increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 859 din 17.09.2019, Curtea de Apel Timișoara a hotărât următoarele:
1. Condamnă pe inculpatul MĂRAN FLORIN DĂNUȚ, administrator de facto al S.C. TECHNOCER S.R.L. și S.C. DATECO S.R.L., la data faptelor, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, ambele în formă continuată.
2. Condamnă pe inculpatul ADLER LADISLAU MARCEL, administrator la S.C. DATECO S.R.L., la data faptelor, la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.
3. Condamnă pe inculpatul STĂNESCU CIPRIAN, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.
4. Condamnă pe inculpatul STĂNESCU ISTRATE, la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.
5. Condamnă pe inculpatul MUNTEANU ION GEORGE, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani în formă continuată.
6. Condamnă pe inculpatul STĂNESCU MARCEL, la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la spălare de bani.
7. Condamnă pe inculpații RADU ZAHARIA și STĂNESCU FLORIN, la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.
8. Condamnă pe inculpatul MIHAI BENONI, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
9. Condamnă pe inculpatul RADI ALEXANDRU, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani în formă continuată.
10. Condamnă pe inculpatul RĂDULESCU MARCEL, la o pedeapsă de 2 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
11. Condamnă pe inculpatul BURGHEL DRAGOȘ, la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
12. Condamnă pe inculpatul STĂNESCU FERMAN, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.
13. Condamnă pe inculpata S.C. TECHNOCER S.R.L., la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale de 200.000 lei și pedeapsa complementară constând în suspendarea activității pe o durată de 3 luni și difuzarea hotărârii de condamnare prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 3 apariții, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, ambele în formă continuată.
14. Condamnă pe inculpata S.C. DATECO S.R.L., la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale de 100.000 lei și pedeapsa complementară constând în suspendarea activității pe o durată de 3 luni și difuzarea hotărârii de condamnare prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 3 apariții, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, ambele în formă continuată.
Dispune achitarea inculpatului TOTH IOAN FRANCISC administrator la S.C. TECHNOCER S.R.L., la data faptelor, pentru infracțiunile reținute în sarcina lui, întrucât faptele nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.
În cazul inculpaților Măran Florin Dănuț, Adler Ladislau Marcel, Stănescu Marcel, Radu Zaharia, Radi Alexandru, Rădulescu Marcel, Burghel Dragoș, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Dispune desființarea înscrisurilor care nu au la bază operațiuni reale.
Obligă inculpații la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, a sumei de 10.334.403,41 lei și a obligațiilor fiscale accesorii în condițiile Codului de procedură fiscală, după cum urmează:
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Adler Ladislau Marcel și S.C. Dateco S.R.L., la plata sumei de 367.101,92 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Stănescu Ciprian, Stănescu Florin și S.C. Technocer S.R.L., la plata sumei de 620.000 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Munteanu Ion George, Stănescu Florin și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 28.080 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Stănescu Istrate, Stănescu Florin și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 166.640 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Adler Ladislau Marcel, Stănescu Istrate, Stănescu Florin și S.C. Dateco S.R.L. la plata sumei de 435.200 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Stănescu Marcel și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 994.290,46 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Radu Zaharia și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 2.794.121,46 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Stănescu Florin, Stănescu Ferman și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 1.065.038 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Radi Alexandru și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 194.000 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Rădulescu Marcel și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 425.338,40 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț, în solidar cu inculpatul Burghel Dragoș, Stănescu Ferman și S.C. Technocer S.R.L. la plata sumei de 16.800 lei;
- Obligă inculpatul Măran Florin Dănuț în solidar cu S.C. Technocer S.R.L., la plata sumei de 3.227.793,17 lei;
Constată că inculpatul Măran Florin Dănuț a plătit în contul deschis la Trezoreria Lugoj suma totală de 12.589.242 lei reprezentând prejudiciul produs în prezentul dosar, dar fără obligațiile fiscale accesorii debitului principal, în condițiile Codului de procedură fiscală.
Un exemplar al prezentei hotărâri de condamnare se va comunica Oficiului National al Registrului Comerțului în vederea înregistrării.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara la data de 15 iulie 2016, vezi comunicatul nr. 1840/VIII/3 din data de 22 decembrie 2016.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 22 decembrie 2014