DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
4 decembrie 2008
Nr. 327/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 13 inculpaţi, în legătură cu privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare (S.C. I.C.A. S.A.) din Bucureşti, în folosul lui Dan Voiculescu, preşedintele Partidului Conservator (fost Partidul Umanist Român), privatizarea realizată prin subevaluarea bunurilor Institutului cu suma de 7.796.198 euro.

Astfel, au fost trimişi în judecată inculpaţii:

VOICULESCU DAN, preşedintele fondator al Partidului Conservator (fost Partidul Umanist Român), acţionar majoritar al S.C. "Grupul Industrial Voiculescu şi Compania" (GRIVCO) SA Bucureşti, membru al Adunării Generale a Acţionarilor (A.G.A.) şi al Consiliului de Administraţie (C.A.) al Institutului de Chimie Alimentară (I.C.A.), membru al A.G.A şi director general al S.C. Bioprod S.A. Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de folosire de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, a influenţei şi autorităţii date de această calitate în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, bani, bunuri, sau alte foloase necuvenite şi spălare de bani, ambele în formă continuată;
POPA CORNELIU, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului (A.D.S.), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată;
SANDU JEAN-CĂTĂLIN, administrator al S.C. Benefica S.A. Bucureşti (firmă din grupul GRIVCO) în perioada 01.01.2002 – 28.01.2005, director al Direcţiei Juridice din cadrul A.D.S. în perioada octombrie 2001- mai 2005, membru A.G.A. al S.C. I.C.A. SA Bucureşti în perioada noiembrie 2003, secretar executiv al Partidului Conservator (fost P.U.R) şi vicepreşedinte al A.V.A.S., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

MENCINICOPSCHI GHEORGHE, membru P.U.R., director general şi membru al A.G.A. şi ulterior al C.A. la I.C.A. S.A. Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
- abuz în serviciu contra intereselor publice;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată;

PANTIŞ SORIN – membru P.U.R. şi director general executiv GRIVCO S.A. Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; fals în înscrisuri sub semnătură privată;

SĂVULESCU VLAD-NICOLAE - director al Direcţiei Privatizare - Concesionare a A.D.S. în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
- instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual
- uz de fals;

DOMNIŞORU GHEORGHE MARIAN - expert în cadrul Serviciului Privatizare al A.D.S în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar , comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
- fals intelectual;
- uz de fals;

SIN GHEORGHE, membru A.G.A. al S.C."Institutul de Cercetări Alimentare" S.A. Bucureşti în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; abuz în serviciu contra intereselor publice;

BACIU CONSTANTIN reprezentant al Ministerului Agriculturii în Adunarea Generală a Acţionarilor al I.C.A., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; abuz în serviciu contra intereselor publice;

