increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 26 iunie 2015
Nr. 1162/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată,

sub control judiciar, a inculpaților:

RĂȚOI NECULAI, primar al municipiului Pașcani (actualmente deputat în Parlamentul României), CONSTANTINESCU FLORIN (actualmente senator în Parlamentul României), AGACHE (fostă PÎNZARI) NINA, BUCOVANU (fostă DUMITRIU) IRINA, DUMEA FERONIM EDUARD, HUȚANU (fostă SANDU) GEORGETA, SIMION CONSTANTIN, SOFIAN (fostă LOGHIN) DORINA și TOMA VIOREL, consilieri locali în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, la data faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;

BODOAȘCĂ MIHAI, șef Serviciu Finanțe Publice Locale Pașcani, DAMIAN DUMITRU, consilier în cadrul Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani, POSTOLACHI (fostă NICULIȚE) ELENA SILVIA și PRISACARU VASILE, ingineri în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, APOSTOL NICOLAE, CENTEA (fostă PARASCHIV) LILIANA, COJOCARU CONSTANTIN, IONIȚĂ IOAN, PLEȘCA VASILE, RĂUȚ DĂNUȚ, RUSU LEONARD și SÎRBU DANIEL, consilieri locali în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, la data faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave;

BABA (fostă NECHIFOR) IULIA, contabil la S.C. „AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI” S.A. Pașcani, la data faptei, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;

PANTAZI DUMITRU, viceprimar al municipiului Pașcani și acționar majoritar al S.C. „AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI” S.A. Pașcani, PĂVĂLUCĂ IOAN, CASANDRA (fostă MAHMOTE) ELENA și MORARU (fostă VRÂNCEANU) ZÎNA, director general, director economic, respectiv director comercial la S.C. „AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI” S.A. Pașcani, LUNGU CRISTINA și TABARCEA (fostă LUPU) IONELA-LAURA, consilieri locali în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, la data faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

ZUZAN MIRCEA, Secretar al Consiliului Local al municipiului Pașcani, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la fals intelectual.

NEGRESCU (fostă SPATARIU) NICOLETA, consilier în cadrul Serviciul Administrației Publice - aparatul de specialitate al primarului municipiului Pașcani, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals material în înscrisuri oficiale și instigare la fals intelectual.

și în stare de libertate, a inculpaților:

VÎNGĂ COSTINEL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.

SC „AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI” SA Pașcani, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 6 octombrie 1997, între Consiliul Local al Municipiului Pașcani (reprezentat de inculpații Rățoi Neculai – primar și Zuzan Mircea – secretar) și SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA a fost încheiat un contract de închiriere conform căruia:
- obiectul contractului este preluarea în chirie a suprafeței de 60 ha teren arabil, situat în cuva baraj Siret;
- durata contractului este de 5 ani;
- prețul de închiriere se va calcula anual având ca bază cantitatea de 500 kg grâu la hectar înmulțită cu prețul pieței libere la 1 kg de grâu la momentul plății;
- plata se va face până la data de 1 septembrie a anului în curs;
- întârzierile la plată a sumei necesare penaliza cu penalități zilnice de 5 % din suma datorată, după data de 1 septembrie a anului în curs.
Printr-un act adițional, încheiat ulterior, s-a stabilit ca termenul de închiriere să fie prelungit cu încă cinci ani, începând cu luna octombrie 2002.

