increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ANUNȚPotrivit dispozițiilor art. 149 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și ale art. 33 și urm. din Hotărârea nr. 506 din 11 aprilie 2023 a Secției pentru procurori din cadrul CSM pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor, numirea în funcțiile de procuror-șef adjunct secție, procuror-șef serviciu și procuror-șef birou în cadrul Direcției Naționale Anticorupție se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție.
Direcția Națională Anticorupție declanșează procedura în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de conducere:

- Procuror-șef adjunct al Secției judiciare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;
- Procuror-șef al Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

Procurorii care doresc să-și depună candidatura, se pot înscrie până la data de 16 noiembrie 2023, inclusiv, la cabinetul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție.
Potrivit art. 149 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, pot fi numiți în funcțiile de conducere sus-menționate procurorii care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare și au o vechime minimă de 12 ani în funcția de procuror (conform art. 149 alin. (2) rap. la art. 128 alin (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu aplicarea art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 12 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de depunere a candidaturii, în calculul vechimii de 12 ani fiind luată în considerare și perioada cât procurorul a fost auditor de justiție).

Cererea va fi însoțită de:
- curriculum vitae;
- copia actului de identitate;
- declarațiile prevăzute de art. 149 alin. (2) rap. la art. 144 alin. (3) din Legea nr. 303/2022;
- proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează
- orice alte înscrisuri considerate relevante.
După consultarea colectivului de procurori, cu respectarea confidențialității opțiunilor, cu recomandarea conducătorului secției sau, după caz, al procurorului-șef adjunct direcție care coordonează activitatea serviciului teritorial respectiv, și a avizului consultativ al Colegiului de conducere, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție înaintează propunerea de numire în funcțiile de conducere vacante, Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
În conformitate cu prevederile art. 148 alin. (8) rap. la art. 168 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 candidații vor susține un interviu în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021/312.14.97 int. 2125, 2638 și 2660.

Afișat astăzi, 1 noiembrie 2023, la sediile Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, Sector 1 București și din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4, Sector 1 București.