DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 22 decembrie 2014
Nr. 1840/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timiş au trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

1. MĂRAN FLORIN DĂNUŢ, în stare de arest la domiciliu, administrator de facto al S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L. în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat evaziune fiscală, spălarea banilor, uz de fals în formă continuată.

2. ADLER LADISLAU MARCEL, sub control judiciar, administrator la S.C. DATECO S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

3. TOTH IOAN FRANCISC, sub control judiciar, administrator la S.C. TECHNOCER S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

4. STĂNESCU CIPRIAN, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat,complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

5. MUNTEANU ION GEORGE, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

6. STĂNESCU ISTRATE, arestat în altă cauză, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.


7. STĂNESCU MARCEL, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.


8. RADU ZAHARIA, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală (două fapte); complicitate la spălarea banilor (două fapte) complicitate la uz de fals în formă continuată.

9. STĂNESCU FLORIN, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

10. MIHAI BENONI, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală (patru fapte); complicitate la spălarea banilor ( patru fapte) complicitate la uz de fals în formă continuată

11. RADI ALEXANDRU, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat,complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

12. RĂDULESCU MARCEL, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat,complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.


13. BURGHEL DRAGOŞ, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat,complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.


14. STĂNESCU FERMAN, sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat,complicitate la evaziune fiscală; complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

De asemenea prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată şi a persoanelor juridice:

