DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
28 iunie 2013
Nr. 611/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

CIOBANU LUCREŢIA, contabil la SC „TEOVAL” SRL Războieni, comuna Ion Neculce, judeţul Iaşi, împuternicit al administratorului acestei societăţi comerciale, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea fără drept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune
- fals material în înscrisuri oficiale,
- uz de fals,

GREBINIŞAN PAUL, inginer la SC „TEOVAL” SRL Războieni, comuna Ion Neculce, judeţul Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea fără drept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune
- fals în declaraţii,

SC „TEOVAL” SRL, Războieni, comuna Ion Neculce, judeţul Iaşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea fără drept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune
- fals în declaraţii,
- fals material în înscrisuri oficiale,
- uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 14 ianuarie 2009, Consiliul local al comunei Dăgâţa, judeţul Iaşi, a încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.) contractul de finanţare nerambursabilă, finanţat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), în vederea punerii în practică a proiectului intitulat „Alimentare cu apă în sistem centralizat în sat Dagâţa şi sat Mănăstirea, comuna Dagâţa, judeţul Iaşi, construire sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în satul Dagâţa”.
Cu ocazia derulării acestui proiect, în vederea câştigării licitaţiei organizate de Consiliul local al comunei Dăgâţa (Autoritatea Contractantă) pentru atribuirea contractului de lucrări, inculpata Ciobanu Lucreţia, în calitate de împuternicit al administratorului SC „TEOVAL” SRL, a depus un înscris fals, pretins emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, din care rezulta, în mod incorect, că SC „TEOVAL” SRL nu avea datorii restante către bugetul de stat la data participării la licitaţie. Acest document a fost falsificat de Ciobanu Lucreţia care l-a ataşat documentaţiei de participare la licitaţie după ce l-a autentificat la un notariat public.
De asemenea, inculpata a mai depus şi o declaraţie falsă, întocmită şi semnată de inculpatul Grebinişan Paul, inginer la SC „TEOVAL” SRL, în care a consemnat în mod eronat că SC „TEOVAL” SRL şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata taxelor şi impozitelor datorate statului.
În această modalitate, pe baza acestor două documente false, în perioada 2010-2011, SC „TEOVAL” SRL a decontat de la Comuna Dagâţa suma totală de 7.309.479,69 lei (echivalentul a aproximativ 1.736.218 euro), bani proveniţi din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Ciobanu Lucreţia, Grebinişan Paul şi SC „TEOVAL” SRL.

Până la finalizarea cercetărilor, A.P.D.R.P. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iaşi.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 19 februarie 2016