PETRE ALEXANDRU, MARINESCU GRIGORE şi ENE VICA - cenzori ai S.C. "Institutul de Cercetări Alimentare" S.A. Bucureşti şi POP FLAVIUS-ADRIAN - membru al Consiliului de Administraţie al I.C.A. Bucureşti, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de complicitate la infracţiunea de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 1991-2003, inculpaţii sus-menţionaţi au desfăşurat o serie de operaţiuni financiare şi comerciale frauduloase în scopul de a facilita adjudecarea prin licitaţie, de către S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti, a pachetului de acţiuni deţinut de A.D.S la I.C.A., la un preţ mult mai mic faţă de valoarea comercială reală şi în condiţii discriminatorii, netransparente şi prin subevaluarea activelor şi a titlurilor de participare. Institutul de Cercetări Alimentare a devenit atractiv datorită activelor sale imobiliare valoroase, respectiv terenul în suprafaţă de 36.676,79 mp şi construcţiile în suprafaţă desfăşurată de 9.983 mp, amplasate în zona rezidenţială a lacului Băneasa şi având toate utilităţile în apropiere.
În scopul enunţat mai sus, în perioada 31 mai 2002 – 24 noiembrie 2003, inculpatul Voiculescu Dan şi-a folosit influenţa de preşedinte al P.U.R. asupra inculpaţilor Mencinicopschi Gheorghe (membru P.U.R., director general şi membru al A.G.A. şi ulterior al C.A. al I.C.A. S.A. Bucureşti) Pantiş Sorin (membru P.U.R. şi director general executiv al S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti) şi Sandu Jean Cătălin (secretar executiv al Partidului Conservator, fost P.U.R., administrator al S.C. BENEFICA S.A Bucureşti, firmă din Grupul GRIVCO, director al direcţiei juridice din cadrul A.D.S., în perioada 2001-2005, membru A.G.A. al I.C.A. S.A. Bucureşti în 2003).
La data de 16.07.2003, inculpatul Popa Corneliu, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului, a aprobat declanşarea, fără mandat din partea statului român, a procesului de privatizare al S.C."Institutul de Cercetări Alimentare" S.A. Bucureşti, stabilind o valoare a pachetului de acţiuni de 94,5 ori mai mică de valoarea comercială reală a acestuia, în complicitate cu complicitatea inculpatului Sandu Jean-Cătălin.
La data de 07.11.2003,inculpatul Popa Corneliu a aprobat continuarea procedurii de privatizare ilegal începute în scopul de a facilita adjudecarea pachetului de acţiuni prin licitaţie de către S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti, în condiţii discriminatorii. La licitaţia trucată organizată de către A.D.S. au participat S.C. GRIVCO S.A. (reprezentată de inculpatul Pantiş Sorin şi inculpatul Mencinicopschi Gheorghe).
Inculpaţii Sandu Jean-Cãtãlin, Mencinicopschi Gheorghe, Pantiş Sorin, Sãvulescu Vlad-Nicolae, Sin Gheorghe, Baciu Constantin, Petre Alexandru, Marinescu Grigore, Ene Vica, Pop Flavius Adrian şi Domnişoru Gheorghe Marian au facilitat, în diferite modalităţi, adjudecarea prin licitaţie, de către S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti, a pachetului de acţiuni I.C.A. deţinut de A.D.S., la un preţ mult mai mic (de 75,5 ori) faţă de valoarea comercială reală în condiţii discriminatorii şi netransparente şi prin subevaluarea cu intenţie a terenurilor, construcţiilor şi a titlurilor de participare, acest pachet de acţiuni a fost achiziţionat cu suma de 104.730 euro, în vreme ce valoarea reală era de 7.900.929 euro.
În cadrul procesului de privatizare, inculpatul Domnişoru Gheorghe Marian, în calitate de expert la Serviciul Privatizare al A.D.S., a falsificat documentaţia la îndemnul inculpatului Săvulescu Vlad-Nicolae, director în cadrul A.D.S., consemnând, în mod nereal, că a fost îndeplinită condiţia publicităţii intenţiei de privatizare.

La data de 30 martie 2004, inculpaţii Mencinicopschi Gheorghe, în calitate de director general al S.C."Institutul de Cercetări Alimentare"S.A. Bucureşti şi Pantiş Sorin – în calitate de director general executiv al S.C."Grupul Industrial Voiculescu si Compania (GRIVCO)" S.A. Bucureşti, au întocmit în fals un proces verbal de predare/primire în care au atestat nereal faptul că societatea GRIVCO SA Bucureşti a predat către I.C.A. SA Bucureşti două echipamente necesare activităţilor institutului şi au folosit acest document la Oficiul Registrului Comerţului cu ocazia înscrierilor referitoare la majorarea de capital social al S.C. I.C.A. S.A.
Ulterior, în perioada 24 mai 2004 – 14 februarie 2005, inculpatul Voiculescu Dan a dobândit, în nume propriu, pachetul majoritar de acţiuni ale S.C. I.C.A. S.A.(prin încheierea unui contract de cesiune de acţiuni între inculpat şi S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti şi prin două operaţiuni succesive de majorare a capitalului social), cunoscând modul ilicit în care aceste acţiuni au trecut în proprietatea S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti, pentru ca mai apoi să doneze aceste acţiuni celor două fiice ale sale.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă cu suma de 222.222.264 RON (echivalentul a 60.482.615 euro), reprezentând prejudiciul efectiv cauzat în sumă de 7.796.198 euro şi folosul de care a fost lipsită partea civilă în sumă de 52.686.417 euro, valoare determinată de evoluţia pieţei imobiliare în perioada 2003-2006.
Pentru a asigura recuperarea acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaţilor: Voiculescu Dan (conturi bancare şi un imobil din Bucureşti), Pantiş Sorin (teren şi două apartamente în Bucureşti), Sandu Jean-Cătălin (apartament în Bucureşti), Mencinicopschi Gheorghe (casă în Otopeni), Săvulescu Vlad-Nicolae (teren, casă şi apartament în Bucureşti), Sin Gheorghe (apartament în Bucureşti), Ene Vica (apartament în Bucureşti).

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 08 august 2014