nelegal, societății comerciale ZEUS S.A., în condițiile în care inițial, câștigătoare a licitației fusese declarată o altă societate, înlăturată ulterior, în mod arbitrar, de comisia de evaluare, după reluarea procedurii dispusă de Constantin Nicolescu. Societatea înlăturată se prezentase cu o ofertă financiară mai bună, respectiv cu 4.497.947,48 lei mai mică, sumă ce reprezintă prejudiciu în dauna CJ Argeș.
Lucrările de construcție au fost executate de către SC ZEUS S.A. și SC DRACONES CONSTRUCT GRUP SRL Pitești, cea din urmă având ca asociat un afin al președintelui Consiliului Județean Argeș, respectiv ginerele acestuia. Mai mult, furnizor de bunuri pentru construcția lucrării era SC SETRO METAL GROUP SA Câmpulung, firmă controlată de asemenea, de o rudă apropiată a președintelui Consiliului Județean Argeș.
Pe baza unor înscrisuri falsificate, în cadrul unei proceduri de achiziție complet falsificate, în cursul lunii iunie 2010, Consiliul Județean Argeș a atribuit aceleiași firme, SC ZEUS S.A, un contract în valoare de 4.973.065,75 lei, pentru presupuse lucrări suplimentare la același pod care, în realitate nu se mai justificau, fiind executate anterior, în luna martie 2010.
În cursul anului 2009, Nicolescu Constantin a primit cu titlu de mită de la Dobre Grigore, acționar majoritar și administrator al SC ZEUS S.A., un spațiu comercial situat în municipiul Pitești, în suprafață de peste 300 mp, în valoare de 447.000 lei. Pentru a disimula infracțiunea de corupție, la data de 23 martie 2009, la Biroul Notarului Public Didea Ionel a fost încheiat un contract fictiv de vânzare-cumpărare. Atât în cursul procedurii de licitație publică, dar și în faza de derulare a contractului au fost falsificate mai multe înscrisuri (dispoziții de șantier, referate de necesitate, procese verbale etc).

Prin activitățile descrise s-a stabilit că a fost creat un prejudiciu în sumă de 984.164,38 euro (echivalentul în lei a sumei de 4.408.269,18 lei), în dauna Ministerului Dezvoltării Regionale (fostul Minister al Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor), reprezentând fonduri europene obținute pe nedrept prin prezentare de documente false și un prejudiciu de 9.471.013,23 lei în dauna autorității contractante – Consiliul Județean Argeș, care se constituie în avantaj patrimonial necuvenit în favoarea S.C. ZEUS S.A. Pitești.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului penal pe bunurile mobile/imobile aparținând inculpaților Nicolescu Constantin, Oprescu Corneliu, Mercea Codruța Lavinia, Nicoară Mihail Gabriel, Pintilie Iuliana Mioara, Bocioacă Sabina Elena, Florescu Aurelia Mirela, Dobre Cristina, Stancu Olga și Dobre Grigore, până la concurența sumelor reprezentând prejudiciul, raportat la infracțiunile de prejudiciu reținute în sarcina fiecăruia dintre inculpați sau la obiectul infracțiunii de corupție dat ori dobândit.
Totodată, s-a dispus instituirea sechestrului penal, pe bunul imobil în valoare totală de 447.000 lei (bun primit cu titlu de mită de către Nicolescu Constantin de la Dobre Grigore, în mod disimulat).

Față de Oprescu Corneliu, primar (la data săvârșirii faptelor) al comunei Căteasca, județul Argeș, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracțiunile de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual, care îi fuseseră reținute în sarcină, întrucât a reieșit că acestor fapte le lipsește unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii sub aspectul laturii subiective, respectiv intenția directă.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București, instanță desemnată de ICCJ să judece prezenta cauză, în primă instanță.

Precizăm că Nicolescu Constantin și Dobre Grigore au mai fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești în alt dosar, tot pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, asimilate sau în legătură directă cu acestea, prevăzute de Legea nr. 78/2000 (comunicat nr. 337/VIII/3 din 18 mai 2011)

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 26 martie 2019