15. S.C. TECHNOCER S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor

16. S.C. DATECO S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor

În rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul Măran Florin Dănuţ, cu sprijinul altor inculpaţi cercetaţi în prezenta cauză, s-a sustras de la plata sumei de 12.332.819,24 lei (reprezentând TVA în valoare de 7.990.700,10 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.342.119,09 lei) pe care S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L. (firme administrate în fapt de acesta) o datorau bugetului statului, cu titlu de impozite şi taxe.
O parte din suma provenind din evaziune fiscală a fost transferată succesiv prin conturile unor persoane juridice, iar ulterior a fost remisă inculpatului Măran Florin Dănuţ şi reintrodusă în circuitul civil în scopul însuşirii ei de către acesta.
În demersul de a obţine, în mod ilicit, avantaje pecuniare mai multe, inculpatul Măran Florin Dănuţ a pus la punct un mecanism complex, prin intermediul căruia a obţinut diferite sume de bani care, în realitate, trebuia să fie achitate statului român cu titlu de impozite şi taxe.
Astfel, pentru obţinerea sumelor de bani, inculpatul Măran Florin Dănuţ a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat la care au aderat succesiv inculpaţii Stănescu Ciprian, Munteanu Ioan George, Stănescu Istrate, Stănescu Marcel, Radu Zaharia, Mihai Benoni, Radi Alexandru, Rădulescu Marcel, Burghel Dragoş şi Stănescu Ferman.
Astfel, prin firme administrate în drept sau în fapt de către aceştia, au fost simulate relaţii comerciale fictive, cu scopul de a fi diminuate taxele şi impozitele datorate. Au fost simulate operaţiuni fictive de vânzare a unor bunuri către firme cu sediul în România care, conform prevederilor legislaţiei fiscale, beneficiau de restituirea TVA. În realitate scopul operaţiunilor l-a constituit compensarea cu suma ce ar fi trebuit obţinută din TVA cu taxele şi impozitele pe care, în mod real, firmele respective ar fi trebuit să le achite bugetului statului, corespunzător bunurilor vândute.
Întrucât, potrivit normelor fiscale din România, în preţul de vânzare a unui bun este inclusă TVA, automat acea taxă trebuia achitată statului român, obligaţie care însă inculpatul Măran Florin Dănuţ a reuşit să o înlăture.
Pentru a crea însă o situaţie de fapt diferită de aceasta, inculpatul Măran Florin Dănuţ a înregistrat în contabilitate facturi fiscale false care figurau ca fiind emise de societăţi comerciale înregistrate în România, ce nu reflectau însă realitatea, raportul comercial atestat de acele facturi neexistând în fapt, iar din cauză că, în preţul cu care erau „achiziţionate” acele bunuri era inclus TVA, rezulta imediat o diminuare sau chiar anularea TVA ce trebuia achitată statului.
Practic, inculpatul Măran Florin Dănuţ a acceptat şi a dispus înregistrarea, cu intenţie, în contabilitatea S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L., firme administrate în fapt de acesta, a unui număr de 203 documente contabile ce au avut consecinţa diminuării obligaţiilor fiscale cu suma anterior menţionată. Cu aceste documente contabile se atesta, în mod neadevărat, existenţa unor operaţiuni comerciale de achiziţie a unor mărfuri de la un număr de 18 societăţi comerciale.
În această activitate, inculpatul Măran Florin Dănuţ a fost ajutat de coinculpaţii anterior menţionaţi care au acceptat să îi remită facturi fiscale false în numele unor firme în care figurau sau figuraseră cu diferite calităţi (asociaţi, administratori, împuterniciţi ori ca reprezentanţă în fapt), iar pentru crearea unei aparenţe de realitate a operaţiunilor financiare „atestate” de acele facturi au fost întocmite şi mai multe documente justificative false. Scopul acestor din urmă acte era acela de a spori şi întări credibilitatea existenţei acelor relaţii comerciale, astfel ca, în cazul unui control, să fie mai dificilă la o verificare sumară identificarea neregulilor cu privire la acele relaţii. Tot în acest scop, inculpatul Măran Florin Dănuţ le-a solicitat celorlalţi coinculpaţi înregistrarea în contabilitate şi declararea la organele fiscale a relaţiilor comerciale pentru ca, pe de o parte să înlăture eventuale suspiciuni care ar fi putut plana asupra sa cu ocazia unei verificări sumare a organelor de control, iar pe de altă parte, pentru a răsturna practic vinovăţia din sarcina sa în cea a celorlalţi coinculpaţi sau asupra administratorilor firmelor implicate în activitatea infracţională, întrucât în asemenea caz, neplata taxelor şi impozitelor cădea în sarcina acestor din urmă persoane fizice şi juridice şi nu în sarcina firmelor administrate în fapt de inculpatul Măran Florin Dănuţ.
Practic întregul mecanism consta în interpunerea S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L. între furnizor şi cumpărătorul mărfurilor care îşi avea sediul pe teritoriul României, procedeu cunoscut sub denumirea de interpunerea unei firme „tampon”.
Pe lângă TVA datorată statului prin înregistrarea în contabilitatea S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L. a facturilor fictive, a fost automat diminuată şi baza de calcul asupra căreia trebuia aplicat impozitul pe profit, sumele ce figurează ca fiind „achitate” emitenţilor acelor facturi constituind o cheltuială, în înţelesul legislaţiei fiscale, ce avea repercusiune directă asupra acestui impozit.
În vederea recuperării prejudiciului constatat în prezenta cauză penala, s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile situate în judeţul Timiş, în suprafaţă de 100.000 mp. având valoarea de 1.166.000 euro (5.162.698 lei), respectiv în suprafaţă de 103.000 mp având valoarea de 1.136.630. Euro (4.002.059 lei) - reprezentând dreptul de operare şi 28.000 Euro (123.976 lei) - reprezentând dreptul de proprietate asupra terenului, aparţinând inculpatului Măran Florin Dănuţ.
De asemenea, s-a dispus aplicarea sechestrului asupra unor bunuri imobile deţinute de inculpatul Măran Florin Dănuţ, situate pe raza administrativă a judeţului Timiş.
Din prejudiciul reţinut în sarcina sa, inculpatul a achitat până la data întocmirii rechizitoriului suma de 6.000.000 lei, iar în momentul sesizării instanţei a mai achitat suma de 2.018.820 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICEAlte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 17 septembrie 2019