Pe parcursul executării contractului și a actului adițional, respectiv la nivelul lunii septembrie 2007, SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA a acumulat datorii de 15.000 lei și penalități contractuale în valoare de 947.950 lei către Consiliul Local al Municipiului Pașcani.
Având în vedere datoriile acumulate, aferente derulării contractului de închiriere respectiv, în cursul anului 2007 reprezentanții legali ai SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA au solicitat, în mai multe rânduri, primăriei Pașcani, exonerarea de la plată a redevenței și a întârzierilor aferente, motivând înregistrarea unor calamități naturale în anii 2000, 2002, 2003 și 2005.
Ca urmare a acestor solicitări, la data de 14 septembrie 2007, inculpații Postolachi Elena-Silvia și Prisacaru Vasile au întocmit și semnat un referat prin care au propus „scutirea de plată pentru sumele datorate de SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA, pentru suprafața de 60 ha, închiriate conform contractului de închiriere și a actului adițional la contract, pentru anii sus-menționați, prelungirea contractului de închiriere și corelarea acestuia cu legislația în vigoare”. Acest referat a fost prezentat primarului municipiului Pașcani – Rățoi Neculai – care l-a aprobat, după care acest referat a fost înaintat Serviciului Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani spre a fi analizat.
La data de 18 septembrie 2007, inculpații Bodoașcă Mihai și Damian Dumitru, au întocmit și semnat un referat cu privire la acordarea de facilități fiscale SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA prin care au propus, următoarele:
- scutirea la plata chiriei pentru anii 2002, 2003, 2005 și 2007, ani afectați de calamități naturale;
- scutirea de la plata tuturor majorărilor de întârziere calculate pentru neplata la termenul prevăzut în contract.
De asemenea, prin același referat (ce a fost aprobat de către inculpatul Rățoi Neculai), inculpații Bodoașcă Mihai și Damian Dumitru au solicitat Consiliului Local Municipal Pașcani „să analizeze și să dispună”.
În acest sens, la data de 19 septembrie 2007 Comisia Economică, Buget, Finanțe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani s-a întrunit în ședința la care au participat inculpații: Dumea Eronim-Eduard, Tabarcea Ionela-Laura și Lungu Cristina, Constatinescu Florin, Huțanu Georgeta respectiv Sofian Dorina, ocazie cu care au întocmit și semnat un referat prin care au avizat „materialul privind scutirea la plată pentru sumele datorate la bugetul local de către SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA”.
În aceeași zi, membrii comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, constituită din inculpații Constantinescu Florin Bucovanu Irina și Toma Viorel, Agache Nina respectiv Simion Constantin au întocmit și semnat un referat prin care au constatat că proiectul de hotărâre privind scutirea de plată pentru sumele datorate de SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA, pentru anii afectați de calamități naturale, prelungirea contractului de închiriere și corelarea acestuia cu legislația în vigoare se încadrează în prevederile legale în vigoare.
La aceeași dată, Consiliul Local al Municipiului Pașcani s-a întrunit în ședință extraordinară, la lucrări participând: inculpații Rățoi Neculai, Pantazi Dumitru (la momentul respectiv era asociat al SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA), Zuzan Mircea, Agache Nina, Apostol Nicolae, Centea Liliana, Cojocaru Constantin, Constantinescu Florin, Doroagă Corneliu, Dumea Eronim-Eduard, Bucovanu Irina, Ioniță Ioan, Lungu Cristina, Pleșca Vasile, Răuț Dănuț, Rusu Leonard, Sandu Georgeta, Sîrbu Daniel, Simion Constantin, Sofian Dorina, Tabarcea Ionela-Laura și Toma Viorel.
Cu ocazia discutării proiectului de hotărâre privind scutirea la plată a datoriilor pe care societatea respectivă le avea față de bugetul local (15.000 lei chirie și 947.050 lei reprezentând majorări de întârziere), inculpatul Pantazi Dumitru a adus clarificări privind motivele neplății majorărilor de întârziere, pentru a crea aparența legalității acestui demers, în scopul obținerii unor foloase necuvenite firmei respective.
La finalul acestei ședințe s-a votat în sensul adoptării unui proiect de hotărâre prin care a fost aprobată „scutirea la plată pentru sumele datorate de SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA bugetului local al municipiului Pașcani reprezentând chiria datorată pentru anii 2002, 2003, 2005 și 2007 și a tuturor majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor din contractul de închiriere”.
După emiterea hotărârii Consiliului Local, la data de 25 septembrie 2007, Serviciul Finanțe Publice Locale Pașcani a procedat la ștergerea datoriilor respectivei persoane juridice în sumă totală de 962.950 lei (15.000 lei reprezentând debit curent și 947.950 lei reprezentând penalități contractuale).
La data de 29 octombrie 2007, Instituția Prefectului Județului Iași a formulat o acțiune în contencios administrativ prin care a solicitat Tribunalului Iași anularea ca nelegală a hotărârii respective, despre formularea acestei acțiuni fiind informat Consiliului Local al Municipiului Pașcani și Primarul Municipiului Pașcani.
