increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Nr. 109 / 24 martie 2004

 

 

C O M U N I C A T

 

 

            Biroul pentru relaţii cu presa al Parchetului Naţional Anticorupţie aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

            Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din Parchetul Naţional Anticorupţie are în lucru un dosar penal având ca obiect privatizarea societăţii PETROMIDIA SA.

            Astfel, sunt analizate, pe de o parte, modul şi condiţiile încheierii contractului de privatizare (vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 29/31.10.2000, reprezentând 69,9 % din capitalul social al SC PETROMIDIA SA) între F.P.S. şi  societatea ROMPETROL GRUP B.V. şi, pe de altă parte, condiţiile încheierii actului adiţional la acest contract de vânzare-cumpărare, încheiat la 17 decembrie 2001, între cumpărător şi APAPS.

            Sunt verificate, de asemenea, modul în care au fost înregistrate în evidenţa contabilă unele venituri, precum şi stornarea fără documente justificative a unor obligaţii de plată, dar şi modul în care s-au creat condiţiile de transfer a profitului din SC ROMPETROL RAFINARE COMPLEX PETROMIDIA către alte societăţi comerciale.

            În ceea ce priveşte capitalul social al societăţii, procurorii anticorupţie analizează modul în care a fost majorat acest capital şi modul în care, pe această bază, a fost schimbată structura acţionariatului.

            Nu în ultimul rând, este verificată corelarea aprovizionării de materii prime cu exporturile de produse finite, având în vedere dispoziţiile legale în acest sens, precum şi clauzele contractului de privatizare nr. 29/2000.

            În această cauză, a fost constituită la nivelul Parchetului Naţional Anticorupţie o echipă mixtă operativă formată din procurori, ofiţeri de poliţie şi specialişti în domeniul privatizărilor şi au fost solicitate mai multe documente unor instituţii ale statului. De asemenea, procurorii au în vedere şi materiale de presă apărute pe această temă în ultima perioadă.

            Opinia publică urmează a fi încunoştinţată despre rezultatele verificărilor.

 

 

 

BIROUL PENTRU RELAŢII CU PRESA