La data de 31 octombrie 2007, inculpatul Zuzan Mircea, în calitate de Secretar al Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în ședința Consiliul Local, cu intenție, a indus în eroare pe inculpatul Rățoi Neculai (ordonator principal de credite și funcționar însărcinat cu urmărirea veniturilor unității administrativ teritoriale pe care o reprezenta), informându-l că a notificat Serviciul Finanțe Publice Locale (dar și Serviciul Financiar, Buget, Contabilitate) cu privire la suspendarea de drept a dispozițiilor cuprinse în hotărârea din data de 19.09.2007, deși nu a făcut acest lucru.
În acest mod, l-a determinat pe inculpatul Rățoi Neculai să nu dispună măsuri de urmărire a veniturilor pe care bugetul local al Municipiului Pașcani trebuia să le realizeze în baza contractului încheiat cu SC Agrocomplex Lunca Pașcani SA.
Urmare a faptului că inculpatul Zuzan Mircea nu a notificat Serviciul Finanțe Publice Locale cu privire la această situație de fapt, nu au fost dispuse măsuri de repunere pe rol și de urmărire a debitului respectiv, iar la data de 08.09.2011 s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului la acțiune pe care îl avea Consiliul Local al Municipiului Pașcani față de debitorul SC Agrocomplex Lunca Pașcani SA.
Cu toate că până la soluționarea cauzei, actul administrativ atacat de prefect era suspendat de drept, debitele SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA nu a fost reînscrise în evidențele Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani.
Prin decizia civilă din 08.09.2008, Curtea de Apel Iași a respins recursurile formulate de Consiliul Local al Municipiului Pașcani și SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA, menținând soluția instanței de fond, de admitere a cererii Prefectului Județului Iași în sensul anulării hotărârii respective.
Suma datorată bugetului local de către SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA este de 2.045.950 lei (echivalentul sumei de 481.887,56 euro), din care suma de 15.000 lei constituie chiria restantă iar, suma de 2.030.950 lei constituită din penalități de întârziere) reprezentând, pe de o parte, paguba suferită de Consiliul Local al Municipiului Pașcani, și, pe de altă parte, folosul obținut de SC „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA.
În perioada aprilie – mai 2012, inculpații Zuzan Mircea și Negrescu Nicoleta, cu intenție, au determinat-o pe inculpata Oneață Monica, funcționar din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani – Biroul Administrație Publică – compartiment registratură, să falsifice condica de evidență a corespondenței Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani pentru a crea aparența comunicării către acest serviciu a unei adrese din data de 31.10.2007.
În aceeași perioadă, inculpata Negrescu Nicoleta, cu știință, în scopul creării aparenței comunicării către Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate a adresei menționate mai sus, a determinat-o pe inculpata Marcovschi-Mahu Daniela, angajată a acestui serviciu, să menționeze în fals faptul că a primit acest document la data de 05.11.2007.
Un alt exemplar al acestei adrese ce conținea o simplă semnătură olografă a fost „trimis” în aceleași condiții și Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani
Pe timpul cercetărilor s-a stabilit că semnătura de primire aparține inculpatului Vîngă Costinel, care își desfășura activitatea în cadrul acelui serviciu.
La data de 25 martie 2015, inculpatul Vîngă Costinel, fiind audiat în prezenta cauză în calitate de martor, a făcut declarații mincinoase referitoare la persoana care a executat semnătura olografă pe adresa respectivă.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător și poprire asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: Agache Nina, Apostol Nicolae, Baba Iulia, Bodoașcă Mihai, Bucovanu Irina, Casandra Elena, Centea Liliana, Cojocaru Constantin, Constantinescu Florin, Damian Dumitru, Dumea Eronim-Eduard, Huțanu Georgeta, Ioniță Ioan, Lungu Cristina, Moraru Zîna, Pantazi Dumitru, Păvălucă Ioan, Pleșca Vasile, Postolachi Elena-Silvia, Prisacaru Vasile, Rățoi Neculai, Răuț Dănuț, Rusu Leonard, Simion Constantin, Sîrbu Daniel, Sofian Dorina, Tabarcea Ionela-Laura, Sc „Agrocomplex Lunca Pașcani” SA Pașcani, Județul Iași, Zuzan Mircea și Toma Viorel.

În cauză, procurorii anticorupție au dispus sesizarea Tribunalului Iași, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpatelor:

- ONEAȚĂ MONICA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals intelectual,
- MARCOVSCHI-MAHU DANIELA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

În prezența apărătorilor aleși, inculpatele Oneață Monica și Marcovschi-Mahu Daniela au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 1 (un) an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, în cazul inculpatei Oneață Monica,
- 8 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, în cazul inculpatei Marcovschi-Mahu Daniela.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE